Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Το έργο ZERO-PLUS: Οικοδομώντας τους αστικούς οικισμούς του μέλλοντος

Το έργο ZERO-PLUS: Οικοδομώντας τους αστικούς οικισμούς του μέλλοντος

Civiltech

Έχοντας ως κύριο στόχο, την επίτευξη οικισμών μηδενικής και θετικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών ενέργειας, το Ευρωπαϊκό έργο ZERO-PLUS έχει αναπτύξει και εφαρμόσει, το προηγούμενο διάστημα, ένα ολοκληρωμένο και οικονομικά αποδοτικό σύστημα. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας καινοτόμες λύσεις για το κτιριακό κέλυφος, που αφορούν την παραγωγή και τη διαχείριση της ενέργειας σε επίπεδο οικισμού.

Οι πιλοτικοί οικισμοί του έργου έχουν αναπτυχθεί σε 4 χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία και Κύπρο) με διαφορετικά κλιματικά χαρακτηριστικά. Οι οικισμοί αποτελούνται από διαφορετικούς τύπους κτιρίων, από βίλες έως πολυκατοικίες κοινωνικής στέγασης, αποδεικνύοντας έτσι τη δυνατότητα προσαρμογής και ευρείας εφαρμογής της κεντρικής ιδέας του έργου ZERO-PLUS. Και οι 4 οικισμοί βρίσκονται σήμερα σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης και έχουν να παρουσιάσουν σημαντικά αποτελέσματα.

Οι σημαντικότερες βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόζονται στις μελέτες περιπτώσεων του ZERO-PLUS, βασίζονται σε διάφορες τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούνται στην κλίμακα τόσο κτιρίων όσο και οικισμών. Μέσω της προσεκτικής επιλογής αυτών των τεχνολογιών, οι οποίες αυξάνουν την απόδοση των δομικών στοιχείων του κτιρίου που παρέχουν εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας στους οικισμούς, επιτυγχάνεται επίσης σημαντική μείωση του κόστους.

Η διαδικασία αυτή μειώνει το αρχικό κόστος κατασκευής, επιτρέποντας, για παράδειγμα, τη χρήση λιγότερων υλικών αλλά και διαθέσιμο χώρο που θα χρησιμοποιηθούν για εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, οι εφαρμοζόμενες τεχνολογίες θα συμβάλλουν στην ευρεία δυνατότητα χρήσης αυτών των κτιρίων με συνέπεια την επέκτασή τους στην αγορά.

Πιο συγκεκριμένα οι τεχνολογίες που εξετάζονται για χρήση στις μελέτες περιπτώσεων του έργου ZERO-PLUS περιλαμβάνουν:

  • Υψηλής απόδοσης μόνωση, θέρμανση και φωτισμό καθώς και αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης ενέργειας κτιρίων (Building Energy Management Systems/ BEMS).
  • Καινοτόμα συστήματα παραγωγής ενέργειας.
  • Λύσεις για το δίκτυο διανομής, αποθήκευση ενέργειας και έλεγχο μικρο-πλέγματος καθώς και ιδανική κλιματική διαχείριση των ανοιχτών χώρων στον οικισμό.

Οι τεχνολογίες που εξετάζονται προς χρήση στις μελέτες περιπτώσεων του έργου ZERO-PLUS περιλαμβάνουν τα εξής:ANERDGY WindRail C30 και MRE C05, ARCA High Concentrating Photovoltaic (HCPV) FAEHCPV system (έχει αναπτυχθεί από την Idea srl), Freescoo HVAC (έχει αναπτυχθεί από την startup Solarinvent), LFR technology (έχει αναπτυχθεί από την Idea srl),photovoltaic Solarblocks (έχει αναπτυχθεί από τηνstartup SBSkin), ABB Load Control, ABB REACT, ABB Home Energy Management System, FIBRAN insulation system, HIVE Active Heating & Smart controls.

Σχετικά με το έργο ZEROPLUS:

Το ZERO-PLUS είναι ένα ολοκληρωμένο και οικονομικά αποδοτικό σύστημα σχεδιασμού, κατασκευής και παρακολούθησης των οικισμών μηδενικής και θετικής ενεργειακής κατανάλωσης. Το έργο ZERO-PLUS προσφέρει στην αγορά ένα καινοτόμο και παράλληλα άμεσα εφαρμόσιμο συνδυασμό υπηρεσιών και εργαλείων για το σχεδιασμό και την κατασκευή αστικών συνοικιών, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά, τόσο το αρχικό κόστος, όσο και το κόστος λειτουργίας τους. Η προσέγγιση του ZERO-PLUS εστιάζει στο επίπεδο των οικισμών, αντί σε μεμονωμένα κτίρια, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνει τους προμηθευτές τεχνολογικού εξοπλισμού, τους ειδικούς σε θέματα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και τους κατασκευαστές οι οποίοι συνεργάζονται από τα πρώτα στάδια του έργου. Η προσέγγιση του έργου ZERO-PLUS αποτελείται από τρία στάδια: Σχεδιασμός, Κατασκευή και Χρήση με το καθένα να εμπεριέχει τη δική του ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων.

B2Green
By B2Green.gr 13:59, 08/04/2020