Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΣτΕ: Οι πράξεις που εκδίδονται για την αναγνώριση ιδιοκτησίας γεννούν ιδιωτικές & όχι διοικητικές διαφορές

ΣτΕ: Οι πράξεις που εκδίδονται για την αναγνώριση ιδιοκτησίας γεννούν ιδιωτικές & όχι διοικητικές διαφορές

Διαβάστε σχετικά:


Με απόφασή του το ΣτΕ έκρινε πως οι πράξεις που εκδίδονται για την αναγνώριση ιδιοκτησίας γεννούν ιδιωτικές & όχι διοικητικές διαφορές.

Τι αναφέρει η περίληψη της υπόθεσης:

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938, σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 9 έως 13 του ίδιου νόμου, θεσπίζεται ειδική διοικητική διαδικασία, με σκοπό την έρευνα και τη διαπίστωση της βασιμότητας των ισχυρισμών φυσικού ή νοµικού προσώπου που προβάλλει έναντι του Δημοσίου δικαιώματα κυριότητας επί ακινήτων. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής τίθεται, μάλιστα, ως προϋπόθεση του παραδεκτού για την έγερση, ενώπιον του αρμοδίου πολιτικού δικαστηρίου, αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής κατά του Δημοσίου, αποβλέπει δε στην εξώδικη επίλυση των σχετικών διαφορών και την αποφυγή της δημιουργίας άσκοπων δικών ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες είναι δυνατή η ευχερής διάγνωση των αξιώσεων κατά του Δημοσίου. Εξ άλλου, η διαδικασία διακρίβωσης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Δηµοσίου επί ακινήτων κατεχομένων από τρίτους, που θεσπίζεται με το άρθρο 25 του ανωτέρω αναγκαστικού νόμου, αποβλέπει στη διαφύλαξη και προστασία των δημοσίων κτημάτων, χωρίς, ωστόσο, να επηρεάζεται η δυνατότητα του θιγομένου τρίτου να επιδιώξει δικαστικώς την αναγνώριση των δικαιωμάτων που ο ίδιος αξιώνει επί των ακινήτων αυτών. Εν όψει των ανωτέρω, οι πράξεις, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, δεν γεννούν διοικητικές αλλά ιδιωτικές διαφορές, υπαγόμενες στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Και τούτο διότι δεν εκδίδονται κατ' ενάσκηση δηµοσίας εξουσίας και προς άμεση θεραπεία συγκεκριμένου δημοσίου σκοπού αλλά στο πλαίσιο διαφοράς με αντικείμενο την ύπαρξη και αναννώριση εμπράγματων δικαιωμάτων.

Η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών αποφάσισε, κατ' αποδοχήν της οικείας γνωμοδότησης του Σ.Δ.Κ.Α.Π., ότι το εν λόγω Συμβούλιο στερούνταν κατά χρόνον αρμοδιότητας να επιληφθεί της αιτήσεως που υπέβαλε η αιτούσα για την αναγνώριση της κυριότητάς της επί της επίδικης εκτάσεως, δεν εκδόθηκε κατ' ενάσκηση δημοσίας εξουσίας ούτε αποβλέπει στη θεραπεία δημοσίου σκοπού, αλλά έχει εκδοθεί, εν όψει του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938, κατ' επίκληση του οποίου υποβλήθηκε η από 19.3.2013 αίτησή της, στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ Δηµοσίου και ιδιώτη, αφορά δε στην ύπαρξη και την αναγνώριση εμπράγματου δικαιώματος κυριότητας. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση, καθ΄ ο μέρος στρέφεται κατά της πρώτης προσβαλλομένης, η οποία προκαλεί ιδιωτική διαφορά υπαγόμενη στην δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη.

nomosphysis.org.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 19:48, 17/02/2020