Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Πως θα μετατραπούν τα ''οικόπεδα'' σε ''χωράφια'' μέσα σε μια διετία

Πως θα μετατραπούν τα ''οικόπεδα'' σε ''χωράφια'' μέσα σε μια διετία

Civiltech

Πυρά δέχεται εντός και εκτός δημόσιας διαβούλευσης το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής νομοθεσίας», σε ότι αφορά στην κατάργηση του συνόλου των παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου δόμηση μέσα σε μία διετία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στις μεταβατικές διατάξεις των ρυθμίσεων για την εκτός σχεδίου δόμηση, θα θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα για την ανέγερση κατοικίας, για μόλις δύο χρόνια από την επισημοποίηση του νομοσχεδίου, τα γήπεδα:

α) που κατά την ημέρα δημοσίευσης του νόμου έχουν πρόσωπο σε διεθνείς εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς, καθώς και σε εγκαταλελειμμένα τμήματα αυτών και σε σιδηροδρομικές γραμμές και εφόσον έχουν:

  • Τα γήπεδα που υφίστανται κατά την 12η.11.1962, ημέρα δημοσίευσης του από 24.10.62 βασιλικού διατάγματος (Δ' 142), ελάχιστο πρόσωπο: 10 μέτρα, ελάχιστο βάθος 15 μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν 750 τ.μ.
  • που υφίστανται κατά την 12η.9.1964, ημέρα δημοσίευσής του από 21.7.1964 βασιλικού διατάγματος (Δ' 141), ελάχιστο πρόσωπο: 20 μέτρα, ελάχιστο βάθος 35 μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν 1.200 τ.μ.

β) που έχουν πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, ή δημοτική οδό εφόσον υφίστανται κατά την 17η.10.1978, και έχουν ελάχιστο πρόσωπο 25 μ., ελάχιστο βάθος 40 μ. και ελάχιστο εμβαδόν 2.000 τ.μ.

γ) που δημιουργήθηκαν από την 17η.10.1978 ημέρα δημοσίευσής του από 6.10.1978 π.δ. (Δ'538) μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος με ελάχιστο εμβαδόν 4000 τ.μ.

δ) που έχουν πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, ή δημοτική οδό κατηγορίας Α, εφόσον υφίστανται κατά την 17η.10.1978, και έχουν ελάχιστο πρόσωπο 25 μ., ελάχιστο βάθος 40 μ. και ελάχιστο εμβαδόν 2.000 τ.μ.

ε) που βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών και είχαν κατά την 24η.4.1977, ημέρα δημοσίευσης του από 5.4.77 π.δ. (Δ' 133), ελάχιστο εμβαδόν 2.000 τ.μ., πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, δημοτική κατηγορίας Α οδό, ή σε κοινόχρηστο χώρο τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μ., και ελάχιστο βάθος σαράντα (40) μ.

στ) που είναι άρτια και οικοδομήσιμα και απομειούνται συνεπεία απαλλοτριώσεων ή διανοίξεως διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών, εφόσον μετά την απομείωση αυτή έχουν τα όρια αρτιότητας και τις λοιπές προϋποθέσεις των γηπέδων των προηγουμένων περ. γ' ή δ'.

ζ) σε περιπτώσεις αναδασμών, γήπεδα που δημιουργούνται και δίνονται σε δικαιούχους σε ανταλλαγή αρτίων και οικοδομήσιμων γηπέδων, εφόσον μετά τον αναδασμό αυτόν έχουν τα όρια αρτιότητας και τις προϋποθέσεις των γηπέδων προηγουμένων περ. γ' ή δ'

Ουσιαστικά, με την επισημοποίηση του νομοσχεδίου και εφόσον δεν αλλάξει η ανωτέρω διάταξη, οι ιδιοκτήτες που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει να εκδώσουν οικοδομική άδεια μέσα στην επόμενη διετία, διαφορετικά θα απολέσουν το δικαίωμα δόμησης που έχουν μέχρι στιγμής, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας!

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται και σε σχόλια που έχουν καταγραφεί στη διαβούλευση, οι προτεινόμενες διατάξεις αφορούν μόνο σε κατοικίες, αφήνοντας εκτός τις υπόλοιπες χρήσεις όπως π.χ. βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια, καταστήματα, γραφεία κλπ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είτε πρόκειται για κατοικίες, είτε για άλλες χρήσεις, η αλλαγή της νομοθεσίας με εφαρμογή έπειτα από 2 χρόνια για τις κατοικίες και άμεση εφαρμογή για τις υπόλοιπες χρήσεις, μετατρέπει τα μέχρι σήμερα οικόπεδα σε χωράφια ενώ βέβαια ζημιώνονται κατάφορα και εκείνοι που βασιζόμενοι στην υφιστάμενη νομοθεσία επένδυσαν αδρά στην αγορά έκτασης με την μελλοντική προοπτική αξιοποίησής της η οποία πλέον εξανεμίζεται!

Αξίζει δε να σημειωθεί πως στο ίδιο νομοσχέδιο έχουν συμπεριληφθεί και διατάξεις που επιτρέπουν τη συνένωση όμορων οικοπέδων από την όποια θα προκύψουν μεγαλύτερα οικόπεδα, αξιοποιήσιμα επενδυτικά (π.χ. τουριστικές επενδύσεις κλπ.) Είναι λοιπόν ορατός ο κίνδυνος “ξεπουλήματος” των περιουσιών των μικρών ιδιοκτητών προς όφελος των μεγαλύτερων επενδύσεων.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως λίγες εβδομάδες πριν, κατά την παρουσίαση του προγράμματος εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων για όλη τη χώρα, το ΥΠΕΝ σημείωνε πως η απουσία των ΤΠΣ ενθαρρύνει την εκτός σχεδίου δόμηση, στοχεύοντας στην ολοκλήρωση του προγράμματος για το σύνολο των δήμων και των περίπου 1.140 δημοτικών ενοτήτων τους σε ορίζοντα δεκαετίας..

B2Green
By B2Green.gr 13:08, 10/08/2020