Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Τελευταια νεα

Αυθαίρετα: Πάρτε μέρος σε ερωτηματολόγιο-παρέμβαση • Τι πρέπει να γίνει με την παράταση

Επενδύσεις 9 δισ. σε ΑΠΕ µε εξπρές αδειοδοτήσεις σε βάθος τριετίας

Επενδύσεις 9 δισ. σε ΑΠΕ µε εξπρές αδειοδοτήσεις σε βάθος τριετίας

Civiltech

Ακόμα και τα 9 δισ. ευρώ µπορούν να φτάσουν οι επενδύσεις σε σταθµούς Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας µέσα στην επόµενη τριετία, εάν οι συνθήκες στην ελληνική οικονοµία έχουν µια φυσιολογική εξέλιξη και εάν επιβεβαιωθεί στην πράξη η στροφή της πολιτείας προς τη διευκόλυνση των «πράσινων» επενδύσεων. Η αισιόδοξη αυτή προοπτική στηρίζεται στο γεγονός ότι µε προσπάθειες χρόνων εκ µέρους των εταιρειών υπάρχουν αυτήν τη στιγµή έτοιµες, πλήρως αδειοδοτηµένες επενδύσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος περίπου 2.400 Μεγαβάτ, ενώ άλλα περίπου 5.800 Μεγαβάτ έργων ΑΠΕ έχουν πλήρη περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ).

Τα έργα αυτά µπορούν να υλοποιηθούν σε βάθος τριετίας, δεδοµένου µάλιστα ότι τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα εµφανίζονται πρόθυµα να χρηµατοδοτήσουν αυτού του τύπου τις επενδύσεις, οι οποίες θεωρούνται από τις λιγότερο επισφαλείς και συνεπώς διευκολύνουν τις τράπεζες στην πιστωτική τους επέκταση. Την ίδια στιγµή, πέραν των εταιρειών που έχουν παρουσία τα τελευταία χρόνια (ελληνικών ή ξένων συµφερόντων), έντονο είναι το ενδιαφέρον νέων, µεγάλων επενδυτικών σχηµάτων, τα οποία αναζητούν τρόπο να εισέλθουν στην ελληνική αγορά. Για να το επιτύχουν διερευνούν τις δυνατότητες για εξαγορά είτε αδειοδοτηµένων projects, είτε έτοιµων αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων εν λειτουργία. Την είσοδο νέων «παικτών» ευνοεί η πλήρης αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ στην οποία προχωρά σταδιακά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρώτο µέρος αυτής της προσπάθειας πήρε σάρκα και οστά µε το περιβαλλοντικό νοµοσχέδιο που εισήγαγε το ΥΠΕΝ και ψήφισε η Βουλή προ δύο εβδοµάδων.

Αναμόρφωση

Πρόκειται για την «εισαγωγή» ενός ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου που θα αναµορφώσει πλήρως την αδειοδοτική διαδικασία για τα έργα ΑΠΕ, µειώνοντας δραστικά τον απαιτούµενο χρόνο στα δύο χρόνια, από επτά χρόνια που διαµορφώνεται -κατά µέσον όρο- σήµερα. Η σηµαντικότερη τοµή που έφερε το νέο νοµοθέτηµα είναι η αντικατάσταση της Αδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ µε τη Βεβαίωση Παραγωγού, η οποία θα εκδίδεται άµεσα µέσω του αυτοµατοποιηµένου ενιαίου πληροφοριακού συστήµατος που ξεκίνησε ήδη να δηµιουργείται από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.

Επόμενος στόχος του ΥΠΕΝ η απλούστευση της διαδικασίας για την άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας μιας μονάδας ΑΠΕ. Στο τραπέζι πρόταση για πλήρη κατάργηση της πρώτης

Με την παρέµβαση αυτή θα µηδενιστεί ο χρόνος της πρώτης φάσης, που σήµερα απαιτούσε ενάµιση µε δύο χρόνια. Η διαδικασία αυτή συνοδεύει την απλοποίηση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση που ρυθµίζεται επίσης από το νοµοσχέδιο, µε την οποία λειτουργεί παράλληλα. Το νοµοσχέδιο παρεµβαίνει στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, την Αδεια Παραγωγής, για την οποία απαιτούνται τώρα ενάµιση µε δύο χρόνια για να εκδοθεί από τη ΡΑΕ. Σε δεύτερο χρόνο θα απλοποιηθούν τα επόµενα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας, µέχρι το τελευταίο που είναι οι Αδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας.

Η σηµαντικότερη τοµή του νέου νοµοθετήµατος είναι η αντικατάσταση της Αδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ µε τη Βεβαίωση Παραγωγού, η οποία θα εκδίδεται άµεσα, µηδενίζοντας τον χρόνο της πρώτης φάσης που σήµερα απαιτούσε ενάµιση µε δύο χρόνια

Δεύτερη φάση

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι την επόµενη µέρα, κυριολεκτικά, µετά την ψήφιση του περιβαλλοντικού νοµοσχεδίου, η γενική γραµµατέας και πρόεδρος της σχετικής επιτροπής, Αλεξάνδρα Σδούκου, ξεκίνησε τη διαδικασία για την απλοποίηση και των επόµενων φάσεων, ολόκληρης δηλαδή της πορείας ενός σταθµού ΑΠΕ µέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Εχει ζητηθεί από τους φορείς που εκπροσωπούν τις διάφορες «πράσινες» τεχνολογίες να καταθέσουν τις επικαιροποιηµένες προτάσεις τους, ενώ αυτήν την εβδοµάδα πραγµατοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη της επιτροπής που έχει δηµιουργηθεί στο ΥΠΕΝ και στην οποία συµµετέχουν οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, οι φορείς αδειοδότησης και οι εκπρόσωποι της αγοράς. Οπως έχει πει στη Βουλή ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς, τα όσα αναφέρθηκαν κατά την ακρόαση των φορέων στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής θα αποτελέσουν επίσης υλικό προς επεξεργασία για τη διαµόρφωση του νέου πλαισίου.

Η «ασφυξία» στον ΔΕΔΔΗΕ

Θέµατα που απασχολούν την επιτροπή είναι αρχικά η έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που απαιτούνται για την εφαρµογή των όσων προβλέπει το περιβαλλοντικό νοµοσχέδιο, αλλά και η λύση, σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο, των προβληµάτων που έχουν δηµιουργηθεί µε την «ασφυξία» στον ΔΕΔΔΗΕ όσον αφορά τη σύνδεση νέων σταθµών ΑΠΕ στο δίκτυο διανοµής. Το κύριο µενού ωστόσο είναι η απλοποίηση για την άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας µιας µονάδας ΑΠΕ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις σκέψεις των επιτελών του ΥΠΕΝ υπάρχουν ακόµα και ρηξικέλευθες λύσεις, οι οποίες είναι βέβαιον ότι θα εξεταστούν και εάν αξιολογηθούν ως εφικτές θα τεθούν σε εφαρµογή.

Συγκεκριµένα γίνεται λόγος ακόµα και για πλήρη κατάργηση της άδειας εγκατάστασης και διατήρηση µόνο της τελικής άδειας λειτουργίας. Χρονικά, ο στόχος είναι να υπάρχει πριν από το καλοκαίρι ένα πρώτο κείµενο προς διαβούλευση. Οι όποιες αλλαγές αποφασιστούν θα αποτελέσουν την ύλη ενός νέου νοµοσχεδίου που θα ολοκληρώνει την παρέµβαση στην αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ. Οπως ανέφερε στη Βουλή ο κ. Θωµάς, στόχος είναι έως τον Ιούνιο του επόµενου χρόνου (2021) η Ελλάδα να έχει ευθυγραµµιστεί µε την ευρωπαϊκή οδηγία που επιτάσσει ολοκλήρωση της αδειοδότησης των ΑΠΕ σε δύο χρόνια για τα περισσότερα έργα και σε τρία χρόνια για τα ειδικά έργα.«Θέλουµε από ουραγοί να γίνουµε πρωτοπόροι στις ΑΠΕ» είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. «∆εν µπορούµε να µιλάµε σοβαρά για ανάπτυξη έργων ΑΠΕ χωρίς να λύσουµε τα αδειοδοτικά ζητήµατα».

ethnos.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 12:37, 25/05/2020