Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Σε ΦΕΚ οι παρατάσεις αδειών εγκατάστασης & προσφορών σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Σε ΦΕΚ οι παρατάσεις αδειών εγκατάστασης & προσφορών σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Civiltech

Οι παρατάσεις αδειών εγκατάστασης & προσφορών σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ συμπεριλήφθηκαν στην τελευταία ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ και αφορά σε " Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις".

Δείτε παρακάτω τι αναφέρεται στο επίμαχο άρθρο:

Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις ενεργειακού τομέα

1. Εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής, μεταφοράς, εφοδιασμού και διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων, καθώς και παραγωγής, διανομής, μεταφοράς και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου δύνανται να προμηθεύονται υλικά και ανταλλακτικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσιμων εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους, κατά παρέκκλιση των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από επιχειρήσεις ή εμπορικά καταστήματα που εμπίπτουν στις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις περί αναστολής λειτουργίας. Η επιχείρηση ή το εμπορικό κατάστημα που θα εξυπηρετήσει την κατ’ εξαίρεση αυτή προμήθεια θα λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της εταιρείας του πρώτου εδαφίου, αποκλειστικά με σκοπό την παράδοση των ζητούμενων υλικών ή ανταλλακτικών, για χρονικό διάστημα και με προσωπικό που είναι απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης, τηρουμένων όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

2. α) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται περ. (θ) ως εξής:

«(θ) να παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα χρήσης εφαρμογών τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του διαδικτύου ή και άλλων κατάλληλων μέσων:

(θα) κατά την υποβολή προσφοράς από τους Προμηθευτές για την παροχή υπηρεσίας Προμήθειας,

(θβ) για τη σύναψη και τροποποίηση σύμβασης Προμήθειας,

(θγ) για τη διάθεση οποιουδήποτε τυποποιημένου υλικού που καταρτίζει ο Προμηθευτής, της σύμβασης Προμήθειας, καθώς και των εγγράφων που τη συνοδεύουν. Το υλικό αυτό δύναται να παρέχεται και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί.

(θδ) για ζητήματα χρεώσεων που αφορούν στις σχετικές υπηρεσίες,

(θε) για την αποστολή των λογαριασμών κατανάλωσης και

(θστ) για την εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης, εμπρόθεσμη ή μη».

β) Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν και τις συμβάσεις Προμήθειας που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της.

γ) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν διατάξεις νόμου ή κανονιστικών πράξεων που ρυθμίζουν αντίθετα τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα.

3. α) Παρατείνονται κατά έξι (6) μήνες:

αα) H διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, οι οποίες λήγουν μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

αβ) Οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ή επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), με υποχρέωση θέσης αυτών σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

β) Παρατείνονται κατά τέσσερις (4) μήνες:

βα) H διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ οι οποίες λήγουν από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ββ) Οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ή επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, με υποχρέωση θέσης αυτών σε λειτουργία, κανονική ή δοκιμαστική, από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

βγ) Η ημερομηνία εφαρμογής (1.1.2021) των Τιμών Αναφοράς που ορίζονται με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.03.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1021), καθώς και ειδικά για το παρόν έτος η ημερομηνία εφαρμογής (1.1.2021) των Τιμών Αναφοράς της απόφασης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016.

βδ) Η προθεσμία θέσης σε λειτουργία, δοκιμαστικής ή κανονικής, των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των περ. (α) και (β) της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016, που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.

γ. Παρατείνεται κατά δύο (2) μήνες η προθεσμία για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), και για την υποβολή στον αρμόδιο Διαχειριστή της σχετικής εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 3 της υποπαρ. Ι.1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), το πέρας της οποίας εμπίπτει στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την έναρξη ισχύος της παρούσας μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 13:20, 31/03/2020