Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Τα προβλήματα των μηχανικών που αναλαμβάνουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας

B2Green avatar
08:46, 11/06/2020
Business > Μηχανικοί > Νέα

Τα προβλήματα των μηχανικών που αναλαμβάνουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας

Civiltech

Έγγραφο προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση απέστειλε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης αναφορικά με τις ειδικότητες μηχανικών που μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και τα προβλήματα που έχουν προκύψει, προτείνοντας παράλληλα τους τρόπους επίλυσης τους.

Στο έγγραφο, υπογραμμίζεται: «Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας στην περιοχή ευθύνης του, έχει υποχρέωση να επισημάνει τα προβλήματα που έχουν προκύψει, κατά την εφαρμογή του Αρθ. 13 του ΚΝΥΑΕ, εξαιτίας του γεγονότος ότι, αφενός δεν περιλαμβάνονται σε αυτό οι νέες ειδικότητες μηχανικών που δεν υπήρχαν όταν συντάχθηκε το αρχικό ΠΔ, αφετέρου του αποκλεισμού, χωρίς καμία επιστημονική βάση, της ειδικότητας των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από κάθε δυνατότητα ανάληψης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας. Τα προβλήματα αυτά έχουν επισημανθεί και από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με αποτέλεσμα το Υπουργείο, για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις και παραλείψεις του Αρθ.13, να εκδώσει γραπτές οδηγίες (ΑΠ 61477/Δ9 3110/18-01-2018, Δ/νση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία) οι οποίες, κατά την άποψη μας, αντιμετωπίζουν το ζήτημα αποσπασματικά και εν τέλει ανεπαρκώς».

Διαβάστε αναλυτικά το έγγραφο παρακάτω:

ΘΕΜΑ:  Ειδικότητες μηχανικών που μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας (Αρθ. 13 του ΚΝΥΑΕ, Ν. 3850/2010, ΦΕΚ 84/Α/2010)

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως αυτή κωδικοποιείται στον «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων» (ΚΝΥΑΕ, Ν. 3850, ΦΕΚ 84/Α/2010), συμβάλλουν καθοριστικά ως αρμόδιοι, κατά περίπτωση, τεχνικοί ασφαλείας στην προσπάθεια της Πολιτείας να εξασφαλίσει τις απαραίτητες συνθήκες για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Ο καθορισμός των ειδικοτήτων των μηχανικών που μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, ορίζονται στο Αρθ. 13 του ΚΝΥΑΕ, το οποίο αποτελεί κωδικοποίηση του ΠΔ 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α)

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας στην περιοχή ευθύνης του, έχει υποχρέωση να επισημάνει τα προβλήματα που έχουν προκύψει, κατά την εφαρμογή του Αρθ. 13 του ΚΝΥΑΕ, εξαιτίας του γεγονότος ότι, αφενός δεν περιλαμβάνονται σε αυτό οι νέες ειδικότητες μηχανικών που δεν υπήρχαν όταν συντάχθηκε το αρχικό ΠΔ, αφετέρου του αποκλεισμού, χωρίς καμία επιστημονική βάση, της ειδικότητας των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από κάθε δυνατότητα ανάληψης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας.  Τα προβλήματα αυτά έχουν επισημανθεί και από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με αποτέλεσμα το Υπουργείο, για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις και παραλείψεις του Αρθ.13, να εκδώσει γραπτές οδηγίες (ΑΠ 61477/Δ9 3110/18-01-2018, Δ/νση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία) οι οποίες, κατά την άποψη μας, αντιμετωπίζουν το ζήτημα αποσπασματικά και εν τέλει ανεπαρκώς.

Για την οριστική επίλυση αυτών των προβλημάτων, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η τροποποίηση του Αρθ.13 του ΚΝΥΑΕ, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην σύγχρονη πραγματικότητα και επιπλέον θα λαμβάνει υπόψη της διατάξεις του ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/Α/2018) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα». Επισημαίνουμε ότι στο Αρθ 2, παρ. ιζ του ΠΔ 99/2018 οι «υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας της εργασίας» ορίζονται μεταξύ των «κοινών δραστηριοτήτων μηχανικής», στις οποίες μπορούν να δραστηριοποιηθούν και οι δεκατρείς (13) βασικές ειδικότητες μηχανικών που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του συγκεκριμένου ΠΔ.

Έχοντας ως βάση τα παραπάνω, το ΤΕΕ/ΤΚΜ σας καλεί να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειας για την τροποποίηση του Αρθ. 13 του ΚΝΥΑΕ ώστε:

    1. Να ενταχθούν στις ειδικότητες του Πίνακα του Αρθ. 13, όλες οι ειδικότητες μηχανικών του ΠΔ 99/2018. Δηλαδή επιπλέον των ήδη υπαρχόντων, οι ειδικότητες του Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού, του Ναυπηγού Μηχανικού, του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, του Μηχανικού Περιβάλλοντος, του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, του Μηχανικού Παράγωγης και Διοίκησης και να κατανεμηθούν στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας αναλόγως του αντικειμένου σπουδών τους.
    2. Στο Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας (α/α 20 του Πίνακα του Αρθ.13),  που περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο «α) Εμπόριο, β) Μεταφορές, Αποθηκεύσεις, Επικοινωνίες γ) Τράπεζες και λοιπά Οικονομικά ιδρύματα, Ασφάλειες δ) Λοιπές Δραστηριότητες» θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα ανάληψης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και στις 13 ειδικότητες μηχανικών.
    3. Στο Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας (α/α 19 του Πίνακα του Αρθ.13)  που περιλαμβάνει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε «Δημόσια Έργα» θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα ανάληψης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και στους κατόχους της ειδικότητας του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, σύμφωνα με το αντικείμενο σπουδών τους και τα ισχύοντα σήμερα επαγγελματικά τους δικαιώματα, αλλά και τις προβλέψεις του Αρθ. 1, παρ. 1γ του ΠΔ 90/2014 (ΦΕΚ 138/Α/2014), σύμφωνα με το οποίο μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών Δημοσίων Έργων που τηρεί το αρμόδιο υπουργείο στις κατηγορίες έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών και λιμενικών.

Κύριε Υπουργέ

Κρίνουμε ότι η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων μας θα συμβάλει στην άρση ορισμένων άδικων και αντιεπιστημονικών περιορισμών που τίθενται από το υφιστάμενο Αρ. 13 του ΚΝΥΑΕ στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού και θα επιτρέψουν, σε ένα πολύτιμο για την χώρα, επιστημονικό δυναμικό, να προσφέρει και αυτό τις υπηρεσίας του στην συλλογική προσπάθεια για την εξασφάλιση συνθηκών Ασφάλειας και Υγείας για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Τσακούμης

 

B2Green
By B2Green.gr 08:46, 11/06/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα