Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Digital Engineering

ΤΕΕ Τρικάλων: Μέτρα ενίσχυσης Μηχανικών από επιπτώσεις του COVID-19

B2Green avatar
11:01, 30/03/2020
Business > Μηχανικοί > Νέα

ΤΕΕ Τρικάλων: Μέτρα ενίσχυσης Μηχανικών από επιπτώσεις του COVID-19

Civiltech

Η Ν.Ε ΤΕΕ Τρικάλων, αφουγκραζόμενη την ανησυχία των μηχανικών από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στο επάγγελμα τους, πρωτοστάτησε από τις 19/3/2020 στην κατάθεση μέτρων ενίσχυσης του τεχνικού κλάδου, που αποσκοπούσαν α) στην ασφαλή άσκηση του επαγγέλματος β) στην οικονομική ενίσχυση των πληγέντων επιχειρήσεων και γ) στην ενίσχυση της απομακρυσμένης εργασίας.
Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τους μηχανικούς, με την ανεπάρκεια και ασάφεια των εξαγγελθέντων μέτρων, την μερική και όχι πλήρη ενσωμάτωση των ΚΑΔ μηχανικών στα μέτρα στήριξης και την οικονομική ενίσχυση των ελευθεροεπαγγελματιών μηχανικών με μορφή επιδότησης-κατάρτισης, προξένησαν την καθολική δυσαρέσκεια του τεχνικού κόσμου. Μπροστά στα νέα δεδομένα, η Ν.Ε Τρικάλων, σε συνέχεια των ενεργειών της και με ευθύνη του ρόλου της, ασκώντας συνεχή πίεση σε φορείς του τεχνικού κλάδου και της δημόσιας διοίκησης συμπληρωματικά των προτάσεων μας από 19.03.2020 παραθέτει τις παρακάτω στοχευόμενες προτάσεις:

Α) «Αναγκαία μέτρα φοροελάφρυνσης και στήριξης των μηχανικών»,

 1. Επικαιροποίηση της λίστας με τους ΚΑΔ και προσθήκη όλων όσων αφορούν δραστηριότητες μηχανικών.
 2. Άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος των μηχανικών από το 2020.
 3. Εφαρμογή της αποζημίωσης των 800 ευρώ σε όλους τους ελ. επαγγελματίες μηχανικούς.
 4. Εφαρμογή του συντελεστή φορολόγησης στο 9% για εισοδήματα έως 10000€ με ισχύ για το οικονομικό έτος 2019.
 5. Μείωση της προκαταβολή φόρου στο 50% αντί για 100%.
 6. Αναστολή ΦΠΑ για ένα τρίμηνο και δυνατότητα ρυθμίσεων σε δόσεις.
 7. Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για αυτοαπασχολούμενους, μισθωτούς και εργοδότες για το διάστημα που ισχύουν τα μέτρα.
 8. Αναστολή και των αναδρομικών δόσεων του ΕΤΕΑΕΠ πέραν από τις τρέχουσες εισφορές ΕΦΚΑ.
 9. Χορήγηση άτοκων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ευέλικτους όρους από τις τράπεζες προς τους επαγγελματίες.
 10. Ένταξη των μηχανικών σε προγράμματα ΕΣΠΑ με δυνατότητες επιδότησης 100%. (Αντίστοιχα με τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν σε περιορισμένες περιφέρειες της χώρας).
 11. Αναβολή στην διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων που αφορούν τεχνικά έργα από όλους του φορείς του δημοσίου, με εξαίρεση εκείνων που αφορούν την δημόσια υγεία και έχουν χαρακτήρα κατ' επείγοντος. Έκδοση αποφάσεων από όλα τα υπουργεία αντίστοιχη με αυτή του Υπουργείου υποδομών και μεταφορών Υ.Α.20319/24-03-2020 (ΦΕΚ1022Β/2020).
 12. Ειδικά μέτρα φοροελάφρυνσης και στήριξης για Τρίτεκνους/Πολύτεκνους/ΑΜΕΑ του τεχνικού επιστημονικού κλάδου.

Β) Ενέργειες για την ενίσχυση της απομακρυσμένης εργασίας

Πολεοδομίες

 1. Ηλεκτρονική αίτηση και απάντηση περί χρήσεων γης.
 2. Ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης στελεχών και αντιγράφων σχεδίων οικοδομικών αδειών και ηλεκτρονική αποστολή σκαναρισμένων αντιγράφων.
 3. Ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης αντιγράφων αποφάσεων και σχεδίων εξαιρέσεων από κατεδάφιση.
 4. Ηλεκτρονική αίτηση και διεκπεραίωση λοιπών υπηρεσιών (καταγγελίες, στοιχεία ρυμοτομικών, όροι δόμησης κ.λπ.)
 5. Επικύρωση εγγράφων και αντιγράφων με χρήση ψηφιακής υπογραφής.
 6. Ηλεκτρονική αίτηση για έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών γραμμών.
 7. Έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
 8. Ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης αποσπασμάτων πράξεων εφαρμογής και πολεοδομικών μελετών.

Κτηματολόγιο

Προτείνεται η άμεση επαναλειτουργία των γραφείων του κτηματολογίου εξυπηρετώντας απομακρυσμένα για το διάστημα των μέτρων με ηλεκτρονική αίτηση και αποστολή αποσπασμάτων κτηματολογικού διαγράμματος και αντιγράφων κτηματολογικού φύλλου μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής των παραβόλων.

Τεχνικές Υπηρεσίες

1. Ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των παρακάτω εγγράφων που αφορούν στα δημόσια έργα με χρήση μέσων ψηφιακής υπογραφής:
Αιτήσεις - Βεβαιώσεις
Επιμετρήσεις
Λογαριασμοί
Α.Π.Ε.
Πρωτόκολλα Παραλαβής
2. Ηλεκτρονική αίτηση και διεκπεραίωση λοιπών υπηρεσιών.

ΕΦΚΑ

1. Ηλεκτρονική αίτηση και αποστολή ασφαλιστικής ενημερότητας (για την περίπτωση οικονομοτεχνικών έργων, για είσπραξη λογαριασμών, για συμμετοχή σε δημοπρασίες κ.λπ.).

2. Ηλεκτρονική αίτηση απογραφής, μεταβολών και εκκαθάρισης οικονομοτεχνικών έργων

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών

Ηλεκτρονική αίτηση και έγκριση άδειας και μεταβιβάσεις ( Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Καυσίμων, Άδεια Λειτουργίας Συνεργείου Οχημάτων )

Δ/νση Ανάπτυξης:

Ηλεκτρονική αίτηση για έγκριση και άδεια λειτουργίας εγκατάστασης (Ηλεκτρονική αποστολή ερωτηματολογίου και εγκρίσεων ηλεκτρονικά)

Γ) Νομοθετική ρύθμιση για την παράταση όλων των καταληκτικών ημερομηνιών που αφορούν στο σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων Μηχανικών.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι: Ν.4495/2017 περί αυθαιρέτων, Ν.4178/13, δηλώσεις-υποχρεώσεις πολιτών προς το Κτηματολόγιο, δήλωση τ.μ. στους Δήμους, πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκον, προγράμματα ΕΣΠΑ, LEADER, κ.α.)

B2Green
By B2Green.gr 11:01, 30/03/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα