Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Digital Engineering

Σε ΦΕΚ οι διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2020.

B2Green avatar
08:40, 04/02/2020
Business > Green Business > Νέα

Σε ΦΕΚ οι διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2020.

Civiltech

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τις διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2020. 

Σύμφωνα με την απόφαση, οι Υφυπουργοί Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 79 παρ. 2 εδάφιο πέμπτο.

3. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 (ΦΕΚ 266 Α') «Περί αναγραφής εις τον κρατικόν προϋπολογισμόν από του οικονομικού έτους 1952-1953 και εφεξής πιστώσεων διά δαπανάς προβλεπόμενος υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. και Ο.Κ.Α. εις βάρος των κεφαλαίων της Ανασυγκροτήσεως».

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119 Α').

5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 192 Α').

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α').

7. Την αριθμ. 47/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (ΦΕΚ 3100 Β').

8. Την αριθμ. 340/26-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3051).

9. Τον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2020, όπως ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων.

10. Τον ν.4651/2019, (ΦΕΚ 209 Α') «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

11. Την απόφαση 166/02.01.2020 (ΦΕΚ 2 Β') του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020».

12. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προηγούμενων ετών και τρέχοντος έτους.

13. Την ανάγκη για διευκόλυνση των διαδικασιών υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020.

14. Το ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται, κατά Φορέα, ειδικό Φορέα ΠΔΕ και Συλλογική απόφαση, το συνολικό ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που θα διατεθεί κατά την διάρκεια του 2020 για την εκτέλεση των συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων. Οι πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 περιλαμβάνονται στο συνημμένο παράρτημα της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα καθώς και η ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εφόσον οι πιστώσεις των έργων δεν υπερβαίνουν το σύνολο των εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και του ορίου προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού του επόμενου έτους όπως αυτό έχει καθοριστεί με την αριθμ. 166/02.01.2020 απόφαση (Β' 2).

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ με το εικοσασέλιδο Παράρτημα Πιστώσεων Συνεχιζόμενων Έργων από εδώ

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 08:40, 04/02/2020