Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Η αλλαγή στην έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας που θέτει σε κίνδυνο έργα του εξοικονομώ

Η αλλαγή στην έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας που θέτει σε κίνδυνο έργα του εξοικονομώ

Civiltech

Τους κινδύνους που προκύπτουν από αλλαγές στις διατάξεις που αφορούν στην έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας επισημαίνει με παρέμβασή της προς το ΥΠΕΝ Πρωτοβουλία Μηχανικών της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, μέσω επιστολής πoυ εστάλη την 04η Αυγούστου στο ΥΠΕΝ η οποία κοινοποιήθηκε και στις τοπικές Υπηρεσίες Δόμησης, οι μηχανικοί εντοπίζουν το πρόβλημα σε διατάξεις που καταργήθηκαν και αφορούσαν στη συναίνεση των ιδιοκτητών στις εργασίες θερμομόνωσης καθώς και γενικότερα σε εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους. Όπως σημειώνουν οι μηχανικοί, η τροποποίηση των διατάξεων ερμηνεύεται από πολλές ΥΔΟΜ ως απαίτηση πλειοψηφίας στο 100% των ιδιοκτητών, ακόμα και για εργασίες εξωτερικής θερμομονωσης, γεγονός το οποίο θέτει σε κίνδυνο τόσο στις υλοποιήσεις των εν εξελίξει έργων του Εξοικονομώ II όσο και στην αδυναμία έκδοσης της ΕΕΔΜΚ ενόψει του προαναγγελθέντος προγράμματος "Εξοικονομώ-Αυτονομώ", με όλες τις συνέπειες που προκύπτουν από τα ανωτέρω, τόσο για της εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, όσο και για το επάγγελμα των μηχανικών γενικότερα.

Δείτε παρακάτω την επιστολή της πρωτοβουλίας, η οποία κοινοποιήθηκε προς δημοσίευση από το B2Green:

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ :
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων.

Κοινοποίηση :
Αποκεντρωμένη διοίκηση Ν. Κοζάνης, ΥΔΟΜ Κοζάνης, ΥΔΟΜ Γρεβενών, ΥΔΟΜ Φλώρινας, ΥΔΟΜ Καστοριάς, ΥΔΟΜ Βόιου

Την 11η Μαΐου 2020 βγήκε στη δημοσιότητα η υπ’ αριθμ. 43266/1174 απόφαση του ΥΠΕΚΑ η οποία αποσαφηνίζει και απαριθμεί τόσο τις εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ), όσο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της. Στον γενικό τίτλο ακόμα, αναφέρει ότι η συγκεκριμένη απόφαση αντικαθιστά την υπ’ αριθμ. 69701/4461/12-10-2018 απόφαση του ανωτέρω υπουργείου η οποία είχε επισημοποιηθεί με το ΦΕΚ 4520/Β/16-10-2018 και αφορούσε επίσης την διαδικασία έκδοσης ΕΕΔΜΚ.

Ανάμεσα σε πολλά κοινά σημεία με την προηγούμενη απόφαση, περιέχει και πολλές διευκολύνσεις και προσθήκες, όπως για παράδειγμα ο διαχωρισμός οριζοντίων ιδιοκτησιών καθώς και η αλλαγή χρήσης ιδιοκτησιών από κύρια σε κύρια χρήση. Τα παραπάνω αποτελούν μια πραγματική ανάσα για πολίτες και μηχανικούς, αφού για τις ανωτέρω ενέργειες υπό προϋποθέσεις, δεν απαιτείται πλέον άδεια δόμησης η οποία σε πολλές περιπτώσεις απαιτούσε αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να εκδοθεί.

Από την άλλη πλευρά, με έκπληξη διαπιστώσαμε, κατά την ανάγνωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, πως έχει αφαιρεθεί μια κομβικής σημασίας πρόταση της προηγούμενης απόφασης και αφορά σε εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης. Συγκεκριμένα, η απόφαση του 2018 ανέφερε σε ό,τι αφορούσε τις εργασίες τοποθέτησης θερμομόνωσης στο εδάφιο ιζ ότι «Δεν απαιτείται η δήλωση συναίνεσης κατά τα οριζόμενα στην περ. θ της παρ. 3 του άρθρου 1». Επιπλέον, η προγενέστερη απόφαση όριζε ως απαραίτητη πλειοψηφία για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους των κτηρίων, αυτήν η οποία ορίζεται από τον κανονισμό της κάθε πολυκατοικίας αν υπήρχε, άλλως με πλειοψηφία 67% του συνόλου των ιδιοκτητών. Η παραπάνω απαίτηση έχει επίσης αφαιρεθεί από το σώμα της ισχύουσας απόφασης, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα το οποίο έχει διατυπωθεί σε πολλές ΥΔΟΜ και φόρουμ μηχανικών χωρίς περαιτέρω διευκρίνιση, για απαίτηση πλειοψηφίας στο 100% το οποίο θεωρούμε τελείως τραγελαφικό.

Με την παρούσα ζητάμε να διευκρινιστεί πλήρως το ζήτημα του ποσοστού της πλειοψηφίας όπου αυτό είναι αναγκαίο και να προσαρμοστεί σε ένα λογικό ποσοστό ακόμα και κάτω από 67% αφού θεωρούμε πως σε κανένα δημοκρατικό πολίτευμα δεν μπορεί να υπάρχει όρος για απόλυτη πλειοψηφία.

Επιπλέον, απαιτούμε να επανέλθει η οδηγία της απόφασης του 2018 για μη απαίτηση συναίνεσης για εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης αφού δε μιλάμε για αλλοίωση των όψεων των κτηρίων αλλά επέμβαση σε αυτό με σκοπό να καταστεί λιγότερο ενεργοβόρο.

Θεωρούμε ότι σε μια περίοδο όπου τα προβλήματα διογκώνονται, με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί λόγω της πανδημίας, την οικονομία να δέχεται πλήγματα και το επάγγελμα του μηχανικού να απαξιώνεται μέρα με τη μέρα λόγω της πολυδαίδαλης νομοθεσίας, θα έπρεπε κάποια ζητήματα όπως τα παραπάνω να είναι τουλάχιστον ξεκάθαρα για τους παρακάτω κυρίως λόγους:

  1. Έχει ήδη προαναγγελθεί η έναρξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» ως το πλέον σωτήριο πρόγραμμα για την ανάκαμψη της οικονομίας και της αγοράς αλλά και της ίδιας της απαίτησης της κοινωνίας για εξοικονόμηση ενέργειας. Μια εργασία που αποφέρει την βελτίωση της ενεργειακής κλάσης σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με άλλες εργασίες είναι και η εξωτερική θερμομόνωση. Πως θα βγει η άδεια μικρής κλίμακας σε διαμέρισμα πολυκατοικίας αν δεν συναινεί η απαραίτητη πλειοψηφία των ιδιοκτητών; Διότι αν δεν συμπληρωθεί το απαραίτητο ποσοστό οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η μόνωση δεν θα τοποθετηθεί και άρα δεν θα είναι επιλέξιμη η κατοικία παρόλο που θα έπρεπε μέχρι το 2030 να έχουν εξοικονομήσει ενέργεια περί τις 200.000 κατοικίες.
  2. Ήδη από τον Σεπτέμβρη του 2019 τρέχει ο Β κύκλος του προγράμματος με αρκετές καθυστερήσεις. Ξεπερνώντας το αρχικό σοκ από την εξάντληση των αποθεμάτων – να θυμίσουμε ότι στην Περιφέρειά μας πετύχαμε ρεκόρ εξάντλησης των πόρων σε λιγότερο από 40 λεπτά – σε σύντομο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα πολλοί ιδιοκτήτες να μείνουν εκτός χρηματοδότησης, ήρθε η σειρά της εκτέλεσης των εργασιών που επιδοτούνται και η έκδοση των απαραίτητων αδειών. Οι ιδιοκτήτες και οι μηχανικοί που μπήκαν στο πρόγραμμα με το προηγούμενο καθεστώς, είναι αναγκασμένοι να εκδώσουν τις νόμιμες άδειες αφού πρώτα αναζητήσουν τις συναινέσεις; Και αν αναζητήσουν τις συναινέσεις και δεν μπορούν να τις συγκεντρώσουν, οι ιδιοκτήτες θα απενταχθούν από το πρόγραμμα εφόσον δεν προκύψει το απαιτούμενο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας (αφού δεν θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση της θερμοπρόσοψης); Είναι ένα ακόμα κρίσιμο ζήτημα που και αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
  3.  Τίθεται πλέον και το ζήτημα του κατά πόσο λειτουργικό μπορεί να γίνει ένα επάγγελμα όταν οι νόμοι και οι οδηγίες αλλάζουν όχι απλά τόσο γρήγορα αλλά και προς μια πιο δυσλειτουργική κατεύθυνση και εξηγούμε: η έκδοση αδειών μικρής κλίμακας αποφέρει στον μηχανικό και σε ολόκληρο τον τεχνικό κόσμο που θα χρειαστεί να φέρει σε πέρας τις παραπάνω εργασίες ένα εύλογο χρηματικό ποσό για την καθημερινή επιβίωσή του (ασφαλιστικές εισφορές, ενοίκιο γραφείου, λογαριασμοί κτλ). Η απαίτηση ενός ποσοστού συναίνεσης στα όρια του 100% για ορισμένες εργασίες οδηγεί στο αποτέλεσμα πως κάτι τέτοιο θα είναι ανέφικτο, δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις δεν θα προχωρά η έκδοση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και οι ιδιοκτήτες θα αναζητούν άλλους τρόπους πέραν της νόμιμης οδού για την πραγματοποίησή τους. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με εκατοντάδες πολίτες και από την εμπειρία μας τα τελευταία χρόνια είναι φανερό πως σε περιπτώσεις που ζητήθηκε συναίνεση συνιδιοκτητών ή ακόμα και συνέλευσή τους, τις περισσότερες φορές δεν ήταν δυνατόν να συγκεντρωθούν λόγω διενέξεων μεταξύ των ιδιοκτητών, άλλες φορές πάλι λόγω θανάτου δεν ήταν δυνατόν η συμφωνία των κληρονόμων, πολλές φορές λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων ή εγκατάστασής τους στο εξωτερικό δεν μπορούν να παραστούν σε ΚΕΠ.

Με τα παραπάνω είναι φανερό ότι απαιτούμε μια πιο λογική απαίτηση ποσοστού πλειοψηφίας κοντά στη σχετική πλειοψηφία, δηλαδή ποσοστό 51% για τις γενικές εργασίες σε κοινόκτητους χώρους και την προσθήκη στο σώμα της απόφασης για μη απαίτηση συναίνεσης σε εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης σε διαμερίσματα ή στο σύνολο του κτηρίου αφού είναι προς το ενεργειακό συμφέρον των κτηρίων ανά την επικράτεια .

Οι μηχανικοί που υπογράφουν

B2Green
By B2Green.gr 19:34, 05/08/2020