Νέα κονδύλια για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων & τη χρήση ΑΠΕ στη Δυτική Ελλάδα

Νέα κονδύλια για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων & τη χρήση ΑΠΕ στη Δυτική Ελλάδα

Civiltech

Πρόσκληση για «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων, τα οποία θα πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενα με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων, που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση.

Επιπλέον σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων με ενεργειακή κατάταξη στην κατηγορία «Δ» του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ ή χαμηλότερη για την παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Η αναβάθμιση των κτιρίων μπορεί να αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, χρήση ΑΠΕ, συστήματα διαχείρισης ενέργειας κλπ.

  • Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 10.000.000,00€
  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/1/2020
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/4/2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, για δημόσια κτίρια στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας
  • Δήμοι, για δημόσια κτίρια στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας
  • ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., για δημόσια κτίρια στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας
  • Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα, για δημόσια κτίρια στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, για δημόσια κτίρια στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δείτε αναλυτικά:

B2Green
By B2Green.gr 12:06, 14/01/2020
Sto Therm
Rizakos
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi
ΔΕΠΑ
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL