Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Η βιομηχανία βιοντίζελ ανησυχεί για τα σχέδια αεροπορικών καυσίμων της Επιτροπής

Η βιομηχανία βιοντίζελ ανησυχεί για τα σχέδια αεροπορικών καυσίμων της Επιτροπής

Civiltech

Σε μια επιστολή που εστάλη σε τρεις Επιτρόπους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου Frans Timmermans, η ευρωπαϊκή βιομηχανία βιοντίζελ με βάση τα απόβλητα εξέφρασε τις ανησυχίες της σχετικά με τα φερόμενα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF).

Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων από χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι (UCO) και ζωικά λίπη δήλωσαν ότι συμφώνησαν με την πρωτοβουλία της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ για πράσινα καύσιμα στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, αλλά επεσήμαναν ορισμένες προκλήσεις που ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις τους.

«Καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε στα πολύ πρώιμα στάδια της σύνταξης του νόμου, ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας στρογγυλής τραπέζης SAF που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2020, αξιωματούχοι της Επιτροπής ξεχώρισαν πιθανά μέτρα για την προώθηση της SAF, συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής ανάμειξης και μέτρων προτεραιότητας» για την κατεύθυνση υγρών οδικών μεταφορών καύσιμα προς την αεροπορία », γράφει η επιστολή.

Μια εντολή ανάμειξης σημαίνει ανάμειξη SAF με κηροζίνη, μια διαδικασία παρόμοια με το πετρέλαιο και τα βιοκαύσιμα στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Η αεροπορία αντιπροσωπεύει περίπου το 2,1% των παγκόσμιων εκπομπών CO2 - περίπου ισοδύναμη με τις συνολικές ετήσιες εκπομπές της Γερμανίας - καθιστώντας την αεροπορία έναν βασικό τομέα για την απαλλαγή από άνθρακα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ΟΗΕ για το κλίμα που καθορίζονται στη συμφωνία του Παρισιού.

Περισσότερο από το 99% των εκπομπών αεροπορικών εταιρειών και περίπου το 50% των εκπομπών αεροδρομίου σχετίζονται με την καύση των καυσίμων αεριωθούμενων. Ο τομέας των αεροπορικών εταιρειών έχει δεσμευτεί να μειώσει, έως το 2050, τις καθαρές εκπομπές CO2 της αεροπορίας στο 50% αυτών που ήταν το 2005.

Με την αναθεωρημένη Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RED II), η Επιτροπή έχει θέσει στόχο 14% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την απαλλαγή από τον άνθρακα στον τομέα των μεταφορών της Ευρώπης στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς όπως το UCO.

Όμως, η βιομηχανία βιοντίζελ φοβάται τώρα ότι με την πρωτοβουλία SAF, το στέλεχος θέλει να μετατοπίσει τα βιοκαύσιμα με βάση τα απόβλητα από τις οδικές μεταφορές στην αεροπορία, τα οποία φοβούνται ότι ενδέχεται να δημιουργήσουν ανισορροπίες στην αγορά και επίσης να επιβραδύνουν τις προσπάθειες οδικής απαλλαγής από άνθρακα.

Για να χρησιμοποιηθούν οι πρώτες ύλες με βάση τα απόβλητα, όπως το UCO και τα ζωικά λίπη, πρέπει να μετατραπούν μέσω μιας τεχνολογικά προηγμένης διαδικασίας και λίγοι παραγωγοί της ΕΕ θα είναι σε θέση να βελτιώσουν αυτές τις πρώτες ύλες με βάση τα απόβλητα σε καύσιμα αρκετά υψηλής ποιότητας για χρήση στο SAF.

Ως εκ τούτου, κάθε μέτρο που δημιουργεί εντολές ή δυσανάλογα κίνητρα για τη χρήση UCO και ζωικών λιπών για την αεροπορία θα δώσει ένα κρίσιμο οικονομικό πλεονέκτημα στους παραγωγούς SAF, επιτρέποντάς τους να κυριαρχήσουν στην αγορά πρώτων υλών.

Η βιομηχανία επισήμανε στην επιστολή ότι αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο σε άλλους παραγωγούς βιοντίζελ, οδηγώντας τελικά στο κλείσιμο των φυτώριων.

«Αυτό θα επέφερε σημαντικά λιγότερες συνολικές μειώσεις αερίων του θερμοκηπίου συνολικά, προκαλώντας έτσι ένα μεγάλο πλήγμα για την απαλλαγή από τον άνθρακα στον τομέα των οδικών μεταφορών της ΕΕ».

agrocapital.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 15:55, 17/06/2020