Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΣΠΕΦ: Κίνδυνος στάσης πληρωμών του ΔΑΠΕΕΠ στις ΑΠΕ μέχρι την απόδοση έκπτωσης φόρου 25%

ΣΠΕΦ: Κίνδυνος στάσης πληρωμών του ΔΑΠΕΕΠ στις ΑΠΕ μέχρι την απόδοση έκπτωσης φόρου 25%

Civiltech

Επιστολή προς το υπουργείο Οικονομικών απέστειλε ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά σχετικά με την αδυναμία του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ στην ενημέρωση του TAXISNET αναφορικά με την εφαρμογή της υποσχεθείσας έκπτωσης φόρου 25% για την άπαξ σε μια δόση καταβολή φόρων μέχρι 30/4/20. Η πρόσκαιρη αδυναμία αυτή ωστόσο δεν θα ήταν πρόβλημα αν δεν οδηγούσε σε παράλυση το TAXISNET που παρά την εξόφληση των φορολογικών υποχρεώσεων των παραγωγών συνεχίζει να εμφανίζει ληξιπρόθεσμους τους φορολογουμένους και δεν τους χορηγεί ηλεκτρονικά φορολογική ενημερότητα, η οποία και απαιτείται για την εξόφληση των τιμολογίων τους από τον ΔΑΠΕΕΠ. Περιττό να αναφερθεί πως η λήψη φορολογικής ενημερότητας με φυσικό τρόπο από τις ΔΟΥ και η εν συνεχεία επίσης με φυσικό τρόπο κατάθεση τους στον ΔΑΠΕΕΠ είναι πρακτικώς αδύνατη για τους χιλιάδες παραγωγούς ΑΠΕ πανελλαδικά και ταυτόχρονα επικίνδυνη για την δημόσια υγεία λόγω COVID-19 και του συνωστισμού που θα προκαλέσει.

Δείτε αναλυτικά την επιστολή:

Θέμα : Επαπειλούμενη στάση πληρωμών στις ΑΠΕ ένεκα αδυναμίας εμπρόθεσμης ενημέρωσης του TAXISΝΕΤ για έκδοση φορολογικών ενημεροτήτων λόγω άπαξ εξόφλησης μέχρι 30/4/20 φορολογικών υποχρεώσεων από τους παραγωγούς σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης της Κυβέρνησης για έκπτωση φόρου 25%.

Αξιότιμε κε Υπουργέ και κε Διοικητή

Όπως γνωρίζετε με ΠΝΠ η Κυβέρνηση θεσμοθέτησε και ζήτησε από τους φορολογουμένους να στηρίξουν τα φορολογικά έσοδα του Κράτους την κρίσιμη περίοδο του COVID-19 που διανύουμε, καταβάλλοντας σε μία δόση μέχρι 30/4/20 κάθε φορολογική τους υποχρέωση (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), υποσχόμενη ταυτόχρονα πως 25% επί των καταβληθέντων σε μία δόση αυτών ποσών θα τους πιστωθεί μελλοντικά ως έκπτωση από προσεχείς μετά την 1/5/20 νέες φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Εξ' όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, μεγάλο μέρος των παραγωγών ΑΠΕ έσπευσε να στηρίξει το Κράτος στο κάλεσμα αυτό και εξόφλησε σε μία δόση μέχρι 30/4/20, αντί για περισσότερες μεταχρονολογημένες που δικαιούταν, τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Προς έκπληξη μας ωστόσο, αντί για επίσπευση της υποσχεθείσας ανταμοιβής οι επιχειρήσεις ΑΠΕ (και όχι μόνο) θα αντιμετωπίσουν στο μεταξύ στάση πληρωμών από τον ΔΑΠΕΕΠ, αφού οι οργανωτικές αδυναμίες της ΑΑΔΕ για εμπρόθεσμη ενημέρωση του ΤAXISΝΕΤ για την ρύθμιση αυτή, συνεπάγεται την παύση έκδοσης φορολογικών ενημεροτήτων από το σύστημα. Το TAXISΝΕΤ δηλαδή παρότι εμφανίζει τις πληρωμές του φόρου που έγιναν, εντούτοις συνεχίζει να δείχνει τους υπόχρεους ως ληξιπρόθεσμους για τα εισπραχθέντα ποσά αυτά. Έτσι οι υπόχρεοι δεν δύνανται ηλεκτρονικά να εκδώσουν φορολογική ενημερότητα. Όπως είναι ωστόσο γνωστό, ο ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ως νομικό πρόσωπο που ανήκει στο Δημόσιο δεν προβαίνει σε καμία πληρωμή προς τους παραγωγούς αν δεν υφίσταται προηγουμένως σε ισχύ έγκυρη φορολογική ενημερότητα καταχωρημένη στο σύστημα του.

Επικοινωνώντας ο Σύνδεσμος μας με τις φορολογικές Αρχές για το τι μέλλει γενέσθαι, δυστυχώς αντιμετωπίσαμε εικόνα αδυναμίας στην άμεση επίλυση του ζητήματος. Σε απάντηση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, οι ΔΟΥ καλούν τους φορολογουμένους που χρειάζονται φορολογική ενημερότητα να μεταβούν με φυσικό τρόπο στην Υπηρεσία τους για να την εκδώσουν, πράγμα που ωστόσο όχι μόνο είναι φύση αδύνατο να γίνει για χιλιάδες φορολογουμένους αλλά και επικίνδυνο για την δημόσια υγεία, αν ληφθούν υπόψη οι επίμονες συστάσεις των ειδικών περί αποφυγής συνωστισμών. Η ταλαιπωρία μάλιστα και οι ουρές συνωστισμού για τους Πολίτες δεν θα τελειώσουν μόνο στις ΔΟΥ αλλά θα επεκταθούν και στον ΔΑΠΕΕΠ, ο οποίος φορολογικές ενημερότητες που εκδίδονται με φυσικό τρόπο από τις ΔΟΥ και όχι ηλεκτρονικά από το TAXISΝΕΤ δεν τις αποδέχεται σκαναρισμένες με e-mail αλλά μόνο με φυσική κατάθεση στα γραφεία του ή αποστολή ταχυδρομικώς. Περιττό βεβαίως να αναφέρουμε πως ο ΔΑΠΕΕΠ δεν δύνανται να παραλάβει με φυσικό τρόπο ή ταχυδρομικώς και να καταχωρήσει εμπρόθεσμα ενημερότητες ακόμα και αν υποτεθείσθω οι παραγωγοί μπορούσαν με φυσικό τρόπο να τις εκδώσουν από τις ΔΟΥ Πανελλαδικά, όπως η δραστηριότητα μας είναι διεσπαρμένη.

Αξιότιμε κε Υπουργέ

Η κατάσταση που περιγράψαμε τείνει να διαμορφώσει κωμικοτραγικές καταστάσεις πανελλαδικά στις ΔΟΥ και στον ΔΑΠΕΕΠ και να οδηγήσει σε στάση πληρωμών στις ΑΠΕ, την ώρα που οι παραγωγοί ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Κυβέρνησης έσπευσαν να στηρίξουν τα φορολογικά έσοδα του Κράτους. Επιπλέον διαβρώνει καίρια την αξιοπιστία της Πολιτείας στους λόγους και στα έργα της. Αν το Υπουργείο σας και η ΑΑΔΕ δεν δύνανται άμεσα να διορθώσουν το πρόβλημα, κατά την άποψη μας και για όσο αυτό συνεχίζεται, οι λύσεις μπορούν να είναι οι ακόλουθες δύο εναλλακτικές:

  • Είτε να αποσυνδεθεί και να γίνει σε δεύτερο χρόνο (δηλαδή όταν η ΑΑΔΕ καταστεί μηχανογραφικά έτοιμη) η πίστωση της έκπτωσης του 25% στους φορολογουμένους από την εκκαθάριση του υπολοίπου της μερίδας καθενός εκάστου, ώστε να μπορέσει όπως συνέβαινε κάθε μήνα μέχρι τώρα το TAXISNET να λειτουργήσει και να εκδοθούν ηλεκτρονικά οι φορολογικές ενημερότητες.
  • Είτε να επιτραπεί παροδικά στον ΔΑΠΕΕΠ να προβαίνει σε πληρωμές προς τους παραγωγούς ΑΠΕ χωρίς φορολογική ενημερότητα.

Ευχαριστούμε για την προσοχή και τις άμεσες ενέργειες σας.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

Δρ. Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Γιώργος Σαμαράς – Γεν. Γραμματέας.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 19:39, 10/05/2020