Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Digital Engineering

Επιτόκιο 2,75% για το ομόλογο της «Τιτάν»

B2Green avatar
12:26, 03/07/2020
Business > Green Business > Νέα

Επιτόκιο 2,75% για το ομόλογο της «Τιτάν»

Civiltech

Ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για την έκδοση του νέου ομολόγου διάρκειας επτά ετών και ύψους 250 εκατ. ευρώ του ομίλου «Τιτάν». Το επιτόκιο διαμορφώθηκε εντέλει σε 2,75%, ακόμα χαμηλότερα και από το εύρος που είχε οριστεί τις προηγούμενες ημέρες και το οποίο κινούνταν μεταξύ 2,875% και 3,125%.

Πρόκειται για δείγμα της υψηλής ζήτησης που καταγράφηκε από τους ξένους θεσμικούς επενδυτές για τη συγκεκριμένη έκδοση, η οποία σημειωτέον έγινε στο εξωτερικό και ως εκ τούτου έχει ιδιαίτερη σημασία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ομίλου «Τιτάν», το εύρος των εντολών που υποβλήθηκαν ήταν πάνω από δύο φορές η ονομαστική αξία της έκδοσης, δηλαδή ξεπέρασαν τα 500 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου, ενώ στις 7 Ιουλίου η Titan Global Finance Plc., η οποία είναι ο εκδότης, θα υποβάλει αίτηση στο χρηματιστήριο της Ιρλανδίας, ώστε οι ομολογίες να εισαχθούν στην επίσημη λίστα και να διαπραγματεύονται στο Global Exchange Market (GEM). Οι νέες ομολογίες θα φέρουν την εγγύηση της Titan Cement International SA και της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.

Οπως ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδας η διοίκηση του ομίλου, τα έσοδα από την έκδοση του νέου αυτού ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν για την πρόωρη εξαγορά πριν από τη λήξη τους, του συνόλου ή μέρους του υφιστάμενου υπολοίπου των ομολογιών προγενέστερης έκδοσης του 2016, ύψους 300 εκατ. ευρώ, με ετήσιο επιτόκιο 3,5% και λήξη τον Ιούνιο του 2021.

Με βάση την πρόταση εξαγοράς που έχει κατατεθεί, προβλέπεται η καταβολή (τοις μετρητοίς) στους κατόχους των υφιστάμενων ομολογιών ποσού 1.016 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας καταβολής, η οποία αναμένεται να είναι η περί την 9η Ιουλίου 2020.

Σήμερα, το τρέχον υπόλοιπο του συγκεκριμένου ομολόγου ανέρχεται σε 287,8 εκατ. ευρώ.

Με την κίνηση αυτή, ο όμιλος «Τιτάν» αναχρηματοδοτεί μέρος του δανεισμού του με σαφώς πιο ευνοϊκούς όρους, μειώνοντας το χρηματοπιστωτικό του κόστος σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Σημειωτέον ότι η διοίκηση έχει ενισχύσει την κεφαλαιακή ρευστότητα του ομίλου σε 400 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας υφιστάμενες γραμμές πίστωσης, προκειμένου να προασπίσει την τσιμεντοβιομηχανία από τυχόν «κραδασμούς», λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης που έχει προκαλέσει η πανδημία.

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί να αξιοποιηθεί η εν λόγω ρευστότητα, καθώς οι συνέπειες, τουλάχιστον στη λειτουργία του ομίλου, είναι πολύ ηπιότερες απ' ό,τι είχε προβλεφθεί αρχικά.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του φετινού πρώτου πενταμήνου (Ιανουάριος - Μάιος) η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 5,5%, σε 97,3 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, χάρη στο χαμηλότερο κόστος καυσίμων.

Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν κατά 9,1%, σε 3,5 εκατ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ, χθες η Eurobank όρισε νέα τιμή-στόχο για τη μετοχή της «Τιτάν», προκειμένου να αντικατοπτρίζει την πρόσφατη αποτίμηση στο χρηματιστήριο, καθώς η τιμή έχει μειωθεί σε επίπεδο λίγο πάνω από τα 11 ευρώ. Η νέα τιμή-στόχος που δίνει η Eurobank είναι τα 14,8 ευρώ, από 19,1 ευρώ προηγουμένως.

Παράλληλα όμως η χρηματιστηριακή ανάλυση θεωρεί τη σημερινή αποτίμηση ιδιαίτερα ελκυστική για την είσοδο ενδιαφερόμενων επενδυτών-μετόχων, αλλάζοντας έτσι τη σύστασή της σε «buy» (αγορά) από «hold» (διακράτηση).

ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

kathimerini.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 12:26, 03/07/2020