Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Εξοικονομώ-Αυτονομώ με Europa

Κατεδάφιση αυθαιρέτων & αυθαίρετα κτίσματα επί της κορυφογραμμής

Κατεδάφιση αυθαιρέτων & αυθαίρετα κτίσματα επί της κορυφογραμμής

Civiltech

του Λάμπρου Ν. Κίσσα, Πολεοδόμου/Χωροτάκτη Μηχ., MSc/ 123kissas@gmail.com

Όταν, προ ημερών, τα κλιμάκια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προέβησαν στην κατεδάφιση αυθαιρέτων, ήταν εκεί κι ο υπουργός Περιβάλλοντος &ι Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, θεωρώντας πως ισχυροποιεί με την παρουσία του το μήνυμα, ότι το Υπουργείο προχωρά αποφασιστικά στην κατεδάφιση των αυθαιρέτων για τα οποία έχουν βγει τελεσίδικα πρωτόκολλα.

Δυστυχώς, όμως, για την κατηγορία των αυθαιρέτων με το μεγαλύτερο αποτύπωμα οπτικής ρύπανσης, δεν έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως και γι'αυτά δεν επιτρέπεται η ¨τακτοποίησή¨ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89 του ν.4495/17.

Τα αυθαίρετα κτίσματα που υπερβαίνουν το ύψος της κορυφογραμμής των λόφων και κυρίως αυτά που είναι κτισμένα πάνω στην κορυφογραμμή (ή υδατοκρίτη), είναι η επιτομή της φιλαυτίας του Έλληνα αυθαιρετούχου! Και κτίζω αυθαίρετα και με ¨απολαμβάνεται¨ (αν όχι ¨θαυμάστε με¨) όλοι, πανταχόθεν! Αυθαίρετα κτίσματα που είναι πολύ περισσότερα, ως ποσοστό, από τα καταγεγραμμένα, σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες μη ¨τακτοποιήσιμων¨ αυθαιρέτων. Κι αυτό γιατί, τα περισσότερα έχουν ανεγερθεί σε ιδιόκτητα γήπεδα και συνήθως σε μη δασικές εκτάσεις.

Ο ν.4495/17 απαγορεύει την υπαγωγή για τακτοποίηση όταν το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου, που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήση γης, υπερβαίνει το ύψος της κορυφογραμμής. Εξαιρούνται από τα παραπάνω, αυτά που αποδεδειγμένα έγιναν πριν την 31η.12.2003, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3212/2003 (ο οποίος με την σειρά του, είχε τροποποιήσει το άρθρο 1 παρ.9 του από 24/31.5.1985 Π. Δ/τος).

Ορισμό της κορυφογραμμής βρίσκουμε και στο άρθρο 2 παρ 41 του Ν.Ο.Κ. Θα πρέπει να αναφερθεί όμως, πως, έναν εξαιρετικό ορισμό της κορυφογραμμής (υδατοκρίτης) βρίσκουμε στο υπ'αρ.ΔΤΕ/α/5979 /162/22.2.07 έγγραφο της Δ/νσης Τοπ. Εφαρμογών, και κυρίως τον τρόπο που προκύπτει η κορυφογραμμή, σε σχέση με το ύψος του κτίσματος, κλπ.

Και βέβαια, εκτός του γεγονότος πως τα αυθαίρετα κτίσματα που υπερβαίνουν το ύψος της κορυφογραμμής των λόφων ή είναι κτισμένα πάνω στην κορυφογραμμή (ή υδατοκρίτη) έχουν το μεγαλύτερο αποτύπωμα οπτικής ρύπανσης, είναι και τα πιο ¨ενεργοβόρα¨ αυθαίρετα. Και σαφώς δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, αφού τα κτίσματα αυτά είναι παντελώς εκτεθειμένα στον ήλιο, τον αέρα, κλπ.

Σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, περιοχές αιγιαλού παραλίας, ρέματα και εν γένει σε προστατευόμενες περιοχές, είναι να γκρεμιστούν συνολικά 1.108 αυθαίρετα τους επόμενους μήνες, στο σύνολο της χώρας,.

Τα κονδύλια για τις συγκεκριμένες ενέργειες έχουν εξασφαλιστεί, καθώς τα εν λόγω έργα κατεδάφισης τελεσίδικα αυθαίρετων κατασκευών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, έχουν ήδη ενταχθεί στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019», και απομένει η άμεση δράση των διοικήσεων. Η διαδικασία έχει προβλεφθεί να διενεργηθεί με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Κατά την διάρκεια των κατεδαφίσεων των αυθαιρέτων, από τα κλιμάκια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε μεταξύ άλλων πως «οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να διαφυλάξουμε τον φυσικό πλούτο της πατρίδας μας, ο οποίος αποτελεί την πιο πλούσια κληρονομιά που αφήνουμε τα παιδιά μας».

Στο πνεύμα αυτό, προσβλέπουμε στο αναμενόμενο νέο πολεοδομικό - χωροταξικό νομοσχέδιο, να δοθεί η πρέπουσα βαρύτητα και για τα αυθαίρετα που δεν σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό, αλλά μας ¨κλέβουν¨ τον ορίζοντα, την οπτική φυγή και βάζουν τοίχους στα βλέμματα μας.

του Λάμπρου Ν. Κίσσα, Πολεοδόμου/Χωροτάκτη Μηχ., MSc/ 123kissas@gmail.com

B2Green
By B2Green.gr 17:28, 24/07/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα