Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Ενστάσεις στο 'Εξοικονομώ': Τροποποίηση σύνθεσης των Επιτροπών Ενστάσεων

Ενστάσεις στο 'Εξοικονομώ': Τροποποίηση σύνθεσης των Επιτροπών Ενστάσεων

Civiltech

Με νέα της απόφαση η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ) προχώρησε στην "Τροποποίηση σύνθεσης των Επιτροπών Ενστάσεων του Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ".

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποφάσισε: 

  1. Την αντικατάσταση του Φραντζή Σιγάλα και του Ανδρέα Βουγογιαννόπουλου, ως Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου αντιστοίχως, της Επιτροπής Ενστάσεων που συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν 112/30.08.2019 Πράξη Προέδρου ΔΣ & Διευθύνοντος Συμβούλου, από την Ανναλίζα Ευσταθίου, με αναπληρωτή αυτής τον Δημήτριο Χριστιανίδη.
  2. Την αντικατάσταση του Ανδρέα Βουγογιαννόπουλου ως αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής Ενστάσεων που συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν 113/30.08.2019 Πράξη Προέδρου ΔΣ & Διευθύνοντος Συμβούλου, από τον Δημήτριο Χριστιανίδη.
  3. Την αντικατάσταση των Συντονιστών των ανωτέρω Επιτροπών Ενστάσεων του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ, Ευριπίδη Παπαδημητρίου και Αλέξη Πετίδη, από την Αικατερίνη Γκιώνη.
  4. Την προσθήκη του Παρασκευά Αβραμίδη ως εκ περιτροπής μέλους στις ανωτέρω αναφερόμενες Επιτροπές Ενστάσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 112/30.08.2019 και 113/30.08.2019 Πράξεις Προέδρου ΔΣ & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΑΤ περί ορισμού Επιτροπής για τη διαχείριση των Ενστάσεων σε αιτήσεις του Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ.

Διαδικασία Ενστάσεων

Υπενθυμίζουμε τη διαδικασία που προβλέπεται για την υποβολή ενστάσεων, σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος:

Α. Κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης

Κατά της γνωστοποίησης (μέσω του πληροφοριακού συστήματος) ότι η αίτηση είναι σε διαδικασία απόρριψης, ο αιτών δύναται να υποβάλλει ένσταση (αντιρρήσεις).

Η ένσταση υποβάλλεται προς το Δικαιούχο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoekoii@etean.com.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση της απόρριψης. Εξετάζεται από το Δικαιούχο τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης. Ο Δικαιούχος εισηγείται την απόρριψη ή αποδοχή αυτής προς την Επενδυτική Επιτροπή.

Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται από το Δικαιούχο εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ένστασης και κοινοποιείται αμελλητί στους αιτούντες μέσω του πληροφοριακού συστήματος

Β. Κατά την υλοποίηση της πράξης

Β.1 Κατά της διαδικασίας ανάκλησης απόφασης υπαγωγής, που δύναται να προκύψει από τους ελέγχους που διενεργούνται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και για τις οποίες προκύπτει δημοσιονομική διόρθωση και υποχρέωση επιστροφής ενίσχυσης, οι ωφελούμενοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση.

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του πορίσματος του ελέγχου.

Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται από τη Διαχειριστική Αρχή εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της ένστασης.

Β.2 Σε περίπτωση ανάκλησης απόφασης υπαγωγής των ωφελουμένων που δύναται να προκύψει από ελέγχους που διενεργούνται μετά την απόφαση υπαγωγής και για τις οποίες δεν προκύπτει δημοσιονομική διόρθωση, οι ωφελούμενοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως προς το Δικαιούχο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του πορίσματος του ελέγχου για τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται δάνειο και εξήντα (60) ημερών για τις περιπτώσεις που έχει ληφθεί δάνειο και απαιτείται για την υποστήριξη της ένστασης υποβολή στοιχείων που εκδίδει ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός.

Η ένσταση εξετάζεται από το Δικαιούχο τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης. Ο Δικαιούχος εισηγείται την απόρριψη ή αποδοχή αυτής προς την Επενδυτική Επιτροπή. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται από το Δικαιούχο εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ένστασης.

Οι αποφάσεις ανάκλησης, δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης καθώς και αποφάσεις επί ενστάσεων κοινοποιούνται αμελλητί στους αιτούντες. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από το Δικαιούχο κοινοποιούνται στους αιτούντες μέσω του πληροφοριακού συστήματος.


Προετοιμασία & παρεμβάσεις

Οι ωφελούμενοι που έχουν έργα προς υλοποίηση, καλούνται να επιλέξουν τον ιδανικό συνεργάτη και τα κατάλληλα υλικά για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.
Ταυτόχρονα, εν οψει της επανέναρξης του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα προκειμένου να συγκεντρώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης.
Και στις δύο περιπτώσεις, το RunMyProject by B2Green μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο, για τις ιδανικές προτάσεις παρεμβάσεων στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ», σε κατηγορίες όπως:

Πατώντας στις παραπάνω κατηγορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι & οι δικαιούχοι (& όχι μόνο) του "εξοικονομώ II" να βρουν τον κατάλληλο συνεργάτη για αυτούς, για την αντίστοιχη κατηγορία παρέμβασης.

B2Green
By B2Green.gr 17:50, 15/05/2020