Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


e-άδειες: Προκήρυξη για την επέκταση & συντήρηση συστημάτων αυθαιρέτων, ελεγκτών μηχανικών, προσθήκη νέων τύπων αδειών κλπ

B2Green avatar
19:38, 27/05/2020
Business > Μηχανικοί > Νέα

e-άδειες: Προκήρυξη για την επέκταση & συντήρηση συστημάτων αυθαιρέτων, ελεγκτών μηχανικών, προσθήκη νέων τύπων αδειών κλπ

Civiltech

Διαβάστε σχετικά:


ΕΟΔΥ

Διαγωνισμό για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Έκδοσης Αδειών προκήρυξε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Πέρα από τα θέματα που αφορούν στο διαγωνισμό (προϋπολογισμό, κριτήρια κατακύρωσης, προθεσμίες κλπ.), ενδιαφέροντα ως προς τις προθέσεις του ΤΕΕ είναι όσα αναφέρονται στη διακηρυξη για το αντικείμενο της σύμβασης. Σε αυτά λοιπόν ξεχωρίσαμε τα εξής:

Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση-επέκταση του λογισμικού πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών και συγκεκριμένα τα υποσυστήματα:

 • Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων από Υπεύθυνους Μηχανικούς
 • Σύστημα Εποπτείας για Ελέγχουσες Αρχές
 • Σύστημα Ελέγχου για Ελεγκτές Μηχανικούς
 • Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου Αυθαίρετης Δόμησης με χρήση Γεωγραφικών Δεδομένων
 • Σύστημα Εποπτείας από Ιδιοκτήτες - Συμβολαιογράφους κλπ
 • Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) για την Παρακολούθηση των Δεικτών Δόμησης και την Υποβοήθηση στη Λήψη Αποφάσεων
 • Σύστημα Αντιγράφων Ασφαλείας Πραγματικού Χρόνου

Τομείς επέκτασης ή τροποποιήσεων

Οι υπηρεσίες επέκτασης-συντήρησης περιλαμβάνουν τροποποιήσεις στη λειτουργικότητα των εφαρμογών σύμφωνα με τις απαιτήσεις την υπηρεσίας του ΤΕΕ όπως αυτές θα προκύπτουν από την κανονική λειτουργία ή τις απαιτήσεις της πολιτείας λόγω τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα ανωτέρω συστήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τομείς επέκτασης ή τροποποιήσεων.

 • Να υλοποιήσει τις απαιτούμενες μεταβολές για τον εναρμονισμό του υπάρχοντος λογισμικού στο νέο νομοθετικό πλαίσιο
 • Να ενσωματώσει νέους, πρόσθετων τύπων αδειών, σύμφωνα με οδηγίες του ΤΕΕ.
 • Θα υποστηρίξει με προσαρμογή των συστημάτων για την ίδρυση νέων Υπηρεσιών Δόμησης.
 • Τροποποιήσεις λειτουργικότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις χρηστών
 • Υποστήριξη για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το ΤΕΕ ανά 2 μήνες θα εκδίδει δελτίο επιθυμητών τροποιήσεων ή επεκτάσεων των πληροφοριακών συστημάτων το οποίο θα ανακοινώνει στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος σε διάστημα 10 εργασίμων ημερών θα παρουσιάζει στο ΤΕΕ αναλυτικές προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εφαρμογών. Το ΤΕΕ σε 5 εργάσιμες ημέρες πρέπει να εγκρίνει τις προδιαγραφές. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δεν θα ξεπερνά τις 30 εργάσιμες ημέρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οι τροποιήσεις είναι εκτεταμένες και μετά από σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ μπορεί να γίνει υπέρβαση του χρόνου υλοποίησης και μέχρι 60 εργάσιμες ημέρες. Η υλοποίηση των εφαρμογών θα γίνεται σε παράλληλα συστήματα που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος τα οποία θα έχουν πλήρη λειτουργικότητα (εκτός από την κλιμάκωση πολλών ταυτόχρονων χρηστών).

Το ΤΕΕ θα καλείται εγγράφως να ελέγχει την υλοποίηση και να διατυπώνει τυχόν παρατηρήσεις σε 5 εργάσιμες ημέρες. Οι παρατηρήσεις θα ενσωματώνονται από τον ανάδοχο σε 5 εργάσιμες ημέρες. Μαζί με τις εφαρμογές ο ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει σχέδιο και κώδικά (scripts) αντικατάστασης των εφαρμογών και δεδομένων στα παραγωγικά συστήματα με εκτίμηση τυχόν χρόνου που θα απαιτηθεί να μην λειτουργούν οι υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις που απαιτείται παύση των υπηρεσιών μεγαλύτερη από 2 ώρες η εγκατάσταση νέων εκδόσεων θα γίνεται σε μή εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στοιχεία διαγωνισμού

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016
   
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή
   
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία : 10.6.2020
Ημέρα : Τετάρτη
Ώρα : 11:00 π.μ.
   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία : 10.6.2020
Ημέρα : Τετάρτη
Ώρα : 11:00 π.μ.
   
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφεία T.Ε.Ε., Νίκης 4,
7ος όροφος,
αίθουσα 709,
10563 ΑΘΗΝΑ
   
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
   
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%
   
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12 μήνες
   

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ

B2Green
By B2Green.gr 19:38, 27/05/2020