Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Εγκύκλιος: Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων δημοσίων & ιδιωτικών έργων & μελετών • Το πλήρες κείμενο

B2Green avatar
14:25, 13/02/2020
Business > Μηχανικοί > Νέα

Εγκύκλιος: Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων δημοσίων & ιδιωτικών έργων & μελετών • Το πλήρες κείμενο

Civiltech

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, επισημαίνονται οι «Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 188 του ν. 4635/2019».

Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε ο ν.4635/2019 (Α’ 167), με θέμα «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και με έναρξη ισχύος στις 30-10-2019. Με τις διατάξεις του άρθρου 188 του ανωτέρω νόμου ρυθμίζονται θέματα των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) και ειδικότερα:

1) Νομαρχιακά Μητρώα (Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων)

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθ. 188 του ν.4635/2019, επαναφέρεται η ισχύς των άρθρων 105 «Εγγραφή στα Νομαρχιακά Μητρώα – Υποχρεώσεις υπηρεσιών» και 106 «Συμμετοχή στις δημοπρασίες – Όρια προϋπολογισμού» του ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», τα οποία είχαν καταργηθεί μετά την έκδοση του π.δ. 71/2019 (Α 112) στις 3-7-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθ. 118 και της παρ.3α του άρθ.119 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). Συνεπώς τα Νομαρχιακά Μητρώα (Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) συνεχίζουν να τηρούνται στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των περιφερειακών ενοτήτων των περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 146 του ν. 4070/2012 (Α’ 82).

Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει έως την έκδοση του π.δ., που θα ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας και τήρησης α) του Μητρώου Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Μ.Ε.Τ.) και β) του Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.20 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017.

2) Εγγραφή υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στα Μητρώα

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 188 του ν.4635/2019, αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της περ. β΄ της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 13 του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με τις οποίες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στο Μ.Ε.Κ. και στις αντίστοιχες επιστημονικές ειδικότητες, προκειμένου να ασκούν καθήκοντα επίβλεψης έργων σε Διευθύνουσα Υπηρεσία, εποπτεύοντος μηχανικού σε Προϊσταμένη Αρχή, σύνταξης, ελέγχου και έγκρισης τευχών δημοπράτησης, και συμμετοχής σε επιτροπές διαγωνισμού. Ο λόγος της αναστολής (μέχρι τις 31-12-2020) είναι η αποφυγή δυσλειτουργιών στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος προετοιμασίας της διοίκησης για την εγγραφή των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στα αντίστοιχα μητρώα.

3) Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων δημοσίων έργων

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 188 του ν.4635/2019 αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 έως 31-12-2020, το οποίο ρυθμίζει θέματα που αφορούν στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων δημοσίων έργων ως προϋπόθεση συμμετοχής των εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης. Ο λόγος της αναστολής των σχετικών διατάξεων μέχρι τις 31-12-2020 είναι η αποφυγή δυσλειτουργιών στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, δεδομένου ότι η νέα διάταξη ορίζει ελάχιστο όριο ανεκτέλεστου υπολοίπου για εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στην 7η τάξη (540.000.000 €), ενώ δεν προβλέπεται αντίστοιχο ελάχιστο όριο στις ισχύουσες έως την 3η Ιουλίου 2019 σχετικές διατάξεις.

Υπογραμμίζεται ότι η ως άνω αναστολή ισχύος του άρθρου 64 καταλαμβάνει και εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έργων, οι οποίες έχουν εκκινήσει από την 3η Ιουλίου 2019, και εφόσον δεν έχει αποσταλεί η πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στις περιπτώσεις αυτές το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπολογίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του ν. 3669/2008 (Α’ 116).

4) Πτυχία Μελετητών

α) Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθ. 188 του ν.4635/2019, σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών κατά το διάστημα από 03/07/2019 έως και 31/12/2020, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν.3316/2005 (Α’ 42) καθώς και οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 138/2009 (Α’ 185). Στην περίπτωση αυτή το πτυχίο που εκδίδεται έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

β) Μεταβολή Ατομικών Μελετητικών Πτυχίων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθ. 188 του ν.4635/2019, σε περίπτωση που μελετητής εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών, υποβάλει αίτηση κατά το διάστημα από 3/7/2019 έως και 31/12/2020, για οποιαδήποτε μεταβολή του πτυχίου του, ήτοι προαγωγή σε ανώτερη τάξη ή επέκταση σε επιπλέον κατηγορίες μελετών ή αλλαγή κατηγορίας ή ανανέωση και διαγραφή από το μητρώο μελετητών ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 39 και 40, του ν.3316/2005 καθώς και οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 138/2009. Στην περίπτωση αυτή το πτυχίο που εκδίδεται έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

γ) Ισχύς Ατομικών Μελετητικών Πτυχίων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθ. 188 του ν.4635/2019, τα πτυχία των Μελετητών που ήταν σε ισχύ την 3η Ιουλίου 2019, εξακολουθούν να ισχύουν, ως έχουν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 39 και 40, του ν. 3316/2005, καθώς και οι διατάξεις του π.δ. 138/2009[1] .

5) Πτυχία Γραφείων Μελετών

α) Εγγραφή στο Μητρώο Γραφείων Μελετών

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 188 του ν.4635/2019 σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Γραφείων Μελετών κατά το διάστημα από 3-7- 2019 έως και 31-12-2020 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν.3316/2005, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 138/2009. Στην περίπτωση αυτή τα πτυχία που εκδίδονται έχουν ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

β) Μεταβολή Εταιρικών Πτυχίων Μελετών

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθ. 188 του ν.4635/2019, σε περίπτωση που εταιρεία μελετών υποβάλει αίτηση, κατά το διάστημα από 3-7-2019 έως και 31-12-2020, για οποιαδήποτε μεταβολή των πτυχίων της, ήτοι ανανέωση ή αναθεώρηση και ανακαθορισμό ή επέκταση σε επιπλέον κατηγορίες μελετών ή και διαγραφή από το μητρώο εταιρειών μελετών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν. 3316/2005 καθώς και οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 138/2009. Στην περίπτωση αυτή τα πτυχία που εκδίδονται έχουν ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

γ) Ισχύς Εταιρικών Μελετητικών Πτυχίων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθ. 188 του ν.4635/2019, τα πτυχία των Εταιρειών Μελετών που ήταν σε ισχύ την 3η Ιουλίου 2019, εξακολουθούν να ισχύουν, ως έχουν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις[2] των άρθρων 39 και 40 του ν. 3316/2005 καθώς και οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 138/2009.

6) Πτυχία Κατασκευαστών

Εγγραφή / μεταβολή εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 188 του ν.4635/2019, σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) ή ήδη εγγεγραμμένος στο Μ.Ε.Κ. αιτηθεί αναβάθμιση ή επέκταση ή τη διαγραφή του από Μητρώο κατά το διάστημα από 3-7-2019 έως και 31-12-2020, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 107-110 του ν.3669/2008, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 90/2014 (Α’ 138) και του π.δ. 99/2018 (Α’ 187).

7) Πτυχία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

α) Εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 188 του ν. 4635/2019 σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), κατά το διάστημα από 3-7-2019 έως και 31-12-2020 εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες του π.δ. 71/2019 διατάξεις, ήτοι τα άρθρα 92-104 του ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή στα πτυχία που εκδίδονται υπάρχει σχετική σήμανση[3].

β) Μεταβολή εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθ. 188 του ν. 4635/2019 σε περίπτωση που εργοληπτική επιχείρηση υποβάλει αίτηση, κατά το διάστημα από 3-7-2019 έως και 31- 12-2020, για οποιαδήποτε μεταβολή της εργοληπτικής της βεβαίωσης ή και διαγραφής της από το μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 92-104 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή στο πτυχίο που εκδίδεται υπάρχει σχετική σήμανση.

γ) Ισχύς Εργοληπτικών Βεβαιώσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθ. 188 του ν.4635/2019, οι εργοληπτικές βεβαιώσεις των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. καθώς και τα πτυχία των εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων, που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019, εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως και την 2α Ιουλίου 2019, ήτοι οι διατάξεις των άρθρων 92-104 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για λόγους διευκόλυνσης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και των Αναθετουσών Αρχών διευκρινίζεται ότι εργοληπτικές βεβαιώσεις σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 θεωρούνται όσες ανήκουν στις παρακάτω περιπτώσεις:

    1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης επί της βεβαίωσης εγγραφής τους μετά την 3η Ιουλίου 2019.
    2. Εργοληπτικές επιχειρήσεις με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης επί της βεβαίωσης εγγραφής τους μετά τις 4-5-2019, καθώς η επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση για τακτική αναθεώρηση εγγραφής και μετά την ημερομηνία λήξης του πτυχίου, εντός διαστήματος εξήντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της βεβαίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθ. 97 του ν. 3669/08 και συνεπώς στις 3-7-2019 δεν είχε παρέλθει το διάστημα των εξήντα ημερών.
  1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης επί της βεβαίωσης εγγραφής τους από 4-4-2019 έως και 3-5-2019 που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση τακτικής αναθεώρησης. Στην περίπτωση αυτή η εργοληπτική βεβαίωση σύμφωνα με την Υ.Α. Δ15/οικ/4036/27-02-2014 (Β’ 511) ισχύει για επιπλέον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.
    1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις 3ης έως και 7ης τάξης, που σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 107 του Ν. 4530/2018 και την Εγκύκλιο 1/2019 έλαβαν παράταση ισχύος της βεβαίωσης εγγραφής τους έως 31-5-2019. Στην περίπτωση αυτή η εργοληπτική βεβαίωση σύμφωνα με την Υ.Α. Δ15/οικ/ 4036/27-02-2014 ισχύει για επιπλέον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.
  2. Εργοληπτικές επιχειρήσεις 3ης έως και 7ης τάξης, που σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 107 του Ν. 4530/2018 (Α΄ 59) και την Εγκύκλιο 4/2019 έλαβαν παράταση ισχύος της βεβαίωσης εγγραφής τους έως 31-10-2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ


[1] Ενδεικτικές περιπτώσεις παύσης της ισχύος των ατομικών μελετητικών πτυχίων, επειδή δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις:

i) όταν ο μελετητής έπαψε να έχει επαγγελματική εγκατάσταση στην Ελλάδα,
ii) όταν ο μελετητής εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 39 του ν.3316/2005,
iii) όταν συντρέχει λόγος διαγραφής του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.13, του π.δ. 138/2009

[2] Ενδεικτικά η εν λόγω ρύθμιση δεν ισχύει σε περιπτώσεις που:

i) η εταιρεία δεν προέβη εμπρόθεσμα σε αντικατάσταση στελέχους που έχει αιτηθεί την αποχώρησή του,
ii) στέλεχος της εταιρείας έπαψε να έχει επαγγελματική εγκατάσταση στην Ελλάδα, οπότε η εταιρεία οφείλει εμπρόθεσμα να τον αντικαταστήσει,
iii) στέλεχος της εταιρείας εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 39 του ν.3316/2005,
iv) συντρέχει λόγος διαγραφής της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.13, του π.δ. 138/2009.

[3] Η εργοληπτική βεβαίωση (πτυχίο) φέρει σήμανση που αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5, του άρθ. 188 του ν. 4635/2019 (Α' 167) ισχύει έως 31-12-2020.

B2Green
By B2Green.gr 14:25, 13/02/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα