Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


B2Green: Σας ζητούμε συγνώμη για τις καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται σε τεχνικό πρόβλημα της Top.Host

Ελλάκτωρ: Δυναμικές επιδόσεις το 2019

Ελλάκτωρ: Δυναμικές επιδόσεις το 2019

Civiltech

Αύξηση της κερδοφορίας κατά 125% καταγράφηκε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κατά 57% στις Παραχωρήσεις το 2019 σε σύγκριση με το 2018, σύμφωνα με τις επιδόσεις του ομίλου Ελλάκτωρ  ενώ η οικονομική επίδοση της Κατασκευής, σημείωσε μείωση τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και ως προς τα αποτελέσματα μετά από φόρους.

Τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με την ανάλυση, τη στρατηγική που έχει παρουσιάσει η διοίκηση και προβλέπει, μεταξύ άλλων, επικέντρωση σε Παραχωρήσεις και ΑΠΕ – με συνεχή αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των αιολικών πάρκων – και ταυτόχρονη επικέντρωση της Κατασκευής σε Ελλάδα και Ρουμανία, καθώς και διακοπή δραστηριοτήτων (stop loss) σε χώρες ή σε έργα που είχαν αναληφθεί παλαιότερα και επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα.

Απόρροια αυτής της στρατηγικής, καθώς και της περιορισμένης δημοπράτησης νέων έργων στην Ελλάδα το 2019, είναι και ο περιορισμός του κύκλου εργασιών της Κατασκευής που οδήγησε σε συνεπακόλουθη μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2019, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 1.273,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.857,3 εκατ. ευρώ το 2018. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν για τη χρήση 2019 σε 80,6 εκατ. ευρώ (193,9 εκατ. ευρώ εξαιρώντας μη επαναλαμβανόμενες ζημιές ύψους 113,3 εκατ. ευρώ από κατασκευή φωτοβολταϊκών στο εξωτερικό, και κυρίως στην Αυστραλία, των οποίων η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί) έναντι 142,9 εκατ. ευρώ το 2018. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε ζημιές 84,0 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 25,8 εκατ. ευρώ το 2018 και τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημιές 105,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 95,6 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

Ο Όμιλος έχει μειώσει πλέον σημαντικά τη δραστηριότητά του στο εξωτερικό, είτε ολοκληρώνοντας τα έργα που είχε αναλάβει (π.χ. Αυστραλία, Αλβανία, Σερβία) είτε αποχωρώντας από ζημιογόνες δραστηριότητες (stop loss) στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της Κατασκευής. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εξυγίανσης του ισολογισμού και του εξορθολογισμού της οικονομικής αποτύπωσης του Oμίλου, η Διοίκηση επέλεξε συνειδητά την απομείωση υπεραξίας που είχε σχηματιστεί από παρελθούσες εξαγορές εταιρειών της Κατασκευής, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω τα οικονομικά αποτελέσματα του συγκεκριμένου Κλάδου με ζημιές 41,8 εκατ. ευρώ.

Η δήλωση του CEO

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2019, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε: «Η επίδοση του 2019 είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής του Ομίλου για επικέντρωση στους κλάδους ΑΠΕ, Παραχωρήσεων, την ενίσχυση του κλάδου Περιβάλλοντος, αλλά και την αναδιάρθρωση του κλάδου Κατασκευής. Στην Κατασκευή κάναμε αποφασιστικά βήματα, όπως η απεμπλοκή από ζημιογόνα έργα και ο μεγάλος περιορισμός της εκτός συνόρων δραστηριότητας, με επικέντρωση του κατασκευαστικού κλάδου σε Ελλάδα και Ρουμανία, και υπηρεσιών Facility Management στο Κατάρ. Το 2020, οι προτεραιότητες είναι, πρώτον η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων επιλογών για την προστασία του Ομίλου και των ανθρώπων του από την πανδημία Covid-19, με παράλληλη έμφαση στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις δραστηριότητές μας, δεύτερον η υλοποίηση των επενδυτικών πλάνων των επιμέρους κλάδων και τρίτον η επίτευξη του στόχου αναδιάταξης της Κατασκευής».

Τα δάνεια

Σημειώνεται ότι ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του ομίλου στις 31.12.2019 διαμορφώθηκε σε 846,0 εκατ. ευρώ έναντι 584,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018. Υπενθυμίζεται ότι πραγματοποιήθηκε επίσης η έκδοση δύο διεθνών ομολογιακών δανείων, το πρώτο των 600 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019 και το δεύτερο των 70 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2020, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησης για τον όμιλο και εξασφαλίζοντάς του πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές.

naftemporiki.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 12:51, 04/05/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα