Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Εξοικονομώ-Αυτονομώ με Europa

Ακίνητα: Ελαττώματα κοστίζουν εκατομμύρια ευρώ

Ακίνητα: Ελαττώματα κοστίζουν εκατομμύρια ευρώ

Civiltech

Παρά τις ζημιές που δημιουργούνται στην οικονομία, δεν υπάρχει κανένα νομοθετικό πλαίσιο σε ισχύ. Είναι πολλές οι περιπτώσεις ακινήτων τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα μετά από κάποια χρόνια και ουδείς αναλαμβάνει την ευθύνη. Τι είναι αυτό που στοιχίζει στην κυπριακή οικονομία αλλά και σε αγοραστές ακινήτων περίπου 200 εκατ. ευρώ ετησίως ή πιο συγκεκριμένα 759 εκατ. ευρώ σε μία πενταετία*; Όσο κι αν ακούγεται περίεργο, όλο αυτό το κόστος δημιουργούν ζημιές από κατασκευαστικά ελαττώματα σε έργα ανάπτυξης γης.

Να θυμίσουμε την κατάσταση με τα σπίτια στην περιοχή Λίμνες στο Πισσούρι; Το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και τα προβλήματα που αντιμετώπισε το κτίριο; Το κτίριο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας; Το νέο ΚΘ’ Δημοτικό Σχολείο Μέσα Γειτονιάς στην Λεμεσό; Ή μήπως τα έργα του ιδιωτικού τομέα που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας; Ποιος έχει την ευθύνη για όλα αυτά τα προβλήματα; Στην Κύπρο, λόγω έλλειψης σχετικού νομοθετικού πλαισίου, κανείς δεν έχει την ευθύνη. Απλώς καλείται ο ιδιοκτήτης να πληρώσει τις ζημιές. Αν έχει διάθεση και πόρους, μπορεί να κινηθεί νομικά αλλά η έκβαση θα είναι εναντίον του αφού δεν είναι εύκολο να αποδείξει την ύπαρξη κάποιου κρυφού ελαττώματος που φάνηκε στην πορεία ή έστω αμέλεια από μέρους αυτών που ανέγειραν την οικοδομή.

Ενδεικτικά είναι και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τελευταία έκθεση «Doing Business 2020» της Διεθνούς Τράπεζας, στην οποία η Κύπρος κατέλαβε την 126η θέση σε θέματα αδειοδότησης και ελέγχων. Το παράδειγμα της έκθεσης, αφορά σε ανέγερση αποθήκης.

Δείτε σχετικά:
Εκσυγχρονισμός του συστήματος παραγωγής δομικών έργων: Ποιότητα Κατασκευής & Ασφάλιση

Χαρακτηριστικά, στην ενότητα «Δείκτες Πλαισίου Ευθυνών & Ασφαλιστικών Καθεστώτων» τίθενται δύο ερωτήματα:

 1. Ποια συμβαλλόμενα μέρη (αν υπάρχουν) θεωρούνται υπεύθυνα από το νόμο για δομικά ελαττώματα ή προβλήματα στο κτίριο αφού ολοκληρωθούν οι οικοδομικές εργασίες και το κτίριο βρίσκεται σε χρήση; [Ευθύνη για Κρυφά Ελαττώματα (Latent Defect Liability) ή Δεκαετής Ευθύνη Decennial Liability)], και
 2. Ποια συμβαλλόμενα μέρη (αν υπάρχουν) υποχρεούνται από το νόμο για να αποκτήσουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη τυχόν δομικών ελαττωμάτων ή προβλημάτων στο κτίριο αφού ολοκληρωθούν οι οικοδομικές εργασίες και το κτίριο βρίσκεται σε χρήση; [Ευθύνη για Κρυφά Ελαττώματα (Latent Defect Liability) ή Δεκαετής Ευθύνη Decennial Liability)].

Μηδενική βαθμολογία στην έκθεση λαμβάνουν 6 από τα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε. και συγκεκριμένα το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Λετονία, η Σουηδία και η Φινλανδία.
Ο Χρίστος Χατζησωτήρης,  ο οποίος ειδικεύεται σε ασφαλίσεις για κρυφά ελαττώματα, προχωρεί σε μία σύγκριση των έξι χωρών που λαμβάνουν μηδενική βαθμολογία και καταγράφει τους θεσμούς οι οποίοι είναι σε ισχύ και παρέχουν ασφαλιστικές δικλείδες για την ανέγερση ποιοτικών έργων και πλήρη προστασία των αγοραστών ή/και επενδυτών ακινήτων για εξασφάλιση των επενδύσεων τους:

Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί τις εξής ασφαλιστικές δικλείδες:

 1. Συγκεκριμένο καθεστώς νομικών ευθυνών για το κάθε μέρος που συντελεί στον σχεδιασμό, στην μηχανική αντίσταση, στην κατασκευή και στην λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού για κάθε κτίριο (Defective Premises Act 1972).
 2. Δίκαιο της Σύμβασης (Law of Contract) το οποίο διέπει τα καθήκοντα και τις ευθύνες των συμβαλλομένων μερών στην κατασκευή ενός έργου.
 3. Δίκαιο των Αδικοπραγιών (Law of Torts) το οποία ασχολείται με τις παραβιάσεις καθηκόντων και ευθυνών που επιβάλλονται από τον Νόμο.
 4. Ενισχυμένοι όροι και προϋποθέσεις συμβολαίων τύπου JCT, FIDIC και GC/Works/1 στα οποία προκύπτουν οικονομικές ευθύνες.
 5. Υφίσταται από κοινού και εις ολόκληρο ευθύνη (joint and several liability).
 6. Χρονικός Ορίζοντας Ευθυνών από 6 μέχρι και 12 έτη μετά την παράδοση του έργου.
 7. 10-ετής μέχρι και 12-ετής Ασφάλιση Κρυφών Ελαττωμάτων για όλα τα έργα που λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως απορρέει από το Συμβούλιο παρόχων ενυπόθηκων δανείων (Council of Mortgage Lenders).
 8. Ευρεία χρήση Ασφαλειών Ολοκλήρωσης Έργων ή/και Performance Bonds.
 9. Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης με υποχρεωτικά όρια ίσα με το ετήσιο κύκλο εργασιών κάθε μέρους.
 10. Έλεγχος Κτιρίων μέσω εγκεκριμένων εγγράφων (Building Control Approved Documents) και άρτια εκπαιδευμένων για τον σκοπό ελεγκτών (Approved Inspectors).

Ιρλανδία

Η Ιρλανδία διατηρεί τις εξής ασφαλιστικές δικλείδες:

 1. Ενισχυμένοι όροι και προϋποθέσεις συμβολαίων τύπου JCT, FIDIC και GC/Works/1 στα οποία προκύπτουν οικονομικές ευθύνες. (παρομοίως με το Ηνωμένο Βασίλειο).
 2. Υφίσταται από κοινού και εις ολόκληρο ευθύνη (joint and several liability).
 3. Χρονικός Ορίζοντας Ευθυνών μέχρι και 6 έτη μετά την παράδοση του έργου (Statute of Limitations 1957).
 4. 10-ετής μέχρι και 12-ετής Ασφάλιση Κρυφών Ελαττωμάτων για όλα τα έργα που λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως απορρέει από το Συμβούλιο παρόχων ενυπόθηκων δανείων (Homebond Scheme).
 5. Ευρεία χρήση Ασφαλειών Ολοκλήρωσης Έργων ή/και Performance Bonds.
 6. Υποχρεωτική Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης με όρια ίσα με το ετήσιο κύκλο εργασιών για μέλη του Royal Institute of Architects of Ireland και του Society of Chartered Surveyors.
 7. Έλεγχος Κτιρίων μέσω εγκεκριμένων εγγράφων (Building Control Approved Documents) και άρτια εκπαιδευμένων για τον σκοπό ελεγκτών (Approved Inspectors).

Λετονία

Η Λετονία διατηρεί τις εξής ασφαλιστικές δικλείδες:

 1. Συγκεκριμένο καθεστώς νομικών ευθυνών για το κάθε μέρος που συντελεί στον σχεδιασμό, στην μηχανική αντίσταση και στην κατασκευή για κάθε κτίριο (Περί Δομικών Κατασκευών Νόμος 1995). Στον εν λόγω νόμο υπάρχουν επίσης αυστηρές διατάξεις για την προστασία των αγοραστών ακινήτων στις συμβατικές σχέσεις τους με τα μέρη σχεδιασμού και κατασκευής περιλαμβανομένων ζητημάτων ευθύνης.
 2. Υφίσταται από κοινού και εις ολόκληρο ευθύνη (joint and several liability).
 3. Χρονικός Ορίζοντας Ευθυνών μέχρι και 10 έτη μετά την παράδοση του έργου (Αστικός Κώδικας).
 4. Υποχρεωτική Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Δομικών Έργων (Compulsory Construction Civil Liability Insurance – CCCLI) με 10ετή περίοδο ασφάλισης από τον Κύριο Εργολάβο και τον Πωλητή (Developer) για κάλυψη ελαττωμάτων ή αμέλειας του ιδίου αλλά και των υπεργολάβων του με ελάχιστη κάλυψη ποσοστό 10% του ετήσιου του τζίρου.
 5. Ασφάλεια Εγγύησης Έργου από τον Κύριο Εργολάβο που δίδει κάλυψη μέχρι και 18% της αξίας του συμβολαίου και αποζημιώνει σε περίπτωση που ο Κύριος Εργολάβος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του (επιδιορθώσεις ζημιών) κατά την περίοδο που προβλέπει η νομοθεσία (2 έτη).

Σουηδία

Η Σουηδία διατηρεί τις εξής ασφαλιστικές δικλείδες:

 1. Πρότυπα συμβόλαια ενεργούν ως υποκατάστατα της νομοθεσίας στο πλαίσιο των ευθυνών των μερών που συντελούν στον σχεδιασμό, μελέτη και κατασκευή ενός έργου. Οι Σουηδικές τυποποιημένες συμβάσεις συντάσσονται από την Επιτροπή Συμβάσεων Κατασκευής (BKK Byggandets Kontraktskommitté). Η BKK απαρτίζεται από οργανώσεις που εκπροσωπούν διαφορετικές κατηγορίες κατασκευαστικών μερών, όπως ιδιοκτήτες κτιρίων, συμβούλους και εργολάβους. Τα συμβόλαια είναι αυστηρά και βασίζονται στην προστασία των αγοραστών/επενδυτών.
 2. Σε ισχύ από το 1985 είναι ο Νόμος περί Προστασίας των Καταναλωτών (1985:716) ο οποίος εγγυάται την προστασία των καταναλωτών (αγοραστών ακινήτων). Βάσει του νόμου αυτού, οι αγοραστές ακινήτων επωφελούνται από τη νομική εγγύηση για ελαττώματα στην κατασκευή έως και 10 έτη από την ολοκλήρωση του έργου.
 3. Υφίσταται από κοινού και εις ολόκληρο ευθύνη (joint and several liability).
 4. Χρονικός Ορίζοντας Ευθυνών μέχρι και 10 έτη μετά την παράδοση του έργου (Νόμος περί Προστασίας των Καταναλωτών (1985:716).
 5. Υποχρεωτική Ασφάλεια Κρυφών Ελαττωμάτων (Decennial Insurance - Lag om byggfelsforsakring) για όλες τις οικιστικές μονάδες (Οικιστικές και Μικτές αναπτύξεις) η οποία υποχρεώνει τον Πωλητή (Developer) όπως παραδώσει τα ολοκληρωμένα ακίνητα με ενεργοποιημένη ασφάλεια κρυφών ελαττωμάτων για περίοδο 10 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών/παράδοσης.
 6. Ασφάλεια Ολοκλήρωσης Έργου (Completion Warranty Insurance) – κατά την διάρκεια εργασιών.
 7. Ασφάλεια Ολοκλήρωσης Έργου (Completion Warranty Insurance) – κατά την περίοδο ευθύνης αναφορικά με ελαττώματα.
 8. Τραπεζική Εγγύηση (Surety Bond) όπου ο Πωλητής (Developer) είναι υπόχρεος να εκδίδει τραπεζική εγγύηση ή surety bond ούτως ώστε ο Επενδυτής/Αγοραστής να αποζημιώνεται σε περίπτωση πτώχευσης ή/και μη ολοκλήρωσης του έργου.
 9. Υψηλά όρια αποζημίωσης σε Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης (PI Insurance).

Φινλανδία

Η Φινλανδία διατηρεί τις εξής ασφαλιστικές δικλείδες:

 1. Πρότυπα συμβόλαια από το RAKLI (the Finnish Association of Building Owners and Construction Clients) ενεργούν ως υποκατάστατα της νομοθεσίας στο πλαίσιο των ευθυνών των μερών που συντελούν στον σχεδιασμό, μελέτη και κατασκευή ενός έργου. Οι όροι των συμβολαίων YSE συντάσσονται από το σύνδεσμο ιδιοκτητών ακινήτων και θεωρούνται ως τα πλέον δίκαια, στην παροχή βεβαιότητας σχετικά με την δίκαιη κατανομή ευθυνών και προστασίας καταναλωτή.
 2. Ο Νόμος περί χρήσης Γης και Κτιρίων (Land Use and Building Act 123/1999) όπως και το Διάταγμα για τα κτίρια (Building decree 895/1999) προβλέπουν, καθοδηγούν και θέτουν τα όρια για την ποιοτική κατασκευή κτιρίων.
 3. Υφίσταται από κοινού και εις ολόκληρο ευθύνη (joint and several liability).
 4. Χρονικός Ορίζοντας Ευθυνών μέχρι και 10 έτη μετά την παράδοση του έργου.
 5. Υποχρεωτική Ασφάλεια Κρυφών Ελαττωμάτων (Decennial Insurance – Section 19) για όλες τις οικιστικές μονάδες (Οικιστικές και Μικτές αναπτύξεις) η οποία υποχρεώνει τους μετόχους και τις στεγαστικές ενώσεις (housing associations) όπως παραδίδουν τα ολοκληρωμένα ακίνητα με ενεργοποιημένη ασφάλεια κρυφών ελαττωμάτων για περίοδο 10 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών/παράδοσης.
 6. Ο Πωλητής (Developer) είναι υπόχρεος να εκδίδει τραπεζική εγγύηση ή performance bond ή ειδικό ασφαλιστικό σχέδιο ούτως ώστε ο Επενδυτής/Αγοραστής να αποζημιώνεται σε περίπτωση πτώχευσης ή/και μη ολοκλήρωσης του έργου.
 7. Έλεγχος Κτιρίων μέσω εγκεκριμένων εγγράφων και άρτια εκπαιδευμένων για τον σκοπό ελεγκτών (National Building Code of Finland).
 8. Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης (PI Insurance).
 9. Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης (Public Liability) για όλα τα μέρη που συντελούν στην ολοκλήρωση ενός έργου.

Κύπρος: Ούτε τα ελάχιστα

Στην Κύπρο που βαθμολογείται με μηδενική βαθμολογία όπως και τα 5 πιο πάνω κράτη μέλη της ΕΕ είναι σε ισχύ τα εξής:

 1. Κανένα συγκεκριμένο πλαίσιο ευθυνών σε ισχύ αναφορικά με την οικοδομική δραστηριότητα.
 2. Ελάχιστες συμβατικές ευθύνες ελέγχονται από την νομοθεσία.
 3. Δεν υφίσταται από κοινού και εις ολόκληρο ευθύνη (joint and several liability).
 4. Χρονικός Ορίζοντας για αγωγή μόλις τα 2 έτη από την αποκάλυψη της ζημιάς (Civil Wrongs Act).
 5. Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης (PI Insurance) για Αρχιτέκτονες & Συμβούλους Μηχανικούς, μέλη του ΕΤΕΚ υπό την μορφή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Το ελάχιστο της ασφαλιστικής κάλυψης ορίζεται στις μόλις €300,000 για κάλυψη των κινδύνων αστικής ευθύνης, αμέλειας και παραλείψεων ανά έτος.

Τι πρέπει να αλλάξει

Σε υπόμνημα με σχόλια και απόψεις που υπέβαλε στα πλαίσια της νέας «πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης», ο Χρίστος Χατζησωτήρης εισηγείται τα εξής για προστασία των αγοραστών και των επενδυτών ακινήτων: 

 1. Η διά νόμου επιβολή της 10-ετούς Ασφάλειας Κρυφών Ελαττωμάτων θα δημιουργήσει προστασία του καταναλωτή σε υψηλά επίπεδα αφού η βήμα προς βήμα αξιολόγηση κινδύνου του κάθε έργου που ακολουθείται από τις διαδικασίες τεχνικών ελέγχων του ασφαλιστή θα παρέχει στην πραγματικότητα εμπιστοσύνη προς τον αγοραστή ή/και επενδυτή ότι το κτίριο ανεγείρεται βάσει των αρχικών, ελεγμένων και εγκυροποιημένων σχεδίων και προδιαγραφών και σε συμμόρφωση με τα διαπιστευμένα τεχνικά πρότυπα. Πέραν των πιο πάνω, κάθε περιουσία θα καλύπτεται με ένα ισχυρό ασφαλιστήριο συμβόλαιο 10-ετούς διάρκειας που θα αποζημιώνει τον ιδιοκτήτη έναντι των όποιων σημαντικών ζημιών προκληθούν στο κτίριο ως αποτέλεσμα ελαττωμάτων στον σχεδιασμό, σε υλικά που δεν απέδωσαν βάσει των προδιαγραφών τους ή από κακοτεχνίες. Υπογραμμίζεται ότι η διά νόμου υποχρέωση για τη 10-ετή ασφάλεια κρυφών ελαττωμάτων υφίσταται σε αριθμό χωρών της ΕΕ ως επίσης και εκτός, με τεράστια επιτυχία. Ενδεικτικά στην Γαλλία υφίσταται από το 1978, Στην Σουηδία από το 1993, στην Φινλανδία από το 1994, στην Ισπανία από το 1999, στην Ιταλία από το 2004, στην Δανία από το 2007, κ.ό.κ., ενώ υφίσταται ως υποχρέωση από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Ιρλανδία παρά τα αυστηρά νομοθετικά πλαίσια και συμβατικές ευθύνες ως επίσης και τα ιδιαίτερα υψηλά όρια επαγγελματικής ευθύνης στις 3 αυτές χώρες. 
 2. Οι απαιτήσεις αποζημίωσης διευθετούνται άμεσα χωρίς ο κάτοχος ασφαλιστηρίου να είναι υποχρεωμένος να αποδείξει αμέλεια ή ευθύνη (negligence or blame) και επομένως άμεση αποζημίωση και αποφυγή καθυστέρησης στην εκτέλεση των επισκευών καθώς επίσης και ακριβές και παρατεταμένες νομικές διαδικασίες.
 3. Τα συμβόλαια είναι «κλειστά» και ως εκ τούτου ο ασφαλιστής δεν έχει το δικαίωμα να εξέλθει ή να ακυρώσει το συμβόλαιο σε καμία περίπτωση. Άρα το συμβόλαιο παραμένει σε ισχύ ασχέτως του αριθμού των απαιτήσεων που υποβάλλονται, των αποζημιώσεων που έχουν πληρωθεί, των κινδύνων που έχουν αποκαλυφθεί μετά την ενεργοποίηση του συμβολαίου, ή εάν ένας ή όλοι εκ των εργολήπτη, μελετητών και επιχειρηματία ανάπτυξης γης έχει πτωχεύσει ή έχουν διαλύσει την εταιρεία του/ς.
 4. Το όριο αποζημίωσης τυγχάνει ετήσιας αναπροσαρμογής κατά ποσοστό 2% μέχρι και 3.50% (compound indexation) ούτως ώστε να διασφαλίζει στο ασφαλισμένο μέρος ότι σε περίπτωση απαίτησης θα καλύπτεται από την αύξηση των τιμών λόγω πληθωρισμού.
 5. Σε περίπτωση χρεοκοπίας της κατασκευαστικής εταιρείας ή της εταιρείας ανάπτυξης γης η ασφαλιστική κάλυψη παραμένει άθικτη και σε ισχύ.
 6. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι μεταβιβάσιμη στον εκάστοτε ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 7. Η ομάδα τεχνικών ελέγχων ενεργεί σαν μια ανεξάρτητη αρχή ελέγχου και επομένως ο αγοραστής/επενδυτής εξασφαλίζεται ότι η επένδυση του έχει τύχει ενός δεύτερου αυστηρού και ανεξάρτητου ελέγχου έναντι των πιθανών κινδύνων. Η υποβολή και κοινοποίηση σε όλα τα μέρη λεπτομερών εκθέσεων μετά από κάθε επίσκεψη στο εργοτάξιο από τους τεχνικούς ελεγκτές του ασφαλιστή διασφαλίζει διαφάνεια στις εργασίες και στη λειτουργία του κάθε συμβαλλομένου μέρους που συμμετέχει σε κάθε έργο.
 8. Οι υποχρεωτικές από τους ασφαλιστές διαδικασίες τεχνικού ελέγχου θα έχουν ως αποτέλεσμα να προαχθούν τα οικοδομικά πρότυπα στις μελέτες, στην ποιότητα κατασκευής, στις μεθόδους κατασκευής αλλά και στα υλικά που χρησιμοποιούνται.
 9. Λόγω τις προηγούμενης παραμέτρου, αποφεύγεται επίσης ο αθέμιτος ανταγωνισμός που υφίσταται σήμερα όπου οι ποιοτικοί επαγγελματίες (επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, μελετητές και εργοληπτικές εταιρείες) κατ’ ουσία υποφέρουν από εταιρείες με χαμηλούς ποιοτικούς προσανατολισμούς.
 10. Όταν η ασφάλεια κρυφών ελαττωμάτων είναι σε ισχύ, παρέχεται επίσης απόλυτη εξασφάλιση προς τους χρηματοδότες του έργου αφού το έργο έχει ανεγερθεί με υψηλά πρότυπα και επομένως τα υπόλοιπα των ενυπόθηκων δανείων δεν διατρέχουν τον κίνδυνο υποτίμησης λόγω χαμηλής ποιότητας και των ζημιών που πιθανόν να έχουν. Επομένως ο τραπεζικός/χρηματοπιστωτικός κλάδος απολαμβάνει επίσης ένα ισχυρό εργαλείο στο να διασφαλίζεται έναντι έργων χαμηλής ποιότητας που ως αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε απώλειες.
 11. Με την επιβολή της υποχρεωτικής διά νόμου ασφάλειας Κρυφών Ελαττωμάτων, το κράτος δείχνει έμπρακτα την βούληση του προς διασφάλιση των δικαιωμάτων και προστασίας των καλώς νοούμενων συμφερόντων των οντοτήτων που επιθυμούν να επενδύσουν στη χώρα, είτε αυτοί είναι Κύπριοι πολίτες είτε αυτοί είναι ξένοι επενδυτές.
 12. Το σχέδιο Ασφάλειας Κρυφών Ελαττωμάτων βοηθά στην τυποποίηση των υλικών, κάτι που θα οδηγήσει στη χρήση διαπιστευμένων και πιστοποιημένων υλικών και υλικών που είναι κατάλληλα για το σκοπό και προς αποφυγή της σημερινής χρήσης μη πιστοποιημένων υλικών.

* Τα ποσά περιλαμβάνονται στα ευρήματα της μελέτης της «Ομάδας Υποστήριξης για την Κύπρο» υπό τον τίτλο «Technical Assistance for Reforming the Construction Development Legislation Framework in Cyprus» που παραδόθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 28 Ιουλίου 2017

Του Αντώνη Αντωνίου

philenews.com

B2Green
By B2Green.gr 13:03, 12/03/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα