Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει και πάλι αμφιλεγόμενο κατάλογο των βιοκαυσίμων στις μεταφορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει και πάλι αμφιλεγόμενο κατάλογο των βιοκαυσίμων στις μεταφορές

Civiltech

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να επεκτείνει τον κατάλογο των λεγόμενων προηγμένων ή δεύτερης γενιάς βιοκαυσίμων της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED II).

Το RED II έχει εγκριθεί, αλλά πρέπει να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία της ΕΕ των 27 έως τον Ιούλιο του 2021 πριν τεθεί σε ισχύ. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι να απελευθερώσει τον άνθρακα στον τομέα των μεταφορών της ΕΕ έως το 2030, επίσης με τη χρήση προηγμένων βιοκαυσίμων που αποτελούν μέρος του παραρτήματος IX της νομοθεσίας.

Πηγές ανέφεραν στην EURACTIV ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει νομική εντολή να επανεξετάζει τακτικά τον κατάλογο των προηγμένων βιοκαυσίμων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX), αλλά τόνισε ότι «η Επιτροπή έχει την εξουσία να προσθέτει πρώτη ύλη, αλλά να μην αφαιρεί την πρώτη ύλη από το Παράρτημα IX».

Πρόσθεσαν ότι η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη ξεκίνησε στο πλαίσιο μιας μελέτης που στοχεύει στην προετοιμασία της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για την αναθεώρηση, η οποία προβλέπεται για τον Ιούνιο του 2021.

«Δεν αντιπροσωπεύει ένα επίσημο μέρος της διαδικασίας», εξήγησαν οι πηγές.

Ωστόσο, το ζήτημα έχει εγείρει υποψίες καθώς ορισμένες προηγούμενες προηγμένες προτάσεις για βιοκαύσιμα ήταν αμφιλεγόμενες.

Αρκετά έγγραφα της ΕΕ έχουν τονίσει την ανάγκη για επιχειρηματική βεβαιότητα και επενδυτική εμπιστοσύνη, ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ελαφρώς διαφορετική.

Η βιομηχανία βιοκαυσίμων διαμαρτύρεται εδώ και πολύ καιρό ότι η συνεχώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα αυτό έχει πλήξει σοβαρά τη βιομηχανία.

Οι επικριτές προτείνουν ότι η κατασκευή μονάδας βιοκαυσίμων σημαίνει 3-5 χρόνια βαριάς επένδυσης πριν από οποιαδήποτε έσοδα και εκτός εάν υπάρχει τουλάχιστον 10ετής ορίζοντας, η επένδυση είναι λιγότερο και λιγότερο πιθανή.

«Δεν είναι σίγουρο ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ωστόσο, βλέπουμε τον κίνδυνο ότι αυτή η αξιολόγηση, αν και κατοχυρώνεται στη νομοθεσία, θα προκαλέσει την αβεβαιότητα των επενδυτών », δήλωσε ο Εμμανουήλ Desplechin, γενικός γραμματέας της ευρωπαϊκής ένωσης ανανεώσιμης αιθανόλης (ePURE), στο EURACTIV.

Ο Desplechin πρόσθεσε ότι αυτή η διαδικασία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να «αποσπάσει την προσοχή» των κρατών μελών από την επίτευξη των στόχων τους για το 2020 βάσει του RED I και να μεταφέρει το RED II στην εθνική νομοθεσία έως τον Ιούλιο του 2021.

«Για να διατηρηθούν οι επενδυτικές αποφάσεις, ο υφιστάμενος δευτερεύων στόχος και το ανώτατο όριο που συνδέονται με τις πρώτες ύλες των παραρτημάτων IX-A και B βάσει του RED II πρέπει να ικανοποιηθούν βάσει των υφιστάμενων καταλόγων», είπε, προσθέτοντας ότι η πολλαπλή μέτρηση πολλών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι αντιπαραγωγική για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και διαιωνίζει μόνο την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα.

«Παρέχει κίνητρα για δόλιες πρακτικές και πρέπει να εξαλειφθεί», επέμεινε ο Desplechin.

Η διπλή μέτρηση σημαίνει, για παράδειγμα, ότι εάν μια κατανάλωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι 2%, θα μετρηθεί ως 4% της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στις μεταφορές.

Αυτή η προσέγγιση εγείρει ανησυχίες σχετικά με τον απώτερο στόχο της μείωσης της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, με την έννοια ότι η «εικονική» κατανάλωση δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ενεργειακές ανάγκες των μεταφορών που πρέπει να καλυφθούν.

ΠΗΓΗ: EURACTIV

agrocapital.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 18:13, 27/05/2020