Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Διαγωνισμοί ΑΠΕ: Απαντήσεις από τη ΡΑΕ στα ερωτήματα που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους

Διαγωνισμοί ΑΠΕ: Απαντήσεις από τη ΡΑΕ στα ερωτήματα που κατατέθηκαν από	τους	ενδιαφερόμενους

Civiltech

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 834/2020 Απόφασής της (ΦΕΚ Β’ 2108/02.06.2020), όπως ισχύει, με την οποία προκήρυξε τη διενέργεια ανταγωνιστικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ, αναρτά τις απαντήσεις στα ερωτήματα, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, ως εξής:

• Στην υπ’ αριθμ. 2/2020 Προκήρυξη, και συγκεκριμένα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’, Άρθρο7. “Δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία - Προϋποθέσεις συμμετοχής”, πέραν των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 7.1, αναφέρεται στην παράγραφο 7.3 ότι “…. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία έχουν και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Κάτοχοι Φωτοβολταϊκών Σταθμών, που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α’ 122) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (ΦΕΚ Α’ 204), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας….”. Συνεπώς, το ερώτημά μας είναι να διευκρινιστεί εάν στην συγκεκριμένη ανταγωνιστική διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι Φωτοβολταϊκών Σταθμών, που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α’ 122) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (ΦΕΚ Α’ 204), και η ισχύς του Φωτοβολταϊκού Σταθμού είναι μεγαλύτερη των 20 MW ( >20 MW).

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4488/19.12.2017), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/ 22.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 1263/10.04.2018), ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.179988/09.10.2018 (ΦΕΚ Β’ 4850 /31.10.2018) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511/27.02.2019 (ΦΕΚ Β’ 779 /06.03.2019) Υπουργικές Αποφάσεις: «Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 5 του άρθρου 3 και του άρθρου 6, οι ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που θα διεξάγονται για την ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης χαρακτηρίζονται ως ειδικές κατά τεχνολογία. Πιο συγκεκριμένα θα διεξάγονται ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές για:

  • αιολικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW (θα συμμετέχουν και οι σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες),
  • αιολικoύς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW και για αιολικούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες, Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW,
  • φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW».

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται ότι «θα διεξαχθούν τουλάχιστον δύο (2) πιλοτικές κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW, φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW, συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW, συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW, συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW και φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α’ 122) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (Α’ 204), ανεξαρτήτως ή μη κοινού σημείου σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW»

Συνεπώς, στις τεχνολογικά ουδέτερες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ, όπως στην τρέχουσα υπ’ αριθμ. [2/2020] Προκήρυξη της ΡΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.3, δύνανται να συμμετέχουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί, που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α’ 122) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (Α’ 204), εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 20 MW.

Ως εκ τούτου Φ/Β σταθμός ισχύος μεγαλύτερης των 20MW δεν είναι δυνατόν να λάβει μέρος στην τρέχουσα – ανά τεχνολογια - ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β εγκαταστάσεις [2/2020].

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 20:17, 17/06/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα