Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Εξοικονομώ-Αυτονομώ με Europa

Από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, ο εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας • Το πλήρες κείμενο

Από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, ο εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας • Το πλήρες κείμενο

Civiltech

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας».

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, Ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Χατζηδάκης καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί των σχετικών ρυθμίσεων.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 09.00 π.μ..

Διαβάστε επιπλέον:

Δείτε παρακάτω το πλήρες κείμενο:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(Τροποποιήσεις του ν. 4014/2011)

Άρθρο 01 Διάρκεια ισχύος ΑΕΠΟ

Η περίπτωση α της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α' 209) αντικαθίσταται ως εξής:
«8.α. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) έχει διάρκεια ισχύος δεκαπέντε έτη, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Για τα έργα ή δραστηριότητες που διαθέτουν ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS), η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ παρατείνεται για 6 έτη και για όσο χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Για τα έργα ή δραστηριότητες που διαθέτουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ, η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ παρατείνεται για 4 έτη και για όσο χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Μη έγκαιρη ανανέωση των ως άνω Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συνεπάγεται, εφόσον έχει παρέλθει η αρχική διάρκεια των δεκαπέντε ετών, αυτοδίκαιη λήξη της ισχύος της ΑΕΠΟ. Επιπλέον, ο φορέας υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τουλάχιστον πέντε έτη πριν από την παρέλευση δεκαπέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης της ΑΕΠΟ».

Άρθρο 02 Επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης ΑΕΠΟ

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν.4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την έκδοση της ΑΕΠΟ ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Εάν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας η διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή, σε πρώτο στάδιο, φακέλου ΠΠΠΑ, τότε απαιτούνται:
αα) Υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ με συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια τεκμηρίωσης.
ββ) Έλεγχος της πληρότητας φακέλου ΠΠΠΑ εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου ΠΠΠΑ σε ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου.
γγ) Αποστολή του φακέλου του ΠΠΠΑ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης για γνωμοδότηση εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.
δδ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης εντός τριάντα εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση του φακέλου του ΠΠΠΑ.
εε) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων, εφόσον κρίνονται ουσιώδεις, απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών και χορήγηση θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή έκδοση αρνητικής απόφασης εντός είκοσι εργάσιμων ημερών.
στστ) Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης β.
β. Εάν δεν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας η διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ, τότε απαιτούνται:
αα) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης, από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.
ββ) Έλεγχος πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ζητά από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση στοιχεία. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή διενεργεί έλεγχο πληρότητας του συμπληρωμένου φακέλου εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών και είτε προχωρά στα επόμενα στάδια είτε απορρίπτει τον φάκελο εάν διαπιστωθούν ελλείψεις. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου έχει ως συνέπεια να θεωρείται ο Φάκελος πλήρης.
γγ) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς γνωμοδότηση στους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, εφόσον η γνωμοδότηση αυτή κρίνεται ουσιώδης, καθώς και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.
δδ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, οι γνωμοδοτήσεις που δεν υποβλήθηκαν θεωρούνται θετικές και η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή λαμβάνει υπόψη της τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ώστε να διαμορφώσει τους περιβαλλοντικούς όρους.
Κατ' εξαίρεση και μόνον εφόσον οι γνωμοδοτήσεις που δεν υπεβλήθησαν κρίνονται ουσιώδεις, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή συγκαλεί υποχρεωτικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) και εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 13 του παρόντος. Ως ουσιώδεις θεωρούνται οι γνωμοδοτήσεις που υποβάλλονται από τις υπηρεσίες, στις οποίες αφορά κατά αρμοδιότητα, η αιτούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και, επιπροσθέτως, κρίνονται απαραίτητες για τη διαμόρφωση των περιβαλλοντικών όρων.
διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στην περίπτωση που υπεβλήθησαν αρνητικές γνωμοδοτήσεις, εφόσον έχουν επαρκή και νόμιμη αιτιολογία και παρέχονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που τις υπέβαλαν.
εε) Αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), των γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ' αυτών και έκδοση ΑΕΠΟ – ή απόφασης απόρριψης – εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου σταδίου (δδ). Η Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ενσωματώνεται σε μεταγενέστερη Απόφαση άλλου αρμόδιου οργάνου, το οποίο ειδικώς προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου και ή έκδοση της σχετικής Απόφασης διενεργείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, σε καμία περίπτωση δεν αναστέλλει τις ως άνω προθεσμίες.».
2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011 καταργούνται.
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
α) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.
β) Έλεγχος πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών από την ημέρα υποβολής του. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ζητά από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση στοιχεία. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή διενεργεί έλεγχο πληρότητας του συμπληρωμένου φακέλου εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών και είτε προχωρά στα επόμενα στάδια είτε απορρίπτει τον φάκελο εάν διαπιστωθούν ελλείψεις. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου έχει ως συνέπεια να θεωρείται ο Φάκελος πλήρης.
γ) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς γνωμοδότηση στους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, καθώς και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.
δ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, οι γνωμοδοτήσεις που δεν υποβλήθηκαν θεωρούνται θετικές και η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή λαμβάνει υπόψη της τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ώστε να διαμορφώσει τους περιβαλλοντικούς όρους.
Κατ' εξαίρεση και μόνον εφόσον οι γνωμοδοτήσεις που δεν υπεβλήθησαν κρίνονται ουσιώδεις, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή συγκαλεί υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) και εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 13 του παρόντος. Ως ουσιώδεις θεωρούνται οι γνωμοδοτήσεις που υποβάλλονται από τις υπηρεσίες που τις αφορά κατά αρμοδιότητα η αιτούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και, επιπροσθέτως, κρίνονται απαραίτητες για τη διαμόρφωση των περιβαλλοντικών όρων.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στην περίπτωση που υπεβλήθησαν αρνητικές γνωμοδοτήσεις, εφόσον έχουν επαρκή και νόμιμη αιτιολογία και παρέχονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που τις υπέβαλαν.
ε) Αξιολόγηση της ΜΠΕ, των γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ' αυτών και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή απόφασης απόρριψης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου σταδίου (δδ).Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου και ή έκδοση της σχετικής Απόφασης διενεργείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ενσωματώνεται σε μεταγενέστερη Απόφαση άλλου αρμόδιου οργάνου, το οποίο ειδικώς προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
Η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, σε καμία περίπτωση δεν αναστέλλει τις ως άνω προθεσμίες.».
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 καταργείται και η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 αναριθμείται σε 4.

Άρθρο 03 Απλοποίηση διαδικασίας ανανέωσης ΑΕΠΟ

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Μετά την υποβολή του Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου ελέγχει την πληρότητα αυτού. Σε περίπτωση έλλειψης πληρότητας, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή καταγράφει τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και στοιχεία και ζητά με έγγραφη αιτιολόγηση από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας την συμπλήρωση του φακέλου. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή διενεργεί εκ νέου έλεγχο πληρότητας του συμπληρωμένου φακέλου εντός τριών εργάσιμων ημερών και είτε προχωρά στα επόμενα στάδια είτε απορρίπτει το φάκελο εάν διαπιστωθούν ουσιώδεις ελλείψεις. β) Ακολούθως, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από το προηγούμενο στάδιο, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και είτε: αα) παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ, είτε ββ) εφόσον προκύπτει ανάγκη τροποποίησης της ΑΕΠΟ, επειδή η μεταβολή των χαρακτηριστικών του έργου δύναται να καθιστά αναγκαία την αλλαγή στους περιβαλλοντικούς όρους ή επειδή είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση σε νεότερο κανονιστικό πλαίσιο, καλεί τον φορέα του έργου να υποβάλει, εντός προθεσμίας τριών μηνών, φάκελο για τροποποίηση της ΑΕΠΟ κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 περ. α.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 4014/2011 καταργείται και η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 4014/2011 αναριθμείται σε 3.

Άρθρο 04 Απλοποίηση διαδικασίας τροποποίησης ΑΕΠΟ

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Μετά την υποβολή του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου, ελέγχει την πληρότητα. Σε περίπτωση έλλειψης πληρότητας, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή καταγράφει τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και στοιχεία και ζητά με έγγραφη αιτιολόγηση από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας την συμπλήρωση του φακέλου. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή διενεργεί εκ νέου έλεγχο πληρότητας του συμπληρωμένου φακέλου εντός τριών εργάσιμων ημερών και είτε προχωρά στα επόμενα στάδια είτε απορρίπτει το φάκελο εάν διαπιστωθούν ουσιώδεις ελλείψεις.
β) Εντός δέκα εργάσιμων ημερών η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τον φάκελο και αποφαίνεται:
αα) είτε ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται επουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε εκδίδεται Απόφαση, χωρίς άλλες διαδικαστικές προϋποθέσεις. Η Απόφαση αυτή είτε εγκρίνει την τροποποίηση άνευ ετέρου είτε δύναται να προβλέπει τυχόν πρόσθετους όρους μόνο ως προς το τροποποιούμενο φυσικό αντικείμενο.
ββ) είτε ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ και εκκινεί η διαδικασία των άρθρων 3 ή 4, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, δεν ζητούνται εκ νέου γνωμοδοτήσεις από τους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο της έκδοσης της ΑΕΠΟ, παρά μόνον εάν τις αφορά κατά αρμοδιότητα η τροποποίηση. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται γενικά ή ειδικότερα κριτήρια ανά είδος έργου ή δραστηριότητας, βάσει των οποίων κρίνεται ο ουσιώδης ή μη χαρακτήρας μίας μεταβολής περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία έργου ή δραστηριότητας.»
2. Στο τέλος του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Σε περιπτώσεις ταυτόχρονης τροποποίησης και ανανέωσης της ΑΕΠΟ ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υποβάλλει ενιαίο φάκελο τροποποίησης και ανανέωσης, για τον οποίο ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου και εκδίδεται μία απόφαση».

Άρθρο 05 Περιεχόμενο Φακέλων Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

1. Οι περ. β και δ της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4014/2011 καταργούνται και η περ. γ αναριθμείται σε β.
2. Η περ. β της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.4014/2011 καταργείται και οι περ. γ, δ και ε αναριθμούνται σε β, γ και δ αντιστοίχως.
3. Η περ. δ της παρ. 10 του άρθρου 11 του ν.4014/2011 καταργείται.
4. Η περ. γ της παρ. 11 του άρθρου 11 του ν.4014/2011 καταργείται και οι περιπτώσεις δ και ε αναριθμούνται σε γ και δ, αντιστοίχως.

Άρθρο 06 Συμβούλια Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
1. Οι περ. α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4014/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το μήνα και συμμετέχουν οι εξής:
α. Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρος.
β. ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
γ. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
δ. ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ε. ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως μέλη.
2. Οι περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4014/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«2.Συνιστάται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ), το οποίο συνεδριάζει υποχρεωτικά μία (1) φορά τον μήνα και στο οποίο συμμετέχουν:
α. ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως Πρόεδρος,
β. ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
γ. ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της οικείας Περιφέρειας,
δ. ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας,
ε. εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του ΥΠ.ΟΙΚ. εντός προθεσμίας 20 ημερών και επιλέγεται από τους Προϊσταμένους των Κτηματικών Υπηρεσιών των περιοχών αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως μέλη.
Ως οικεία διεύθυνση θεωρείται η διεύθυνση της Περιφέρειας στην οποία εμπίπτει χωρικά το έργο. Σε περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα εμπίπτει σε άνω της μίας Περιφέρειας, ως οικεία ορίζεται η Περιφέρεια εντός της οποίας χωροθετείται μεγαλύτερο τμήμα του έργου ή της δραστηριότητας.
3. Ενώπιον του ΚΕΣΠΑ ή του ΠΕΣΠΑ συμμετέχουν υποχρεωτικά οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων των δημοσίων φορέων ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν υπέβαλαν εμπροθέσμως τη γνωμοδότησή τους, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί των ζητημάτων αρμοδιότητάς τους που συνδέονται άμεσα με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το υπό κρίση έργο ή δραστηριότητα.
Ομοίως, ενώπιον του ΚΕΣΠΑ ή του ΠΕΣΠΑ καλούνται και συμμετέχουν υποχρεωτικά οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων των δημοσίων φορέων ή υπηρεσιών που υπέβαλαν αρνητική γνωμοδότηση, προκειμένου το αρμόδιο Συμβούλιο να αποφασίσει εάν θα την κάνει αποδεκτή ή όχι, με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος.».

Άρθρο 07 Πιστοποιημένοι Αξιολογητές ΜΠΕ

Στο άρθρο 16 του ν. 4014/2011 προστίθενται παράγραφοι 7, 8, 9 και 10 ως εξής:
«7. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται είτε κατά την έναρξη ή και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 να αναθέσει σε πιστοποιημένο αξιολογητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ του παρόντος άρθρου, την διεκπεραίωση ορισμένων ή όλων των σταδίων της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Ειδικότερα, ο αξιολογητής δύναται να διενεργεί τον έλεγχο πληρότητας, να αποστέλλει προς γνωμοδότηση την ΜΠΕ στους αρμόδιους δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες, να αναρτά την ΜΠΕ στη δημόσια διαβούλευση, να παραλαμβάνει τις γνωμοδοτήσεις και τις απόψεις από τη δημόσια διαβούλευση, να αξιολογεί ποιες από τις γνωμοδοτήσεις που τυχόν δεν υπεβλήθησαν ήταν ουσιώδεις και ομοίως να αξιολογεί τις τυχόν αρνητικές γνωμοδοτήσεις, να αιτείται τη σύγκλιση των αρμοδίων Συμβουλίων, να αξιολογεί την ΜΠΕ και τις γνωμοδοτήσεις και να υποβάλει είτε Σχέδιο Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων προς την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή είτε προς τη δημόσια αρχή που ορίζεται ως αρμόδια για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών όρων σε μία Απόφαση, η οποία εκδίδεται κατά την κείμενη νομοθεσία.
Το Σχέδιο του αξιολογητή εγκρίνεται, με ή χωρίς τροποποιήσεις ή, κατά περίπτωση, απορρίπτεται από την αρμόδια αρχή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής ή σε περίπτωση απόρριψης του Σχεδίου, η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή του, κατά περίπτωση, αρμόδιου, για την έκδοση της ενιαίας άδειας, υπουργείου, για την έκδοση απόφασης ή απόρριψη απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
8. Στους πιστοποιημένους αξιολογητές ΜΠΕ μπορεί να ανατίθεται είτε από την αρμόδια αρχή είτε από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας η διεκπεραίωση της διαδικασίας τροποποίησης της Απόφασης Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος.
9. Οι πιστοποιημένοι αξιολογητές, είτε τους ανατίθεται από την αρμόδια αρχή είτε από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, η συνδρομή τους στο πλαίσιο της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή της τροποποίησης των ήδη εγκεκριμένων όρων, δεν δεσμεύονται από τις προθεσμίες που τίθενται στη διοίκηση για την διεκπεραίωση των επιμέρους σταδίων, πλην από τις προθεσμίες που προβλέπονται για τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων αρχών και τη δημόσια διαβούλευση.
10. Ο αξιολογητής δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, κατά την κρίση του, να ζητά τη συνδρομή της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής για την έγκαιρη και ορθή διεκπεραίωση του έργου του και η αρμόδια αρχή υποχρεούται να συνεργάζεται με τον αξιολογητή προς τον σκοπό της αποτελεσματικής άσκησης του έργου του».

Άρθρο 08 Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Στο άρθρο 18 του ν. 4014/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Μετά την 1.1.2021 όλα τα έγγραφα που αφορούν στην έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ και ΠΠΔ, περιλαμβανομένων των αιτήσεων, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γνωμοδοτήσεων των φορέων της Διοίκησης, σχεδίων ΑΕΠΟ, καθώς και κάθε σχετική αλληλογραφία, διακινούνται αποκλειστικά μέσω του ΗΠΜ. Αποκλειστικά μέσω του ΗΠΜ θα διεξάγεται η δημόσια διαβούλευση, στις περιπτώσεις που απαιτείται».

Άρθρο 09 Λοιπές τροποποιήσεις του ν. 4014/2011

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α' 209) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων είναι: (α) η αρμόδια αρχή του ΥΠΕΝ ανεξαρτήτως της κατηγορίας του έργου ή της δραστηριότητας και για κάθε περίπτωση διενέργειας περιβαλλοντικής επιθεώρησης,
(β) η αδειοδοτούσα αρχή για τις προληπτικές επιθεωρήσεις, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ως ανωτέρω στην παρ. 2 υποπαράγραφος Α, και οι Περιβαλλοντικοί Αξιολογητές του άρθρου 16 του Ν.4014/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατόπιν εντολής της αδειοδοτούσας αρχής,
(γ1) η αρμόδια υπηρεσία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους που κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2 (της ΥΑ 37674/2016 όπως εκάστοτε ισχύει), για την περίπτωση τακτικών επιθεωρήσεων (σημείο 2(β) ανωτέρω),
(γ2) οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών για έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους
i. που κατατάσσονται στην κατηγορία Β (της ΥΑ 37674/2016 όπως εκάστοτε ισχύει) για την περίπτωση τακτικών επιθεωρήσεων (σημείο 2(β) ανωτέρω),
ii. που κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2 και στην κατηγορία Β (της ΥΑ 37674/2016 όπως εκάστοτε ισχύει) για την περίπτωση εκτάκτων επιθεωρήσεων (σημείο 2(γ) ανωτέρω).
Στην περίπτωση γ.2.i παραπάνω, περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διεξάγουν και οι υπηρεσίες των Περιφερειών με αρμοδιότητα υπαγωγής των έργων και δραστηριοτήτων της χωρικής αρμοδιότητάς τους στις αντίστοιχες ΠΠΔ.
(δ) τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, ανεξαρτήτως της κατηγορίας του έργου ή της δραστηριότητας για την περίπτωση διενέργειας εκτάκτων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων,
(ε) οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5, ενεργούντες κατόπιν εντολής των αμέσως προαναφερόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών.».
2. Η περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. ν. 4014/2011 (Α' 209) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος κα η αξιολόγηση του ασκούμενου έργου των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές της παραγράφου 3 (α) και 3(γ)».
3. Η περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. ν. 4014/2011 (Α' 209) καταργείται.
4. Η παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 καταργείται και οι παρ. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18 αναριθμούνται σε παρ. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 αντιστοίχως.
5. Η νέα παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«17. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών της παραγράφου 1, τη χορήγηση της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή, οι αρμοδιότητές τους, ο τρόπος παραχώρησης τους, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή, τα σχετικά κριτήρια και δικαιολογητική, η διάρκεια ισχύος της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή, η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς επιθεώρηση και τα αρμόδια όργανα που εντέλλονται αυτήν, ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και το παραδοτέο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της εκκαθάρισης και καταβολής των αμοιβών τους, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, ο τρόπος ελέγχου των περιβαλλοντικών ελεγκτών, οι κυρώσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 5».
6. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η σύμφωνη γνώμη του προηγούμενου εδαφίου επέχει θέση απόφασης έγκρισης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 10, 12 και 13 του ν. 3028/2002 (Α 152). Ειδικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ή δραστηριοτήτων κατάταξης Α1 και Α2 απαιτείται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ή του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποκλειστικές προθεσμίες των άρθρων 3 και 4 αναφέρονται στην διαβίβαση της εισήγησης στα Κεντρικά Γνωμοδοτικά Όργανα.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Α.Π.Ε. - Α΄ ΦΑΣΗ

Άρθρο 10 Ορισμοί

1. Άδεια Παραγωγής Hλεκτρικής Eνέργειας ή Άδεια Παραγωγής: Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως ισχύει.
2. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή ή Βεβαίωση: Η βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Φορέα Αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος, πιστοποιεί την καταχώρηση του αιτούντος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Α΄ Φάση και αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
3. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων: Η βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Φορέα Αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος, πιστοποιεί την καταχώρηση του κατόχου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Α΄ Φάση για Ειδικά Έργα και αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
4. Διαδικασία Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Α΄ Φάση ή Διαδικασία Αδειοδότησης: Η διαδικασία, η οποία άρχεται με την υποβολή αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο σύμφωνα με τα άρθρα 11 ή 19 κατά περίπτωση του παρόντος και ολοκληρώνεται με την έκδοση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων από τον Φορέα Αδειοδότησης.
5. Ειδικά Έργα:
(α) οι Υβριδικοί Σταθμοί,
(β) οι σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α. Eγκατεστημένης Ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής άνω των τριανταπέντε (35) MW,
(γ) οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση γεωθερμικής ενέργειας,
(δ) οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με α/α 17 του πίνακα 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149),
(ε) οι ηλιοθερμικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται στα δίκτυα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,
(στ) τα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα,
(ζ) οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που συνδέονται με το Σύστημα μέσω νέας αυτοτελούς υποθαλάσσιας διασύνδεσης,
(η) οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί Εγκατεστημένης Ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής άνω των δεκαπέντε (15) MW.
6. Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (ΗΜΠΗΕ Α.Π.Ε.-Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή ΗΜΠΗΕ) ή Ηλεκτρονικό Μητρώο: Το ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο τηρεί ο Φορέας Αδειοδότησης και στο οποίο καταχωρούνται οι αιτήσεις και εκδίδονται οι Βεβαιώσεις και οι Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων. Το μητρώο αυτό διαλειτουργεί με συστήματα των λοιπών φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς και με συστήματα των αρμόδιων Διαχειριστών.
7. Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα: Αιολικά πάρκα, τα οποία εγκαθίστανται εντός του εθνικού θαλάσσιου χώρου.
8. Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Ειδικών Έργων ή Κανονισμός Βεβαιώσεων: Ο Κανονισμός του άρθρου 18 του παρόντος.
9. Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής Σταθμού Α.Π.Ε. ή Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής: Η ηλεκτρική ισχύς που επιτρέπεται να παρέχεται, κατά ανώτατο όριο, από σταθμό Α.Π.Ε. στο σημείο σύνδεσής του με το Δίκτυο. Επιτρέπεται υπέρβαση της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μέχρι ποσοστού 5%, εφόσον η υπέρβαση αυτή εμφανίζεται σε μικρή συχνότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση στον Κανονισμό. Για τον έλεγχο της υπέρβασης, ως μέγιστη τιμή ισχύος θεωρείται η μέση τιμή ισχύος των μετρήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δεκαπέντε λεπτών.
10. Φορέας Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Α΄ Φάση ή Φορέας Αδειοδότησης: Ως Φορέας Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Α΄ Φάση κατά τις διατάξεις του παρόντος ορίζεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
11. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 και του άρθρου 2 παρ. 1 και παρ. 3 του ν. 4001/2011, όπως ισχύουν.

Άρθρο 11 Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

1. (α) Η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή έχουν νομίμως εξαιρεθεί από την υποχρέωση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, καθώς και σε όσους έχει χορηγηθεί και ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή χορηγείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται η Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, νοείται η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων αντίστοιχα κατά τις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, οι οποίες αναφέρονται στην Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας νοείται ότι αναφέρονται και στη Βεβαίωση καθώς και στη Βεβαίωση Ειδικών Έργων.
2. Η Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται από τον Φορέα Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Α΄ Φάση κατόπιν υποβολής αιτήσεως στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την πρώτη έως και τη δεκάτη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου (κύκλος υποβολής αιτήσεων). Προϋπόθεση για την εξέταση αιτήσεων επόμενου κύκλου αποτελεί η ολοκλήρωση εξέτασης των αιτήσεων του ίδιου κύκλου.
Το Ηλεκτρονικό Μητρώο διεκπεραιώνει τη συνολική διαδικασία υποβολής κάθε αίτησης, μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος και με ειδικούς κωδικούς χρήστη και πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, οι οποίοι δύναται να συμπίπτουν με κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS).
3. Η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτώς και καταχωρείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται σωρευτικώς οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) Είναι τυπικά πλήρης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.
(β) Συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης του εφάπαξ τέλους του άρθρου 16 του παρόντος.
(γ) Η θέση εγκατάστασης του προτεινόμενου έργου τελεί σε συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. και ειδικότερα με τις διατάξεις του για τις περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., εφόσον οι περιοχές αυτές έχουν οριοθετηθεί κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο, ώστε να διασφαλίζεται η κατ' αρχήν προστασία του περιβάλλοντος.
(δ) Τηρούνται οι περιορισμοί του μεγέθους των πολυγώνων του προτεινόμενου έργου, οι ελάχιστες και μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των μονάδων παραγωγής του ίδιου του σταθμού και των μονάδων παραγωγής των γειτονικών σταθμών και οι αποστάσεις των μονάδων παραγωγής από τα όρια του πολυγώνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος.
(ε) Το προτεινόμενο έργο απεικονίζεται γεωγραφικά σε ειδική προσβάσιμη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου.
(στ) Υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος του άρθρου 7 παρ. 3α εδάφιο δ του ν. 4414/2016, όπως ισχύει για τις περιπτώσεις σταθμών που αφορά, κατά τις κείμενες διατάξεις.
(ζ) Οι μέτοχοι/εταίροι νομικών προσώπων, πλην των εισηγμένων εταιρειών, γνωστοποιούνται μέχρι φυσικού προσώπου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.
4. Εφόσον η αίτηση της παρ. 2 υποβάλλεται παραδεκτώς κατά τα ανωτέρω, περίληψη αυτής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του κύκλου υποβολής αιτήσεων.
Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της περίληψης, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον του Φορέα Αδειοδότησης σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε. Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.
Αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκπροθέσμως ή από πρόσωπα που δεν έχουν έννομο συμφέρον ή δεν συνοδεύονται από στοιχεία για την τεκμηρίωσή τους, απορρίπτονται χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια ως απαράδεκτες.
Ο Φορέας Αδειοδότησης ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί κατά της αίτησής του. Ο αιτών δύναται να υποβάλει τις απόψεις του επί των αντιρρήσεων αυτών εντός προθεσμίας που τάσσεται από τον Φορέα Αδειοδότησης, η οποία δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών.
Σε περίπτωση διαδικασίας ελέγχου αντιρρήσεων κατά τα ανωτέρω, συνεχίζει να δεσμεύεται ο φυσικός χώρος που καταλαμβάνει το προτεινόμενο έργο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου.
5. Η Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται σωρευτικώς οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) Δεν τίθενται θέματα που έχουν γνωστοποιηθεί στο Φορέα Αδειοδότησης με οποιονδήποτε τρόπο σχετικά με:
(i) Την εθνική ασφάλεια,
(ii) Τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.
(β) Η αίτηση δεν αφορά περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως κορεσμένο δίκτυο με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 13 του παρόντος.
(γ) Ο αιτών δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε (ειδική) εκκαθάριση, αναγκαστική και ειδική διαχείριση, παύση πληρωμών, συνδιαλλαγή-εξυγίανση και δεν έχει κατατεθεί αίτηση ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω.
(δ) Υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής του τέλους του άρθρου 17 του παρόντος.
6. Η Βεβαίωση εκδίδεται από τον Πρόεδρο της ΡΑΕ το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις για το εν λόγω έργο, άλλως εντός είκοσι (20) ημερών από το πέρας της προθεσμίας του αιτούντος να υποβάλει τις απόψεις του κατά των αντιρρήσεων κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
Η Βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης.
Η Βεβαίωση φέρει ψηφιακή υπογραφή κατά την έννοια του Κανονισμού 2014/910/ΕΕ, όπως ισχύει, και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
(α) Το όνομα/επωνυμία του καταχωρούμενου Παραγωγού ή Αυτοπαραγωγού.
(β) Την τεχνολογία ή μορφή Α.Π.Ε. ή και το πρωτογενές καύσιμο προκειμένου για σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α..
(γ) Την Εγκατεστημένη Ισχύ και τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής του σταθμού.
(δ) Ειδικά για αιολικούς σταθμούς, τον αριθμό των ανεμογεννητριών και τη διάμετρο της φτερωτής της κάθε ανεμογεννήτριας, καθώς και τον αριθμό των ισοδυνάμων τυπικών ανεμογεννητριών που αντιστοιχούν στο πλήθος και τα χαρακτηριστικά των Α/Γ του έργου, για τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης της φέρουσας ικανότητας του ΟΤΑ εγκατάστασής τους.
(ε) Τη θέση εγκατάστασης του σταθμού.
(στ) Τη διάρκεια ισχύος της Βεβαίωσης.
(ζ) Τυχόν ειδικούς όρους.
Ειδικά σε περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ σταθμών Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., η ανωτέρω Βεβαίωση εκδίδεται με απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ.
7. Σε περίπτωση απόρριψης από το Φορέα Αδειοδότησης αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης, ο αιτών λαμβάνει γνώση μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και η σχετική πράξη δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης.
Κατά της Βεβαίωσης, καθώς και κατά της απόρριψης αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης, χωρεί αίτηση αναθεώρησης κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011 (Α' 179). Σε περίπτωση αίτησης αναθεώρησης συνεχίζει να δεσμεύεται ο φυσικός χώρος που καταλαμβάνει το προτεινόμενο έργο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασής της.
Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος για χορήγηση Βεβαίωσης, νέα αίτηση για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής και για σταθμό ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται από τον ίδιο αιτούντα ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη μετοχική/εταιρική σύνθεση του αιτούντος, μετά την παρέλευση δύο (2) κύκλων από τη γνωστοποίηση της απόρριψης της αίτησης.
8. Η Βεβαίωση τροποποιείται οποτεδήποτε εκτός κύκλου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό και:
(α) Εφόσον δεν μεταβάλλονται στοιχεία που επηρεάζουν την αποδοχή ή μη της αίτησης κατά τις παραγράφους 3 και 5 ανωτέρω.
(β) Εφόσον η σκοπούμενη τροποποίηση δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μετάπτωση του έργου στην κατηγορία των Ειδικών Έργων.
(γ) Εφόσον η σκοπούμενη τροποποίηση δεν έχει ως συνέπεια τη μη συμμόρφωση του σταθμού με τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περίπτωση 3 (γ) του παρόντος άρθρου.
(δ) Σε περίπτωση αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής όχι μεγαλύτερη από 10% της αρχικής Άδειας ή Βεβαίωσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του παρόντος.
(ε) Σε περίπτωση μεταβολής της μετοχικής ή εταιρικής σύνθεσης του νομικού προσώπου που κατέχει την Άδεια Παραγωγής ή τη Βεβαίωση, εφόσον, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό, δεν επηρεάζεται η συμμόρφωση του αιτούντος και των διοικητών, μετόχων ή εταίρων του με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 ,.
9. Η Βεβαίωση δύναται να τροποποιείται αποκλειστικά εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων, κατόπιν αίτησης του κατόχου, η οποία υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό, στις εξής περιπτώσεις:
(α) Όταν μεταβάλλονται τα όρια του πολυγώνου, εκτός από τις περιπτώσεις μείωσης εντός των εγκεκριμένων ορίων,
(β) Σε περιπτώσεις αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής σε ποσοστό άνω του 10% της αρχικής Άδειας ή Βεβαίωσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του παρόντος,
(γ) Σε περιπτώσεις αποξήλωσης και αντικατάστασης του σταθμού Α.Π.Ε..
10. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση Βεβαίωσης ως προς την πρωτογενή μορφή Α.Π.Ε..
11. Η αίτηση για τροποποίηση Βεβαίωσης εντός κύκλου συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου τέλους του άρθρου 16 του παρόντος.
Για την αποδοχή τροποποίησης Βεβαίωσης καταβάλλεται το τέλος του άρθρου 17 του παρόντος.
12. Η τροποποίηση εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης. Η ισχύς της τροποποίησης άρχεται από την αποτύπωση της μεταβολής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
13. Ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Άδειας Παραγωγής μπορεί να προβαίνει σε κατάτμηση Βεβαίωσης σε επιμέρους σταθμούς που ανήκουν στον ίδιο κατόπιν απόφασης του Φορέα Αδειοδότησης άπαξ και εφόσον τα νέα γήπεδα εγκατάστασης των σταθμών που προκύπτουν είναι υποσύνολα του αρχικού και δεν προκύπτουν σταθμοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύος παραγωγής για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. υπό το εκάστοτε καθεστώς στήριξης αυτών.
14. Ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Άδειας Παραγωγής μπορεί να μεταβιβάζει τη Βεβαίωση του σε άλλα πρόσωπα, εφόσον υποβληθεί οποτεδήποτε αίτηση στον Φορέα Αδειοδότησης από τον ίδιο και τον υποψήφιο αποκτώντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο για τις αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό. Η μεταβίβαση δεν συνιστά λόγο παράτασης των προθεσμιών του άρθρου 12 του παρόντος. Σε περίπτωση κατά την οποία γίνεται αποδεκτό αίτημα μεταβίβασης υφιστάμενης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η εν λόγω Άδεια αντικαθίσταται από τη Βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά στο όνομα του νέου κατόχου.
15. Κατά της μεταβίβασης ή τροποποίησης καθώς και κατά της απόρριψης αίτησης για τροποποίηση ή μεταβίβαση χωρεί αίτηση αναθεώρησης κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011 και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου.
16. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των Αδειών Παραγωγής του παρόντος άρθρου, για τα οποία δεν απαιτείται τροποποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 19 του παρόντος, οι κάτοχοι αυτών προβαίνουν οποτεδήποτε σε απλή γνωστοποίηση της σχετικής μεταβολής στοιχείων προς τον Φορέα Αδειοδότησης.
17. Στον Κανονισμό του άρθρου 18 του παρόντος εξειδικεύονται τα δικαιολογητικά και στοιχεία, τα οποία υποβάλλει ο αιτών, καθώς και κάθε άλλη διαδικασία και λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, των άρθρων 11 έως 17 καθώς και των άρθρων 19 και 21 έως 25 του παρόντος.

Άρθρο 12 Διασφάλιση Υλοποίησης των Έργων

1. Η Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (25) έτη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι ίσο χρόνο.
Η χορήγηση Βεβαίωσης δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της από την υποχρέωση να λάβει άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο της αδειοδότησης έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς και των Ειδικών Έργων, όπως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.
Οι αδειοδοτούσες αρχές και ο αρμόδιος Διαχειριστής ενημερώνουν αμελλητί το Ηλεκτρονικό Μητρώο για την πορεία αδειοδότησης του έργου, ιδίως δε για την κατάθεση φακέλου για περιβαλλοντική αδειοδότηση και για την Οριστική Σύνδεση του Σταθμού.
2. Η Βεβαίωση παύει αυτοδικαίως να ισχύει:
α) Για φωτοβολταϊκούς και χερσαίους αιολικούς σταθμούς, εάν:
(αα) Εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης, ο κάτοχος της Βεβαίωσης δεν έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Τα αποδεικτικά υποβολής καταχωρούνται από τον Παραγωγό στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
Για τους σταθμούς που εγκαθίστανται σε περιοχές NATURA η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δώδεκα (12) μήνες.
(ββ) Εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης δεν έχει γίνει αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης με συνυποβολή της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής όπου απαιτείται, ή σε περίπτωση κορεσμένων δικτύων, εάν εντός 30 μηνών δεν έχει κατατεθεί αίτηση για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης συνοδευόμενη από ΑΕΠΟ.
β) Για τις λοιπές τεχνολογίες σταθμών Α.Π.Ε., πλην αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, και για τους υβριδικούς σταθμούς Α.Π.Ε., εάν εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της Βεβαίωσης δεν έχει υποβληθεί αίτηση στον Διαχειριστή για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.
γ) Για τους σταθμούς Α.Π.Ε., πλην των υβριδικών σταθμών, που ανήκουν στην κατηγορία των Ειδικών Έργων εφαρμόζεται το διπλάσιο χρονικό διάστημα από τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.
3. Οι προθεσμίες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να παρατείνονται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό, για διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μηνών, εφόσον ο κάτοχος Βεβαίωσης δηλώσει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο την πρόθεσή του για την ολοκλήρωση του έργου και καταβάλει Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης το οποίο ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά MW Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής για κάθε μήνα παράτασης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των δώδεκα (12) μηνών ή παράλειψης πληρωμών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό, η Βεβαίωση παύει αυτοδικαίως και το ποσό του προηγούμενου εδαφίου δεν επιστρέφεται.
4. Σε περίπτωση παύσης ισχύος της Βεβαίωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Η παύση ισχύος αποτυπώνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και το γεωπληροφοριακό σύστημα του Φορέα Αδειοδότησης και από το χρόνο αυτό αποδεσμεύεται η έκταση που είχε δηλωθεί ως θέση εγκατάστασης του σταθμού αυτού και ο τυχόν δεσμευθείς ηλεκτρικός χώρος για το υπόψη έργο, με σχετική ενημέρωση του αρμοδίου Διαχειριστή.
5. Η Βεβαίωση ανακαλείται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό.
6. Σε περίπτωση παύσης ισχύος ή ανάκλησης, νέες αιτήσεις για την ίδια θέση υποβάλλονται από το μεθεπόμενο κύκλο από την ημερομηνία της καταχώρησης στο Μητρώο της παύσης ισχύος ή της ανάκλησης της Βεβαίωσης.
7. Η παρούσα διάταξη δεν επηρεάζει τη ισχύ των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.
8. Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου αναστέλλονται μόνο λόγω δικαστικής αναστολής ισχύος οποιωνδήποτε εκ των αδειών ή εγκρίσεων του έργου και για όσο διάστημα ισχύει αυτή η αναστολή.

Άρθρο 13 Περιορισμοί χωροθέτησης σταθμών Α.Π.Ε.

1. Όσον αφορά στους αιολικούς σταθμούς δεν επιτρέπεται:
(α) Η απόσταση μεταξύ ανεμογεννητριών του ίδιου σταθμού, να είναι μεγαλύτερη από 5*D.
(β) Η απόσταση μεταξύ ανεμογεννητριών να είναι μικρότερη από 2,5*D, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε..
Για το παραπάνω ως D θεωρείται η μεγαλύτερη διάμετρος των γειτονικών ανεμογεννητριών.
(γ) Τα όρια του πολυγώνου να εκτείνονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 3,5*D από τις θέσεις των ανεμογεννητριών.
2. Όσον αφορά φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί εδάφους σε δημόσιες εκτάσεις, το πολύγωνο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 30στρ./MW. Εφόσον το πολύγωνο είναι μεγαλύτερο από 30στρ./MW, ο αιτών υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ότι έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα νόμιμης χρήσης μη δημόσιας έκτασης για το υπερβάλλον τμήμα της έκτασης.
3. Ειδικά για Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (ΜΥΗΣ), η αίτηση της παρ. 3 του άρθρου 3 πρέπει να συνοδεύεται από:
(α) Αποτύπωση της κοίτης του υδατορεύματος, στην οποία εγκαθίσταται το προτεινόμενο έργο, σε συνολικό μήκος, το οποίο περιλαμβάνει: α)το μήκος εκτροπής (L) από την υδροληψία έως το σταθμό παραγωγής, β) μήκος κοίτης L ανάντη της υδροληψίας και γ) μήκος κοίτης L κατάντη του σταθμού παραγωγής (συνολικό μήκος 3ΧL).
(β) Προσδιορισμό του πολυγώνου, το οποίο ορίζεται με άξονα την κοίτη του υδατορεύματος και πλάτος 100 m εκατέρωθεν αυτής το οποίο ξεκινά από σημείο της κοίτης 10%*L ανάντη της υδροληψίας και τελειώνει σε σημείο της κοίτης 10%*L κατάντη του σταθμού παραγωγής. Το πολύγωνο περικλείει τις θέσεις υδροληψίας και σταθμού και το τμήμα που βρίσκεται σε μήκος 10% του μήκους εκτροπής ανάντη και κατάντη του έργου.
(γ) Σε περίπτωση σημειακών έργων (φράγμα με ενσωματωμένο το σταθμό παραγωγής), προσδιορισμό πολυγώνου σύμφωνα με τη διαμορφούμενη λεκάνη κατάκλυσης και 50μ περιμετρικά αυτής.
(δ) Σε περίπτωση έργων που εγκαθίστανται σε δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, δεν απαιτείται ο προσδιορισμός πολυγώνου και αποτυπώνεται μόνο η θέση του σταθμού.

Άρθρο 14 Περιοχές με κορεσμένα δίκτυα

1. Οι περιοχές με κορεσμένα δίκτυα και η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος σε αυτές διαπιστώνονται με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται μέχρι τον Νοέμβριο κάθε έτους, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή ή κοινή εισήγηση των αρμόδιων Διαχειριστών, η οποία υποβάλλεται στη ΡΑΕ μέχρι τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.
Η απόφαση της ΡΑΕ περιλαμβάνει μία σαφώς ορισμένη περιοχή του Δικτύου ή και του Συστήματος που είναι κορεσμένη και καθορίζει την τυχόν δυνατότητα απορρόφησης ισχύος ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..
2. Με τον Κανονισμό ορίζονται ειδικότερα θέματα για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα διακριτά για περιοχές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, τα οποία περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
α) Την κατανομή του διαθέσιμου περιθωρίου απορρόφησης μεταξύ κατηγοριών παραγωγών.
β) Τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς και της χορήγησης αυτών.
γ) Τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης καθώς και χορήγησης προσφορών σύνδεσης.
δ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού εφαρμόζονται οι ισχύουσες αποφάσεις της ΡΑΕ σχετικά με τις περιοχές με κορεσμένα Δίκτυα.
3. Για σταθμούς για τους οποίους έχει εκδοθεί Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων και οι οποίοι εγκαθίστανται σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα ισχύουν τα κάτωθι:
α) Για τις νησιωτικές περιοχές, εξαιρούμενης της Εύβοιας, δεν επιτρέπεται η αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής του σταθμού.
β) Για τις λοιπές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Εύβοιας επιτρέπεται η αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής μέχρι 10% της ισχύος παραγωγής της αρχικής Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων.
4. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δύναται να τροποποιούνται με τον Κανονισμό.

Άρθρο 15 Επικαλύψεις και Συγκρούσεις

1. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση ή τροποποίηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων, που παρουσιάζουν εδαφική επικάλυψη ή αδυναμία ταυτόχρονης αξιοποίησης πρωτογενούς ενέργειας ή προκαλούν υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας και εφόσον δεν συντρέχει υποχρέωση προτεραιότητας εξέτασης βάσει διατάξεων νόμου, ο Φορέας Αδειοδότησης ζητά από τους αιτούντες τη διευθέτηση της εδαφικής επικάλυψης, ενεργειακής αυτοτέλειας ή της υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας του δήμου εγκατάστασης, εντός τακτής προθεσμίας σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.
2. Ειδικά για αιολικούς σταθμούς, σε περίπτωση υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας, ο Φορέας Αδειοδότησης απευθύνεται στον οικείο Ο.Τ.Α. για τη διερεύνηση της δυνατότητας υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας εγκατάστασης Α/Γ στο δήμο αυτό, όπως αυτό προβλέπεται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε..
3. Σε περίπτωση αδυναμίας διευθέτησης της εδαφικής επικάλυψης ή ενεργειακής αυτοτέλειας των έργων ή υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας του δήμου εγκατάστασης των σταθμών Α.Π.Ε., ο Φορέας Αδειοδότησης προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση και οι αιτήσεις που αφορούν στα εμπλεκόμενα έργα εξετάζονται βάσει κριτηρίων, όπως ενδεικτικά η ύπαρξη τίτλου κυριότητας ή κατοχής, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό.
Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού, κατά τη συγκριτική αξιολόγηση εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις της απόφασης υπ' αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 (Β' 2373/2011), όπως ισχύει.
4. Κατά τη διάρκεια της συγκριτικής αξιολόγησης, λόγω υπέρβασης φέρουσας ικανότητας, αναστέλλεται η χορήγηση Βεβαιώσεων επόμενων κύκλων στον Ο.Τ.Α. εγκατάστασης των υπό συγκριτική αξιολόγηση σταθμών Α.Π.Ε..

Άρθρο 16 Μείωση εφάπαξ τέλους υποβολής αίτησης

1. To εφάπαξ τέλος για την υποβολή εντός κύκλου της αίτησης του άρθρου 11 που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4001/2011υπέρ του Φορέα Αδειοδότησης, υπολογίζεται επί τη βάσει αξίας εξήντα (60) €/MW. Η ανώτατη αξία του εφάπαξ τέλους ορίζεται στον Κανονισμό και, σε κάθε περίπτωση, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ.
2. Για την υποβολή αίτησης για τροποποίηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων, το ύψος του τέλους ορίζεται στο ένα πέμπτο (1/5) του ποσού που προκύπτει από την παράγραφο 1.
Ειδικά σε περίπτωση αίτησης για τροποποίηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικής ενέργειας για αύξηση της ισχύος πέραν του 10% της αρχικά αναγραφείσας στη Βεβαίωση, Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή στην Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το τέλος για το πρόσθετο μέρος της ισχύος υπολογίζεται βάσει των οριζομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται επιπλέον του ποσού που προκύπτει από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 17 Εφάπαξ Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης

1. Ο Φορέας Αδειοδότησης εκδίδει τη Βεβαίωση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 και 19 αντιστοίχως, εφόσον προσκομισθεί από τον αιτούντα αποδεικτικό καταβολής του Τέλους Έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού Η.Ε. από Α.Π.Ε. υπέρ του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου.
α) Για τη χορήγηση αρχικής Βεβαίωσης κατά τα άρθρα 11 και 19, το ύψος του τέλους ορίζεται ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος του αίτησης σε μεγαβάτ (ΜW) ως εξής:
(αα) τρεις χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (3000 ευρώ/ ΜW) για το τμήμα της ισχύος έως και ένα μεγαβάτ (1MW),
(ββ) δύο και μισή χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (2500 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος από ένα έως και δέκα μεγαβάτ (1 έως και 10 MW),
(γγ) δύο χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (2000 ευρώ/ ΜW) για το τμήμα της ισχύος από δέκα έως και πενήντα μεγαβάτ (10 έως και 50MW)
(δδ) χίλια πεντακόσια ευρώ ανά μεγαβάτ (1500 ευρώ/ ΜW) για το τμήμα της ισχύος από πενήντα έως και εκατό μεγαβάτ (50 έως και 100 MW) και
(εε) χίλια ευρώ ανά μεγαβάτ (1000 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος πάνω από εκατό μεγαβάτ (100 MW).
β) Για την έγκριση τροποποίησης Βεβαίωσης ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δεν αντιστοιχεί σε Ειδικό Έργο, το ύψος του τέλους ορίζεται στο ένα πέμπτο (1/5) του ποσού που προκύπτει βάσει της περίπτωσης (α) ανωτέρω. Ειδικά σε περίπτωση αιτήματος για τροποποίηση Βεβαίωσης ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δεν αντιστοιχεί σε Ειδικό Έργο, και το αίτημα αφορά σε αύξηση της αναγραφόμενης ισχύος στην αντίστοιχη Βεβαίωση ή στην Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό άνω του 10%, καταβάλλεται τέλος που αναλογεί στο πρόσθετο τμήμα της ισχύος και ο σχετικός υπολογισμός λαμβάνει χώρα βάσει της περίπτωσης (α) ανωτέρω.
γ) Το εφάπαξ τέλος έκδοσης Βεβαίωσης δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο του τέλους που αντιστοιχεί σε σταθμό Α.Π.Ε. ισχύος 250 MW.
2. Σε περίπτωση πληρωμής από τον αιτούντα του εφάπαξ τέλους της παρ. 1, το ύψος της εγγυητικής επιστολής που συνυποβάλλεται για τον σταθμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον αρμόδιο Διαχειριστή με την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ι.1 του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), μειώνεται κατά το ήμισυ. Στην περίπτωση αυτή δεν εμπίπτουν οι υφιστάμενες Άδειες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 22.
3. Η υποχρέωση καταβολής της προηγούμενης παραγράφου για ιδρύματα, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς σκοπού, πλην των ενεργειακών κοινοτήτων, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία όλων των βαθμίδων, ισχύει μειωμένη κατά το ήμισυ.
4. Από την υποχρέωση καταβολής εξαιρούνται οι Αυτοπαραγωγοί κάτοχοι Αδειών ή Βεβαίωσης.
5. Σε περίπτωση μεταβίβασης Βεβαίωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων, ο αποκτών καταβάλλει το τέλος της παρ. 1 (α) του παρόντος άρθρου.
6. Στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση εε ως εξής και η υφιστάμενη εε αναριθμείται σε στστ:
«εε) Τα τέλη που καταβάλλουν οι αιτούντες για την έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και για την έκδοση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων».

Άρθρο 18 Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Ειδικών Έργων

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη του Φορέα Αδειοδότησης, εγκρίνεται ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Ειδικών Έργων. Με τον Κανονισμό αυτό εξειδικεύονται:
α) Τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 19
β) Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση Βεβαιώσεων των άρθρων 11 και 19, το υπόδειγμα αίτησης προς συμπλήρωση από τον αιτούντα και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα, καθώς και η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αυτών, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων του άρθρου 19, η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής και της εξέτασης αντιρρήσεων κατά των υποβαλλόμενων αιτήσεων
γ) Η διαδικασία τροποποίησης και μεταβίβασης της Βεβαίωσης των άρθρων 11 και 19 αντιστοίχως, καθώς και υφιστάμενης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων της Βεβαίωσης και της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων άρθρων 11 και 19 αντιστοίχως σε περίπτωση γνωστοποίησης μεταβολής
δ) Οι ειδικότερες υποχρεώσεις του κατόχου Βεβαίωσης και Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου πλήρωσης των οροσήμων του άρθρου 12 και των συναφών υποχρεώσεων, καθώς και η διαδικασία καταχώρησης της αυτοδίκαιης παύσης ισχύος και η διαδικασία ανάκλησης της Βεβαίωσης, καθώς και της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων
ε) Τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης σε περίπτωση αδυναμίας διευθέτησης της εδαφικής επικάλυψης ή ενεργειακής αυτοτέλειας των έργων ή υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας του δήμου εγκατάστασης των σταθμών Α.Π.Ε.
στ) Τα ζητήματα κορεσμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του παρόντος
ζ) Κάθε άλλο ειδικό ζήτημα που προβλέπεται να ρυθμίζει ο Κανονισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Ο Κανονισμός δύναται να προβλέπει ειδικούς όρους για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς και για τα Ειδικά Έργα, οι οποίοι θα αποτυπώνονται στις αντίστοιχες Βεβαιώσεις.

Άρθρο 19 Βεβαίωση Ειδικών Έργων

1. Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται από τον Φορέα Αδειοδότησης, κατόπιν υποβολής αιτήσεως στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την πρώτη έως και τη δεκάτη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου (κύκλος υποβολής αιτήσεων).
Προϋπόθεση για την εξέταση αιτήσεων επόμενου κύκλου αποτελεί η ολοκλήρωση εξέτασης των αιτήσεων του προηγούμενου κύκλου.
2. Η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτώς και καταχωρείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του παρόντος και συνοδεύεται επιπλέον από:
α) Αναλυτική τεχνική περιγραφή του σταθμού Α.Π.Ε..
β) Για αιολικούς σταθμούς, από μετρήσεις του δυναμικού Α.Π.Ε. και για τις μονάδες Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τα ενεργειακά ισοζύγια τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.
γ) Ενεργειακή μελέτη και επιχειρηματικό σχέδιο του έργου. Ειδικά για τους υβριδικούς σταθμούς, η αίτηση συνοδεύεται από τεχνοοικονομική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει εκτίμηση της ενεργειακής αποδοτικότητας του σταθμού (ωριαία προσομοίωση της λειτουργίας του υβριδικού σταθμού, ωριαία προσομοίωση της λειτουργίας του αυτόνομου συστήματος, με και χωρίς τον υβριδικό σταθμό, για διάρκεια ενός έτους) με βάση τις αρχές που ορίζονται στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
δ) Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα του αιτούντος ή των μετόχων ή εταίρων αυτού να υλοποιήσουν το έργο με βάση την τεχνική τους επάρκεια και τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης (όπως ενδεικτικά ίδια κεφάλαια, τραπεζική χρηματοδότηση ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.
ε) Συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των αιτήσεων που έχει υποβάλει ο αιτών καθώς και το σύνολο των Βεβαιώσεων, Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων και Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που κατέχει.
3. Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος και εφόσον τεκμηριώνεται επιπλέον από τα υποβληθέντα στοιχεία:
α) Η ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου. Ειδικά για το αιολικό δυναμικό, οι υποβαλλόμενες μετρήσεις πρέπει να έχουν εκτελεστεί από πιστοποιημένους φορείς, σύμφωνα με το πρότυπο DIN-EN ISO/IEC 17025/2000, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερες απαιτήσεις και προδιαγραφές μετρήσεων δυναμικού Α.Π.Ε. ή ενεργειακών ισοζυγίων ανά τεχνολογία προβλέπονται στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.
β) Η οικονομοτεχνική αποδοτικότητα και βιωσιμότητα του έργου, βάσει εκτιμώμενου εσωτερικού ποσοστού απόδοσης (IRR) που υπολογίζεται στη βάση τιμήματος που αντιστοιχεί στη μεσοσταθμική τιμή της τελευταίας διενεργηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας της τεχνολογίας αυτής.
γ) Η τεχνική επάρκεια του αιτούντος για την υλοποίηση του εξεταζόμενου έργου.
δ) Η οικονομική επάρκεια του αιτούντος και η δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.
ε) Η μη ύπαρξη θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια των εν γένει εγκαταστάσεων, δικτύων και του σχετικού εξοπλισμού του ΕΣΜΗΕ και ΕΔΔΗΕ και των δικτύων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εφόσον το προτεινόμενο έργο είναι Υβριδικός Σταθμός ή σταθμός Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή σταθμός Α.Π.Ε./Σ.Η.Θ.Υ.Α. που πρόκειται να συνδεθεί σε κορεσμένο νησιωτικό δίκτυο ή να εγκατασταθεί σε κορεσμένο νησιωτικό δίκτυο και προτείνεται να συνδεθεί με το Σύστημα ή το Δίκτυο σε περιοχή με μη κορεσμένο δίκτυο.
4. Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων εκδίδεται από τον Πρόεδρο της ΡΑΕ το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις για το εν λόγω έργο, άλλως εντός τριάντα (30) ημερών από το πέρας της προθεσμίας του αιτούντος να υποβάλει τις απόψεις του κατά των αντιρρήσεων.
Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης.
Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων φέρει ψηφιακή υπογραφή κατά την έννοια του Κανονισμού 2014/910/ΕΕ, όπως ισχύει, και περιλαμβάνει, πέραν των οριζομένων στην παρ. 6 του άρθρου 11, κατ΄ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) το σημείο σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα για τα ειδικά έργα των περιπτώσεων στ) και ζ).
β) το τύπο και τα χαρακτηριστικά του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, εάν υπάρχει.
Ειδικά σε περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ σταθμών Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., η ανωτέρω Βεβαίωση εκδίδεται με απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ.
5. Ο Φορέας Αδειοδότησης πριν εκδώσει την απόφαση του, μπορεί να συνεργάζεται με τον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τον κατ' αρχήν καθορισμό του τρόπου και του σημείου σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Ο καθορισμός αυτός λαμβάνει χώρα εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του ερωτήματος του Φορέα Αδειοδότησης προς τον Διαχειριστή και δεν συνεπάγεται δέσμευση του Διαχειριστή ή του Φορέα Αδειοδότησης για την ύπαρξη διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου κατά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης.
6. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ειδικού Έργου σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 10 του παρόντος, ώστε το προτεινόμενο έργο ή μέρος αυτού να μην υπάγεται πλέον στον ορισμό αυτό.
7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 4 και 7 έως 14 του άρθρου 12, καθώς και των άρθρων 12 έως 17 του παρόντος.

Άρθρο 20 Ειδικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Ο Φορέας Αδειοδότησης τηρεί Eιδικό Mητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Στο Mητρώο, το οποίο εντάσσεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καταχωρούνται:
α) Τα στοιχεία των Αδειών Παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, οι Βεβαιώσεις των άρθρων 11 και 19 του παρόντος, τα στοιχεία μεταβίβασής τους, οι τροποποιήσεις τους, καθώς και κάθε άλλη μεταβολή των στοιχείων των Αδειών Παραγωγής, Βεβαιώσεων και Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων.
β) Τα στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων που εμπίπτουν στο καθεστώς εξαίρεσης της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, από την υποχρέωση λήψης των αδειών ή Βεβαιώσεων, καθώς και τα στοιχεία των σταθμών τους.
Στο περιεχόμενο του Mητρώου παραχωρείται πρόσβαση από τον Φορέα Αδειοδότησης στους αρμόδιους Διαχειριστές και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το Μητρώο επικαιροποιείται κατ΄ ελάχιστο σε μηναία βάση με ευθύνη του Φορέα Αδειοδότησης.

Άρθρο 21 Τροποποιούμενες Διατάξεις

1. Στην υποπαράγραφο Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Από την 01.01.2020 η υποχρέωση καταβολής του Τέλους που προβλέπεται στην περίπτωση 1 παύει να ισχύει.».
2.Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 4585/2018 (Α΄ 216), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατά παρέκκλιση της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, τα στοιχεία για τον καθορισμό των υπόχρεων καταβολής τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής για τα έτη 2017, 2018 και 2019 λαμβάνονται υπόψη όπως ισχύουν κατά την 1.1.2019 και το τελικά οφειλόμενο ποσό ανά κάτοχο Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καταβάλλεται μειωμένο στο 50% του αρχικά οφειλομένου ποσού. Μέχρι τις 15.05.2020 καταρτίζεται και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενιαίος πίνακας με τους υπόχρεους καταβολής και το ύψος του τέλους για τα έτη αυτά, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (Α' 143), ως ισχύει. Κάτοχοι Αδειών Παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., εξαιρουμένων των Υβριδικών Σταθμών, που προτίθενται να μειώσουν στις Άδειες Παραγωγής τους την εγκατεστημένη ισχύ ή και τη μέγιστη ισχύ παραγωγής των σταθμών τους, γνωστοποιούν μέχρι τις 5.05.2020 τη σχετική μεταβολή στο Φορέα Αδειοδότησης, κοινοποιώντας αυτήν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκείμενου να λάβει γνώση της νέας ισχύος για τους σκοπούς υπολογισμού του οφειλόμενου τέλους. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της γνωστοποίησης του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η αρχική ισχύς. Σε κάθε περίπτωση, η μη εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της άδειας παραγωγής, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 4342/2015, ως ισχύει.»

Άρθρο 22 Μεταβατικές διατάξεις – Έκδοση Βεβαιώσεων και Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων μέχρι τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως την πλήρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου, χορηγείται η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων από τον Φορέα Αδειοδότησης κατόπιν υποβολής αίτησης σε αυτόν. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Φορέα Αδειοδότησης από την πρώτη έως και τη δεκάτη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου (κύκλος υποβολής αιτήσεων).
2. Στοιχεία των αιτήσεων καταχωρούνται από τον Φορέα Αδειοδότησης στο γεωπληροφοριακό σύστημα του Φορέα και επιβεβαιώνονται από τους αιτούντες μέσω εισόδου στο σύστημα με τη χρήση κωδικών χρήσης και πρόσβασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxis), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.
3. Η αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 19 αντιστοίχως του παρόντος.
4. Εφόσον η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται παραδεκτώς, περίληψη αυτής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του κύκλου υποβολής αιτήσεων. Από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της περίληψης και εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον του Φορέα Αδειοδότησης, σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για τις αντιρρήσεις στο άρθρο 11.
5. Η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται από τoν Φορέα Αδειοδότησης εντός τριάντα (30) και εξήντα (60) ημερών αντιστοίχως από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις για το εν λόγω έργο. Εφόσον έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται εντός τριάντα (30) και εξήντα (60) ημερών αντιστοίχως από το πέρας της προθεσμίας υποβολής απόψεων επί των αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 11.
6. Η Βεβαίωση και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων περιλαμβάνουν τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρο 11 και άρθρο 19 αντιστοίχως του παρόντος.
7. Η Βεβαίωση και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, η οποία εκδίδεται από τον Φορέα Αδειοδότησης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του.
8. Σε περίπτωση μη χορήγησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, ο Φορέας Αδειοδότησης κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον ενδιαφερόμενο και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11.
9. Σε περίπτωση μη χορήγησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, νέα αίτηση για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής και για σταθμό ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται από τον ίδιο αιτούντα ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη μετοχική/εταιρική σύνθεση του αιτούντος, μετά την παρέλευση δύο (2) κύκλων από την κοινοποίηση της απόρριψης χορήγησης.
10. Τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την πλήρωση των οροσήμων του άρθρου 12 υποβάλλονται στον Φορέα Αδειοδότησης από τον κάτοχο της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επίτευξη του οροσήμου.
11. Στις περιπτώσεις παύσης ισχύος ή ανάκλησης της Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ενημερώνεται το γεωπληροφοριακό σύστημα του Φορέα Αδειοδότησης και αποδεσμεύεται ο φυσικός χώρος που είχε δηλωθεί ως θέση εγκατάστασης.
12. Τα αιτήματα τροποποίησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλονται στον Φορέα Αδειοδότησης εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων ή εκτός κύκλου υποβολής αιτήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 19 αντιστοίχως του παρόντος.
Τα αιτήματα τροποποίησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία υποβάλλονται εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων εξετάζονται από τον Φορέα Αδειοδότησης εντός των προθεσμιών, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
13. Τα αιτήματα τροποποίησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής τα οποία μπορούν να υποβάλλονται εκτός κύκλου υποβολής αιτήσεων εξετάζονται από τον Φορέα Αδειοδότησης εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από τη συμπλήρωση του. Ο φάκελος θεωρείται πλήρης εάν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή του, ο Φορέας Αδειοδότησης δεν ζητήσει εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο συμπληρωματικά στοιχεία.
14. Η τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων αναρτάται με επιμέλεια του Φορέα Αδειοδότησης στην ιστοσελίδα της και τα στοιχεία της καταχωρούνται στο γεωπληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ.
15. Προκειμένου ο Φορέας Αδειοδότησης να χορηγήσει Βεβαίωση ή τροποποίηση αυτής, καλεί τους αιτούντες, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με απόδειξη παραλαβής για την καταβολή του Ειδικού Τέλους του άρθρου 17.
16. Ο κάτοχος Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Βεβαίωσης και Βεβαίωσης Ειδικών Έργων μπορεί να προβαίνει σε κατάτμηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Βεβαίωσης και Βεβαίωσης Ειδικών Έργων σε επιμέρους σταθμούς που ανήκουν στον ίδιο κατόπιν απόφασης του Φορέα Αδειοδότησης, άπαξ και εφόσον τα νέα γήπεδα εγκατάστασης των σταθμών που προκύπτουν είναι υποσύνολα του αρχικού και δεν προκύπτουν σταθμοί που ένεκα των τεχνικών τους χαρακτηριστικών και ιδίως της εγκατεστημένης τους ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής τους εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύος παραγωγής για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. υπό το εκάστοτε καθεστώς στήριξης αυτών.
17. Η Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων μπορεί να μεταβιβάζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11 και 19 και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό. Η μεταβίβαση δεν συνιστά λόγο παράτασης των προθεσμιών του άρθρου 12 του παρόντος. Σε περίπτωση κατά την οποία γίνεται αποδεκτό αίτημα μεταβίβασης υφιστάμενης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η εν λόγω Άδεια αντικαθίσταται από τη Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικού Έργου κατά περίπτωση, η οποία εκδίδεται, στο όνομα του νέου κατόχου.
18. Για την τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαίωσης υποβάλλεται το αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου τέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος.

Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις – Αιτήματα μέχρι και τον κύκλο Ιουνίου 2018

1. Εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ έως και τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Ιουνίου 2018, αξιολογούνται από τον Φορέα Αδειοδότησης σύμφωνα το άρθρο 3 ν. 3468/2006 και την απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/14810 (Β' 2373/2011), όπως ισχύει, και εκδίδεται απόφαση απόρριψης ή χορήγησης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Με ανακοίνωση του Φορέα Αδειοδότησης, τίθεται προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ημέρες, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώσουν τα αιτήματα τους και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους και των θέσεων των ανεμογεννητριών εντός των πολυγώνων των αρχικών αιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος.
3. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβεβαίωσης ή επικαιροποίησης εντός του προβλεπόμενου στην ανακοίνωση χρονικού διαστήματος, τα αιτήματα απορρίπτονται άμεσα και άνευ ετέρου. Ο Φορέας Αδειοδότησης αναρτά στην ιστοσελίδα του τον πίνακα των απορριφθεισών αιτήσεων.
4. Κατά τα λοιπά, οι Άδειες Παραγωγής οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 καταλαμβάνονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 ή 19 κατά περίπτωση, καθώς και του άρθρου 12 του παρόντος.
5. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των Αδειών Παραγωγής του παρόντος άρθρου, για τα οποία δεν απαιτείται τροποποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 19 του παρόντος, οι κάτοχοι αυτών προβαίνουν οποτεδήποτε σε απλή γνωστοποίηση της σχετικής μεταβολής στοιχείων προς τον Φορέα Αδειοδότησης.

Άρθρο 24 Μεταβατικές διατάξεις – Αιτήματα από τον κύκλο Σεπτεμβρίου 2018 και εφεξής και λοιπές διατάξεις

1. Εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ από τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Σεπτεμβρίου 2018 και έπειτα, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις των άρθρων 10-21 του παρόντος και εξετάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτές και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.
2. Ο Φορέας Αδειοδότησης ολοκληρώνει την εξέταση των αιτήσεων κάθε κύκλου, για τις οποίες δεν υπάρχει λόγος συγκριτικής αξιολόγησης πριν εκκινήσει την αξιολόγηση αιτήσεων επόμενου κύκλου.
3. Με ανακοίνωση του Φορέα Αδειοδότησης καλούνται οι αιτηθέντες να επιβεβαιώσουν το αίτημά τους εντός προθεσμίας και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους καθώς και των θέσεων των ανεμογεννητριών εντός των πολυγώνων των αρχικών αιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβεβαίωσης ή και επικαιροποίησης εντός του προβλεπόμενου στην ανακοίνωση χρονικού διαστήματος, οι αιτήσεις απορρίπτονται άμεσα και άνευ ετέρου. Ο Φορέας Αδειοδότησης αναρτά στην ιστοσελίδα του τον πίνακα των απορριφθεισών αιτήσεων και ενημερώνεται το Μητρώο. Στην περίπτωση αυτή, νέες αιτήσεις για την ίδια θέση υποβάλλονται από το μεθεπόμενο κύκλο από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόρριψης της αρχικής αίτησης.
4. Προκειμένου ο Φορέας Αδειοδότησης να εκδώσει Βεβαίωση, καλεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απόδειξη παραλαβής τους αιτούντες για την καταβολή του Ειδικού Τέλους του άρθρου 17. Ειδικά για τα αιτήματα του παρόντος άρθρου, το Ειδικό Τέλος καταβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ενημέρωση του Φορέα Αδειοδότησης ως ακολούθως:

Αιτήσεις Κύκλου Ποσοστό επί του τέλους
Σεπτέμβριος 2018 25%
Δεκέμβριος 2018 30%
Μάρτιος 2019 35%
Ιούνιος 2019 40%
Σεπτέμβριος 2019 45%
Δεκέμβριος 2019 50%


5. Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τις οποίες έχουν εκδοθεί από 1.1.2019 αποφάσεις απόρριψης χορήγησης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων (δ), (ζ), (η), (ι) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, δύνανται να επανυποβάλλονται στον πρώτο κύκλο υποβολής αιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση επανυποβολής, και εφόσον διαπιστωθεί εδαφική επικάλυψη μεταξύ υποβληθέντων αιτημάτων ή αδυναμία ταυτόχρονης αξιοποίησης της πρωτογενούς ενέργειας, η αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής, η οποία προηγουμένως έχει απορριφθεί λόγω μη πλήρωσης των παραπάνω κριτηρίων άρθρου 3 του ν. 3468/2006 αξιολογείται κατά προτεραιότητα κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 25 Μεταβατικές διατάξεις – Υφιστάμενες Άδειες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

1. Οι Άδειες Παραγωγής εν ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταλαμβάνονται από τις διατάξεις αυτού και από τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 2-5 κατωτέρω.
2. Ειδικά οι διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος, οι οποίες καταλαμβάνουν τις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Άδειες Παραγωγής, τίθενται σε εφαρμογή από 1.6.2020 και οι προθεσμίες αρχίζουν να μετρούν από την ημερομηνία αυτή. Σε περίπτωση που οι άδειες εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος μετά την ως άνω ημερομηνία, τότε οι διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος τίθενται σε αφορμή από την έκδοση της Άδειας Παραγωγής. Έως την πλήρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Παραγωγών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., τα αποδεικτικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται στη Γραμματεία του Φορέα.
Ο Φορέας Αδειοδότησης εντός των πέντε (5) πρώτων ημερών εκάστου μηνός αναρτά στην ιστοσελίδα του πίνακα των Αδειών Παραγωγής που έπαυσαν αυτοδικαίως και συγχρόνως ενημερώνει το γεωπληροφοριακό σύστημα που τηρεί, καθώς και τον αρμόδιο Διαχειριστή για την αποδέσμευση του τυχόν δεσμευθέντος ηλεκτρικού χώρου για το έργο αυτό.
3. Οι κάτοχοι Αδειών Παραγωγής με αρχική διάρκεια ισχύος δέκα πέντε (15) έτη, οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί ή δεν έχουν παύσει αυτοδικαίως να ισχύουν, λόγω μη καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής, δύνανται να υποβάλουν αίτημα παράτασης δέκα (10) ετών στον Φορέα και να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος. Το αίτημα υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα οποία απαιτείται τροποποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρο 11 ή 19 κατά περίπτωση του παρόντος και τον Κανονισμό, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετικό αίτημα στον Φορέα Αδειοδότησης. Σε περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό, ο Φορέας Αδειοδότησης εκδίδει Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων κατά περίπτωση, σε αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο. Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, η Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας παύει να ισχύει. Η διάρκεια ισχύος της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων είναι είκοσι πέντε (25) έτη αρχόμενη από την ημερομηνία έκδοσης της Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι διατάξεις των άρθρων 16 και 17 παρ. 2(β) ισχύουν για τις τροποποιήσεις των αδειών αυτών.
5. Οι κάτοχοι Αδειών Παραγωγής, οφείλουν να περιορίσουν τα πολύγωνα τους, προς τήρηση του περιορισμού (γ) της παρ. 1 του άρθρου 13 εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας Αδειοδότησης προβαίνει σε ανάκληση των σχετικών αδειών παραγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Άρθρο 26 Οι Φορείς του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης

1. Το Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης για τις Προστατευόμενες Περιοχές (εφεξής: «Σύστημα Διακυβέρνησης ΠΠ») συγκροτείται από τους δημόσιους φορείς που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
2. Το Σύστημα Διακυβέρνησης ΠΠ διαρθρώνεται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
3. Το Σύστημα Διακυβέρνησης ΠΠ σε κεντρικό επίπεδο αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:
α) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
β) τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του άρθρου 27 του παρόντος.
γ) το Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας των ΟΤΑ (α και β βαθμού),
δ) το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που ασκεί τις αρμοδιότητές του κυρίως στον θαλάσσιο χώρο, τους λιμένες, τη χερσαία ζώνη αυτών και σε παράκτιους χώρους.
ε) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που προωθεί τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας,
στ) το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που ασκεί την ψηφιακή πολιτική και προωθεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και
4. Το Σύστημα Διακυβέρνησης ΠΠ σε περιφερειακό επίπεδο αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:
α) τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (καλούμενες εφεξής ΜΔΠΠ) του άρθρου 34 του παρόντος
β) τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
γ) τις Περιφέρειες και
δ) τους Δήμους.
5. Το Σύστημα Διακυβέρνησης ΠΠ επικουρείται κατά την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εγγράφονται στο Μητρώο του ΥΠΕΝ του άρθρου 41 του παρόντος.

Άρθρο 27 Ίδρυση, Σκοπός και Εποπτεία του ΟΦΥΠΕΚΑ

1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΕΚΠΑΑ), που ιδρύθηκε με τον ν. 2742/1999 (Α΄207), μετονομάζεται σε «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (εφεξής: «ΟΦΥΠΕΚΑ») με έδρα την Αθήνα. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό η επωνυμία αυτή μεταφράζεται στην Αγγλική ως «Natural Environment and Climate Change Agency». Ο ΟΦΥΠΕΚΑ διαθέτει σφραγίδα και έμβλημα των οποίων ο τύπος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
2. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
3. Η επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» και ο διακριτικός τίτλος «ΟΦΥΠΕΚΑ» ανήκουν αποκλειστικά στο νομικό πρόσωπο του παρόντος άρθρου, απαγορευμένης της χρησιμοποίησης αυτών ως εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού τίτλου οποιασδήποτε επιχείρησης ή οποιουδήποτε τρίτου.
4. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ως σκοπό την εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής .
5. Για την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών o ΟΦΥΠΕΚΑ:
α) Συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές, αναλαμβάνοντας την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, με στόχο ιδίως την ενιαία αντιμετώπιση της συλλογής και τεκμηρίωσης περιβαλλοντικών δεδομένων και της επιστημονικής παρακολούθησης και εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης.
β) Διενεργεί επιστημονικές έρευνες και καταρτίζει μελέτες, οι οποίες: ι) αφορούν όλους τους δημόσιους φορείς που έχουν αρμοδιότητα στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, ιι) υποστηρίζουν τη διαδικασία σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης των πολιτικών διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και ιιι) υποβάλλονται σε διεθνείς φορείς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της χώρας.
γ) Εκπονεί την Εθνική Στρατηγική και το Πενταετές Σχέδιο Δράσης, που διασφαλίζουν τον προγραμματισμό και τον συντονισμό της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας και αναλαμβάνει την παρακολούθηση σε ετήσια βάση της εφαρμογής τους με κατάλληλους δείκτες απόδοσης.
δ) Καταρτίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιοτήτων (ΠΔΠ), ως εργαλείου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, στο οποίο καθορίζονται οι ανάγκες και οι προτεραιότητες χρηματοδότησης αναφορικά με τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών σε εθνικό ή και περιφερειακό επίπεδο και μέσω του οποίου διευκολύνεται η χρηματοδότησή τους. Το ΠΔΠ καταρτίζεται σε κάθε προγραμματική περίοδο σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η υλοποίησή του παρακολουθείται ετησίως από τον ΟΦΥΠΕΚΑ.
ε) Συγκεντρώνει επιστημονικές πληροφορίες και αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα που προέρχονται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα οργανώνει σε κατάλληλη υποδομή θεματικών και χωρικών βάσεων δεδομένων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές.
στ) Αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την υποστήριξη δικτύων σε βάση ετήσιας παρακολούθησης της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων και την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
ζ) Διερευνά τις δυνατότητες εξασφάλισης πόρων χρηματοδότησης των εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων από όλες τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές.
η) Σχεδιάζει, υποβάλλει και υλοποιεί προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, πιλοτικά έργα και στρατηγικές μελέτες με εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή διάσταση, σε συνεργασία με φορείς από άλλες χώρες της ΕΕ, τρίτες χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς.
θ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, συμφωνίες, μνημόνια συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή με φυσικά και νομικά ημεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα, για την υλοποίηση του σκοπού του.
ι) Διασφαλίζει την εφαρμογή καλών πρακτικών, διατυπώνοντας προτάσεις για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται.
ια) Εισηγείται σχέδια νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων σχετικών με τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.
Ιβ) Συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες για θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για τις προστατευόμενες περιοχές.
ιγ) Αναπτύσσει συνεργασία σε ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον για θέματα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών σε συνεργασία με αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς, επιχειρησιακούς φορείς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και Μ.Κ.Ο.
ιδ) Οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια και δημοσιεύει ερευνητικά και γενικότερα επιστημονικά πορίσματα.
ιε) Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη συναφή με τους σκοπούς του δραστηριότητα.
6. Για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής ο ΟΦΥΠΕΚΑ:
α. Συλλέγει, διαχειρίζεται και επεξεργάζεται στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες δεδομένων και δίκτυα πληροφοριών σχετικών με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα, έχει την επιστημονική εποπτεία και καθοδήγηση του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ), καθώς και άλλων τραπεζών περιβαλλοντικών πληροφοριών και δεδομένων που λειτουργούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και παρέχει σε αυτές κάθε δυνατή λειτουργική και τεχνολογική υποστήριξη.
β. Υποστηρίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.
γ. Συντάσσει ετήσια έκθεση, με την οποία αποτιμά την κατάσταση του περιβάλλοντος της χώρας και προβαίνει σε εκτιμήσεις για τους στόχους, τις κατευθύνσεις και τα μέτρα της ασκούμενης περιβαλλοντικής πολιτικής. Η έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα.
δ. Παρέχει επιστημονική και τεχνική στήριξη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και σε άλλα αρμόδια Υπουργεία, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την επεξεργασία και εφαρμογή σχεδίων, προγραμμάτων και δράσεων που επιβάλλονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, καθώς επίσης και για την κατάρτιση των εκθέσεων που προβλέπονται από τις κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
ε. Υποστηρίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και άλλους αρμόδιους δημόσιους φορείς, στη διαμόρφωση, προώθηση και εφαρμογή διεθνών συνεργασιών της χώρας για θέματα περιβάλλοντος, και βιώσιμης ανάπτυξης και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
στ. Επεξεργάζεται και εισηγείται μέτρα προληπτικής πολιτικής για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνει εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τομεακών αναπτυξιακών πολιτικών και εισηγείται μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις δημόσιες πολιτικές και ιδίως στην πολιτική για τη γεωργία, τη βιομηχανία, τον τουρισμό, τις μεταφορές και την ενέργεια, καθώς και στην οικιστική πολιτική και στην πολιτική κατοικίας.
ζ. Αναλαμβάνει την εκπόνηση ή εκτέλεση εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή.
η. Διοργανώνει πρότυπα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης για θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης και συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις.
θ. Αναλαμβάνει εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής, καθώς και άλλες συναφείς ενέργειες προβολής ή ενημέρωσης.
ι. Αναλαμβάνει και αναθέτει την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών και την εν γένει παροχή υπηρεσιών που προάγουν τους ιδρυτικούς του σκοπούς.
7. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εποπτεία περιλαμβάνει τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού του Οργανισμού.
8. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ υπάγεται στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α' 247).

Άρθρο 28 Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΦΥΠΕΚΑ

1. To Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΟΦΥΠΕΚΑ ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και έως πέντε (5) μέλη, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ από τα οποία ένα μέλος είναι ο/η εκάστοτε πρόεδρος της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 και ένα μέλος είναι ο/η εκάστοτε Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του ΟΦΥΠΕΚΑ που ορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή του.
3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος τελεί σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι αμοιβές των μελών του μελών του Δ.Σ. καθορίζονται με Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής πριν τον διορισμό τους.

Άρθρο 29 Οργανωτική Διάρθρωση ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ διαρθρώνεται ως εξής:
1. Γενική Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, στην οποία υπάγεται η Διεύθυνση Διοικητικού και η Διεύθυνση Οικονομικού.
2. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, στην οποία υπάγεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειου Τομέα και Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιου Τομέα. Οι Διευθύνσεις αυτές εποπτεύουν τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της γεωγραφικής τους αρμοδιότητας, οι οποίες διαρθρώνονται σε επίπεδο Τμήματος και εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος.
3. Γενική Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, στην οποία υπάγεται η Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης και η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής.

Άρθρο 30 Γενικοί Διευθυντές

1. Οι Γενικοί Διευθυντές του ΟΦΥΠΕΚΑ έχουν τα τυπικά προσόντα που καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος και τα ουσιαστικά προσόντα που αποφασίζονται από το Δ.Σ.. Επιλέγονται ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Σ.. του Οργανισμού, η οποία δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες.
2. Υποψήφιοι για τη θέση των Γενικών Διευθυντών μπορεί να είναι ιδιώτες καθώς και δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/ 1995. Οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται από τo Δ.Σ. του Οργανισμού και διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει κάθε φορά. Για την επιλογή, εισηγείται στο Δ.Σ. του Οργανισμού τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφασή του και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και δύο μέλη του Δ. Σ.
3. Η υπηρεσία στη θέση του Γενικού Διευθυντή αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης.

Άρθρο 31 Πόροι και Οικονομική Διαχείριση του ΟΦΥΠΕΚΑ

1. Οι πόροι του ΟΦΥΠΕΚΑ είναι οι ακόλουθοι:
α) Έσοδα από πιστώσεις που εγγράφονται στο Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό.
β) Έσοδα από τη διαχείριση της περιουσίας του.
γ) Έσοδα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
δ) Έσοδα από ήπιας μορφής εμπορική δραστηριότητα, όπως οι πωλήσεις αναμνηστικών και τουριστικών ειδών.
ε) Έσοδα από την εφαρμογή εισιτηρίου εσόδου σε προστατευόμενες περιοχές για οικοτουριστικούς σκοπούς.
στ) Ποσοστό από έσοδα από τις άδειες θήρας, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Τα έργα, προγράμματα και δράσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς φορείς ή και από εθνικούς πόρους ή εκτελούνται με αυτοχρηματοδότηση. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ δύναται να ορίζεται ως τελικός δικαιούχος, συνδικαιούχος ή και ενδιάμεσος φορέας των ως άνω προγραμμάτων, έργων και δράσεων, να συμπράττει με δημόσιους φορείς για την από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων, έργων και δράσεων, να επιχορηγείται για την εκπλήρωση των σκοπών του από τους φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όλων των Υπουργείων, από άλλους φορείς του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημοσίου τομέα και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα, από τον τακτικό προϋπολογισμό όλων των Υπουργείων, από χορηγίες και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες δαπάνες, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2957/1954 (Α΄ 186) και της παρ. 1 του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 2515/1997 (Α΄ 154) και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
3. α) Οι αναγκαίες για τη λειτουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ και την εκπλήρωση της αποστολής του πιστώσεις εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του, ο οποίος καταρτίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β) Μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους ο ΟΦΥΠΕΚΑ υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τον απολογισμό των πεπραγμένων του και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους.
γ) Το Δ.Σ. συντάσσει Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης ο οποίος εγκρίνεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει ιδίως την διαδικασία έγκρισης και εκκαθάρισης δαπανών, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων καθώς και χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, την ταμειακή διαχείριση, τα βιβλία και τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οικονομική διαχείριση του φορέα.

Άρθρο 32 Οργάνωση, Στελέχωση και Λειτουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ

1. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίνεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του ΟΦΥΕΠΚΑ, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως:
α) Η διάρθρωση του ΟΦΥΠΕΚΑ σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Τμήματα.
β) Ο τίτλος και οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων αυτών.
γ) Οι θέσεις του προσωπικού που προσλαμβάνεται στις οργανικές μονάδες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η κατανομή του κατά ειδικότητες και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης.
δ) Τα τυπικά προσόντα των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και των Προϊσταμένων Τμημάτων.
2. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ στελεχώνεται από υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους που αποσπώνται σε αυτόν, καταλαμβάνουν δε αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (Α' 28), με βάση τα τυπικά προσόντα που καθορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (Α' 39) και στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του ΟΦΥΠΕΚΑ και τα ουσιαστικά προσόντα που αποφασίζονται από το Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ.
3. Η κάλυψη των θέσεων μπορεί να γίνει και με μετάταξη προσωπικού με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή ΔΕΚΟ μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου τους, ύστερα από προκήρυξη του ΟΦΥΠΕΚΑ. Η μετάταξη διενεργείται με αποφάσεις του αρμοδίου για την υπηρεσία ή τον φορέα από τον οποίο γίνεται η μετάταξη Υπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Επιτρέπεται η απόσπαση στον ΟΦΥΠΕΚΑ υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών που μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο χρόνος απόσπασης των αποσπώμενων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο φορέα που ανήκουν οργανικά.
5. Για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα ο ΟΦΥΠΕΚΑ δύναται να απασχολεί εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις μίσθωσης ιδιωτικού έργου για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα ανωτέρω έργα, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 87 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52).
6. Στον ΟΦΥΠΕΚΑ μεταφέρεται και λειτουργεί η Εθνική Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ Β' 1289) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ και ο κανονισμός λειτουργίας της εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 33 Εργαλεία του Συστήματος Διακυβέρνησης Προστατευόμενων Περιοχών

1. Τα εργαλεία του Συστήματος Διακυβέρνησης ΠΠ, με τα οποία δημιουργούνται οι συστημικές σχέσεις των φορέων του, με στόχο την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση των προστατευόμενων περιοχών, είναι τα ακόλουθα:
α) η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και το Πενταετές Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα του άρθρου 17 παρ. 3 περ. α του ν. 3937/2011 (Α ́ 60), όπως η περ. α αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4277/2014 (Α ́156), καθώς και τα λοιπά βασικά εργαλεία διαχείρισης της βιοποικιλότητας, όπως προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3937/2011,
β) το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για το δίκτυο Natura 2000 του άρθρου 8 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ,
γ) τα Προεδρικά Διατάγματα χαρακτηρισμού, οριοθέτησης και όρων προστασίας των προστατευόμενων περιοχών (ΠΠ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3937/2011,
δ) τα Σχέδια Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3937/2011, που εκπονεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και άλλους αρμόδιους φορείς,
ε) τα Σχέδια Δράσης προστασίας ειδών χλωρίδας και πανίδας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. ν. 3937/2011,
στ) οι Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 37 του παρόντος και τα Μνημόνια Συνεργασίας του άρθρου 38 του παρόντος που συνάπτει ο ΟΦΥΠΕΚΑ με άλλους δημόσιους φορείς.
ζ) το Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών .
2. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ εκπονεί Πρόγραμμα Εφαρμογής για την υλοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης κάθε προστατευόμενης περιοχής, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 34 Σύσταση και Αρμοδιότητες των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

1. Συστήνονται εικοσιτέσσερεις (24) Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με τον Πίνακα Ι που επισυνάπτεται στον παρόντα νόμο. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση του ΟΦΥΠΕΚΑ, μπορεί να τροποποιείται ο αριθμός και η χωρική αρμοδιότητα των ΜΔΠΠ, με την προϋπόθεση ότι καλύπτουν το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1.γ του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 .
2. Οι αρμοδιότητες των ΜΔΠΠ είναι οι ακόλουθες:
α) Εφαρμογή και παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και παρακολούθηση των ειδών και των τύπων οικοτόπων ενωσιακού ενδιαφέροντος στις περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς τους.
β) Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για τις προστατευόμενες περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς τους με προτεραιότητα στην κατάσταση διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων.
γ) Κατάρτιση μελετών και διεξαγωγή ερευνών, καθώς και εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία Σχέδια Διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών.
δ) Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς και κάθε άλλον εμπλεκόμενο κατά περίπτωση φορέα, εντός των περιοχών ευθύνης τους σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση, την αποτελεσματική προστασία και την ανάδειξη των αξιών των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής παραμέτρου στα τοπικά αναπτυξιακά πρότυπα και προγράμματα.
ε) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων σε θέματα αναγόμενα στο έργο και τους σκοπούς των ΜΔΠΠ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΜΔΠΠ μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν κέντρα πληροφόρησης και να αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής.
στ) Διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και σε άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προώθηση και ανάδειξη των στόχων της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.
ζ) Επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και των ειδικότερων όρων και ρυθμίσεων που αφορούν κάθε περιοχή.
η) Συμμετοχή στον τοπικό αντιπυρικό σχεδιασμό στις περιοχές ευθύνης τους σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
θ) Κατάρτιση Τοπικών Σχεδίων Δράσεων Προτεραιοτήτων (ΤΣΔΠ), στα οποία καθορίζονται οι εκάστοτε ανάγκες και οι προτεραιότητες χρηματοδότησης αναφορικά με την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευτέων αντικειμένων με προτεραιότητα στην κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων.
ι) Συγκέντρωση επιστημονικών πληροφοριών και αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων που προέρχονται από ερευνητικά και άλλα προγράμματα στις περιοχές ευθύνης τους και οργάνωση σε κατάλληλη υποδομή θεματικών και χωρικών βάσεων των δεδομένων που αφορούν τα προστατευτέα αντικείμενα της χωρικής ευθύνης τους.
ια) Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και εσόδων από οικοτουριστικές και λοιπές δραστηριότητές τους για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και την υλοποίηση έργων και δράσεων προώθησης της περιφερειακής και της τοπικής ανάπτυξης.
ιβ) Υποστήριξη στην εκτέλεση εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς των ΜΔΠΠ.
ιγ) Σύνταξη προτάσεων φύλαξης των περιοχών αρμοδιότητάς τους, τα οποία αποστέλλονται στους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή τους, καθώς και παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
ιδ) Συμμετοχή σε Προγραμματικές Συμβάσεις και Μνημόνια Συνεργασίας με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς κατά τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του παρόντος.

Άρθρο 35 Επιτροπές Διαχείρισης των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής (ΜΔΠΠ), συγκροτούνται τοπικές Επιτροπές Διαχείρισης συμβουλευτικού χαρακτήρα, με πέντε έως ένδεκα μέλη, για την υποστήριξη της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής στη διαχείριση μιας προστατευόμενης περιοχής ή ομάδας προστατευόμενων περιοχών. Κατ' εξαίρεση, το Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να συγκροτήσει Συμβουλευτική Επιτροπή με περισσότερα μέλη, εάν η προστατευόμενη περιοχή εκτείνεται σε δύο ή περισσότερες Περιφέρειες.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Επιτροπών Διαχείρισης.
2. Στην Επιτροπή Διαχείρισης συμμετέχουν υποχρεωτικά :
α) ένας (1) επιστήμονας εγνωσμένου κύρους με αποδεδειγμένη επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο αντικείμενο της διατήρησης της φύσης ή σε συναφές αντικείμενο, με τον αναπληρωματικό του, ως Πρόεδρος,
β) δύο (2) εκπρόσωποι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, ένας από κάθε βαθμίδα, στην τοπική αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η προστατευόμενη περιοχή ή το μεγαλύτερο μέρος της, με τους αναπληρωματικούς τους,
γ) κατά περίπτωση λοιποί εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών (Δασικής υπηρεσίας, Λιμενικού Σώματος),
δ) ένας (1) εκπρόσωπος περιβαλλοντικής οργάνωσης του άρθρου 41, που δραστηριοποιείται στην περιοχή του προστατευτέου αντικειμένου,
ε) εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων των βασικότερων παραγωγικών τομέων της περιοχής και
στ) ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, εκπρόσωποι άλλων δημόσιων υπηρεσιών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, παραγωγικών και επαγγελματικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
3. Η Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο. Η λειτουργία των Επιτροπών Διαχείρισης αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής. Η κάθε Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής αναλαμβάνει τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των αντίστοιχων Επιτροπών Διαχείρισης που συστήνονται προς υποστήριξή της.

Άρθρο 36 Αξιολόγηση των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

1. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) διενεργείται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων υποβάλλονται από το Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση της Επιτροπής «Φύση 2000». ΦΥΣΗ 2000.
2. Η αξιολόγηση του έργου των ΜΔΠΠ διενεργείται κατ' έτος βάσει των στόχων που εξειδικεύονται στα Σχέδια Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών. Η αξιολόγηση ακολουθεί το πρότυπο της «Ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης των ΜΔΠΠ» που εκπονεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ. Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των ειδικότερων όρων και ρυθμίσεων της περιοχής ευθύνης της ΜΔΠΠ, όπως αυτοί προβλέπονται από την πράξη χαρακτηρισμού και το Σχέδιο Διαχείρισης, ως προς την κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών,
β) τα αποτελέσματα από την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης σε σχέση με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους προστασίας και διαχείρισης της περιοχής και τους στόχους διατήρησης (conservation objectives) των προστατευόμενων περιοχών (είδη, τύποι οικοτόπων) σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης και το Πρόγραμμα Εφαρμογής του, της παρ. 2 του άρθρου 33 του παρόντος,
γ) την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι, πρόσθετα έσοδα και λοιποί πόροι) της κάθε ΜΔΠΠ και τον οικονομικό απολογισμό της,
δ) τη συμβολή των δράσεων της ΜΔΠΠ στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Διαχείρισης,
ε) την αξιολόγηση της συνεργασίας με την τοπική κοινωνία και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και τον βαθμό συμμετοχής τους στη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής,
στ) τους στόχους του Σχεδίου Διαχείρισης και το Πρόγραμμα Εφαρμογής του για το επόμενο έτος, και
ζ) τη διαχείριση των έκτακτων περιστατικών.

Άρθρο 37 Προγραμματικές Συμβάσεις

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ δύναται να συνάπτει Προγραμματικές Συμβάσεις με τις Περιφέρειες και τους Δήμους για τις ΜΔΠΠ της χωρικής αρμοδιότητάς τους, , ενδεικτικό αντικείμενο των οποίων είναι:
α) η κατάρτιση σχεδίων φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών και εφαρμογή τους με αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των Περιφερειών και των Δήμων,
β) η συμμετοχή στον τοπικό αντιπυρικό σχεδιασμό στις περιοχές ευθύνης τους,
γ) η συνεργασία για θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για τις προστατευόμενες περιοχές,
δ) η από κοινού προώθηση της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων και της υποστήριξης οικοτουριστικών προγραμμάτων και δράσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα,
ε) η κατάρτιση μελετών και σχεδίων και η διεξαγωγή ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία Σχέδια Διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευτέων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους.

Άρθρο 38 Μνημόνια Συνεργασίας

Για τον συντονισμό του σχεδιασμού και της εφαρμογής της πολιτικής προστατευόμενων περιοχών, ο ΟΦΥΠΕΚΑ δύναται να συνάπτει Μνημόνια Συνεργασίας με άλλα Υπουργεία και δημόσιους φορείς, όπως με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το Λιμενικό Σώμα, ενδεικτικό αντικείμενο των οποίων είναι:
α) η συνεργασία κατά την φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών και η μέριμνα για την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών με αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των φορέων αυτών,
β) η συμμετοχή στον τοπικό αντιπυρικό σχεδιασμό στις περιοχές ευθύνης τους,
γ) η συνεργασία για θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για τις προστατευόμενες περιοχές,
δ) η από κοινού προώθηση της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων και της υποστήριξης οικοτουριστικών προγραμμάτων και δράσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα,
ε) η κατάρτιση μελετών και σχεδίων και η διεξαγωγή ερευνών, καθώς και εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευτέων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους.

Άρθρο 39 Συνεργασία με Περιφέρειες

1. Για την επικαιροποίηση ή τροποποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, ο ΟΦΥΠΕΚΑ υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα Σχέδια Διαχείρισης, κατόπιν της γνωμοδότησης της αντίστοιχης Περιφέρειας που επισυνάπτεται υποχρεωτικά.
2. Για την εκπλήρωση του έργου τους, οι Περιφέρειες, κατά την κατάρτιση του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης αυτών, του άρθρου 268 του ν. 3852/2010 (Α' 87), συνεργάζονται με τις ΜΔΠΠ που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της περιφέρειάς τους, προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμβατότητα των Προγραμμάτων αυτών με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου καλεί τους Προϊσταμένους των ΜΔΠΠ και τους Συντονιστές των Επιτροπών Διαχείρισης των ΜΔΠΠ εντός της χωρικής αρμοδιότητας της αντίστοιχης Περιφέρειας στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά τις οποίες υποβάλλονται προς έγκριση τα Προγράμματα του προηγουμένου εδαφίου ή οι Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 37 ή συζητούνται θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των ΜΔΠΠ.

Άρθρο 40 Συνεργασία με Δήμους

1. Για την επικαιροποίηση ή τροποποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ο ΟΦΥΠΕΚΑ υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα Σχέδια Διαχείρισης, κατόπιν γνωμοδότησης των αντίστοιχων Δήμων, που επισυνάπτεται υποχρεωτικά.
2. Οι Δήμοι κατά την κατάρτιση του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης αυτών, του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, συνεργάζονται με τις ΜΔΠΠ που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της περιοχής τους προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμβατότητα των Προγραμμάτων αυτών με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί τους Προϊσταμένους των ΜΔΠΠ και τους Συντονιστές των Επιτροπών Διαχείρισης των ΜΔΠΠ εντός της χωρικής αρμοδιότητας του αντίστοιχου Δήμου στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις οποίες υποβάλλονται προς έγκριση τα Προγράμματα του προηγουμένου εδαφίου ή οι Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 37 ή συζητούνται θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των ΜΔΠΠ.

Άρθρο 41 Μητρώο Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Φορέων

1. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ καταρτίζει μητρώο των περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων της επομένης παραγράφου που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 37 ή Μνημόνια Συνεργασίας του άρθρου 38 του παρόντος, αναλαμβάνοντας είτε την υλοποίηση δράσεων των Σχεδίων Διαχείρισης, για τις οποίες είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση δικαιούχοι, είτε την υποστήριξη υλοποίησης δράσεων λοιπών δικαιούχων χρηματοδότησης.
2. Στο μητρώο του ΟΦΥΠΕΚΑ εγγράφονται Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματεία μη κερδοσκοπικά, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.), εφόσον περιλαμβάνουν στους καταστατικούς σκοπούς τους την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής, καθώς και συμπράξεις όλων των ανωτέρω φορέων μεταξύ τους, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν κατ' ελάχιστο τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
3. Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο, καθώς και η λειτουργία του καθορίζονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ. Το Μητρώο δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΟΦΥΠΕΚΑ. Στο Μητρώο του ΟΦΥΠΕΚΑ εγγράφονται μόνον οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις όσον αφορά την ανεξαρτησία τους, δεν έχουν ως μέλη Δ.Σ. κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές, δημάρχους ή περιφερειάρχες, αρχηγό πολιτικού κόμματος ή ανώτατους λειτουργούς εκκλησιών. Προϋποθέσεις για την εγγραφή περιβαλλοντικής οργάνωσης στο Μητρώο είναι η ύπαρξη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), η τήρηση διπλογραφικών βιβλίων και η μη καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. της περιβαλλοντικής οργάνωσης.
4. Οι δράσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν πρέπει να αντιβαίνουν στα αναφερόμενα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, την Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ, το Σύνταγμα και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ίση μεταχείριση.

Άρθρο 42 Σχέδιο Δράσης βελτίωσης της δημόσιας πολιτικής Προστατευόμενων Περιοχών

1. Με σκοπό τη βελτίωση της πολιτικής για τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών εκπονείται Σχέδιο Δράσης που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Το Σχέδιο Δράσης έχει τριετή χρονική διάρκεια (2021–2023) που μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει το αναλυτικό περιεχόμενο για κάθε δράση, τον αρμόδιο δημόσιο φορέα για την εφαρμογή ή την εποπτεία εφαρμογής της και τον υπεύθυνο διοίκησης ή εποπτείας εφαρμογής της, καθώς και τον προϋπολογισμό, την πηγή χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της δράσης.
3. Για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συγκροτείται ομάδα εργασίας υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες δράσεις:
α) Επικαιροποίηση των στρατηγικών και προγραμματικών κειμένων της δημόσιας πολιτικής για της προστατευόμενες περιοχές.
β) Δράσεις εφαρμογής του παρόντος και ιδίως των διατάξεων που αφορούν στο Σύστημα Διακυβέρνησης για τις προστατευόμενες περιοχές και στην προώθηση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησής στον τομέα αυτό, στην απλοποίηση και σύντμηση της κανονιστικής, της ρυθμιστικής και της προγραμματικής διαδικασίας, στην ίδρυση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), στη συγκρότηση των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ), στη δημιουργία του Μητρώου των περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων και των φυσικών και νομικών προσώπων που υλοποιούν προγράμματα, έργα και δράσεις των Σχεδίων Διαχείρισης και στην εφαρμογή των προγραμματικών, των συμβασιακών και των επιχειρησιακών εργαλείων του Συστήματος Διακυβέρνησης ΠΠ.
γ) Ανασχεδιασμός, απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των φορέων του Συστήματος Διακυβέρνησης ΠΠ, δημιουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης και διασφάλιση της διαλειτουργικότητάς του με τα συστήματα των φορέων αυτών.
δ) Συμβολή στη δημιουργία και λειτουργία Ψηφιακής Τράπεζας Γης και του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη των άρθρων 4 επ. του ν. 4635/2019 (Α' 167).
ε) Εκπόνηση προγράμματος για τη δημιουργία κεντρικής δομής υποστήριξης εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές, την υποστήριξη των ΜΔΠΠ όσον αφορά τη δικτύωση και την οργάνωσή τους και την υλοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης, την υποστήριξη των λειτουργιών των Περιφερειών και των Δήμων που υποστηρίζουν την υλοποίηση ή υλοποιούν προγράμματα, έργα και δράσεις των Σχεδίων Διαχείρισης και την υποστήριξη των περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων που υλοποιούν δράσεις των Σχεδίων Διαχείρισης.
στ) Υποστήριξη στη δημιουργία συνεργειών και κοινών δράσεων με άλλες δημόσιες πολιτικές, όπως οι δημόσιες πολιτικές τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού, αγροτικής ανάπτυξης, προστασίας περιβάλλοντος και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
ζ) Εκπόνηση προγράμματος κινητοποίησης συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και ιδίως ιδιωτικών πόρων μέσω του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, των εθελοντικών συμφωνιών με επιχειρήσεις, των χορηγιών, του πληθοπορισμού (crowdsourcing) και της συλλογικής χρηματοδότησης (crowdfunding).
5. Αρμόδιο όργανο για τη διοίκηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης και την ετήσια επικαιροποίησή του είναι ο ΟΦΥΠΕΚΑ που ενημερώνει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάθε τετράμηνο με Έκθεση Προόδου εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης.
6. Το Σχέδιο Δράσης μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους καθώς και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
7. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει στο πρώτο κεφάλαιό του το Σχέδιο Μετάβασης με τις δράσεις της περιόδου μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΦΥΠΕΚΑ, που σχεδιάζεται με βάση τις αρχές της διοίκησης αλλαγής.
8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται τα σχετικά με την εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 43 Μεταβατικές Διατάξεις

1. Από τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ καταργούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του ν. 4519/2018 (Α' 25) και ο ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται καθολικός διάδοχος των καταργούμενων νομικών προσώπων καθώς και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ). Για τους πρώτους έξι μήνες της λειτουργίας του την διοικητική υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Κατά την έναρξη της λειτουργίας του ΟΦΥΠΕΚΑ και μέχρι την πρόσληψη προσωπικού μέσω των διαδικασιών ΑΣΕΠ, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η απόσπαση προσωπικού στον ΟΦΥΠΕΚΑ. Για τις αποσπάσεις αυτές δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Σ. του Φορέα ανά κατηγορία και κλάδο, και μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται από το Δ.Σ. του Φορέα μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός. Στη συνέχεια αποσπώνται οι επιλεγέντες υπάλληλοι με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα.
3. Το πάσης φύσεως προσωπικό των ΦΠΔΔ μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΦΥΠΕΚΑ και τοποθετείται στις αντίστοιχες Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που συνιστώνται, όπως αυτές περιγράφονται και αντιστοιχούν στους καταργούμενους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Παραρτήματος Ι.
4. Εκκρεμείς δίκες των φορέων που καταργούνται συνεχίζονται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μεταφέρονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ.
5. Έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τους φορείς, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 υλοποιούνται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος είναι καθολικός τους διάδοχος ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών για τη χρηματοδότησή τους.
6. Οι συμβατικές υποχρεώσεις και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και πόροι των φορέων που καταργούνται μεταφέρονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ.
7. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των καταργούμενων ΦΔΠΠ καθώς και κάθε σκοπός που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, της ανάπτυξης των προστατευόμενων περιοχών καθώς και της διατήρησης της βιοποικιλότητας εκπληρώνονται και ασκούνται εφεξής από τον ΟΦΥΠΕΚΑ.
8. Μέχρι την τελική επιλογή των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων τοποθετούνται προσωρινά Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 (Α' 26).
9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΖΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Άρθρο 44 Τροποποίηση του π.δ. 59/2018

1.α. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α' 114) τροποποιείται ως εξής:
« Οι χρήσεις γης που ρυθμίζονται από τον ρυθμιστικό (πολεοδομικό) σχεδιασμό και τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες καθορίζονται σύμφωνα με τη γενική και ειδική χωρική τους λειτουργία ως ακολούθως.».
β. Στο τέλος της περ. Ι του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες γενικές κατηγορίες χρήσεων:
«- Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης
– Ζώνη προστασίας της φύσης
– Ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών
– Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων.»

2.α. Η ειδική κατηγορία χρήσεων 24 της περ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 τροποποιείται ως εξής:
«24. Αγροτικές εκμεταλλεύσεις – εγκαταστάσεις και δραστηριότητες
24.1. Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δραστηριότητες
24.2. Γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα (άρθρο 2 του από 31.5.1985 π.δ., Δ' 270).
24.3. Κτηνοτροφικές-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις – Αντλητικές εγκαταστάσεις.
24.4. Ιχθυοκαλλιέργειες (χερσαίες, θαλάσσιες, λιμναίες και ποτάμιες εγκαταστάσεις)
24.5. Πολυλειτουργικό αγρόκτημα (άρθρο 52 του ν. 4235/2014, A' 32).
24.6. Κτηνοτροφικά Πάρκα (άρθρο 43 του ν. 4235/2014).
24.7. Αλυκές
24.8. Δάση και δασικές εκτάσεις, όπως έχουν προσδιορισθεί βάσει της δασικής νομοθεσίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες
24.9. Βόσκηση
24.10. Αλιεία (ερασιτεχνική και επαγγελματική)
24.11. Συλλογή φυτών, βοτάνων, ασπόνδυλων και μυκήτων (μανιταριών) και βενθικών οργανισμών από το υπόστρωμα της παραλιακής ζώνης
24.12. Θήρα
24.13. Ιππικά Κέντρα
24.14. Εγγειοβελτιωτικά έργα αγροτικής ανάπτυξης.»

β. Η ειδική κατηγορία χρήσεων 25 της περ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 τροποποιείται ως εξής:
«25. Εξορυκτικές δραστηριότητες (Ορυχεία, Λατομεία, Μεταλλεία, Αμμοληψία, Ζώνες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.».

γ. Μετά την χρήση 26.11 της περ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«26.12. Γραμμικές υποδομές μεταφορών
26.12.1. Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας)
26.12.2. Οδοί ήπιας κυκλοφορίας
26.12.3. Πεζόδρομοι
26.12.4 Αμιγείς πεζόδρομοι
26.12.5. Ποδηλατόδρομοι
26.12.6. Πλατείες
26.12.7 Μονοπάτια (πεζών)
26.12.8 Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών.»

δ. Η ειδική κατηγορία χρήσεων 33 της περ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 τροποποιείται ως εξής:
«Εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, και συναφείς εγκαταστάσεις.».

ε. Στο τέλος της περ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«48. Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) (ν. 4067/2012, Α' 79).
48.1. Κατασκευές για:
α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,
β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,
γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές,
δ) τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
48.2. Εγκαταστάσεις:
α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων)
β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.
γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) για τηλεθέρμανση.
ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
49. Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.)
50. Μνημεία, ιστορικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι (Αρχαιολογικές Ζώνες Α, Β), όπως έχουν προσδιορισθεί και προστατεύονται βάσει της αρχαιολογικής νομοθεσίας αυτοδικαίως ή από την αρχαιολογική υπηρεσία
51. Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών
52. Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών
53. Υδάτινοι βιότοποι
54. Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.)
55. Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των ιχθυοαποθεμάτων
56. Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσια αναψυχής
57. Φάροι.».

3. α. Στο άρθρο 2 του π.δ. 59/2018 προστίθενται, μεταξύ των κατηγοριών (22) και (30), οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών.
(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας).
(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας.
(26.12.3) Πεζόδρομοι.
(26.12.4) Αμιγείς πεζόδρομοι.
(26.12.5) Ποδηλατόδρομοι.
(26.12.6) Πλατείες.».
3. β. Στο τέλος του άρθρου 2 του π.δ. 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012).
(49) Περίπτερα ενημέρωσης/ έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.).
(50) Μνημεία, ιστορικοί χώροι, αρχ. χώροι (Αρχαιολογικές Ζώνες Α, Β), όπως έχουν προσδιορισθεί και προστατεύονται βάσει της αρχαιολογικής νομοθεσίας αυτοδικαίως ή από την αρχαιολογική υπηρεσία.
(54) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.).»

3.γ. Στο άρθρο 3 του π.δ. 59/2018 και μετά την ειδική κατηγορία χρήσης (47) προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.
(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.).
(50) Μνημεία, ιστορικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι (Αρχαιολογικές Ζώνες Α, Β), όπως έχουν προσδιορισθεί και προστατεύονται βάσει της αρχαιολογικής νομοθεσίας αυτοδικαίως ή από την αρχαιολογική υπηρεσία
(54) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.).»

4.α. Στο τέλος του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012).
(49) Περίπτερα ενημέρωσης/ έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.).
(50) Μνημεία, ιστορικοί χώροι, αρχ. χώροι (Αρχ. Ζώνες Α, Β), όπως έχουν προσδιορισθεί και προστατεύονται βάσει της αρχαιολογικής νομοθεσίας αυτοδικαίως ή από την αρχαιολογική υπηρεσία.
(54) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.).
β. Στις ειδικές κατηγορίες χρήσεων του άρθρου 4 που επιτρέπονται ειδικά στα τοπικά κέντρα συνοικίας-γειτονιάς προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών.
(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας).
(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας.
(26.12.3) Πεζόδρομοι.
(26.12.4) Αμιγείς πεζόδρομοι.
(26.12.5) Ποδηλατόδρομοι.
(26.12.6) Πλατείες.
(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012).
(49) Περίπτερα ενημέρωσης/ έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.).
(50) Μνημεία, ιστορικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι (Αρχαιολογικές Ζώνες Α, Β), όπως έχουν προσδιορισθεί και προστατεύονται βάσει της αρχαιολογικής νομοθεσίας αυτοδικαίως ή από την αρχαιολογική υπηρεσία.
(54) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.).

5. Στο τέλος του άρθρου 5 του π.δ. 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012).
(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.).
(50) Μνημεία, ιστορικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι (Αρχαιολογικές Ζώνες Α, Β), όπως έχουν προσδιορισθεί και προστατεύονται βάσει της αρχαιολογικής νομοθεσίας αυτοδικαίως ή από την αρχαιολογική υπηρεσία.
(54) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.).»

6. Στο άρθρο 6 του π.δ. 59/2018 προστίθενται, μεταξύ των κατηγοριών (8) και (29), οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών.
(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας).
(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας.
(26.12.3) Πεζόδρομοι.
(26.12.4) Αμιγείς πεζόδρομοι.
(26.12.5) Ποδηλατόδρομοι.
(26.12.6) Πλατείες.»

7.α. Στο άρθρο 7 του π.δ. 59/2018 προστίθενται, μεταξύ των κατηγοριών (9) και (30), οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών.
(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας).
(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας.
(26.12.3) Πεζόδρομοι.
(26.12.4) Αμιγείς πεζόδρομοι.
(26.12.5) Ποδηλατόδρομοι.
(26.12.6) Πλατείες.»

β. Στο τέλος του άρθρου 7 του π.δ. 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«(48.1) Κατασκευές για:
α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,
β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,
δ) για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
(48.2) Εγκαταστάσεις:
α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων),
β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό,
ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
(49) Περίπτερα ενημέρωσης/ έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.).
(50) Μνημεία, ιστορικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι (Αρχαιολογικές Ζώνες Α, Β), όπως έχουν προσδιορισθεί και προστατεύονται βάσει της αρχαιολογικής νομοθεσίας αυτοδικαίως ή από την αρχαιολογική υπηρεσία.
(51) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών.
(52) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών.
(53) Υδάτινοι βιότοποι.
(54) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.).»

8. Στο τέλος του άρθρου 8 του π.δ. 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«(48.1) Κατασκευές για:
α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,
β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών.
(48.2) Εγκαταστάσεις:
α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων),
β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό,
γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,
δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) για τηλεθέρμανση,
ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων,
(55) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των ιχθυοαποθεμάτων.»

9. Στο τέλος του άρθρου 9 του π.δ. 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«(48.1) Κατασκευές για:
α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,
β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών.
(48.2) Εγκαταστάσεις:
α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων),
β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό,
γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,
δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) για τηλεθέρμανση,
ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.»

10. Στο τέλος του άρθρου 10 του π.δ. 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«(48.1) Κατασκευές για:
α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,
β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών.
(48.2) Εγκαταστάσεις:
α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).
β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.
γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) για τηλεθέρμανση.
ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.»

11. Στο τέλος του άρθρου 11 του π.δ. 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«(48.1) Κατασκευές για:
α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,
β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών.
(48.2) Εγκαταστάσεις:
α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).
β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.
γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) για τηλεθέρμανση.
ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
(55) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των ιχθυοαποθεμάτων.»

12. Στο τέλος του άρθρου 12 του π.δ. 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012).
(57) Φάροι.»

13. Στο τέλος του άρθρου 13 του π.δ. 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012). (49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.).
(50) Μνημεία, ιστορικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι (Αρχαιολογικές Ζώνες Α, Β), όπως έχουν προσδιορισθεί και προστατεύονται βάσει της αρχαιολογικής νομοθεσίας αυτοδικαίως ή από την αρχαιολογική υπηρεσία.
(51) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών.
(52) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών.
(53) Υδάτινοι βιότοποι.
(54) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.).
(55) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των ιχθυοαποθεμάτων.
(56) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσια αναψυχής.
(57) Φάροι.»

14.α. Στο άρθρο 14 του π.δ. 59/2018 προστίθενται, μεταξύ των κατηγοριών 24 και 30, οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών.
(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας).
(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας.
(26.12.3) Πεζόδρομοι.
(26.12.4) Αμιγείς πεζόδρομοι.
(26.12.5) Ποδηλατόδρομοι.
(26.12.6) Πλατείες.
(26.12.7) Άλση.
(26.12.8) Μονοπάτια (πεζών).»

β. Στο τέλος του άρθρου 14 του π.δ. 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012).
(50) Μνημεία, ιστορικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι (Αρχαιολογικές Ζώνες Α, Β), όπως έχουν προσδιορισθεί και προστατεύονται βάσει της αρχαιολογικής νομοθεσίας αυτοδικαίως ή από την αρχαιολογική υπηρεσία.
(51) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών.
(52) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών.
(53) Υδάτινοι βιότοποι.
(54) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.).
(55) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των ιχθυοαποθεμάτων.
(56) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσια αναψυχής.
(57) Φάροι.»

15. Στο άρθρο 15 του π.δ. 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών.
(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας).
(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας.
(26.12.3) Πεζόδρομοι.
(26.12.4) Αμιγείς πεζόδρομοι.
(26.12.5) Ποδηλατόδρομοι.
(26.12.6) Πλατείες.
(26.12.7) Άλση.
(26.12.8) Μονοπάτια (πεζών).
48. Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012).
(48.1) Κατασκευές για:
α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,
β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,
γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές,
δ) για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
(48.2). Εγκαταστάσεις:
α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).
β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.
γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) για τηλεθέρμανση.
ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
(49) Περίπτερα ενημέρωσης/ έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.).
(50) Μνημεία, ιστορικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι (Αρχαιολογικές Ζώνες Α, Β), όπως έχουν προσδιορισθεί και προστατεύονται βάσει της αρχαιολογικής νομοθεσίας αυτοδικαίως ή από την αρχαιολογική υπηρεσία.
(51) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών.
(52) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών.
(53) Υδάτινοι βιότοποι.
(54) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.).
(55) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των ιχθυοαποθεμάτων.
(56) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσια αναψυχής.
(57) Φάροι.»

16. Στο τέλος του άρθρου 16 του π.δ. 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:
«(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012).
(50) Μνημεία, ιστορικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι (Αρχαιολογικές Ζώνες Α, Β), όπως έχουν προσδιορισθεί και προστατεύονται βάσει της αρχαιολογικής νομοθεσίας αυτοδικαίως ή από την αρχαιολογική υπηρεσία.
(54) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.).»

17. Μετά το άρθρο 14 του π.δ. 59/2018 προστίθενται άρθρα 14α, 14β, 14γ και 14δ ως εξής:

«Άρθρο 14α
Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης

Στις περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης επιτρέπονται μόνο:
(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας και εργαζομένους.
(7) Διοίκηση, μόνο για τις ανάγκες της Ζώνης.
(11) Επιστημονική έρευνα για τη Ζώνη.
(24.8) Δάση και δασικές εκτάσεις, όπως έχουν προσδιορισθεί βάσει της δασικής νομοθεσίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
(25) Εξορυκτικές δραστηριότητες (Ορυχεία – Λατομεία – Μεταλλεία, Αμμοληψία, Ζώνες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων).
(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας).
(26.12.5) Ποδηλατόδρομοι.
(26.12.8) Μονοπάτια (πεζών).
(26.12.9) Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών.
(48.2) Εγκαταστάσεις:
α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).
β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.
(49) Περίπτερα ενημέρωσης/ έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.).
(50) Μνημεία, ιστορικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι (Αρχαιολογικές Ζώνες Α, Β), όπως έχουν προσδιορισθεί και προστατεύονται βάσει της αρχαιολογικής νομοθεσίας αυτοδικαίως ή από την αρχαιολογική υπηρεσία.
(51) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών.
(52) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών.
(53) Υδάτινοι βιότοποι.
(54) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.).
(55) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των ιχθυοαποθεμάτων.
(56) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσια αναψυχής.
(57) Φάροι.

Άρθρο 14β
Ζώνη προστασίας της φύσης

Στις περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνη προστασίας της φύσης επιτρέπονται μόνο:
(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας και εργαζομένους.
(7) Διοίκηση, μόνο για τις ανάγκες της Ζώνης.
(11) Kέντρα έρευνας και επιστημονική έρευνα που αφορούν τη Ζώνη.
(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ..
(16) Στάθμευση μόνο για τη ζώνη, υπαίθρια.
(24) Αγροτικές εκμεταλλεύσεις – εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες ανάλογα με τη Ζώνη.
(25) Εξορυκτικές δραστηριότητες (Ορυχεία – Λατομεία – Μεταλλεία, Αμμοληψία, Ζώνες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων).
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες ανάλογα με τη Ζώνη.
(48.1) Κατασκευές για:
α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,
β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,
γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές,
δ) τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
(48.2) Εγκαταστάσεις:
α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).
β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.
(49) Περίπτερα ενημέρωσης/ έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.).
(50) Μνημεία, ιστορικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι (Αρχαιολογικές Ζώνες Α, Β), όπως έχουν προσδιορισθεί και προστατεύονται βάσει της αρχαιολογικής νομοθεσίας αυτοδικαίως ή από την αρχαιολογική υπηρεσία.
(51) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών.
(52) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών.
(53) Υδάτινοι βιότοποι.
(54) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.).
(55) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των ιχθυοαποθεμάτων.
(56) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσια αναψυχής.
(57) Φάροι.

Άρθρο 14γ
Ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών

Στις περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών επιτρέπονται μόνο:
(1) Κατοικία.
(2) Κοινωνική πρόνοια.
(3) Εκπαίδευση (Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τ.μ.).
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1).
(4.3) Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
(5) Θρησκευτικοί χώροι.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200 τ.μ..
(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας.
(8) Περίθαλψη.
(10.1) Εμπορικά καταστήματα.
(10.2) Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών.
(10.3) Υπεραγορές τροφίμων οι οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τ.μ. (ν. 4315/2014).
(11) Γραφεία/ Κέντρα έρευνας.
(12) Εστίαση μέχρι 200 τ.μ..
(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ..
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλινών, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (ν. 4276/2014, Α' 155).
(16) Στάθμευση μόνο για τη ζώνη, υπαίθρια.
(22) Επαγγελματικά Εργαστήρια για την επεξεργασία τοπικών προϊόντων, μέχρι 400 τ.μ. (άρθρο 17 του ν. 3982/2011, Α' 143).
(24) Αγροτικές εκμεταλλεύσεις – εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες ανάλογα με τη Ζώνη.
(25) Εξορυκτικές δραστηριότητες (Ορυχεία – Λατομεία – Μεταλλεία, Αμμοληψία, Ζώνες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων).
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες ανάλογα με τη Ζώνη.
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά) (κοινή υπουργική απόφαση 18485/26.4.2017,Β' 1412).
(34) Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
(35) Πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.
(36) Στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
(47) Κατασκηνώσεις – Παιδικές εξοχές.
(48.1) Κατασκευές για:
α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,
β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,
γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές,
δ) για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
(48.2) Εγκαταστάσεις:
α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).
β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.
(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.).
(50) Μνημεία, ιστορικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι (Αρχαιολογικές Ζώνες Α, Β), όπως έχουν προσδιορισθεί και προστατεύονται βάσει της αρχαιολογικής νομοθεσίας αυτοδικαίως ή από την αρχαιολογική υπηρεσία.
(51) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών.
(52) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών.
(53) Υδάτινοι βιότοποι.
(54) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.).
(55) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των ιχθυοαποθεμάτων.
(56) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσια αναψυχής.
(57) Φάροι.

Άρθρο 14δ
Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων

Στις περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων δύναται να καθορίζονται ειδικές κατηγορίες χρήσεων από το άρθρο 1 του παρόντος ανάλογα με την ειδική περιβαλλοντική επίπτωση και χωρική λειτουργία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.».

Άρθρο 45 Προστατευόμενες περιοχές και σχέδια διαχείρισης αυτών

1. Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι περιοχές, τα στοιχεία και τα σύνολα της παρ. 2 χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενες περιοχές, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις του άρθρου 19 του παρόντος, και οριοθετούνται με τη διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος. Με τη διαδικασία αυτή καθορίζονται το ειδικότερο προστατευτέο αντικείμενο, οι χρήσεις γης και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός των προστατευομένων περιοχών, είτε στο σύνολό τους, είτε κατά ζώνες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του παρόντος.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 καταργείται.

Άρθρο 46 Χαρακτηρισμοί και ζώνες προστασίας περιοχών

Το άρθρο 19 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι προστατευόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, σύμφωνα με τις Οδηγίες 92/43/ΕΚ ή/και 2009/147/ΕΚ χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών (ΠΠΟΕ).
2. Ανεξαρτήτως της ένταξης στο δίκτυο Natura 2000, προστατευόμενες περιοχές μπορούν να χαρακτηρίζονται ως εξής:
α. Εθνικά πάρκα.
Ως Εθνικά Πάρκα, χερσαία, θαλάσσια ή μικτού χαρακτήρα, χαρακτηρίζονται οι μεγάλες σε έκταση φυσικές ή ημιφυσικές περιοχές στις οποίες λαμβάνουν χώρα οικολογικές λειτουργίες ευρείας κλίμακας με χαρακτηριστικά είδη και τύπους φυσικών οικοτόπων κοινοτικής σημασίας ή/και ελληνικού ενδιαφέροντος, τα οποία χρήζουν προστασίας και διατήρησης. Τα Εθνικά Πάρκα βάσει των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών τους μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, καλλιέργειας εθελοντισμού, αναψυχής, ή/και να φιλοξενούν δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης.
β. Καταφύγια άγριας ζωής.
Ως καταφύγια άγριας ζωής χαρακτηρίζονται περιοχές (χερσαίες, υγροτοπικές, θαλάσσιες ή μικτού χαρακτήρα) που αξιολογούνται ως κατάλληλες για την ανάπτυξη πληθυσμών της άγριας πανίδας και χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, διαχείμασης ειδών της άγριας πανίδας, ή ως περιοχές αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου.
γ. Προστατευόμενα τοπία και Φυσικοί Σχηματισμοί.
Ως Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί χαρακτηρίζονται λειτουργικά τμήματα της φύσης ή μεμονωμένα δημιουργήματά της (περιοχές ή στοιχεία σημειακού χαρακτήρα), που έχουν ιδιαίτερη οικολογική, γεωλογική ή γεωμορφολογική αξία ή συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία φυσικών πόρων, όπως δέντρα, συστάδες δέντρων και θάμνων, θαλάσσια προστατευτική βλάστηση, παρόχθια και παράκτια βλάστηση, φυσικοί φράχτες, καταρράκτες, πηγές, φαράγγια, θίνες, ύφαλοι, σπηλιές, βράχοι, απολιθωμένα δάση, δέντρα ή τμήματά τους, παλαιοντολογικά ευρήματα, κοραλλιογενείς γεωμορφολογικοί σχηματισμοί και γεώτοποι. Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί που έχουν μνημειακό χαρακτήρα, χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως διατηρητέα μνημεία της φύσης.
3. Οι περιοχές της παρ. 2 μπορούν είτε να συμπίπτουν με περιοχές της παρ. 1, είτε να περικλείουν μία ή περισσότερες από αυτές, είτε να τοποθετούνται εντός ή εκτός αυτών.
4. Οι χρήσεις γης στις περιοχές αυτές ορίζονται είτε στο σύνολό τους, είτε κατά ζώνες. Για τις περιοχές της παρ. 1 του παρόντος μπορούν να ορίζονται χρήσεις γης από τις παρακάτω γενικές κατηγορίες χρήσεων του π.δ. 59/2018: Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης, ζώνη προστασίας της φύσης, ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών και ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων. Στις περιοχές της παρ. 2, στο βαθμό που δεν συμπίπτουν εδαφικά με περιοχές της παρ. 1, όπως και στις εκτάσεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος, ορίζονται χρήσεις γης είτε από τις παραπάνω, είτε από τις λοιπές γενικές κατηγορίες χρήσεων του π.δ. 59/2018.»

Άρθρο 47 Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, σχέδια διαχείρισης και καθορισμός χρήσεων γης στις προστατευόμενες περιοχές

Το άρθρο 21 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τις περιοχές της παρ. 1 του άρθρου 19 του παρόντος καταρτίζονται σχέδια διαχείρισης. Οι περιοχές αυτές, όπως και οι περιοχές της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος, οριοθετούνται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο καθορίζει τις χρήσεις γης εντός αυτών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 19 του παρόντος.
2. Τα σχέδια διαχείρισης και τα προεδρικά διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου καταρτίζονται κατόπιν ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης, η οποία τίθεται υποχρεωτικώς σε δημόσια διαβούλευση και εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχουν στο περιβάλλον και ειδικότερα στο προστατευτέο αντικείμενο τα προτεινόμενα μέτρα και ιδίως οι όροι και περιορισμοί δραστηριοτήτων που προτείνει, σε συνδυασμό με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες, όπως αυτές θα προκύπτουν από τις προτεινόμενες χρήσεις γης. Επίσης, εξετάζει τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων, περιλαμβανομένης και της μηδενικής λύσης, καθώς και την αναγκαιότητα λήψης μέτρων σε γειτονικές εκτάσεις, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 18 του παρόντος. Η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης, όπως και οι προδιαγραφές των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. α. Με τα σχέδια διαχείρισης:
(ι) καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των αντικειμένων που προστατεύονται,
(ιι) εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων και (ιιι) προσδιορίζονται αναλυτικά οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την υλοποίηση έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των αντικειμένων που προστατεύονται κατά περίπτωση.
Τα σχέδια διαχείρισης συνοδεύονται από σχέδια δράσης, στα οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, δράσεις, έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησης τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους και οι φορείς εφαρμογής τους.
β. Τα σχέδια διαχείρισης εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα σχέδια διαχείρισης των περιοχών στις οποίες περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στη γεωργική και αλιευτική δραστηριότητα, εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του συναρμόδιου υπουργού.
γ. Όπου απαιτείται, με τις αποφάσεις αυτές εξειδικεύονται τα γενικά και ειδικά μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου που κυρώθηκε με το ν. 3827/2010 (Α' 30).
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της αντίστοιχης ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης και σε συνδυασμό με το αντίστοιχο σχέδιο διαχείρισης, γίνεται ο χαρακτηρισμός των προστατευόμενων περιοχών της παρ. 1 και της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 19, καθώς και η οριοθέτηση και ο καθορισμός χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μέσα σε αυτές. Η ανάθεση της σύνταξης ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης και η τελική έγκρισή της πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όταν στην προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνονται και αγροτικές περιοχές υψηλής φυσικής αξίας, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να επιβάλλονται ορισμένα μέτρα σε γειτονικές εκτάσεις, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 18 του παρόντος.
5. Σε περίπτωση που η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου αφορά σε περιοχές ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό, οι οποίες περιλαμβάνουν στρατιωτικές υποδομές και εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
6. Για περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, για τα οποία αρχίζει η διαδικασία χαρακτηρισμού με προεδρικό διάταγμα και έως ότου εκδοθεί η πράξη χαρακτηρισμού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με απόφαση του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζει όρους και περιορισμούς για επεμβάσεις και δραστηριότητες που είναι δυνατόν να έχουν βλαπτική επίδραση στις παραπάνω περιοχές, στοιχεία ή σύνολα. Η ισχύς της υπουργικής αυτής απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται, με όμοια υπουργική απόφαση, για ένα ακόμη έτος.
7. Οι χαρακτηρισμοί των προστατευομένων περιοχών των περ. β' και γ' του άρθρου 19, όταν αυτές δεν εμπίπτουν σε προστατευόμενες περιοχές της παρ. 1 και της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 19, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατή η επιβολή όρων και περιορισμών στις δραστηριότητες εντός των περιοχών αυτών.
8. Ειδικά ο χαρακτηρισμός και ο καθορισμός των ορίων και των ζωνών προστασίας περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου, που περιλαμβάνονται σε ζώνη οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) γίνεται με την πράξη καθορισμού της ΖΟΕ και με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α' 33).».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Άρθρο 48 Ρυθμίσεις για τη διαδικασία ανάρτησης, κύρωσης και αναμόρφωσης των δασικών χαρτών

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α' 289) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου είναι ιδίως πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αγροτικής νομοθεσίας, όπως αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων των οποίων επελήφθησαν, Διανομές και Αναδασμοί για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, άδειες Υπουργού ή Νομάρχη για κάθε περίπτωση μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων κ.λπ.».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010 (Α' 182) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), απεικονίζονται σε κατάλληλης κλίμακας αεροφωτογραφικό ή χαρτογραφικό υλικό, το οποίο, αφού συμπληρωθεί με τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των πρόσφατων και ιστορικών αεροφωτογραφιών, τις διοικητικές πράξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 ή άλλες πράξεις που οδηγούν σε νόμιμη μεταβολή του δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, καθώς και τα λοιπά διαθέσιμα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας, αποτελεί τον δασικό χάρτη.».
3. Η παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα, της σύννομης αλλαγής χρήσης ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.».
4. Μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος κάθε Διεύθυνση Δασών εξετάζει αιτήσεις για διόρθωση προδήλων σφαλμάτων των δασικών χαρτών οι οποίες έχουν υποβληθεί σ' αυτές. Εάν τα προβαλλόμενα σ' αυτές σφάλματα δεν εμπίπτουν στην περιοριστική απαρίθμηση της υπ' αρ. 153394/919/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος (Β' 1366), η αρμόδια Διεύθυνση Δασών διαβιβάζει τη σχετική αίτηση προς την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) προκειμένου να εξετασθεί ως εμπροθέσμως υποβληθείσα αντίρρηση, κοινοποιώντας το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο και παρέχοντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την καταβολή του σχετικού παραβόλου, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται. Εάν καταβληθεί το παράβολο εντός της ως άνω προθεσμίας ή εάν, βάσει της φύσεως του προβαλλομένου σφάλματος, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το αίτημα για διόρθωση προδήλου σφάλματος λογίζεται ως εμπροθέσμως υποβληθείσα αντίρρηση και επέρχονται όλες οι σχετικές συνέπειες.».
5. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 προστίθεται παρ. 8α ως εξής:
«8α. Σε περίπτωση που αίτηση για διόρθωση προδήλου σφάλματος, η οποία είχε υποβληθεί εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του παρόντος, απορρίφθηκε για το λόγο ότι το προβαλλόμενο σφάλμα δεν ενέπιπτε στην περιοριστική απαρίθμηση της υπ' αριθ. 153394/919/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος (Β' 1366), η αρμόδια Διεύθυνση Δασών διαβιβάζει τη σχετική αίτηση προς την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), ώστε αυτή να εξετασθεί ως εμπροθέσμως υποβληθείσα.. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη λήξης της θητείας των μελών των ΕΠ.Ε.Α., με πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτούνται εκ νέου προκειμένου να εξετάσουν τις περιπτώσεις αυτές εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.».
6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκηθεισών αντιρρήσεων και των λοιπών στοιχείων της παραγράφου 9 του άρθρου 17, ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17, συμπληρώνεται και διορθώνεται από την οικεία Διεύθυνση Δασών ή σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13 από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» , το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αντιρρήσεων ανά τοπική ή δημοτική κοινότητα από τις ΕΠ.Ε.Α..».
7. Μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 παρεμβάλλεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στην ανάρτηση, για τις οποίες έχουν γίνει δεκτές αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων, αντί για το ανωτέρω πιστοποιητικό στο σχετικό συμβόλαιο προσαρτάται αντίγραφο της απόφασης αυτής με τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.) και με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α., επί του οποίου ο συντάκτης βεβαιώνει ότι το ακίνητο είναι αυτό, ως προς το οποίο έχουν γίνει δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις.».
8. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Μετά τη μερική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη, δεν επιτρέπεται αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 8 και 8α του άρθρου 17 και της παραγράφου 5 άρθρου 19 του παρόντος, καθώς και του επομένου εδαφίου.
Σε κάθε περίπτωση οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες αναμορφώνονται με την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στο δασικό νόμο, σύμφωνα με πράξεις των αρμοδίων οργάνων, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας ή με δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν επί των πράξεων αυτών, καθώς και με δικαστικές αποφάσεις επί τού ιδιοκτησιακού ζητήματος των εκτάσεων των περιπτώσεων 5α' και 5β' του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει, είτε με διοικητικές πράξεις που έπρεπε να συμπεριληφθούν στο δασικό χάρτη ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν.».
9. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος αναμορφώνονται υποχρεωτικά οι μερικώς ή ολικώς κυρωθέντες και αναρτηθέντες δασικοί χάρτες και τροποποιούνται οι δασικοί χάρτες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο κατάρτισης ή θεώρησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν σ' αυτούς διοικητικές πράξεις, οι οποίες είχαν παραλειφθεί κατά την αρχική κύρωση, ανάρτηση ή επεξεργασία, αντίστοιχα. Η αποτύπωση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο των πράξεων αυτών και των οριογραμμών τους γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, και λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπόψη ιδίως οι ψηφιοποιημένες απεικονίσεις τους που έχουν γίνει από κάθε αρμόδια υπηρεσία ή από φορείς στους οποίους οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέθεσαν το σχετικό αντικείμενο, καθώς και το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., το οποίο περιήλθε στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με τη διάταξη της περ. γγ' της υποπαρ. β' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3895/2010 (Α' 206), χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια θεώρησης ή πιστοποίησης αυτού. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής αναστέλλεται η αποδεικτική ισχύς των δασικών χαρτών ως προς τα αγροτεμάχια, τα οποία περιλαμβάνονται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα (Ο.Σ.) και, σύμφωνα με το ψηφιακό αρχείο δεδομένων που διαθέτει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ευρίσκονται επί εκτάσεων, για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία, κατόπιν διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή της αγροτικής και εποικιστικής νομοθεσίας.
10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζεται κάθε σχετική αναγκαία λεπτομέρεια και ιδίως να απαριθμούνται ενδεικτικά τα πρόσφορα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση των δασικών χαρτών. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται επίσης να παρατείνεται η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου.
11. Δεν εξετάζονται αντιρρήσεις κατά αναρτηθέντων και κυρωθέντων δασικών χαρτών, εάν οι εκτάσεις στις οποίες οι αντιρρήσεις αφορούν δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στους δασικούς χάρτες, μετά τη διόρθωση και αναμόρφωσή τους κατά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος του άρθρου.
12. Πράξεις εξαγοράς εκτάσεων κατά τα άρθρα 47 και 47Β του ν. 998/1979 είναι άκυρες και δεν παράγουν υποχρεώσεις εις βάρος των φερομένων ως αγοραστών, εάν αφορούν σε εκτάσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στους δασικούς χάρτες, μετά την αναμόρφωσή τους κατά την προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 49 Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

1. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 άρθρου 18 του ν. 3889/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων αποτελούνται από:
α) έναν (1) δικηγόρο τουλάχιστον παρ' εφέταις υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγορικό σύλλογο της Επικράτειας, με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,
β) έναν (1) δασολόγο, υπάλληλο του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
γ) έναν (1) μηχανικό που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο, ως μέλη.
Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο Γραμματέας της ΕΠ.Ε.Α. με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι μπορεί να είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982.».
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταρτίζεται Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α. στο οποίο μετέχουν 30 αναπληρωματικά μέλη έκαστης κατηγορίας τα οποία υποδεικνύονται από τους οικείους επιστημονικούς συλλόγους, προκειμένου να αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματός τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την τήρηση του Μητρώου και τη διαδικασία αναπλήρωσης.».
3. Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 18 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζεται, αποζημίωση ή κατ' αποκοπή αμοιβή ή υπερωριακή απασχόληση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς των ΕΠ.Ε.Α., κατά παρέκκλιση του ν. 4354/2015 (Α' 176). Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης.»
4. Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Οι ΕΠ.Ε.Α. με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο εκάστου έτους συνεδριάζουν υποχρεωτικά 4 φορές ανά μήνα και εξετάζουν 50 υποθέσεις ανά συνεδρίαση. Στην περίπτωση που στο τέλος εκάστου μήνα δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση 200 υποθέσεων, δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση ή κατ' αποκοπή αμοιβή στα μέλη της ΕΠ.Ε.Α.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο 50 Ανάρτηση δασικών χαρτών σε συμμόρφωση με την 685/2019 απόφαση του ΣτΕ

1. Εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος αναρτώνται, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3889/2010 (Α' 182), οι δασικοί χάρτες των περιοχών που είχαν περιληφθεί εντός ιώδους περιγράμματος στα χαρτογραφικά υπόβαθρα και είχαν εξαιρεθεί από την ανάρτηση σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010. Από το χρόνο της κατά τα ανωτέρω ανάρτησης εκκινούν οι προθεσμίες για την άσκηση των αντιρρήσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ν. 3889/2010.
2. Οι διατάξεις των παρ. 4-7 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 καταργούνται.

Άρθρο 51 Πεδίο εφαρμογής – διαδικασία για την υπαγωγή στο πλαίσιο του παρόντος νόμου

1. Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α. Οικιστικές πυκνώσεις ορίζονται οι συγκεντρώσεις κατοικιών, οι οποίες παρουσιάζουν εν τοις πράγμασι λειτουργική ενότητα λόγω της εγγύτητας μεταξύ τους και της εξυπηρέτησής τους από κοινά δίκτυα (όδευση, ενέργεια, ύδρευση κ.λπ.).
β. Κατοικία νοείται το οικοδόμημα που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους της ειδικής χρήσης «κατοικία» της περ. 1 του τμήματος II του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α' 114).
γ. Συνοδεύουσα την κατοικία κατασκευή νοείται κάθε μόνιμη κατασκευή πλησίον του οικοδομήματος, η οποία είναι απαραίτητη λειτουργικά για την πραγμάτωση της ειδικής χρήσης της κατοικίας.
2. Κατοικίες που σχηματίζουν οικιστικές πυκνώσεις εντός περιοχών που περιλαμβάνονται σε ανηρτημένους ή κυρωμένους δασικούς χάρτες μπορούν να εξαιρεθούν προσωρινά από την κατεδάφιση και τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52-55 του παρόντος.
3. Αποκλείεται η υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 55 του παρόντος για:
α) κτίρια που δεν έχουν το χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία.
β) κτίρια και λοιπές κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μετά την 28.7.2011.
γ) κτίρια και λοιπές κατασκευές που ευρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους που προστατεύονται σύμφωνα με τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου.
δ) κτίρια και λοιπές κατασκευές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις δ', ε', ζ', η', θ', ι', ια', ιγ', ιε', ιστ', ιζ' και ιη' της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4495/2017(Α' 167).
ε) κτίρια και λοιπές κατασκευές εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 του ν. 998/1979.
στ) κτίρια και λοιπές κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε ρέματα που έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και βρίσκονται εντός Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΚΠ), σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.
4. Σε περίπτωση που προκύπτει, μετά από διόρθωση προδήλου σφάλματος, αποδοχή αντιρρήσεων και κύρωση του δασικού χάρτη κατά τη διαδικασία του άρθρου 19 του ν. 3889/2010, ακύρωση του χάρτη με δικαστική απόφαση ή αναμόρφωση του δασικού χάρτη, ότι η υπαχθείσα στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος κατοικία δεν διέπεται από τη δασική νομοθεσία, η υπαγωγή αυτή αίρεται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο τα παράβολα και πρόστιμα που έχει τυχόν καταβάλει. Το ίδιο ισχύει και εάν η παραπάνω διαπίστωση γίνει καθ' οποιοδήποτε προγενέστερο στάδιο της υπαγωγής.

Άρθρο 52 Υποβολή αιτημάτων

1. Η διαδικασία υπαγωγής στη διάταξη του άρθρου 55 του παρόντος εκκινεί με αίτηση που υποβάλλει ο κύριος, νομέας ή κάτοχος της κατοικίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα που τηρείται από το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η ίδια πλατφόρμα χρησιμοποιείται και για την ολοκλήρωση της υπαγωγής κατά το άρθρο 55 του παρόντος νόμου. Οι όροι και προδιαγραφές λειτουργίας τής πλατφόρμας, η διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Η αίτηση της παραπάνω παραγράφου θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. την περιγραφή της οικίας, την οποία αφορά το αίτημα, και των συνοδεουσών αυτήν κατασκευών, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος,
β. τη χρήση της οικίας,
γ. τον εντοπισμό της οικίας στην ιστοσελίδα του «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων,
δ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής επ' αυτής, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή.
3. Το αίτημα συνοδεύεται από παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
4. Η υποβολή του αιτήματος έχει ως συνέπεια την άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων, σε σχέση με την κατοικία και τις συνοδεύουσες αυτήν κατασκευές, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυτής, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 55 του παρόντος. Η παραπάνω αναστολή και προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση δεν ισχύει για κτίρια και κατασκευές της παρ. 4 του άρθρου 51 παρόντος ή σε περίπτωση που, με αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας αρχής, κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση κατεδάφιση της κατοικίας για λόγους αποτροπής άμεσου κινδύνου στη ζωή ή την περιουσία ή το περιβάλλον.
5. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία μιας δήλωσης είναι ανακριβή, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και το κτίριο που περιλαμβάνεται στη δήλωση αποκλείεται από την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 55 του παρόντος.
6. Δεν αναστέλλεται η προθεσμία για ενδιαφερομένους που έχουν υποβάλει αντιρρήσεις του άρθρου 15 του ν. 3889/2010, αίτηση για τη διόρθωση προδήλου σφάλματος του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, αίτηση ακυρώσεως του κυρωθέντος δασικού χάρτη ή έχουν αμφισβητήσει με οποιαδήποτε άλλη διοικητική ή δικαστική διαδικασία το δασικό χαρακτήρα της έκτασης, στην οποίαν ευρίσκεται η κατοικία τους.

Άρθρο 53 Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών

1. Για κάθε Περιφέρεια της χώρας καταρτίζεται οικονομοτεχνική μελέτη που καταγράφει τη δόμηση εντός των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους ή κυρωμένους, κατά περίπτωση, δασικούς χάρτες. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής καταρτίζονται τρεις οικονομοτεχνικές μελέτες, που καλύπτουν τα διοικητικά όρια αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Δασών Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, αντιστοίχως, ενώ καταρτίζονται χωριστές οικονομοτεχνικές μελέτες που καλύπτουν τα διοικητικά όρια των Διευθύνσεων Δασών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.
2. Σε κάθε οικονομοτεχνική μελέτη καταγράφεται ο αριθμός, το εμβαδόν και η κάλυψη των κτιρίων και κατασκευών που ευρίσκονται σε εκτάσεις ανηρτημένων και κυρωθέντων δασικών χαρτών, η ημερομηνία κατασκευής τους, εάν αυτή μπορεί να προσδιορισθεί, η χρήση τους και η ενδεχόμενη χωρική κατανομή τους σε οικιστικές πυκνώσεις. Επιπλέον, περιγράφονται οι συνέπειες της διατήρησης των κατασκευών αυτών και των χρήσεών τους στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον, εξετάζεται η αναγκαιότητα άμεσης κατεδάφισής τους και αναλύονται οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες τόσο σε περίπτωση κατεδάφισης, όσο και σε περίπτωση προσωρινής διατήρησης των αυθαίρετων κατασκευών. Στην τελευταία περίπτωση περιγράφονται και οι απαραίτητες ενέργειες αντιστάθμισης που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση του δασικού ισοζυγίου ανά περιοχή μελέτης ή Περιφερειακή Ενότητα ή Περιφέρεια, κατά περίπτωση.
3. Οι οικονομοτεχνικές μελέτες καταρτίζονται βάσει στοιχείων που θα συλλεγούν με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένων αεροφωτογραφιών, δορυφορικών απεικονίσεων, αυτοψιών και των αιτήσεων του άρθρου 52 του παρόντος. Οι Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και οι υπηρεσίες του «Ελληνικό Κτηματολόγιο» οφείλουν να παράσχουν στους μελετητές κάθε αναγκαία συνδρομή για την ολοκλήρωση των μελετών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία ανάθεσης σύνταξης, παραλαβής και έγκρισης, οι λοιπές προδιαγραφές των ειδικών οικονομοτεχνικών μελετών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 54 Περιεχόμενο του προεδρικού διατάγματος

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις οικονομοτεχνικές μελέτες του άρθρου 53 του παρόντος, καθορίζονται:
α) οι περιοχές στις οποίες παρατηρούνται οικιστικές πυκνώσεις, για τις οποίες κοινωνικοί λόγοι επιβάλλουν την προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση και την προσωρινή αναστολή των λοιπών διοικητικών κυρώσεων,
β) τα ειδικότερα κριτήρια υπαγωγής των οικιών και των συνοδευουσών αυτές κατασκευών και, ιδίως, ο βαθμός στον οποίον η προσωρινή εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση δεν προκαλεί βλάβη στα δασικά οικοσυστήματα, ιδίως σε συνδυασμό με μέτρα αντιστάθμισης,
γ) οι συνέπειες υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος και ιδίως η προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση και ο χρόνος αυτής, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 έτη, η ανάκληση και αναστολή των ήδη ληφθέντων διοικητικών μέτρων, η αναστολή επιβολής νέων διοικητικών κυρώσεων και η αναστολή εκκρεμών ποινικών διώξεων και η μη άσκηση νέων,
δ) τα μέσα απόδειξης του χρόνου ανέγερσης και ολοκλήρωσης των κατοικιών και συνοδευουσών αυτές κατασκευών, όπως αεροφωτογραφίες, έγγραφα, ιδίως έγγραφα της δασικής υπηρεσίας, των πολεοδομικών υπηρεσιών ή άλλης δημόσιας αρχής που αφορούν στο ακίνητο, δικαστικές αποφάσεις, καθώς και τίτλοι ιδιοκτησίας που αφορούν στο κτίριο και η διαδικασία υποβολής τους,
ε) ο φορέας διαχείρισης και ελέγχου των αποδεικτικών μέσων του χρόνου ολοκλήρωσης των κτιρίων και των συνοδευουσών αυτά κατασκευών, η διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου των υποβληθέντων στοιχείων και οι συνέπειες από την υποβολή ανακριβών στοιχείων,
στ) o τρόπος υπολογισμού ενιαίου προστίμου για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου, το οποίο υπολογίζεται με βάση το κτίριο, τις συνοδεύουσες αυτό κατασκευές και τον καταληφθέντα περιβάλλοντα χώρο, και τα ειδικότερα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του ενιαίου δασικού προστίμου, όπως η αξία της δασικής γης, το κόστος αναδάσωσης ανά στρέμμα, η αντικειμενική αξία της πλησιέστερης στην κατασκευή ζώνης, η επιφάνεια του κτιρίου σε τετραγωνικά μέτρα, η παλαιότητα του κτιρίου, μειωτικοί και αυξητικοί συντελεστές και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται πρόσφορο για τον προσδιορισμό του. Επίσης, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του ενιαίου δασικού προστίμου, εφάπαξ ή σε δόσεις, ο αριθμός των δόσεων, τυχόν εκπτώσεις σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, οι συνέπειες καθυστέρησης της καταβολής του, η διαδικασία κατάθεσης, απόδοσης και εξόφλησης του, η δημιουργία ειδικού κωδικού στον οποίο αυτό αποδίδεται και κάθε άλλο σχετικό θέμα,
ζ) οι δράσεις αντιστάθμισης για την επίτευξη του δασικού ισοζυγίου σε σχέση με τις προσωρινώς διατηρούμενες κατοικίες, δηλαδή τα έργα που θα απαιτηθούν για την εν συνόλω αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος, την προστασία των κατάντη περιοχών και την παροχή των αναγκαίων πόρων για την υλοποίησή τους, όπως ιδίως δασώσεις, αναδασώσεις, δασοτεχνικά έργα, μελέτες και έργα προστασίας και διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων, κατεδαφίσεις κατασκευών που δεν θα υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και ο χωρικός προσδιορισμός, ανά δημοτική ή περιφερειακή ενότητα, των δράσεων που θα αναληφθούν, καθώς και οι υπόχρεοι σ' αυτά ή στην κάλυψη των δαπανών τους,
ζ) η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα ασκείται εποπτεία και έλεγχος για τη μη ανέγερση νέων κατασκευών εντός των δασών και των δασικών εκτάσεων και οι συνέπειες από την εφαρμογή της,
η) οι κυρώσεις επί των κτιρίων και κατασκευών που δεν θα υπαχθούν στη ρύθμιση των άρθρων 5 και 7 και επ' αυτών που πραγματοποιούνται μετά την 28.7.2011,
θ) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που το προεδρικό διάταγμα θέτει για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Άρθρο 55 Απόφαση περί υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος

1. Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου άρθρου οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν την αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις αυτού του νόμου με τα δικαιολογητικά που θα έχει ορίσει το προεδρικό διάταγμα.
2. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συμπλήρωση των παραπάνω δικαιολογητικών γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης. Κατά της απορριπτικής απόφασης είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η προσφυγή δεν παρατείνει την αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 52 του παρόντος, η οποία λήγει αυτοδικαίως με την έκδοση της απορριπτικής απόφασης.
3. Η γνωστοποίηση αποδοχής του αιτήματος υπαγωγής συνοδεύεται από τον υπολογισμό του καταβλητέου ειδικού προστίμου. Η καταβολή του πρέπει να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση της απόφασης αποδοχής. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας απόλλυται το δικαίωμα για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου και λήγει η αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 52 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Άρθρο 56 Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 22 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Τα Σχέδια Διαχείρισης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και εξειδικεύονται στο άρθρο 35, καλύπτουν χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών, αξιολογούνται τουλάχιστον ανά πενταετία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναθεωρούνται εφόσον απαιτείται με την διαδικασία των άρθρων 23 και 35.».
2. Το πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, που εκπονούνται σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του παρόντος, εγκρίνονται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των εκάστοτε συναρμόδιων Υπουργών εγκρίνονται ειδικά σχέδια διαχείρισης για ρεύματα αποβλήτων των οποίων κρίνεται αναγκαία η ειδικότερη αντιμετώπιση της διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο.».
3. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) εγκρίνεται από την Περιφέρεια με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εντός δύο μηνών από τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν ελέγχου ουσίας και συμβατότητας με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
4. Μετά την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012 , όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση γ ως εξής:
«γ) Για λόγους δημοσίου συμφέροντος και σε έκτακτες περιπτώσεις όταν απειλείται άμεσα η δημόσια υγεία ή το περιβάλλον, ο τρόπος διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) δύναται να καθορίζεται κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος των ενδιαφερομένων εμπλεκομένων μερών. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι περιπτώσεις δ και ε της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012.

Άρθρο 57 Τοπικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων

1.Μετά το άρθρο 35 του ν. 4042/2012 προστίθεται άρθρο 35Α ως εξής:
«1. Ως Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ορίζεται το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους στόχους του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
2.Το ΤΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και υποβάλλεται από τον ΟΤΑ Α΄ Βαθμού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη βάση τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας. Το ΤΣΔΑ είναι πενταετούς διάρκειας, επικαιροποιείται ετησίως και υποβάλλεται στο ΗΜΑ έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους.
3. Η υποβολή του ΤΣΔΑ αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων του ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων.
4. Το περιεχόμενο του ΤΣΔΑ και άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης δύναται να καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».

Άρθρο 58 Έκδοση αδειών

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α) Για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 (Β' 1537), απαιτείται άδεια συλλογής και μεταφοράς. Η άδεια για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε πλείονες της μίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή εφ' όσον αυτά προέρχονται από πλείονες της μίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκδίδεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η άδεια για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, εφόσον αυτή πραγματοποιείται εντός των γεωγραφικών ορίων μίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκδίδεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
β) Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται άδεια. Για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, απαιτείται εγγραφή και καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 43942/4026/2016 (Β' 2992) όπως ισχύει.
5. Για την αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) υποβάλλεται από τον οικείο ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης των σχετικών χώρων στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η σχετική άδεια χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».

Άρθρο 59 Βιολογικά απόβλητα (άρθρο 22 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1, στοιχείο 19 της Οδηγίας 2018/851/ΕΕ)

Το άρθρο 41 του ν. 4042/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του παρόντος, τα βιολογικά απόβλητα θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να διαχωρίζονται και να ανακυκλώνονται στην πηγή είτε να συλλέγονται χωριστά και να μην αναμιγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων προκειμένου να υποβάλλονται σε ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και της χώνευσης, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και το προϊόν που προκύπτει από αυτή να πληροί τα σχετικά πρότυπα υψηλής ποιότητας. Επιτρέπεται η κοινή με τα βιολογικά απόβλητα συλλογή αποβλήτων με παρόμοιες ιδιότητες βιοαποδόμησης και κομποστοποίησης σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα ή ενδεχόμενα ισοδύναμα εθνικά πρότυπα για τις συσκευασίες που μπορούν να ανακτηθούν μέσω κομποστοποίησης και βιοαποδόμησης.
2. Οι φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά την έννοια των παραγράφων 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της 47829/23.06.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους, διαθέτοντας εντός της επιχείρησής τους επαρκούς χωρητικότητας περιέκτες. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι φορείς των επιχειρήσεων των υπεραγορών τροφίμων, των παντοπωλείων, των οπωροπωλείων, των πρατηρίων άρτου, των πρατηρίων πώλησης ετοίμων φαγητών, των πρατηρίων ειδών ζαχαροπλαστικής/γαλακτοπωλείων/μπουγατσάδικων με παρασκευαστήριο, των λαϊκών αγορών, εννοουμένων όλων των ανωτέρω ανεξαρτήτως δυναμικότητας. Ως φορέας επιχείρησης νοείται κατά περίπτωση ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης ή της γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης κατά τις διατάξεις της ΚΥΑ 16228/2017 (Β΄ 1723).
3. Οι φορείς των επιχειρήσεων της παραγράφου 2 της παρούσας υποχρεούνται να εφαρμόσουν άμεσα τα ανωτέρω υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκκινήσει η υλοποίηση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων από τον οικείο Δήμο.
4. Οι Ο.Τ.Α. Α' βαθμού σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της παραγράφου 3 της παρούσας επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.».

Άρθρο 60 Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του ν. 4042/2012 , όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Καθιερώνεται ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ), για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και την καταχώριση κάθε οργανισμού ή επιχείρησης που παράγει απόβλητα ή πραγματοποιεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) ή συλλέγει και μεταφέρει απόβλητα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 36 του παρόντος. Υποχρέωση καταχώρισης στο ΗΜΑ έχουν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού.».

Άρθρο 61 Ρυθμίσεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις ως άνω περιπτώσεις α και γ για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών απαιτείται επιπλέον να υποβληθούν στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (Β΄ 1312), τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης ΑΣΕΔ από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Για τις περιοχές που δεν υπάρχει εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ, αντί του αντιγράφου της υπογεγραμμένης σύμβασης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή των ΑΕΚΚ για τη διασφάλιση της διαχείρισης των παραγόμενων ΑΕΚΚ.»
2. Η περίπτωση ιδ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιδ) στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (Β΄1312), τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης ΑΣΕΔ από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ν.. Για τις περιοχές που δεν υπάρχει εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ, αντί του αντιγράφου της υπογεγραμμένης σύμβασης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή των ΑΕΚΚ για τη διασφάλιση της διαχείρισης των παραγόμενων ΑΕΚΚ.».
3. Η περίπτωση θ της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«θ) στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (Β΄ 1312), τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης ΑΣΕΔ από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ν.. Για τις περιοχές που δεν υπάρχει εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ, αντί του αντιγράφου της υπογεγραμμένης σύμβασης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή των ΑΕΚΚ για τη διασφάλιση της διαχείρισης των παραγόμενων ΑΕΚΚ.».
4. Μετά την περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 4495/2017 προστίθεται περίπτωση η ως εξής:
«η) στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (Β΄ 1312), τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης ΑΣΕΔ από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ν.. Για τις περιοχές που δεν υπάρχει εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ, αντί του αντιγράφου της υπογεγραμμένης σύμβασης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή των ΑΕΚΚ για τη διασφάλιση της διαχείρισης των παραγόμενων ΑΕΚΚ. Για τις εργασίες που δεν συνεπάγονται την παραγωγή ΑΕΚΚ αντί του αντιγράφου της υπογεγραμμένης σύμβασης, απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση μηχανικού.».
5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 43 του ν. 4495/2017 προστίθεται περίπτωση γ ως εξής:
«γ) η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του οικείου ΟΤΑ.»
6. Το άρθρο 47 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 47
Αποπεράτωση έργου και σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας
Μετά την τελευταία αυτοψία από τον Ελεγκτή Δόμησης και αφού εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) από τον ενεργειακό επιθεωρητή, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το ν. 4122/2013 (Α' 42), εκδίδεται από την Υ.ΔΟΜ. το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) και ενημερώνεται ηλεκτρονικά το τοπικό Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και ο κύριος του έργου για να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις. Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής απαιτείται στις περιπτώσεις που για την διαχείριση των αποβλήτων συνάπτεται σύμβαση με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, η υποβολή βεβαίωσης παραλαβής ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής, για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση στην Υ.ΔΟΜ., η οποία ελέγχει τα αποδεικτικά καταβολής των οφειλόμενων εισφορών υπέρ του Δημοσίου και ΕΦΚΑ και το αποδεικτικό καταβολής της συμφωνηθείσας αμοιβής επίβλεψης και θεωρεί την οικοδομική άδεια.
Η οικοδομή ή τμήμα της με αυτοτελή λειτουργία, θεωρούνται περατωμένα, αν υπολείπονται εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια.
Θεώρηση της οικοδομικής άδειας μπορεί να γίνει και για περατωμένο τμήμα της οικοδομής, εφόσον αποτελείται από χώρους με αυτοτελή λειτουργία.
Μετά τη θεώρησή της για σύνδεση με τα δίκτυα, η οικοδομική άδεια παύει να ισχύει για το τμήμα το οποίο αποπερατώθηκε.».
7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

Άρθρο 62 Καταργούμενες διατάξεις

1. Από 1η Μαρτίου 2020 καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004 (Α' 81), όπως ισχύει.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 50910/ 2727/2003 (Β΄ 1909).
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η περίπτωση γ του άρθρου 2 της ΚΥΑ 51373/4684/2015 (Β' 2706), η οποία εγκρίθηκε με την ΠΥΣ 49/2015 (Α΄ 174).
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 18485/2017 (Β΄ 1412).

Άρθρο 63 Υποχρεώσεις μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων

1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς ή κάτοχοι ακινήτων, όπως ιδίως γηπέδων, οικοπέδων, κτισμάτων ή κατασκευών, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από επικίνδυνα απόβλητα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο.
2. Ο ιδιοκτήτης, νομέας ή κάτοχος ακινήτου όπως ιδίως γηπέδου, οικοπέδου, κτίσματος ή κατασκευής, στο οποίο βρίσκονται επικίνδυνα απόβλητα συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο, υποχρεούται:
α) να μεριμνά ο ίδιος αμελλητί για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων,
β) να εξασφαλίζει την ακώλυτη πρόσβαση στο ακίνητο αυτό και να επιτρέπει τη συλλογή και μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), τα οποία διαθέτουν σχετική άδεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4042/2012. Ειδικά για την εκτέλεση έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο, τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να πληρούν και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 4229/395/2013 (Β΄ 318).
γ) να συναινεί σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο ακίνητο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο, καθώς και αν συντρέχει περίπτωση κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, από την παρουσία των αποβλήτων αυτών.
3. Η διακρίβωση και αξιολόγηση της ρύπανσης σε χώρο, όπως ιδίως γήπεδο, οικόπεδο, κτίσμα ή κατασκευή όπου υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα, καθώς και η διακρίβωση του κατόχου των επικινδύνων αποβλήτων πραγματοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (Β΄ 383), όπως ισχύει.
Ειδικά σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, στη διαδικασία που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, η διακρίβωση και αξιολόγηση της ρύπανσης πραγματοποιείται και από τους ελεγκτές του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), εφόσον ζητηθεί η συνδρομή τους. Για τη διαπίστωση των περιστατικών που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια, συντάσσεται σχετική έκθεση αυτοψίας.
4. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, νομέας ή κάτοχος του ακινήτου δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ύστερα από διαπίστωση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 4, καλείται αυτός από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να προβεί στην απομάκρυνση των αποβλήτων μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επίδοση σε αυτόν της έκθεσης αυτοψίας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ανωτέρω κλήτευση, και εφόσον διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ότι δεν έχουν απομακρυνθεί τα απόβλητα, εκδίδεται απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την απομάκρυνσή τους από τον υπόχρεο, μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την επίδοση της απόφασης. Η κλήτευση των υπόχρεων προσώπων και η επίδοση της απόφασης που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2717/1999 (Α' 97). Σε περίπτωση εγκαταλελειμμένων γηπέδων, οικοπέδων ή κτισμάτων στα οποία διαπιστώνεται αρμοδίως η ύπαρξη επικίνδυνων αποβλήτων, ή σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι άγνωστα ή άγνωστης διαμονής, η έκθεση αυτοψίας, η κλήτευση και η απόφαση του Συντονιστή, που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια, τοιχοκολλώνται στο ακίνητο και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του οικείου Δήμου.
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σχετική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, προβαίνει σε συλλογή και απομάκρυνση των επικίνδυνων αποβλήτων και καταλογίζει τη σχετική δαπάνη στον ιδιοκτήτη και στον επικαρπωτή του ακινήτου.
Οι δαπάνες για την επισκευή του ακινήτου συνεπεία των εργασιών αποξήλωσης των επικίνδυνων αποβλήτων βαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ή/και τον νομέα του, εκτός αν από υπαιτιότητα των προσώπων που εκτελούν τις εργασίες αποξήλωσης δημιουργήθηκαν στο ακίνητο ζημίες που δεν είναι αναγκαίες για την απομάκρυνση των αποβλήτων.
5. Σε περίπτωση ρύπανσης γηπέδου ή οικοπέδου με επικίνδυνα απόβλητα εν γένει λόγω φυσικής καταστροφής, συνεπεία της οποίας απαιτείται επείγουσα διαχείριση των αποβλήτων αυτών, λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές όλα τα αναγκαία μέτρα για την άμεση συλλογή και απομάκρυνση των αποβλήτων αυτών από ιδιωτικούς χώρους, με σκοπό την προστασία τη δημόσιας υγείας και του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα κατά την παράγραφο 2 πρόσωπα, υποβάλλουν αμελλητί και πάντως το αργότερο μέσα τρεις (3) μήνες από την επέλευση της καταστροφής, στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αίτηση για απομάκρυνση από την ιδιοκτησία τους, επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων αμιάντου, η δαπάνη για τις εργασίες αποξήλωσης, απομάκρυνσης και μεταφοράς βαρύνουν τον προϋπολογισμό του αρμόδιου Υπουργείου.
Για τις δαπάνες που έγιναν για την επισκευή του ακινήτου συνεπεία των εργασιών 2020αποξήλωσης των επικίνδυνων αποβλήτων ισχύει αναλόγως και στην περίπτωση αυτή, το τελευταίο εδάφιο της προηγουμένης παραγράφου.
6. Ειδικά στην περίπτωση που ο υπόχρεος παρακωλύει τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις (3) μήνες και πρόστιμο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1650/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Άρθρο 64 Χρηματοδότηση δαπάνης κατασκευής δικτύου αποχέτευσης για τους οικισμούς της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ

1. Για τους οικισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία αστικών λυμάτων και βρίσκονται είτε σε περιοχή αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) είτε σε περιοχή αρμοδιότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ ΑΕ) ή της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ) , η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, καθίσταται επιλέξιμη και ως εκ τούτου δύναται να χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλα προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή μη.
2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, η δαπάνη κατασκευής δεν βαρύνει τους ιδιοκτήτες των συνδεόμενων ή των μελλόντων να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 65 Τροποποίηση του άρθρου 6Α ν. 2939/2001

Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6Α του ν. 2939/2001 (Α' 179) τροποποιούνται ως εξής:
«Από 1.9.2020 επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο πλαστικής σακούλας μεταφοράς, με εξαίρεση τις βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς του ίδιου άρθρου. Το τέλος ορίζεται στο ποσό των 7 λεπτών.».

Άρθρο 66 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Διαβάστε επιπλέον την αιτιολογική έκθεση:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Τροποποιήσεις του ν. 4014/2011)

Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση στην Ελλάδα, παρά τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στη νομοθεσία αλλά και την ποιότητα των μελετών από τους ιδιώτες, εξακολουθεί να αποτελεί χρονοβόρα διοικητική διαδικασία που αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την προώθηση των επενδύσεων. Συγκεκριμένα, η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης νέων επενδύσεων, οι οποίες αποτελούν ζητούμενο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, υπερβαίνει σημαντικά τον χρόνο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία σε όλες τις κατηγορίες τους.
Επιπλέον, η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης υφιστάμενων επενδύσεων, ήτοι ανανέωση ή τροποποίηση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), υπερβαίνει κατά πολύ τις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος. Με στόχο την επίσπευση και απλοποίηση των διαδικασιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα της καθημερινότητας και να δημιουργηθεί ένα επενδυτικά φιλικό περιβάλλον στη χώρα μας, προτείνονται οι νέες διατάξεις, οι οποίες αποτελούν οριζόντια παρέμβαση εκσυγχρονισμού μέσα στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας και εισάγουν ταχύτερο και αποτελεσματικότερο πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Επί του άρθρου 1

Με την αντικατάσταση του στοιχείου α της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ προβλέπεται σε δεκαπέντε έτη αντί για δέκα που ισχύει τώρα, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή υπό το πρίσμα των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Επιπρόσθετα, παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ για έξι έτη για έργα ή δραστηριότητες που διαθέτουν Οικολογική Διαχείριση και ο Οικολογικός Έλεγχος (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS) και για όσο χρόνο βρίσκεται το Σύστημα αυτό σε ισχύ. Τέλος, η ισχύς της ΑΕΠΟ παρατείνεται για τέσσερα έτη για όσα έργα ή δραστηριότητες διαθέτουν ISO 14001, ενώ στην ισχύουσα νομοθεσία η διάρκεια της παράτασης είναι τα δύο έτη.

Επί του άρθρου 2

Οι καθυστερήσεις στη διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ για νέα έργα ή δραστηριότητες τόσο για την κατηγορία Α1 όσο και για την κατηγορία Α2 καθιστούν απαραίτητη την αλλαγή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, τη σύντμηση των χρόνων, την προσέλκυση επενδυτών και την διευκόλυνση των αρμοδίων υπηρεσιών. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που για την έκδοση της ΑΕΠΟ επιλεγεί από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας η διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή, σε πρώτο στάδιο, φακέλου ΠΠΠΑ, οι προτεινόμενες διατάξεις μειώνουν σημαντικά τους χρόνους όλων των σταδίων, πλην εκείνου της δημόσιας διαβούλευσης. Είναι σημαντικό ότι σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με όλες τις προθεσμίες μειωμένες κατά το ήμισυ, πλην εκείνης της δημόσιας διαβούλευσης. Στις περιπτώσεις που υποβληθεί φάκελος ΜΠΕ εξαρχής για έργα ή δραστηριότητες Α1 και Α2, τότε πάλι προβλέπεται μείωση των προθεσμιών όλων των σταδίων μέχρι την αδειοδότηση, πλην εκείνου της δημόσιας διαβούλευσης. Η επιτάχυνση που επέρχεται με τις συγκεκριμένες διατάξεις είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο λόγω μείωσης των προθεσμιών, αλλά επιπλέον απλοποίησης των διαδικασιών και πρόβλεψης ασφαλιστικών δικλείδων που καθιστούν δυσχερή έως αδύνατη την υπέρβαση των προθεσμιών. Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο πληρότητας προβλέπεται ότι, μετά από άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών, ο φάκελος θεωρείται πλήρης. Επίσης, κατά τη διαδικασία γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ορίζεται ότι μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών, οι γνωμοδοτήσεις θεωρούνται θετικές, με εξαίρεση τις ουσιώδεις γνωμοδοτήσεις για την υποβολή των οποίων υποχρεούται να συγκληθεί το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) ή το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) εντός 20 ημερών. Ομοίως σε περίπτωση αρνητικών γνωμοδοτήσεων που θεωρούνται ουσιώδεις το ΚΕΣΠΑ ή το ΠΕΣΠΑ συγκαλείται υποχρεωτικά εντός 20 ημερών και αποφαίνεται επί της αρνητικής γνωμοδότησης. Για λόγους ασφάλειας δικαίου αποσαφηνίζεται η έννοια της ουσιώδους γνωμοδότησης ως εκείνη η γνωμοδότηση που υποβάλλεται από τις υπηρεσίες που τις αφορά κατά αρμοδιότητα η αιτούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και επιπροσθέτως κρίνονται απαραίτητες για τη διαμόρφωση των περιβαλλοντικών όρων.
Η αξιολόγηση των γνωμοδοτήσεων, η σύνταξη σχεδίου ΑΕΠΟ και η έκδοση ΑΕΠΟ αποτελούν πλέον ένα στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης (στον ισχύοντα ν. 4041/2011 ήταν τρία στάδια) και η προθεσμία είναι συντετμημένη. Επίσης, με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας προβλέπεται ότι το ιεραρχικά ανώτερο όργανο, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος για έργα Α1 και ο Συντονιστής για έργα Α2, υποχρεούνται σε αξιολόγηση και έκδοση ΑΕΠΟ.
Τέλος, ορίζεται ρητά ότι η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας δεν αναστέλλει τις ως άνω προθεσμίες. Βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας, η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων δημιουργούσε καθυστερήσεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, λόγω παράτασης του χρόνου για έλεγχο των στοιχείων αυτών.

Επί του άρθρου 3

Η νέα παράγραφος 2 του άρθρου 5 προβλέπει συγκεκριμένη και ξεκάθαρη διαδικασία για τις περιπτώσεις ανανέωσης της ΑΕΠΟ. Μετά την υποβολή του Φακέλου Ανανέωσης από τον φορέα του έργου η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου ελέγχει την πληρότητα αυτού και, στην περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή καταγράφει τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και στοιχεία και ζητά με έγγραφη αιτιολόγηση από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας την συμπλήρωση του φακέλου. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή διενεργεί έλεγχο πληρότητας του συμπληρωμένου φακέλου εντός τριών εργάσιμων ημερών και είτε προχωρά στα επόμενα στάδια είτε απορρίπτει το φάκελο εάν διαπιστωθούν ελλείψεις. Ακολούθως, εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και είτε παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ, είτε εφόσον προκύπτει ανάγκη τροποποίησης της ΑΕΠΟ, επειδή η μεταβολή των χαρακτηριστικών του έργου προκαλεί επιπτώσεις στο περιβάλλον ή επειδή εάν είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση σε νεότερο κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται, καλεί τον φορέα του έργου να υποβάλει, εντός προθεσμίας τριών μηνών, φάκελο για τροποποίηση της ΑΕΠΟ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η διαδικασία ανανέωσης ΑΕΠΟ ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα σε σύντομους χρόνους.

Επί του άρθρου 4

Με την προτεινόμενη διάταξη επέρχεται ουσιαστική απλούστευση της διαδικασίας ανανέωσης, βάσει συγκεκριμένων διαχωρισμών:
Μετά την υποβολή του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τον φάκελο εντός δέκα εργάσιμων ημερών. Εάν λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται επουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, εκδίδεται Απόφαση, χωρίς άλλες διαδικαστικές προϋποθέσεις. Η Απόφαση αυτή είτε εγκρίνει την τροποποίηση άνευ ετέρου είτε δύναται να προβλέπει τυχόν πρόσθετους όρους μόνο ως προς το τροποποιούμενο φυσικό αντικείμενο.
Εάν λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, ζητά την υποβολή νέας ΜΠΕ και εκκινεί τη διαδικασία των άρθρων 3 ή 4, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, δεν ζητούνται εκ νέου γνωμοδοτήσεις από τους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο της έκδοσης της ΑΕΠΟ, παρά μόνον εάν τις αφορά κατά αρμοδιότητα η τροποποίηση.
Τέλος, υπάρχει πρόβλεψη για τις περιπτώσεις ταυτόχρονης τροποποίησης και ανανέωσης της ΑΕΠΟ, κατά τις οποίες δύναται ο κύριος ή φορέας του έργου ή της δραστηριότητας να υποβάλει ενιαίο φάκελο τροποποίησης και ανανέωσης για την απλούστευση της διαδικασίας.
Ο παραπάνω διαχωρισμός έχει ως στόχο την διάκριση περιπτώσεων και ανάλογα με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον την υπαγωγή σε διαφορετική διαδικασία. Στη βάση αυτή, δημιουργείται ασφάλεια στον ιδιώτη επενδυτή ενώ αποφορτίζονται σημαντικά οι αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές.

Επί του άρθρου 5

Οι τροποποιήσεις των παραγράφων 5, 6, 10 και 11 του άρθρου 11 στοχεύουν στη μείωση της γραφειοκρατίας μέσα από την προσκόμιση μόνο των απαραίτητων στοιχείων των φακέλων για την ανανέωση και τροποποίηση των ΑΕΠΟ, καθώς και τη δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων και την τεχνική περιβαλλοντική μελέτη. Τα στοιχεία που έχουν καταργηθεί αποτελούν αναπόσπαστα εσωτερικά μέρη άλλων στοιχείων των περιεχομένων.

Επί του άρθρου 6

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται η παραπομπή υποθέσεων στα Συμβούλια Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, ΚΕΣΠΑ ή ΠΕΣΠΑ. Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η σύγκλιση των οργάνων αυτών και η λήψη αποφάσεων, ενώ η μη σύγκλισή τους στο παρελθόν οδηγούσε σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των οργάνων αυτών με τις προτεινόμενες διατάξεις μειώνεται η σύνθεση των μελών τους (και σε συμμόρφωση με την εφαρμογή του επιτελικού κράτους ως προς τους Γενικούς Διευθυντές). Με τις τροποποιήσεις αυτές διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων και η προώθηση των επενδύσεων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν υποβληθούν γνωμοδοτήσεις εμπρόθεσμα κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υποβληθούν αρνητικές γνωμοδοτήσεις, ενώπιον του ΚΕΣΠΑ ή του ΠΕΣΠΑ συμμετέχουν υποχρεωτικά οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων των ως άνω υπόχρεων σε γνωμοδότηση υπηρεσιών.

Επί του άρθρου 7

Εκείνο το οποίο αποτελεί καινοτομία στη μέχρι τώρα διαδικασία είναι η δυνατότητα εμπλοκής πιστοποιημένων αξιολογητών, εγγεγραμμένων στο μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ του άρθρου 16. Ο αξιολογητής αυτός δύναται να επιλεγεί είτε από τον φορέα του έργου είτε από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εξαρχής, καθώς και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και είναι επιφορτισμένος με τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων έως και την υποβολή σχεδίου ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης. Στους πιστοποιημένους αξιολογητές μπορεί επίσης να ανατεθεί η διαδικασία τροποποίησης της ΑΕΠΟ. Σημειώνεται ότι οι πιστοποιημένοι αξιολογητές δεν δεσμεύονται από τις προθεσμίες που τίθενται στη διοίκηση για τη διεκπεραίωση των επιμέρους σταδίων, εκτός από τις προθεσμίες για την παροχή γνωμοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης. Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ο αξιολογητής δύναται να ζητά τη συνδρομή της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής, η οποία υποχρεούται να συνεργάζεται μαζί του για την αποτελεσματική άσκηση του έργου του. Τίθεται αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών για την έγκριση ή απόρριψη του σχεδίου του αξιολογητή, ενώ σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής ή απόρριψης του σχεδίου, η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή του κατά περίπτωση αρμόδιου για την έκδοση ενιαίας άδειας υπουργείου.
Η εμπλοκή των πιστοποιημένων αξιολογητών μελετητών, μέσω της ενεργοποίησής τους από τους ιδιώτες αλλά και από τη διοίκηση, συμβάλλει ουσιαστικά στην αποφόρτιση περιβαλλοντικών αρχών από το διοικητικό βάρος και την υποστήριξη του προσωπικού των περιβαλλοντικών αρχών.

Επί του άρθρου 8

Η νέα παράγραφος του άρθρου 18 εισάγει την υποχρέωση ανάρτησης όλων των εγγράφων που αφορούν τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο. Με αυτόν τον τρόπο, ψηφιοποιείται και ως εκ τούτου γίνεται ταχύτερη και απλούστερη η διακίνηση των φακέλων και στοιχείων αδειοδότησης στο πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Επί του άρθρου 9

Με την παράγραφο 1 προστίθενται εδάφια στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, τα οποία προβλέπουν ότι η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού επέχει θέση απόφασης έγκρισης, καθώς και ότι για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ή δραστηριοτήτων Α1 και Α2 απαιτείται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ή του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Τέλος, για τις περιπτώσεις αυτές οι αποκλειστικές προθεσμίες των άρθρων 3 και 4 αναφέρονται στη διαβίβαση της εισήγησης στα Κεντρικά Γνωμοδοτικά Όργανα. Με αυτόν τον τρόπο, αποσαφηνίζεται περαιτέρω η διαδικασία της γνωμοδότησης κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση και προστίθενται δικλείδες ασφαλείας για την τήρηση των προθεσμιών.
Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 και εξειδικεύονται οι αρμόδιες αρχές για την διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων ανάλογα με τις κατηγορίες του έργου, ενώ προδιαγράφονται ρητώς τα όργανα που αναθέτουν την διενέργεια περιβαλλοντικής επιθεώρησης προκειμένου να ολοκληρώνονται αποτελεσματικά οι διαδικασίες διαπίστωσης περιβαλλοντικών παραβάσεων και επιβολής προστίμων.
Με την παράγραφο 3 καταργείται η προληπτική επιθεώρηση της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε περιοχές του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, δεδομένου ότι η επιθεώρηση αυτή εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο των προληπτικών επιθεωρήσεων κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου.
Η παράγραφος 5 συμπληρώνει την εξουσιοδότηση προς έκδοση προεδρικού διατάγματος για το Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών (πιστοποιημένων ιδιωτών), προκειμένου να εξειδικευθούν οι όροι και η διαδικασία αδειοδότησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΕ - Α' ΦΑΣΗ

Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί στόχο ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Οδηγία 2018/2001 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αυξημένη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί σημαντική συνιστώσα της δέσμης μέτρων που απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τη συμμόρφωση με τη δέσμευση της Ένωσης βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για την αλλαγή του κλίματος και με το πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, συμπεριλαμβανομένου του δεσμευτικού στόχου της Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990.
Ο δεσμευτικός αυτός στόχος για την Ένωση αποτελεί και δεσμευτικό στόχο για τη χώρα, καθώς η συνεισφορά των κρατών μελών, βάσει των μεριδίων τους, σε σχέση με τους εθνικούς συνολικούς στόχους τους για το 2020, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανωτέρω ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή έως το 2030, επιβάλλει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης μέσω βελτιωμένων και απλοποιημένων διαδικασιών αδειοδότησης.
Επιπρόσθετα, η Οδηγία 2018/2001 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι: α) οι διοικητικές διαδικασίες απλουστεύονται και διεκπεραιώνονται ταχέως στο κατάλληλο διοικητικό επίπεδο και ορίζονται προβλέψιμα χρονοδιαγράμματα, β) οι κανόνες για την έγκριση, την πιστοποίηση και τη χορήγηση άδειας είναι αντικειμενικοί, διαφανείς και αναλογικοί, δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ των αιτούντων, και λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας, και γ) τα διοικητικά τέλη που καταβάλλουν οι καταναλωτές, οι πολεοδόμοι, οι αρχιτέκτονες, οι κατασκευαστές και οι εγκαταστάτες και προμηθευτές εξοπλισμού και συστημάτων είναι διαφανή και ανάλογα του κόστους. Στο πλαίσιο αυτό, με τις νέες διατάξεις επιτυγχάνεται η τυποποίηση των στοιχείων του παραδεκτού και η απλούστευση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων της Α' φάσης αδειοδότησης (μέχρι σήμερα για «άδεια παραγωγής»), καθώς και η αυτοματοποίηση της εξέτασής τους με τρόπο διαφανή, αμερόληπτο και αντικειμενικό. Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία έρχεται ως πρώτο στάδιο μιας σειράς από παρεμβάσεις στην αδειοδότηση των ΑΠΕ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/2001. Στόχος όλου του πλέγματος ρυθμίσεων που θα τεθούν σε εφαρμογή τα επόμενα έτη στο πεδίο της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, σημαντικό μέρος των οποίων αποτελούν οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του παρόντος σχεδίου νόμου, θα είναι η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σταδιακής απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και ενίσχυσης «καθαρών» μορφών ενέργειας, με ταυτόχρονα προφανή οφέλη και στο πεδίο της οικονομική ανάπτυξης μέσω προσέλκυσης σχετικών επενδύσεων αλλά και δημιουργίας νέων, άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες διατάξεις καθιερώνουν μια πολύ σύντομη αδειοδοτική διαδικασία στο πρώτο της στάδιο, με μείωση στο ελάχιστο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και χρήση αυτοματοποιημένων ελέγχων από το νέο πληροφοριακό σύστημα (π.χ. ζώνες αποκλεισμού, έλεγχο φέρουσας ικανότητας, έλεγχο αποστάσεων) και παράλληλη μείωση του οικονομικού βάρους για αυτούς. Η νέα Βεβαίωση θα αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για τον επενδυτή, κατοχυρώνοντας τη θέση του σταθμού του, αλλά και μοχλό πίεσης προς αυτόν προκειμένου να υλοποιήσει το έργο, λόγω των προθεσμιών που τίθενται για τα επόμενα βήματα της αδειοδοτικής διαδικασίας, προκειμένου να διατηρήσει την ισχύ της Βεβαίωσης του.
Βασικό πυλώνα απλοποίησης αποτελεί καταρχήν η θέσπιση της Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στη θέση της Άδειας Παραγωγής η οποία θεσμοθετείται και ρυθμίζεται με το κεφάλαιο Β' του παρόντος σχεδίου νόμου. Με τη Βεβαίωση αυτή εκκινεί τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων, χωρίς η έκδοση αυτής να συναρτάται με ενδελεχή και εξαντλητική αξιολόγηση της βιωσιμότητας της βιωσιμότητας των έργων και της δυνατότητας υλοποίησής τους.
Σε αυτό το πνεύμα, κριτήρια που αποδείχθηκαν στη βάση της εμπειρίας από την μακρά εφαρμογή του προγενέστερου καθεστώτος ή με το χρόνο κατέστησαν αλυσιτελή στην πράξη, με τις νέες διατάξεις καταργούνται. Στην κατηγορία αυτή, εντάσσονται κριτήρια όπως: α) της ωριμότητας του έργου κατά τον χρόνο της αίτησης χορήγησης της Βεβαίωσης, στο μέτρο που εξετάζεται ενδελεχώς στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων, β) της επιστημονικής και τεχνικής επάρκειας του αιτούντος, δεδομένου ότι από άποψη συνήθους συνετής επιχειρηματικής πρακτικής λαμβάνεται από τρίτους εξειδικευμένους φορείς ή συμβούλους, γ) της διασφάλισης παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.), δεδομένου ότι τα σχετικά ζητήματα ρυθμίζονται από ειδικότερες διατάξεις νόμου (βλ. Κεφάλαιο Β' του Νόμου 4001/2011) και δ) της συμβατότητας του προτεινόμενου έργου με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ, επειδή οι σχετικές εθνικές υποχρεώσεις σχεδιασμού, υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος σε επίπεδο ευρωπαϊκής ενεργειακής ένωσης αφενός τίθενται εφεξής στο πλαίσιο του συνολικού Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και αφετέρου χαρακτηρίζονται από μια σημαντική δυναμική ως προς την εξέλιξη και την επικαιροποίησή τους.
Περαιτέρω, και επιπροσθέτως των ανωτέρω προκρίνεται και η κατάργηση της εξέτασης του κριτηρίου σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλισμού του Συστήματος και του Δικτύου για αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, δεδομένου ότι τα σχετικά ζητήματα εξετάζονται ενδελεχώς από τους αρμόδιους Διαχειριστές σε επόμενο αδειοδοτικό στάδιο και συγκεκριμένα κατά την χορήγηση των όρων σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο καθώς και κατά το τελικό στάδιο της ενεργοποίησης της σύνδεσης. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί σταθμός σε κορεσμένο νησιωτικό δίκτυο, όπου το έργο προτείνεται να συνδεθεί με το Σύστημα ή το Δίκτυο σε περιοχή με μη κορεσμένο δίκτυο.
Από την άλλη πλευρά, η συνέχιση εξέταση ζητημάτων γενικότερης σημασίας, δηλαδή της εθνικής ασφάλειας, της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και υγείας, της συμμόρφωσης με το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ κρίνεται ως σημαντική και γενικά εφαρμοστέα ανεξαρτήτως τεχνολογίας ή τεχνικής συνθετότητας του προτεινόμενου έργου.
Περαιτέρω, εισάγεται δείκτης ως προς την οικονομική επάρκεια του αιτούντος για την υλοποίηση του έργου, ήτοι η καταβολή εφάπαξ ποσού υπέρ του ΕΛΑΠΕ, ο όποιος θα λειτουργήσει και ως δείκτης για την προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών, καθώς δεν θα επιστρέφεται σε περίπτωση κατά την οποία το έργο δεν ολοκληρωθεί για οποιοδήποτε λόγο (αρ. 8, 9).
Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση διατηρείται σε κατηγορία έργων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Ειδικά Έργα και στα οποία πλέον χορηγείται Βεβαίωση Ειδικών Έργων.
Και τούτο διότι η απλοποίηση όλων των κριτηρίων δεν δύναται να διέπει όλες τις τεχνολογίες σταθμών για τους οποίους, λόγω της πολυπλοκότητας της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και των ειδικών συνθηκών ένταξής τους στο Σύστημα, απαιτείται η πρόβλεψη ορισμένων ειδικότερων κριτηρίων και διαδικασιών (αρ. 11).
Από την άλλη πλευρά, η αξιοποίηση των δικαιωμάτων που παρέχονται με την Άδεια Παραγωγής, τη Βεβαίωση και τη Βεβαίωση Ειδικών Έργων αποτελεί υποχρέωση του κατόχου της για λόγους αναγόμενους στο γενικότερο εθνικό και δημόσιο συμφέρον, στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς συνδέεται με την εκμετάλλευση εθνικού πόρου. Για το λόγο αυτό, η απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας συνδυάζεται στο παρόν με τον καθορισμό εύλογων χρονικών περιορισμών για την υλοποίηση των έργων, ώστε να αποφεύγεται η μη αξιοποίηση των εθνικών πόρων επί μακρόν. Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται να ληφθεί μέριμνα για την υλοποίηση των έργων και σταθμών ΑΠΕ εντός ικανού και εύλογου χρόνου και την επίσπευση της περαιτέρω αδειοδοτικής διαδικασίας με επιμέλεια των ενδιαφερομένων. Η αυτοδίκαιη παύση ισχύος της Βεβαίωσης μετά την παρέλευση άπρακτων εύλογων χρονικών οροσήμων αποτελεί μέτρο που συνάδει με την ανωτέρω φιλοσοφία αδειοδοτικής διαδικασίας και διασφαλίζει τη σταδιακή απελευθέρωση φυσικού και ηλεκτρικού χώρου από έργα που δεν υλοποιούνται (αρ. 3).
Τέλος, εισάγονται μεταβατικές διατάξεις με σκοπό να ρυθμίσουν επαρκώς το διάστημα μέχρι την πλήρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, την εξέταση των εκκρεμών κατά τη δημοσίευση του νόμου αιτήσεων και τη μεταχείριση των υφιστάμενων Αδειών Παραγωγής. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι αιτήσεις μέχρι και κύκλου Ιουνίου 2018 θα εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και την απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/14810 (Β' 2373), όπως ισχύει, και εκδίδεται απόφαση χορήγησης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση της ΡΑΕ αιτήσεις μέχρι και τον κύκλο αυτό έχουν ήδη αρχίσει να αξιολογούνται και έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου, η διατήρηση ενιαίου πλαισίου αξιολόγησης των εν λόγω αιτήσεων υπαγορεύεται από την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Στο ίδιο πνεύμα, αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ από τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Ιουνίου 2018 και έπειτα και έχουν εκδοθεί επ' αυτών αποφάσεις απόρριψης χορήγησης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων τα οποία καταργούνται με τις νέες διατάξεις, δύνανται να επανυποβάλλονται στον πρώτο κύκλο υποβολής αιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Επίσης, στις περιπτώσεις όπου κατά τον πρώτο κύκλο κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου διαπιστωθεί εδαφική επικάλυψη μεταξύ υποβληθέντων αιτημάτων ή αδυναμία ταυτόχρονης αξιοποίησης της πρωτογενούς ενέργειας, η αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής η οποία προηγουμένως έχει απορριφθεί κατά τα ανωτέρω, εξετάζεται κατά προτεραιότητα κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου.

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Επί του άρθρου 10

Στην εν λόγω διάταξη παρατίθενται οι βασικοί, πέραν ήδη υφισταμένων, ορισμοί οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή του νέου απλοποιημένου πλαισίου για την έκδοση των Βεβαιώσεων Παραγωγής. Βασική διάκριση σε επίπεδο ορισμών η οποία και αντιστοιχίζεται και με διαφοροποιήσεις στη διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγής είναι εκείνη μεταξύ Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ, συναφώς δε ιδιαίτερης σημασίας για την εφαρμογή του νέου πλαισίου αδειοδότηση των Βεβαιώσεων Παραγωγής είναι και ο ορισμός των Ειδικών Έργων ΑΠΕ, στον οποίο επί της ουσίας καθορίζεται το ποια έργα εντάσσονται στην νέα νομικά και εννοιολογικά κατηγορία των Ειδικών Έργων ΑΠΕ.

Επί του άρθρου 11

Στην υπόψη διάταξη περί Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ρυθμίζονται σημαντικές παράμετροι της νέας αδειοδοτικής διαδικασίας για την έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Ειδικότερα, παρατίθεται η νέα απλοποιημένη διαδικασία για την έκδοση της υπόψη Βεβαίωσης, η χρήση για την έκδοση αυτής του νέου ηλεκτρονικού μητρώου, που συνιστά και από μία από τις σημαντικές καινοτόμες παρεμβάσεις στο υπόψη στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας σταθμών ΑΠΕ, ενώ ρυθμίζονται και έτερα σημαντικά επιμέρους σοβαρά ζητήματα, όπως το πλαίσιο και οι έννομες συνέπειες εξέτασης των αντιρρήσεων, αλλά και το πλαίσιο, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την τροποποίηση τέτοιων Βεβαιώσεων Παραγωγής, οι όροι για την κατάτμηση της Βεβαίωσης σε επιμέρους Σταθμούς, καθώς και μεταβίβασης αυτής. Ακόμη μία σημαντική παρέμβαση που θεσμοθετείται με την εν λόγω διάταξη είναι η θέση ρητών και σύντομων προθεσμιών για την έκδοση της υπόψη Βεβαίωσης σε συνδυασμό και με την πλέον ηλεκτρονική έκδοση αυτής από το προαναφερθέν ηλεκτρονικό μητρώο.

Επί του άρθρου 12

Στο άρθρο 12 τίθεται το χρονικό πλαίσιο ισχύος της Βεβαίωσης Παραγωγής, ενώ παράλληλα με την υπόψη διάταξη θεσμοθετείται εν είδει αντισταθμίσματος ως προς την επερχόμενη απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας, η υποχρέωση του ενδιαφερόμενου επενδυτή ο οποίο λαμβάνει τη Βεβαίωση Παραγωγής, να προβεί εντός τακτών προθεσμιών σε συγκεκριμένες ενέργειες στο πλαίσιο της συνολικής αδειοδότησης και μελλοντικής λειτουργίας του έργου, η μη τήρηση των οποίων επάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της Βεβαίωσης Παραγωγής. Ακόμη ρυθμίζονται, με παραπομπή και στον οικείο Κανονισμό τα της ανάκλησης τέτοιων Βεβαιώσεων, καθώς και το πλαίσιο για τη δυνατότητα επανυποβολής νέου αιτήματος για την ίδια γεωγραφική θέση.

Επί του άρθρου 13

Στο άρθρο 13 προβλέπονται ειδικότερες απαιτήσεις αναφορικά με τη χωροθέτηση ορισμένων κατηγοριών σταθμών ΑΠΕ, με πρόβλεψη και αντίστοιχων απαιτήσεων για την έκδοση της οικείας Βεβαίωσης Παραγωγής για τους σταθμούς αυτούς.

Επί του άρθρου 14

Στο άρθρο 14 εμπεριέχονται ειδικότερες ρυθμίσεις αναφορικά με τις περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί ως κορεσμένα δίκτυα, καθορίζεται ένα βασικό πλαίσιο σχετικών θεμάτων τα οποία θα εξειδικευθούν με τον οικείο Κανονισμό, ενώ παράλληλα τίθεται και ένα βασικό πλαίσιο τεχνικών οριοθετήσεων και περιορισμών αναφορικά με τους σταθμούς για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί Βεβαίωση Παραγωγής ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή Άδεια Παραγωγής και βρίσκονται εντός περιοχών με κορεσμένα δίκτυα.

Επί του άρθρου 15

Στο άρθρο 15 ρυθμίζεται το ζήτημα των εδαφικών επικαλύψεων και συγκρούσεων με προσδιορισμό του εφαρμοστέου πλαισίου, ενώ περιγράφεται αφενός η διαδικασία για την άρση μίας τέτοιας επικάλυψης/σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένης εάν απαιτηθεί και της συγκριτικής αξιολόγησης, αφετέρου προσδιορίζεται τόσο μεταβατικά όσο και στη συνέχεια μετά την έκδοση του οικείου Κανονισμού, το σχετικώς εφαρμοστέο δευτερογενές πλαίσιο.

Επί του άρθρου 16

Με το άρθρο 16 προβλέπεται η μείωση αναφορικά με το καταβαλλόμενο εφάπαξ Τέλος για την υποβολή της σχετικής αίτησης για την έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγής.

Επί του άρθρου 17

Στο άρθρο 17 εμπεριέχει ρυθμίσεις αναφορικά με την καταβολή του εφάπαξ Τέλους το οποίο απαιτείται για την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγής. Βασικά σημεία της εν λόγω ρύθμισης είναι: α) η ανάλυση του εφαρμοστέου πλαισίου επί έκδοσης αρχικής Βεβαίωσης ή τροποποίησης/μεταβολής αρχικής, β) η πρόβλεψη σχετικού ειδικού μειωμένου Τέλους έκδοσης για ιδρύματα, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς σκοπού, πλην των ενεργειακών κοινοτήτων, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία όλων των βαθμίδων, γ) η πρόβλεψη εξαιρέσεων από την υποχρέωση καταβολής του υπόψη Τέλους (αυτοπαραγωγοί), δ) Η συνάρτηση της καταβολής του υπόψη Τέλους με την απομείωση έτερων οικονομικών υποχρεώσεων των επενδυτών σε άλλα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας (πχ εγγυητικές επιστολές) και ε) προσδιορισμός ανωτάτου ύψους στο οποίο μπορεί να ανέλθει/διαμορφωθεί το εδώ επιβαλλόμενο Τέλος.

Επί του άρθρου 18

Στην εν λόγω - εξουσιοδοτική ως επί το πλείστον - νομοθετική διάταξη καθορίζεται το περιεχόμενο και τα θέματα τα οποία θα ρυθμίσει και θα εξειδικεύσει ο νέος Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Ειδικών Έργων.

Επί του άρθρου 19

Στη διάταξη του άρθρου 19 καθορίζονται τα ζητήματα που αφορούν στην έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγής Ειδικών Έργων, με έμφαση στη διαδικασία και τα απαιτούμενα στοιχεία δικαιολογητικά για την έκδοση της Βεβαίωσης αυτής. Προβλέπεται και εδώ διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικά μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού μητρώου, εμπεριέχονται ρυθμίσεις αναφορικά με τα της τροποποίησης και μεταβίβασης τέτοιων αδειών, ενώ εμπεριέχεται και σχετική ειδική μεταβατική ρύθμιση τροποποίησης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ΑΠΕ που ανήκει στην κατηγορία των Ειδικών Έργων.

Επί του άρθρου 20

Στο άρθρο 20 ρυθμίζονται τα θέματα του Ειδικού Μητρώου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. Ειδικότερα, παρατίθενται και απαριθμούνται τα στοιχεία τα οποία θα καταχωρούνται στο εν λόγω Μητρώο, ενώ ρυθμίζονται και ζητήματα πρόσβασης στα στοιχεία του Μητρώου αυτού, καθώς και η κατ' ελάχιστον περιοδικότητα επικαιροποίησης αυτού.

Επί του άρθρου 21

Με το άρθρο 21 επέρχονται τροποποιήσεις προγενέστερων νομοθετικών διατάξεων (ν. 4152/2013 και ν. 4585/2018). Οι τροποποιήσεις, αυτές, αφενός καταργούν το ειδικό Τέλος το οποίο προβλέπεται στην περίπτωση 1 της υποπαράγραφο Ι.2, παράγραφο Ι του άρθρου 1 του ν. 4152/2013, αφετέρου εμπεριέχουν ρυθμίσεις αναφορικά με την καταβολή τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής για τα έτη 2017, 2018 και 2019.

Επί των άρθρων 22-25

Τέλος, στα άρθρα 22 - 25 εμπεριέχονται μεταβατικές διατάξεις οι οποίες αφορούν κυρίως: α) τη διαδικασία έκδοσης Βεβαιώσεων και Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων μέχρι την πλήρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, με ρύθμιση και συναφών ζητημάτων, όπως τροποποίησης ή μεταβίβασης τέτοιων Βεβαιώσεων κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη λειτουργία του προαναφερθέντος ηλεκτρονικού μητρώου, τονίζοντας ότι και κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα, επέρχεται σημαντική απλοποίηση και επιτάχυνση του υπόψη σταδίου της αδειοδοτικής διαδικασίας, β) την εξέταση των εκκρεμών κατά τη δημοσίευση του νόμου αιτήσεων για την έκδοση άδειας παραγωγής καθώς και γ) το καθεστώς και πλαίσιο διαχείρισης των υφιστάμενων Αδειών Παραγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Στην Ελλάδα η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών μέχρι σήμερα γίνεται από τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), οι οποίοι αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Το μοντέλο όμως αυτό στην πράξη αποδείχθηκε αναποτελεσματικό, καθώς δεν υπήρξε συντονισμός στην διακυβέρνηση των περιοχών αυτών, ενώ παρουσιάστηκαν και λειτουργικές δυσκολίες. Μερικά από τα ζητήματα που ανέκυψαν είναι:
- Οι ΦΔΠΠ παρουσιάζουν μεγάλα κενά τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή.
- Πολλοί ΦΔΠΠ παρουσιάζουν διοικητική και διαχειριστική ανεπάρκεια που τους εμποδίζει να συμμετέχουν ως δικαιούχοι σε έργα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά την περίοδο 2013-2015 ένα μεγάλο μέρος του έργου «Παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» ανατέθηκε στους ΦΔΠΠ και πολλοί από αυτούς δεν μπόρεσαν να το φέρουν εις πέρας με αποτέλεσμα η χώρα να έχει έλλειψη δεδομένων και επιστημονικής γνώσης σε πολλές περιοχές της χώρας.
- Δεν υπάρχει μια κεντρική δομή για τον συντονισμό της διακυβέρνησης των Προστατευόμενων Περιοχών με αποτέλεσμα να παρατηρείται έλλειψη ενιαίας πολιτικής
και ο κατακερματισμός σε απομονωμένες και ασύνδετες δράσεις, ενώ δεν γίνεται μόνιμη παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και τύπων οικοτόπων στη χώρα. - Τα Διοικητικά Συμβούλια σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να έχουν απαρτία για να συνεδριάσουν, ενώ οι 8 νέοι ΦΔΠΠ που ιδρύθηκαν με το ν. 4519/2018 δεν έχουν υπαλλήλους, προσωπικό και ούτε καν τις βασικές υποδομές.
Προκειμένου να υλοποιηθεί ένα νέο και σύγχρονο σύστημα διακυβέρνησης των Προστατευόμενων Περιοχών είναι απαραίτητος ένας συνολικός και ενιαίος σχεδιασμός μέσω ενός επιστημονικού, συμβουλευτικού και συντονιστικού οργανισμού για τη συστηματική οργάνωση της διακυβέρνησης και διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών. Για τον σκοπό αυτό ιδρύεται ένας ενιαίος Φορέας, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος θα αναλάβει ρόλο συντονιστικό και επιτελικό, ενώ θα συνεργάζεται και με άλλους αρμόδιους φορείς (Υπουργεία, ΟΤΑ Α και Β βαθμού, περιβαλλοντικές ΜΚΟ, κοινωνία των πολιτών, παραγωγικοί φορείς των περιοχών αυτών). Οι υπάρχοντες Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών εντάσσονται στον Οργανισμό αυτό ως 24 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος και αποσκοπούν στην υλοποίηση των σχεδίων διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο.

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Επί του άρθρου 26

Με το άρθρο 26 ορίζεται το Σύστημα Διακυβέρνησης των Προστατευόμενων Περιοχών, το οποίο αποτελείται καταρχήν σε εθνικό επίπεδο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον ιδρυόμενο Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και τα Υπουργεία Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε περιφερειακό επίπεδο το Σύστημα αυτό αποτελείται από τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται το μοντέλο διαχείρισης των περιοχών αυτών, το οποίο πλέον σκοπεί στην συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων.

Επί του άρθρου 27

Με το άρθρο 27 ιδρύεται ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), στον οποίο εντάσσεται το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΕΚΠΑΑ), που ιδρύθηκε με το Ν. 2742/1999 (Α'207), ενώ συστήνεται τομέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και τομέας Κλιματικής Αλλαγής. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ως σκοπό την εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση και υλοποίηση δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης, και το βασικά αντικείμενα μεταξύ άλλων είναι: α) κεντρικός συντονισμός για την εφαρμογή της στρατηγικής και των πολιτικών διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών καθώς και της αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής, β) διενέργεια επιστημονικών ερευνών/κατάρτιση μελετών, για όλους τους δημόσιους φορείς στους τομείς αρμοδιότητάς του, γ) εκθέσεις και αναφορές σε διεθνείς φορείς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της χώρας και εκπροσώπηση της χώρας στις διεθνείς και ευρωπαϊκές ομάδες και επιτροπές.

Επί του άρθρου 28

Με το άρθρο 28 ρυθμίζονται τα ζητήματα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ, τα μέλη του οποίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για πενταετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και έως πέντε (5) μέλη, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ από τα οποία ένα μέλος είναι ο/η εκάστοτε πρόεδρος της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 και ένα μέλος είναι ο/η εκάστοτε Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ. Αναφορικά με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπεται ότι θα υπόκειται στην διαδικασία του άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, όπου ορίζεται ότι η Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διατυπώνει γνώμη για την καταλληλότητα του προτεινόμενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του Προέδρου του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Επί του άρθρου 29

Το άρθρο 29 περιγράφει την διάρθρωση των Γενικών Διευθύνσεων του ΥΦΥΠΕΚΑ, οι οποίες είναι η Γενική Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών η Γενική Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής. Στην πρώτη υπάγεται η Διεύθυνση Διοικητικού και η Διεύθυνση Οικονομικού, στην δεύτερη η Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειου Τομέα και η Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιου Τομέα, οι οποίες εποπτεύουν τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της γεωγραφικής τους αρμοδιότητας, οι οποίες διαρθρώνονται σε επίπεδο Τμήματος και εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος, και στην τρίτη η Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης και η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής.

Επί του άρθρου 30

Με το άρθρο 30 ρυθμίζεται η διαδικασία επιλογής των Γενικών Διευθυντών, η οποία εκκινεί με τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Γενικών Διευθυντών μπορεί να είναι είτε δημόσιοι υπάλληλοι είτε ιδιώτες και η επιλογή τους γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, μετά από εισήγηση τριμελούς Επιτροπής, η οποία συστήνεται για αυτόν τον σκοπό και αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του άρθρου 31

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 31 καλείται να αντιμετωπίσει το ζήτημα της χρηματοδότησης για την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, και λαμβάνοντας υπόψη τον μέχρι σήμερα περιορισμό των διαθέσιμων κονδυλίων και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ορίζει ρητώς και σε κεντρικό επίπεδο τους πόρους του Οργανισμού. Αυτοί είναι τα έσοδα από πιστώσεις που εγγράφονται στο Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό, από τη διαχείριση της περιουσίας του, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, από επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες και λοιπές εισφορές από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, από ήπιας μορφής εμπορική δραστηριότητα, όπως οι πωλήσεις αναμνηστικών και τουριστικών ειδών ή από την εφαρμογή εισιτηρίου εσόδου σε προστατευόμενες περιοχές για οικοτουριστικούς σκοπούς.

Επί του άρθρου 32

Το άρθρο 32 με την παράγραφο 1 εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εγκρίνει τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας τα περαιτέρω ζητήματα διάρθρωσης και λειτουργίας του Οργανισμού, ενώ η παράγραφος 2 ρυθμίζει τα ζητήματα στελέχωσης του Οργανισμού, το οποίο είναι κρίσιμο και αποτέλεσε ένα από σημεία κριτικής στο πλαίσιο διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, δεδομένου ότι οι Φορείς Διαχείρισης δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και στελεχώνονται με προσωπικό που συνάπτει συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Το ζήτημα αντιμετωπίζεται με την δυνατότητα του Οργανισμού να προσλάβει υπαλλήλους μέσω ΑΣΕΠ με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, και με τον τρόπο αυτό να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον ρόλο του στελεχωμένος με το κατάλληλο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Παράλληλα ως φορέας την Γενικής Κυβέρνησης αποτελεί φορέα υποδοχής τόσο για μετατάξεις (παράγραφος 3) όσο και για αποσπάσεις (παράγραφος 4). Τέλος προβλέπεται και η δυνατότητα να απασχολεί εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις μίσθωσης ιδιωτικού έργου για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα ανωτέρω έργα.
Επισημαίνεται ότι το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών θα μεταφερθεί στον Οργανισμό για να υπηρετεί στις αντίστοιχες Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, και θα αξιολογηθεί κατά την διαδικασία προκειμένου να καλύψει τις θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Επί του άρθρου 33

Το άρθρο 33 συγκεντρώνει τα εργαλεία του Συστήματος Διακυβέρνησης Προστατευόμενων Περιοχών με στόχο την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση των προστατευόμενων περιοχών. Τα εργαλεία αυτά είναι τα εξής: η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και το Πενταετές Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για το δίκτυο Natura 2000 του άρθρου 8 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, τα Προεδρικά Διατάγματα χαρακτηρισμού, οριοθέτησης και όρων προστασίας των προστατευόμενων περιοχών (ΠΠ) του άρθρου 6 του ν. 3937/2011 (Α'60), τα Σχέδια Διαχείρισης των ΠΠ του άρθρου 4 του ν. 3937/2011 , τα Σχέδια Δράσης προστασίας ειδών χλωρίδας και πανίδας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3937/2011 , οι Προγραμματικές Συμβάσεις και τα Μνημόνια Συνεργασίας που συνάπτει ο ΟΦΥΠΕΚΑ με άλλους δημόσιους φορείς σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του παρόντος σχεδίου νόμου, καθώς και το Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης της Πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές.

Επί του άρθρου 34

Το άρθρο 34 συστήνει τις 24 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος. Αποτελούν την μετεξέλιξη των Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών, και εντάσσονται στην ιεραρχική δομή του ΟΦΥΠΕΚΑ. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται το ζήτημα της έλλειψης συντονισμού των Φορέων Διαχείρισης, ενώ παράλληλα εξυπηρετείται η ανάγκη της σύνδεσης του Κεντρικού Οργανισμού με τις τοπικές δομές. Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών πρέπει να συντελείται σε δύο επίπεδα, συντονιστικά και διοικητικά σε κεντρικό, επιχειρησιακό και σε τοπικό επίπεδο, ενώ συγχρόνως με τον συντονισμό και την υλικοτεχνική υποστήριξη του Κεντρικού Οργανισμού, οι Περιφερειακές Μονάδες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να προσελκύουν με μεγαλύτερη επιτυχία επιπλέον χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Οι Μονάδες, μεταξύ των άλλων, έχουν την αρμοδιότητα της εφαρμογής και παρακολούθησης των σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και της παρακολούθησης των ειδών και των τύπων οικοτόπων ενωσιακού ενδιαφέροντος στις περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς τους, της διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς και κάθε άλλον εμπλεκόμενο κατά περίπτωση φορέα, εντός των περιοχών ευθύνης τους σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση, την αποτελεσματική προστασία και την ανάδειξη της αξίας των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής παραμέτρου στα τοπικά αναπτυξιακά πρότυπα και προγράμματα, της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων σε θέματα αναγόμενα στο έργο και στους σκοπούς των ΜΔΠΠ, της διοργάνωσης και συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και σε άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προώθηση και ανάδειξη των στόχων της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και της συμμετοχής στον τοπικό αντιπυρικό σχεδιασμό στις περιοχές ευθύνης τους σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Επί του άρθρου 35

Το άρθρο 35 εισάγει τις Επιτροπές Διαχείρισης των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Αποτελούν επιτροπές συντονισμού (steering groups or committees) για τη συνδιαμόρφωση των διαχειριστικών σχεδίων, στις οποίες συμμετέχουν οπωσδήποτε ένας επιστήμονας εγνωσμένου κύρους με επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο αντικείμενο της διατήρησης της φύσης ή σε συναφές αντικείμενο, εκπρόσωπος της Περιφέρειας, εκπρόσωπος του Δήμου ή των Δήμων στην περιοχή των οποίων είναι η προστατευόμενη περιοχή ή το μεγαλύτερο μέρος της, εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών (Δασικής υπηρεσίας και Λιμενικού Σώματος), εκπρόσωπος περιβαλλοντικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην περιοχή αυτή εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων των βασικότερων παραγωγικών τομέων της περιοχής και, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, εκπρόσωποι άλλων δημόσιων υπηρεσιών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, παραγωγικών και επαγγελματικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Επί του άρθρου 36

Με το άρθρο 36 θεσπίζεται η αξιολόγηση των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Μονάδων του Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών αποτελεί αρμοδιότητα του ΟΦΥΠΕΚΑ και βασίζεται στην ανάγκη αξιολόγηση των προστατευόμενων περιοχών για επίτευξη ευρύτερων πολιτικών, νομικών και περιβαλλοντικών στόχων που αφορούν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ιδιαίτερα, καθώς οι παγκόσμιοι στόχοι για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, δεν περιορίζονται μόνο στον χαρακτηρισμό εκτάσεων ως προστατευόμενων, αλλά και στην επίτευξη αποτελεσματικής διαχείρισης των περιοχών αυτών. Η έκθεση αξιολόγησης του έργου των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών είναι ετήσια, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μετά από εισήγηση της Επιτροπής «Φύση 2000» και υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αξιολόγηση του έργου των Μονάδων καταρτίζεται βάσει στόχων που εξειδικεύονται στα Σχέδια Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Η αξιολόγηση ακολουθεί το πρότυπο «ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης των Μονάδων» που προετοιμάζει ο ΟΦΥΠΕΚΑ και περιλαμβάνει τουλάχιστον την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των ρυθμίσεων της περιοχής ευθύνης της ΜΔΠΠ, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης σε σχέση με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους προστασίας και διαχείρισης της περιοχής, καθώς και τους στόχους διατήρησης (conservation objectives) των προστατευόμενων περιοχών (είδη, τύποι οικοτόπων), την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (στελεχών, χρηματοδότησης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, πρόσθετων εσόδων και λοιπών πόρων) της κάθε ΜΔΠΠ και τον οικονομικό απολογισμό της, τη συμβολή των δράσεων της ΜΔΠΠ στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Διαχείρισης, την αξιολόγηση της συνεργασίας με την τοπική κοινωνία και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και επίσης, τον βαθμό συμμετοχής των τελευταίων στη διαχείριση της περιοχής, τους στόχους και το Πρόγραμμα Εφαρμογής για το επόμενο έτος και τη διαχείριση των έκτακτων περιστατικών.

Επί των άρθρων 37 και 38

Με τα άρθρα 37 και 38, στο πλαίσιο της ανάγκης συμμετοχής όλων των αρμόδιων φορέων τοπικής αρμοδιότητας στην διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα του ΟΦΥΠΕΚΑ να συνάπτει Προγραμματικές Συμβάσεις με τις Περιφέρειες και τους Δήμους και Μνημόνια Συνεργασίας με άλλα Υπουργεία και δημόσιους φορείς, ενδεικτικό αντικείμενο των οποίων είναι καταρχήν η συνεργασία κατά την φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών. Στον τομέα αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς με τοπική αρμοδιότητα στην προστατευόμενη περιοχή, ιδιαίτερα τις Δασικές υπηρεσίες και το Λιμενικό Σώμα, για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού τους. Περαιτέρω αντικείμενο τους μπορεί να είναι η συμμετοχή στον τοπικό αντιπυρικό σχεδιασμό στις περιοχές ευθύνης τους, η συνεργασία για θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για τις προστατευόμενες περιοχές, η από κοινού προώθηση της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων και της υποστήριξης οικοτουριστικών προγραμμάτων και δράσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, καθώς και η κατάρτιση μελετών και η διεξαγωγή ερευνών και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευτέων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους.

Επί των άρθρων 39 και 40

Τα άρθρα 39 και 40 αναλύουν περαιτέρω το πλαίσιο της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Με τα άρθρα αυτά εισάγεται στην περιβαλλοντική νομοθεσία μια μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση, όχι απλώς της Πολυεπίπεδης Διοίκησης, η οποία άλλωστε εφαρμόζεται στις περισσότερες δημόσιες πολιτικές στις οποίες ασκούν αρμοδιότητες κεντρικές και αποκεντρωμένες υπηρεσίες, Περιφέρειες και Δήμοι, αλλά στην Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση μιας δημόσιας πολιτικής. Ειδικότερα, στο άρθρο 39 προβλέπεται η συνεργασία του ΟΦΥΠΕΚΑ με τις Περιφέρειες, ενώ στο άρθρο 40 θεσπίζεται η δυνατότητα συνεργασίας του ΟΦΥΠΕΚΑ με τους Δήμους κατά την επικαιροποίηση ή τροποποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και κατά την κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης των Περιφερειών και των Δήμων.

Επί του άρθρου 41

Με το άρθρο 41 για το μητρώο Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Φορέων επιχειρείται η για πρώτη φορά η οργανωμένη αξιοποίηση των συλλογικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών που είναι ευαισθητοποιημένοι σε περιβαλλοντικά ζητήματα μέσω της κατάρτισης μητρώου περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων και της δυνατότητας συμμετοχής τους στις Επιτροπές Διαχείρισης, καθώς και σε Προγραμματικές Συμβάσεις και Μνημόνια Συνεργασίας. Ειδικότερα με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται ότι στο μητρώο αυτό μπορούν να εγγραφούν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματεία μη κερδοσκοπικά, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.), εφόσον περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ανεξαρτησία τους.

Επί του άρθρου 42

Στο άρθρο 42 προβλέπεται ένα Σχέδιο Δράσης με τριετή χρονική διάρκεια που μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μια ομάδα έργου που θα συντονίσει το Σχέδιο δράσης. Ενδεικτικά περιλαμβάνει: Επικαιροποίηση των στρατηγικών και προγραμματικών κειμένων της πολιτικής για της προστατευόμενες περιοχές, εκπόνηση προγράμματος για τη δημιουργία κεντρικής δομής υποστήριξης εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές, την υποστήριξη των ΜΔΠΠ όσον αφορά τη δικτύωση και την οργάνωσή τους και την υλοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης, την υποστήριξη των λειτουργιών των Περιφερειών και των Δήμων που υποστηρίζουν την υλοποίηση ή υλοποιούν προγράμματα, έργα και δράσεις των Σχεδίων Διαχείρισης, καθώς επίσης και την υποστήριξη των περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων που υλοποιούν δράσεις των Σχεδίων Διαχείρισης, υποστήριξη στη δημιουργία συνεργειών και κοινών δράσεων με άλλες δημόσιες πολιτικές, όπως οι δημόσιες πολιτικές τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού, αγροτικής ανάπτυξης, προστασίας περιβάλλοντος και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και εκπόνηση προγράμματος κινητοποίησης συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων των ΜΔΠΠ και ιδίως ιδιωτικών πόρων μέσω του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, των εθελοντικών συμφωνιών με επιχειρήσεις, των χορηγιών, του πληθοπορισμού (crowdsourcing) και της συλλογικής χρηματοδότησης (crowdfunding).

Επί του άρθρου 43

Το άρθρο 43 περιλαμβάνει τις μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, και στην παράγραφο 1 θέτει ως χρονικό σημείο για την κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και των Διοικητικών τους Συμβουλίων, τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ, την διοικητική υποστήριξη του οποίου αναλαμβάνει για τους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας του το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η παράγραφος 2 προβλέπει μία ταχεία διαδικασία αποσπάσεων στον ΟΦΥΠΕΚΑ, προκειμένου να στελεχωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η κεντρική δομή του με καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό. Αναφορικά με τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, στην παράγραφο 3 προβλέπεται η στελέχωσή τους με το προσωπικό που υπηρετεί στους Φορείς Διαχείρισης, το οποίο μεταφέρεται σε αυτές αυτοδικαίως και με την ίδια σχέση εργασίας. Η παράγραφος 4 προβλέπει ότι οι εκκρεμείς δίκες των φορέων που καταργούνται συνεχίζονται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχιση τους, ενώ απαιτήσεις, υποχρεώσεις, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μεταφέρονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, ενώ η παράγραφος 5 διευκρινίζει ότι έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τους φορείς υλοποιούνται μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος καθίσταται καθολικός τους διάδοχος.
Τέλος, η παράγραφος 8 προβλέπει για την απρόσκοπτη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθώς και των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, και μέχρι την επιλογή των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών, την τοποθέτησή στις θέσεις αυτές, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, των υπαλλήλων με τον ανώτερο βαθμό και, σε περίπτωση ομοιόβαθμων, των αρχαιότερων υπαλλήλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΖΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Η χώρα μας έχει καθυστερήσει να υλοποιήσει κατά τρόπο ουσιαστικό τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις Οδηγίες για την προστασία της βιοποικιλότητας και της ορνιθοπανίδας. Η βασική υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης, αλλά και η βασική μέθοδος για την υλοποίηση της προστασίας, δηλαδή η έκδοση των προστατευτικών προεδρικών διαταγμάτων, είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, καθώς οι σχετικές μελέτες ανατέθηκαν μόλις στις αρχές του περασμένου έτους. Όμως και οι μελέτες αυτές κινδυνεύουν να μην οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή σε ρυθμίσεις με σαφήνεια και καθαρότητα, οι οποίες θα επιτρέπουν σε κάθε ενδιαφερόμενο να γνωρίζει ακριβώς τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στις προστατευόμενες περιοχές. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη κοινής ονοματολογίας και σαφών κατευθύνσεων από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο δεν καθορίζει μια κοινή ονοματολογία για τις επιτρεπόμενες ή απαγορευόμενες χρήσεις εντός των προστατευομένων περιοχών, ούτε είναι σαφές εάν επιτρέπει σε κάθε περίπτωση την καθιέρωση διαφορετικών ζωνών με κλιμακούμενο βαθμό προστασίας εντός αυτών. Επίσης, το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν ξεκαθαρίζει με σαφήνεια την έννοια και τις έννομες συνέπειες που έχει ο χαρακτηρισμός μιας προστατευόμενης περιοχής, ιδίως σε σχέση με την ένταξή της ή μη στο δίκτυο Natura 2000, και δεν το διακρίνει από την κατηγοριοποίηση των περιοχών με βάση την ένταση της προστασίας εντός αυτών.
Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αντιμετωπίζονται τα παραπάνω ζητήματα. Βασική επιλογή είναι ότι οι όροι και περιορισμοί δραστηριοτήτων στις προστατευόμενες περιοχές, ιδίως στις εντασσόμενες στο δίκτυο Natura 2000, θα περιγράφονται με αναφορά στις χρήσεις γης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο π.δ. 59/2018 (Α' 114). Για να μπορέσουν οι σχετικές διατάξεις να ισχύσουν και σε προστατευόμενες περιοχές, προστίθενται γενικές και ειδικές χρήσεις γης, οι οποίες αντιστοιχούν σε δραστηριότητες που συνηθίζονται σε προστατευόμενες περιοχές. Διαχωρίζονται επίσης οι χαρακτηρισμοί των προστατευόμενων περιοχών από το βαθμό προστασίας εντός αυτών και συσχετίζονται πλήρως οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, τα σχέδια διαχείρισης των προστατευομένων περιοχών και τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα οριοθέτησης και ζωνοποίησής τους.

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Επί του άρθρου 44

Ειδικότερα, με το άρθρο 44 τροποποιείται το π.δ. 59/2018, προκειμένου να προστεθούν σ' αυτό και να περιγραφούν κατηγορίες γενικών χρήσεων και ειδικών χρήσεων, οι οποίες προσομοιάζουν σε προστατευόμενες περιοχές. Πρόκειται για γενικές και ειδικές χρήσεις, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν για τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται εντός προστατευομένων περιοχών με τρόπο ενιαίο και κατανοητό.

Επί του άρθρου 45

Με το άρθρο 45 αφαιρούνται οι ειδικότερες προβλέψεις για τους χαρακτηρισμούς των προστατευομένων περιοχών και τα σχέδια διαχείρισης από το άρθρο 18 του ν. 1650/1986 (Α' 160), προκειμένου να εισαχθούν, για λόγους συστηματικής ενότητας, στα άρθρα 19 και 21 του ν. 1650/1986, αντιστοίχως.

Επί του άρθρου 46

Το άρθρο 46 αντικαθιστά το άρθρο 19 του ν. 1650/1986 και διαχωρίζει το χαρακτηρισμό των προστατευομένων περιοχών (που διακρίνονται σε αυτές που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000) από τις ζώνες που μπορούν να περιλαμβάνουν, για τις οποίες γίνεται ρητή παραπομπή στο (αναμορφωμένο) π.δ. 59/2018.

Επί του άρθρου 47

Το άρθρο 47 αντικαθιστά το άρθρο 21 του ν. 1650/1986 και περιγράφει τη διαδικασία για την κατάρτιση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, τη σύνταξη σχεδίων διαχείρισης και προεδρικών διαταγμάτων για τις προστατευόμενες περιοχές (και των υπουργικών αποφάσεων ειδικά για τα καταφύγια άγριας ζωής και τα προστατευόμενα τοπία ή φυσικούς σχηματισμούς). Έχει σημασία ότι, με τη διάταξη αυτή, ορίζονται και κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να έχει η ειδική περιβαλλοντική μελέτη, ώστε να καλύπτει και τις προϋποθέσεις της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, δεδομένου ότι αυτή είναι απαραίτητη για τα προεδρικά διατάγματα που θα καθορίζουν επιτρεπόμενες και απαγορευόμενες χρήσεις στην περιοχή (βλ. Πρακτικό Επεξεργασίας ΣτΕ 80/2018 και απόφαση ΔΕΕ της 12ης Ιουνίου 2019, υπόθεση C-43/18, Compagnie d'entreprises CFE SA κατά Region de Bruxelles-Capitale).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Επί του άρθρου 48

Η λειτουργία της διαδικασίας για την ανάρτηση, κύρωση και αναμόρφωση των δασικών χαρτών στην πράξη έχει καταδείξει αρκετά προβλήματα που προκαλούν πρόσθετο διοικητικό φόρτο, ταλαιπωρία και συχνά αδικίες εις βάρος των διοικουμένων και δυσχεραίνουν, αντί να διευκολύνουν, την επίτευξη της ασφάλειας δικαίου στην οποία αποσκοπούν οι δασικοί χάρτες και, σε συνέχεια αυτών, το δασολόγιο. Η παράλειψη της Διοίκησης να περιλάβει στους δασικούς χάρτες πολλές πράξεις της διοίκησης (ιδίως της αγροτικής/εποικιστικής νομοθεσίας) οι οποίες είχαν συννόμως μεταβάλει το δασικό χαρακτήρα εκτάσεων πριν από το 1975, προκειμένου οι περιοχές αυτές να εξαιρεθούν από την ανάρτηση, έχουν οδηγήσει σε δασικούς χάρτες, οι οποίοι περιλαμβάνουν μη δασικές περιοχές, με αποτέλεσμα εκτός από την αμφισβήτηση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των κυρίων, προβλήματα σε σχέση με τη νόμιμη γεωργική τους εκμετάλλευση και, ιδίως, τη λήψη επιδοτήσεων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αλλά ακόμη και τη μεταβίβαση των ακινήτων τους.
Οι παραλείψεις αυτές, όμως, έχουν οδηγήσει πολλούς διοικουμένους και στην υποβολή αντιρρήσεων ή αιτήσεων για τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων των δασικών χαρτών. Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο όγκο υποθέσεων και οι καθυστερήσεις που προκαλούνται στη διεκπεραίωσή τους είναι πολύ μεγάλες και εις βάρος των διοικουμένων. Επιπλέον, η σύνθεση των ΕΠ.Ε.Α. που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία οδηγεί στην επιλογή των μελών της από μια πολύ περιορισμένη δεξαμενή ανθρώπων (δασολόγων που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα), με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να είναι κατ' ανάγκην μικρός και πολλά μέλη να υποχρεώνονται να υπηρετούν ταυτοχρόνως σε περισσότερες από μία επιτροπές. Επίσης, οι Επιτροπές δεν είχαν την κατάλληλη σύνθεση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναφύονταν, δεδομένου ότι σε αυτήν δεν περιλαμβανόταν τοπογράφοι μηχανικοί ή άλλες αντίστοιχες ιδιότητες.
Για να αποσυμφορηθεί το έργο των ΕΠ.Ε.Α. είναι απαραίτητο η Διοίκηση να συμπληρώσει αυτεπαγγέλτως τα υπόβαθρα των δασικών χαρτών με τις ελλείπουσες πράξεις της Διοικήσεως, τις οποίες οφείλει να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως. Προς το σκοπό αυτό οφείλει να αξιοποιήσει και ψηφιακά αρχεία που διατίθενται από φορείς όπως το Ελληνικό Κτηματολόγιο και ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Εάν οι πράξεις αυτές τεθούν επί των χαρτογραφικών υποβάθρων, θα ξεκαθαρίσει ο χαρακτήρας πάρα πολλών από τις εκτάσεις που αμφισβητούνται με τις αντιρρήσεις. Επίσης, θα δοθεί η ευκαιρία σε όσους αξιοποίησαν το δικαίωμα εξαγοράς που προβλέπεται στα άρθρα 47 και 47Β του ν. 998/1979 (Α' 289) να απαλλαγούν από οποιαδήποτε οφειλή, εάν αποδειχθεί ότι οι εξαγορασθέντες αγροί ήταν εξ αρχής δικοί τους και δεν υπάγονταν στη δασική νομοθεσία.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται τα παραπάνω και άλλα, παραπλήσια, ζητήματα. Με την παρ. 1 του άρθρου 48 διευκρινίζεται η έννοια των πράξεων της διοίκησης, οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979. Αναλόγως προσαρμόζονται, με την παρ. 2, η διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών και, με την παρ. 3, στη διαδικασία εξέτασης αντιρρήσεων. Με τις παρ. 4 και 5 συμμορφώνεται η Διοίκηση με την απόφαση υπ' αριθ. 1411/2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ομοίως και η ΣτΕ 1457/2019), η οποία έκρινε ότι οι αιτήσεις για διόρθωση προδήλων σφαλμάτων στους δασικούς χάρτες οι οποίες έχουν υποβληθεί εντός της προθεσμίας που ίσχυε για την υποβολή αντιρρήσεων, αλλά έχουν απορριφθεί ως μη αφορώσες σε σφάλματα που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως πρόδηλα, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αντιρρήσεις και να διαβιβάζονται στις ΕΠΕΑ προς εξέταση.
Στις παρ. 6 και 7 ορίζεται ότι οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων θα ομαδοποιούν και θα εξετάζουν τις υποθέσεις τους ανά δημοτική ή τοπική κοινότητα, δηλαδή ανά τεχνική και διοικητική μονάδα κατάρτισης του χάρτη, όπως αυτή ήδη ορίζεται στο άρθρο 13 του ν. 3889/2010. Επίσης οι προτεινόμενες διατάξεις επιτρέπουν τη μεταβίβαση ακινήτων, όταν έχει εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων που τα κρίνει ως μη δασικά, αλλά δεν έχει προχωρήσει εντός δύο (2) μηνών η αντίστοιχη συμπληρωματική κύρωση του δασικού χάρτη, με σχετική βεβαίωση για την έκδοση της απόφασης της ΕΠΕΑ και με ρητή μνεία για τον κίνδυνο ακύρωσης του κυρωθέντος δασικού χάρτη μετά από άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως.
Με την παρ. 8 ορίζεται ότι η αναμόρφωση του δασικού χάρτη είναι υποχρεωτική σε περίπτωση, κατά την οποία διαπιστωθεί ότι δεν έχουν περιληφθεί σε αυτόν πράξεις της διοικήσεως που αίρουν το δασικό χαρακτήρα μιας περιοχής. Οι παρ. 9 και 10 ορίζουν διαδικασία αυτεπάγγελτης εισαγωγής των πράξεων της διοικήσεως στους δασικούς χάρτες και παρέχεται η ευχέρεια στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ρυθμίσει με απόφασή του τις σχετικές λεπτομέρειες. Επίσης, ορίζεται η μερική αναστολή της αποδεικτικής ισχύος που έχουν οι δασικοί χάρτες, όταν πρόκειται για αγρούς που προκύπτει, από τα στοιχεία που ήδη διαθέτει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ευρίσκονται εντός περιοχών που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα και μπορούν, συνεπώς, οι καλλιεργητές των εκτάσεων αυτών να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις τους. Στις παρ. 11 και 12 προβλέπονται οι συνέπειες της αναμόρφωσης του δασικού χάρτη για περιοχές, των οποίων ο χαρακτήρας έχει αμφισβητηθεί με αντιρρήσεις ή έχουν υποβληθεί αιτήματα εξαγοράς με τη διαδικασία των άρθρων 47 και 47Β του ν. 998/1979.

Επί του άρθρου 49

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται η αναμόρφωση του πλαισίου και η επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων με σκοπό την ταχύτερη ολοκλήρωση της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών.
Ειδικότερα με την παράγραφο 1 τροποποιείται η σύνθεση της Επιτροπής με τον ορισμό δικηγόρου ως προέδρου και δασολόγου ή δασοπόνου ή γεωπόνου ή τοπογράφου που υπηρετεί στο στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μηχανικού που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος.
Με την παράγραφο 2 της προτεινόμενης διάταξης για την απρόσκοπτη λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. και την ταχύτερη εξέταση των αντιρρήσεων, προβλέπεται η δημιουργία ενός Μητρώου Μελών των ΕΠ.Ε.Α. στο οποίο θα μετέχουν 30 αναπληρωματικά μέλη από κάθε κατηγορία προκειμένου σε περίπτωση που κάποιο τακτικό μέλος παρουσιάσει κώλυμα να μην εμποδίζεται η ομαλή εξέταση των υποθέσεων έκαστης Επιτροπής. Η παράγραφος 3 προβλέπει την αποζημίωση ή την κατ' αποκοπή αμοιβή για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς των ΕΠ.Ε.Α., καθώς και την αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή η αποζημίωση των ιδιωτών καθώς και η εργασία των δημοσίων υπαλλήλων πέραν του υποχρεωτικού τους ωραρίου, δεδομένου ότι τίθενται αυστηρές προϋποθέσεις για την ταχεία εξέταση των αντιρρήσεων.
Η παράγραφος 4 αυστηροποιεί την διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων και ορίζει ότι με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο έκαστη Επιτροπή θα εξετάζει 200 υποθέσεις ανά μήνα, συνεδριάζοντας 4 φορές και εξετάζοντας 50 υποθέσεις ανά συνεδρίαση. Η ολοκλήρωση των 200 αυτών υποθέσεων αποτελεί και την προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης ή της υπερωριακής απασχόλησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ

Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Η δόμηση εντός δασών και δασικών εκτάσεων είναι ένα φαινόμενο που έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα, κοινωνικά και οικολογικά. Πολλές οικογένειες κατοικούν σε οικήματα που έχουν κτισθεί μέσα σε δάση, εκχερσωθέντα ή υφιστάμενα, ή σε δασικές εκτάσεις. Η παρουσία όμως των οικημάτων αυτών έχει οδηγήσει, σε πολλές περιπτώσεις, σε σημαντική μείωση του δασικού πλούτου της χώρας, του οποίου η αξία είναι αυτονόητη, πολύ περισσότερο υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, η Πολιτεία έχει συστηματικά αδρανήσει να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό, είτε επιβάλλοντας κυρώσεις και κατεδαφίζοντας παράνομα οικήματα, είτε δημιουργώντας ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα επέτρεπε τη διατήρηση, προσωρινή ή οριστική, αυτών των οικημάτων. Η προηγούμενη απόπειρα για επίλυση του ζητήματος έγινε με τη θεσμοθέτηση των οικιστικών πυκνώσεων με το ν. 4389/2016 (Α' 94). Σκοπός της σχετικής διάταξης ήταν η καταγραφή οικισμών οι οποίοι δεν ήταν νομίμως πολεοδομημένοι ούτε ευρίσκονταν σε κάποιο στάδιο πολεοδόμησης και η εξαίρεσή τους από τους δασικούς χάρτες. Δεν προβλεπόταν, όμως, στις σχετικές διατάξεις η αντιμετώπιση των εκτάσεων αυτών, η οποία παραπέμπονταν για το μέλλον, ακόμη και μετά την τροποποίηση της σχετικής διάταξης με το ν. 4489/2017 (Α' 140).
Με την υπ' αριθ. 685/2019 απόφαση της Ολομελείας του, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι οι διατάξεις, οι οποίες εξαιρούν, και μάλιστα επ' αόριστον, από την ανάρτηση των δασικών χαρτών τις δασικές περιοχές που περικλείονται από το περίγραμμα ιώδους χρώματος των οικιστικών πυκνώσεων, αντίκεινται στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος, δοθέντος ότι η εξαίρεση των περιοχών από τους δασικούς χάρτες και, κατ' επέκταση, από το Δασολόγιο, δεν υπαγορεύεται από κανένα σκοπό δημοσίου συμφέροντος, είναι απρόσφορη για την επιτάχυνση της κύρωσης των δασικών χαρτών, συνιστά δε επιβράβευση της αυθαίρετης δόμησης εντός δασών. Η εξαίρεση αυτή επεδίωκε να μεταθέσει στο μέλλον τη λύση ενός προβλήματος, της δημιουργίας κατοικιών εντός δασών και δασικών εκτάσεων, που έχει σοβαρότατες κοινωνικές, οικονομικές, μα κυρίως περιβαλλοντικές παραμέτρους. Ειδικότερα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν μπορούσαν να εξαιρεθούν από την ανάρτηση στους δασικούς χάρτες οι οικιστικές πυκνώσεις, δεδομένου ότι σ' αυτές εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία. Επέβαλε με τον τρόπο αυτό στην Πολιτεία να προχωρήσει στην άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την οίκηση σε περιοχές εντός δασών. Σε συνέχεια δε της ανωτέρω απόφασης της Ολομέλειας του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, που έκρινε αντισυνταγματική την εξαίρεση των οικιστικών πυκνώσεων από τους δασικούς χάρτες, η υπ. αριθ. 1725/2019 απόφαση του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε για δασικό αυθαίρετο «νόμιμη την απόρριψη αίτησης για ανάκληση κατεδάφισης αυθαιρέτου εντός οικιστικής πύκνωσης σε αναδασωτέα περιοχή».
Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου η Πολιτεία συμμορφώνεται στο γράμμα, αλλά και στο πνεύμα των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προχωρεί στην άμεση ανάρτηση των δασικών χαρτών για τις περιοχές που είχαν εξαιρεθεί ως οικιστικές πυκνώσεις. Παράλληλα, όμως, αναγνωρίζει και τη σοβαρότητα του οικιστικού προβλήματος που προκαλείται, χωρίς όμως να παραβλέπει την ανάγκη για ουσιαστική προστασία του δασικού περιβάλλοντος. Έτσι, με συντεταγμένο τρόπο, κατόπιν επιστημονικών μελετών, προχωρά στη θέσπιση κριτηρίων για την καταγραφή των εν τοις πράγμασι οικισμών που αποτελούν οι οικιστικές πυκνώσεις και στην επιστημονική αξιολόγηση των συνεπειών που θα είχε η κατεδάφιση των οικιών που περιλαμβάνονται σ' αυτές σε σχέση με την προσωρινή διατήρηση και την αντιστάθμιση του δασικού ισοζυγίου. Μέσω αυτής της διαδικασίας καθιερώνεται η δυνατότητα προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση και από άλλες διοικητικές κυρώσεις για κατοικίες, για τις οποίες αυτό επιβάλλεται από τη στάθμιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Επί του άρθρου 50

Με το άρθρο 50 προβλέπεται η άμεση συμμόρφωση της Πολιτείας στην υποχρέωση για ανάρτηση των δασικών χαρτών ως προς τα τμήματα που είχαν εξαιρεθεί, βάσει των διατάξεων για τις οικιστικές πυκνώσεις των παρ. 4-7 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 (Α' 182), οι οποίες καταργούνται.

Επί του άρθρου 51

Το άρθρο 51 εξειδικεύει το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που ακολουθούν και αφορούν στην τακτοποίηση κατοικιών, οι οποίες ευρίσκονται εντός οικιστικών πυκνώσεων. Διευκρινίζεται ότι στη διαδικασία αυτή δεν θα υπάγονται, εν τέλει, κατοικίες που προκύπτει ότι ευρίσκονται εκτός δασικών χαρτών (όπως αυτοί θα αναθεωρηθούν ή θα αναμορφωθούν στο μέλλον).

Επί του άρθρου 52

Με το άρθρο 52 προβλέπεται η εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας υπαγωγής, καθώς και οι περιπτώσεις ακινήτων που αποκλείονται από κάθε τακτοποίηση. Η υποβολή του αιτήματος για υπαγωγή γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Κτηματολογίου και οδηγεί σε αυτόματη αναστολή κάθε διοικητικής κύρωσης για το αντίστοιχο ακίνητο, εκτός εάν πρόκειται για ακίνητο που αποκλείεται από την τακτοποίηση ή εάν η άμεση κατεδάφισή του επιβάλλεται προς αποτροπή κινδύνων. Καθορίζεται, επίσης, ότι η διαδικασία αυτή τρέχει παράλληλα με την τυχόν υποβολή αιτήματος για τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων, την υποβολή αντιρρήσεων ή την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά του κυρωθέντος δασικού χάρτη. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής είναι η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται υψηλότερο από το προβλεπόμενο στις διατάξεις τακτοποίησης των κοινών αυθαιρέτων (100 ευρώ, κατά την πρόβλεψη του άρθρου 88 του ν. 4495/2017, Α' 167).

Επί του άρθρου 53

Οι οικονομοτεχνικές μελέτες γίνονται σε όλη την Ελλάδα και καταγράφουν την αυθαίρετη δόμηση εντός δασικών περιοχών. Καθορίζουν τις περιοχές στις οποίες η προσωρινή διατήρηση των κατοικιών, σε συνδυασμό με αντισταθμιστικά μέτρα, είναι πιο επωφελής για το δασικό περιβάλλον από την κατεδάφισή τους. Τα συμπεράσματα των μελετών, που εξειδικεύουν και τις προϋποθέσεις για την προσωρινή αναστολή της κατεδάφισης κάθε κατοικίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η καταβολή σοβαρού προστίμου, οδηγούν στη θέσπιση των σχετικών κανονιστικών όρων στο προεδρικό διάταγμα του επόμενου άρθρου.

Επί του άρθρου 54

Προκρίνεται η λύση της έκδοσης προεδρικού διατάγματος, καθώς δι' αυτού ενσωματώνονται σε κανονιστικές ρυθμίσεις τα συμπεράσματα τεχνικών κρίσεων που προκύπτουν από τις μελέτες, ενώ η πληρότητα αυτής της ενσωμάτωσης διασφαλίζεται και από την επεξεργασία του προεδρικού διατάγματος από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Επί του άρθρου 55

Τέλος, στο άρθρο 55 προβλέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής με την απάντηση σε κάθε εξατομικευμένη αίτηση και τον καθορισμό και την καταβολή του αναλογούντος προστίμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Επί του άρθρου 56

Με την αντικατάσταση της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 4042/2012 (A' 24) τίθεται χρονικός ορίζοντας δέκα ετών, τον οποίο καλύπτουν τα Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Επίσης, προβλέπεται η διαδικασία για την αξιολόγηση και αναθεώρησή τους, ώστε οι διαδικασίες αυτές να υλοποιούνται εφόσον υπάρχει λόγος και υπό τους προβλεπόμενους χρονικούς περιορισμούς.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 τροποποιούνται το πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η απλούστευση και επίσπευση της υφιστάμενης διοικητικής διαδικασίας για την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Η έγκρισή τους με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) περιορίζει σημαντικά το χρόνο και την πολυπλοκότητα της υφιστάμενης διαδικασίας. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει αυξημένη τυπική εγκυρότητα του εθνικού σχεδιασμού για την πρόληψη και διαχείριση των αποβλήτων σε επίπεδο χώρας.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 56 για την έγκριση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) έχει ως σκοπό την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί λόγω της πολύπλοκης ισχύουσας διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίνεται το ΠΕΣΔΑ από το αρμόδιο περιφερειακό όργανο (Περιφερειακό Συμβούλιο), ενώ απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου οργάνου της κεντρικής διοίκησης, ήτοι του Γενικού Γραμματέα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Αποβλήτων, η οποία πιστοποιεί την συμβατότητα και τυπική νομιμότητα του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Η δε προθεσμία των δύο μηνών θέτει το χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αποτελεί εργαλείο έντονης υπόδειξης προς την Διοίκηση για επίσπευση αυτής.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 56 προστίθεται περίπτωση γ στη δεύτερη παράγραφο του άρθρο 35 του ν. 4042/2012 που προβλέπει την κατ' εξαίρεση και για λόγους εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του κράτους, του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά παρέκκλιση των υφισταμένων προβλέψεων του ΠΕΣΔΑ.
Η κατ' εξαίρεση άσκηση αρμοδιότητας υπόκειται σε δύο προϋποθέσεις: α) λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος εντός του πλαισίου και του χρονικού ορίου που θα θέτει βεβαίως η ίδια η απόφαση, όπως θα προσδιορίζεται από τις ειδικότερες εκάστοτε συνθήκες. Ενδεικτικές περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος, οι οποίες πηγάζουν από την μέχρι σήμερα εμπειρία είναι η παύση λειτουργίας χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, η πρόληψη ανεξέλεγκτης διάθεσης λόγω κορεσμού υφιστάμενου χώρου υγειονομικής ταφής και κατ'' επέκταση η αδυναμία διάθεσης αποβλήτων, καθώς και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών διαχείρισης αστικών αποβλήτων και β) ασκείται κατόπιν αιτήσεως των εμπλεκομένων ενδιαφερομένων μερών, δηλαδή των Δήμων, των Περιφερειών ή άλλων φορέων με αρμοδιότητα να εκκινήσουν μία τέτοια διαδικασία υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς τον Γενικό Γραμματέα, αφού βεβαίως έχουν διαπιστώσει τον κίνδυνο και την ανάγκη παρέμβασης αυτού. Η διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την αδυναμία ή ανεπάρκεια διαχείρισης των απορριμμάτων. Για αυτόν ακριβώς το λόγο επιλέγεται η έκδοση απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα του αρμόδιου Υπουργείου.

Επί του άρθρου 57

Το άρθρο 57 προβλέπει την προσθήκη νέου άρθρου 35Α στο ν. 4042/2012, το οποίο ρυθμίζει την έννοια, τη μορφή, τη διαδικασία έγκρισης και τη διάρκεια ισχύος των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ). Με αυτόν τον τρόπο, συγκεντρώνονται σε μία ρύθμιση τα βασικά στοιχεία που αφορούν στα ΤΣΔΑ και ταυτόχρονα έπονται του άρθρου για τα ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ, ώστε να υπάρχει νοηματική συνέχεια και μία ολοκληρωμένη, ενιαία νομοθετική ρύθμιση για την διαχείριση αποβλήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τα ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ και ΤΣΔΑ αντίστοιχα.
Ρητώς ορίζεται ότι τα ΤΣΔΑ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το ΠΕΣΔΑ και να είναι σύμφωνα με αυτό. Περαιτέρω, προβλέπεται η διαδικασία έγκρισης των ΤΣΔΑ από την αρμόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των Δήμων και η υποβολή τους σε τυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία. Η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στα ΤΣΔΑ διαφαίνεται και από το γεγονός ότι προβλέπεται πως αυτά αποτελούν προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, κάτι που βεβαίως αποτελεί πρόσθετο κίνητρο για τους δήμους. Επίσης, προβλέπεται η 5ετής διάρκειά τους, η ετήσια επικαιροποίησή τους, καθώς και η προθεσμία υποβολής τους έως 31/3 εκάστου έτους, έτσι ώστε να υπάρχει σαφές και εύλογο χρονικό περίγραμμα προς διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων φορέων. Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης εξουσιοδοτικής διάταξης για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την ρύθμιση του περιεχομένου και εν γένει κάθε λεπτομέρειας ή άλλης αναγκαίας πρόβλεψης για τα ΤΣΔΑ.

Επί του άρθρου 58

Με την προτεινόμενη διάταξη, η οποία αντικαθιστά την παράγραφο 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012, καταργείται η υποχρέωση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων, η οποία επιβαρύνει με αδικαιολόγητο γραφειοκρατικό φόρτο και παράλληλα με οικονομικό κόστος τους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση. Επισημαίνεται ότι από την Οδηγία 2008/98/ΕΚ δεν απορρέει υποχρέωση αδειοδότησης της συλλογής ή μεταφοράς αποβλήτων σε επαγγελματική βάση. Η κατάργηση της άδειας συλλογής και μεταφοράς των οργανισμών ή επιχειρήσεων που συλλέγουν και μεταφέρουν μη επικίνδυνα απόβλητα σε επαγγελματική βάση, δεν αναιρεί την υποχρέωση καταχώρησης αυτών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).
Η έννοια της συλλογής και μεταφοράς σε επαγγελματική βάση διευκρινίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Στην αιτιολογική σκέψη 17 της ίδιας Οδηγίας παρέχονται μερικά ενδεικτικά παραδείγματα συλλογής και μεταφοράς σε μη επαγγελματική βάση («ως παραδείγματα τέτοιων προγραμμάτων μπορούν να αναφερθούν τα φάρμακα που συλλέγονται από φαρμακεία, τα προγράμματα ανάκλησης προϊόντων σε καταστήματα καταναλωτικών αγαθών και τα κοινοτικά προγράμματα σε σχολεία»), ενώ διευκρινίζεται ότι «τα προγράμματα συλλογής αποβλήτων που δεν διενεργούνται σε επαγγελματική βάση δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε καταχώριση, δεδομένου ότι παρουσιάζουν χαμηλότερο κίνδυνο και συνεισφέρουν στη χωριστή συλλογή των αποβλήτων».
Τέλος, η υποβολή Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) προβλέπεται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ Η.Π. 50910/ 2727/2003 (Β' 1909) περί διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η οποία καταργείται με τον παρόντα νόμο στο σύνολό της. Κατά συνέπεια και δοθείσας της έλλειψης σχετικής πρόβλεψης περί υποβολής Τεχνικής Μελέτης σε άλλο νομοθέτημα, είναι αναγκαία η άμεση θέσπιση της εν λόγω διάταξης με τον παρόντα νόμο.

Επί του άρθρου 59

Με το παρόν άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 41 του ν. 4042/2012, με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο το άρθρο 22 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 56 της Οδηγίας 851/2018, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα βιολογικά απόβλητα να συλλέγονται χωριστά και να υποβάλλονται σε οργανική ανακύκλωση κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και το προϊόν που προκύπτει από αυτή να πληροί τα σχετικά πρότυπα υψηλής ποιότητας. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η επεξεργασία αποβλήτων που εγκλωβίζει πόρους στα χαμηλότερα επίπεδα της ιεράρχησης των αποβλήτων, να είναι δυνατή η ανακύκλωση υψηλής ποιότητας και να ενισχυθεί η αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών υψηλής ποιότητας.
Με το άρθρο 22 της Οδηγίας 851/2018, θεσπίζεται από 31/12/2023 υποχρεωτική χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων έτσι ώστε, είτε μέσω οικιακής ή βιομηχανικής λιπασματοποίησης, είτε μέσω χώνευσης, να ανακυκλώνονται με παραγωγή λιπάσματος καλής ποιότητας ή να ανακτάται το ενεργειακό τους περιεχόμενο, όπου αυτό αποτελεί προσφορότερη περιβαλλοντικά και οικονομικά λύση. Η άμεση αντικατάσταση του άρθρου 41 του ν. 4042/2012 της προτεινόμενης διάταξης κρίνεται αναγκαία αφού ήδη δρομολογούνται έργα και δραστηριότητες στη χώρα για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων που απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των Δήμων, των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα.
Η παράγραφος 2 προβλέπει ρητά την υποχρέωση των φορέων των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και των λοιπών αναφερομένων σε αυτήν επιχειρήσεων να διαθέτουν επαρκούς χωρητικότητας περιέκτες για τη διασφάλιση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους δεδομένου ότι από αυτήν παράγεται ικανός όγκος του συγκεκριμένου ρεύματος αποβλήτων και οι φορείς τους είναι αναγκαίο και επιβεβλημένο να φέρουν την ευθύνη της ορθής διαχείρισής τους, η οποία θα συμβάλλει και στην πρόληψη της επιμόλυνσης των ανακυκλώσιμων υλικών που παράγεται εντός αυτών των επιχειρήσεων.
Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι, η τήρηση από τους φορείς των επιχειρήσεων της υποχρέωσης που θεσμοθετείται με την εν λόγω διάταξη συναρτάται με την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης από τον οικείο Δήμο και οι φορείς έχουν υποχρέωση άμεσης εφαρμογής από την έναρξη της υλοποίησης του σχετικού προγράμματος του οικείου Δήμου.
Με την παράγραφο 4 θεσμοθετείται η υποχρέωση των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού να επιβάλλουν διοικητικές ποινές στους φορείς των επιχειρήσεων σε περίπτωση μη εφαρμογής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Επί του άρθρου 60

Το παρόν άρθρο αντικαθιστά την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του ν. 4042/2012 και προβλέπει την καθιέρωση ηλεκτρονικού μητρώου αποβλήτων (ΗΜΑ) για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. Επίσης, στο ΗΜΑ καταχωρείται κάθε οργανισμός ή επιχείρηση που παράγει απόβλητα ή πραγματοποιεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή συλλέγει και μεταφέρει απόβλητα. Τέλος, υποχρέωση καταχώρισης στο ΗΜΑ υπέχουν και οι ΟΤΑ Α' βαθμού.

Επί του άρθρου 61

Με το νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 προστίθεται ως προϋπόθεση η υποβολή στοιχείων για την διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ), προκειμένου για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα, καθώς και κατεδάφισης ή αποκατάστασης κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 106 του ν. 4495/2017 (Α' 167) ή την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013 (Α' 174). Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (Β' 1312). Επίσης, προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή αντιγράφου της υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης ΑΣΕΔ από το Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν.), ώστε να διασφαλίζεται ότι έχει ληφθεί η μέριμνα για την διαχείριση των αποβλήτων ήδη πριν την έναρξη της κατεδάφισης. Η δεύτερη και τρίτη παράγραφος ορίζουν ότι για την έκδοση οικοδομικής άδειας και άδειας κατεδάφισης αντίστοιχα, όπου προβλέπεται ήδη η υποβολή ως δικαιολογητικού του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ), απαιτείται επιπρόσθετα να προσκομίζεται και αντίγραφο υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης ΑΣΕΔ από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ν. Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται ότι κατά την έκδοση της άδειας έχει ληφθεί σχετική μέριμνα για τη συνεργασία με συγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ και την διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. Με την τέταρτη παράγραφο επεκτείνεται η υποχρέωση υποβολής Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) και αντιγράφου υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης ΑΣΕΔ από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ν., στην έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας. Στην περίπτωση αυτή θα εκτελεστούν επίσης εργασίες που συνεπάγονται την παραγωγή αποβλήτων και συνεπώς θα πρέπει η σχετική έγκριση να χορηγείται αφού προηγουμένως έχει διασφαλιστεί ότι θα γίνει διαχείριση εκείνων. Για την περίπτωση που πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες μικρής κλίμακας οι οποίες δεν συνεπάγονται την δημιουργία αποβλήτων, τότε δίνεται η δυνατότητα έκδοσης έγκρισης χωρίς υποβολή ΣΔΑ και σύμβασης με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης ΑΣΕΔ από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ν., με υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι οι συγκεκριμένες εργασίες δεν θα οδηγήσουν σε παραγωγή αποβλήτων.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, διατηρείται η δυνατότητα προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη ότι θα μεριμνήσει για την διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, η οποία μπορεί να γίνει είτε με δικά του μέσα είτε σε συνεργασία με τον οικείο ΟΤΑ, εάν δεν υπάρχει εγκεκριμένο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ που να καλύπτει την γεωγραφική περιοχή στην οποία πρόκειται να εκτελεστούν οι εργασίες, μέχρι την ημέρα έκδοσης της άδειας ή χορήγησης της έγκρισης εκτέλεσης εργασιών κατά περίπτωση.
Η νέα παράγραφος 3 του άρθρου 43 του ν. 4495/2017 προβλέπει ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του οικείου ΟΤΑ ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας της Επιθεώρησης Εργασίας και του οικείου Αστυνομικού Τμήματος. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να ασκήσει τις σχετικές αρμοδιότητές της για την διασφάλιση της ορθής και πλήρους διαχείρισης αποβλήτων για εργασίες που εκτελούνται στα γεωγραφικά όρια ευθύνης του προς αποτροπή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση μπαζών. Τέλος, με την παράγραφο 6 αντικαθίσταται το άρθρο 47 του ν. 4495/2017 και προβλέπεται ότι για την έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) απαιτείται η βεβαίωση παραλαβής ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης στις περιπτώσεις που για την διαχείριση των αποβλήτων συνάπτεται σύμβαση με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, ώστε να επιβεβαιώνεται κατά την περάτωση της οικοδομής ότι έχει ολοκληρωθεί και η διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επί του άρθρου 62

Με το άρθρο αυτό καταργούνται διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος. Για παράδειγμα, στην παράγραφο 3 προβλέπεται η κατάργηση της περίπτωσης γ του άρθρου 2 της ΚΥΑ 51373/4684/205 (Β' 2706) που παρέχει τον ορισμό των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων, τα οποία ρυθμίζονται πλέον σε συνδυασμό με τα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων.

Επί του άρθρου 63

Η προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζει τη διαδικασία συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων αμιάντου, από ιδιωτικούς χώρους, όπως ακίνητα, κατοικίες, κτίρια κλπ. κατασκευές, από τα υπόχρεα προς τούτο πρόσωπα (ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, κάτοχοι), και σε περίπτωση με συμμόρφωσής τους, από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ειδικά, ο αμίαντος συναντάται σε ιδιωτικές κατοικίες, ιδίως μετά από φυσικές καταστροφές λόγω εκτεταμένης χρήσης του στον κατασκευαστικό κλάδο κατά το παρελθόν. Λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας των αποβλήτων αυτών για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, ιδίως του αμιάντου, με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται διαδικασία για την ασφαλή αποξήλωση, συλλογή και μεταφορά τέτοιων αποβλήτων από ιδιόκτητα ακίνητα, κατοικίες κλπ. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος τεκμαίρεται σε περίπτωση κατά την οποία και κατ' εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης, τα απόβλητα ενδέχεται, ακόμη και αν έχουν αποθηκευτεί προσωρινά, να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία (πρβλ. ΣτΕ 1133/2018 και εκεί παραπομπές σε αποφάσεις της 5ης Οκτωβρίου 1999, C-175/98 και C-177/98, Lirussi και Bizzaro, Συλλογή 1999, σ. I-6881, σκ. 53, καθώς και της 11ης Δεκεμβρίου 2008, C-387/07, MI.VER και Antonelli, σκ. 24). Η προτεινόμενη διάταξη στοχεύει ιδίως στην αντιμετώπιση των περιπτώσεων εκείνων, κατά τις οποίες οι ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές δεν λαμβάνουν μέτρα για την απομάκρυνση των επικίνδυνων αποβλήτων. Βάσει της προτεινόμενης ρύθμισης τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να διατηρούν τα ακίνητα πάντα ελεύθερα από επικίνδυνα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων αμιάντου.
Συγκεκριμένα, έχουν υποχρέωση να μεριμνούν αμελλητί για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Επίσης, έχουν υποχρέωση να εξασφαλίσουν ακώλυτη πρόσβαση στο ακίνητο και να επιτρέπουν τη συλλογή και μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), τα οποία διαθέτουν σχετική άδεια. Επιπρόσθετα, οι ιδιοκτήτες, νομείς ή κάτοχοι των ακινήτων υποχρεούνται να συναινεί σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο ακίνητο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο, καθώς και αν συντρέχει περίπτωση κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, από την παρουσία των αποβλήτων αυτών.
Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι αρμόδια υπηρεσία για τη διακρίβωση και αξιολόγηση της ρύπανσης σε χώρο, όπου υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα, καθώς και η διακρίβωση του κατόχου των επικινδύνων αποβλήτων είναι η υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, η διακρίβωση και αξιολόγηση της ρύπανσης πραγματοποιείται και από τους ελεγκτές του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) εφόσον ζητηθεί η συνδρομή τους. Για τη διαπίστωση των περιστατικών που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια, συντάσσεται σχετική έκθεση αυτοψίας.
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, νομέας ή κάτοχος του ακινήτου δεν τηρεί τις παραπάνω υποχρεώσεις, ύστερα από διαπίστωση των αρμοδίων οργάνων, καλείται ο ίδιος από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να προβεί στην απομάκρυνση των αποβλήτων μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την επίδοση σε αυτόν της έκθεσης αυτοψίας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ανωτέρω κλήτευση, και εφόσον διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ότι δεν έχουν απομακρυνθεί τα απόβλητα, εκδίδεται απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την απομάκρυνσή τους από τον υπόχρεο, μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την επίδοση της απόφασης.
Σε περίπτωση εγκαταλελειμμένων γηπέδων, οικοπέδων ή κτισμάτων στα οποία διαπιστώνεται αρμοδίως η ύπαρξη επικίνδυνων αποβλήτων, ή σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι άγνωστα ή άγνωστης διαμονής, η έκθεση αυτοψίας, η κλήτευση και η απόφαση του Συντονιστή, που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια, τοιχοκολλώνται στο ακίνητο και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του οικείου Δήμου.
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του Συντονιστή, η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σχετική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, προβαίνει σε συλλογή και απομάκρυνση των επικίνδυνων αποβλήτων και καταλογίζει τη σχετική δαπάνη στον ιδιοκτήτη και στον επικαρπωτή του ακινήτου. Οι δαπάνες για την επισκευή του ακινήτου συνεπεία των εργασιών αποξήλωσης των επικίνδυνων αποβλήτων βαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ή/και τον νομέα του, εκτός αν από υπαιτιότητα των προσώπων που εκτελούν τις εργασίες αποξήλωσης δημιουργήθηκαν στο ακίνητο ζημίες που δεν είναι αναγκαίες για την απομάκρυνση των αποβλήτων.
Σε περίπτωση ρύπανσης γηπέδου ή οικοπέδου με επικίνδυνα απόβλητα εν γένει λόγω φυσικής καταστροφής, συνεπεία της οποίας απαιτείται επείγουσα διαχείριση των αποβλήτων αυτών, λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές όλα τα αναγκαία μέτρα για την άμεση συλλογή και απομάκρυνση των αποβλήτων αυτών από ιδιωτικούς χώρους, με σκοπό την προστασία τη δημόσιας υγείας και του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες.
Σε περίπτωση που τα υπόχρεα υποβάλλουν αμελλητί και πάντως το αργότερο μέσα τρεις μήνες από την επέλευση της φυσικής καταστροφής, στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αίτηση για απομάκρυνση από την ιδιοκτησία τους, επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων αμιάντου, η δαπάνη για τις εργασίες αποξήλωσης, απομάκρυνσης και μεταφοράς βαρύνουν τον προϋπολογισμό του αρμόδιου Υπουργείου. Ειδικά στην περίπτωση που ο υπόχρεος παρακωλύει τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις μήνες και πρόστιμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Η χώρα οφείλει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την υπ. αριθ. 5673/400/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (ΦΕΚ Β' 192). Προκειμένου να επιτευχθεί η ως άνω συμμόρφωση, ένα κρίσιμο ζήτημα είναι η μη έγκαιρη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο έχει οξυνθεί λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των ελληνικών νοικοκυριών.

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Επί του άρθρου 64

Με την προτεινόμενη διάταξη για τους οικισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις της ως άνω Οδηγίας και βρίσκονται είτε σε περιοχή αρμοδιότητας ΔΕΥΑ είτε σε αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ, καθίσταται η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης επιλέξιμη και με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. Ως εξωτερική διακλάδωση νοείται ο αγωγός αποχέτευσης που συνδέει τον εσωτερικό αγωγό αποχέτευσης από το όριο του ακινήτου μέχρι τον κεντρικό αγωγό. Μέχρι σήμερα το κόστος αυτό προκαταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες ή αναζητείται από αυτούς εκ των υστέρων από τις αρμόδιες επιχειρήσεις (ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ ΑΕ), όταν υποβάλλουν αίτηση σύνδεσης της κατοικίας με το δίκτυο αποχέτευσης.

Επί του άρθρου 65

Με τη ρύθμιση αυτή, απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες των συνδεόμενων ή των μελλόντων να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης από τη δαπάνη κατασκευής και ως εκ τούτου επέρχεται οικονομική ελάφρυνση. Επίσης, ορίζεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων από την επιχείρηση σαφής προθεσμία έξι μηνών από την ολοκλήρωση κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης των ακινήτων με το δίκτυο, με το πέρας της οποίας άρχεται η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσης του υπονόμου. Σε όσους ιδιοκτήτες ή νομείς ακινήτων δεν συνδέθηκαν με το δίκτυο αποχέτευσης εντός της παραπάνω ταχθείσας προθεσμίας επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εκάστοτε εταιρείας και καταβάλλεται σε ετήσια βάση.

Επί του άρθρου 66

Έναρξη ισχύος νόμου

B2Green
By B2Green.gr 09:33, 04/03/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα