Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της προτείνει η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος

Την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της προτείνει η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος

Civiltech

Με συμμετοχή της στη δημόσια διαβούλευση για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος προτείνει την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της.

Συγκεκριμένα, στην παρέμβασή της η ένωση σημειώνει τα ακόλουθα:

Η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος επιθυμεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Για το σκοπό αυτό, παρουσιάζουμε κατωτέρω τα κυριότερα σημεία υπεροχής της ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις μας και τις βασικές παρατηρήσεις στο υπό διαβούλευση σχέδιο:

Η Ελληνική τσιμεντοβιομηχανία είναι κοινωνικός εταίρος που συνδράμει ουσιαστικά στην εκτροπή αποβλήτων από την ταφή, στόχος ιδιαίτερα σημαντικός όπως αναφέρεται πολλάκις στο υπό διαβούλευση ΕΣΔΑ και διαθέτει ήδη, στα περισσότερα εργοστάσιά της, κατάλληλες εγκαταστάσεις ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων, αδειοδοτημένες και λειτουργούσες. Για τη συνέχιση της δραστηριότητας αυτής δεν απαιτείται από την πλευρά του Δημοσίου κάποιου είδους επένδυση ή δέσμευση πόρων.

Η θερμική αξιοποίηση των αποβλήτων γίνεται σε περιβάλλον πολύ υψηλών θερμοκρασιών και περίσσειας οξυγόνου. Με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο δεν προκύπτει τέφρα επειδή το στερεό υπόλειμμα ενσωματώνεται στο προϊόν (κλίνκερ).

Η συνεπεξεργασία στην τσιμεντοβιομηχανία προσφέρει ουσιαστική λύση στη διαχείριση αποβλήτων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση υλικών. Με τον τρόπο αυτό ιεραρχικά είναι ανώτερη μέθοδος στην πυραμίδα της διαχείρισης απορριμμάτων συγκριτικά με την απλή ανάκτηση ενέργειας.

Η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων αποτελεί βέλτιστη πρακτική εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη και για περισσότερο από δέκα έτη στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η κατευθυντήρια οδηγία της ΕΕ προβλέπει και την επιλογή της ενεργειακής αξιοποίησης στην κυκλική οικονομία. Ειδικά για χώρες με υψηλά ποσοστά ταφής προβλέπεται η αξιοποίηση της υφιστάμενης βιομηχανίας και στη συνέχεια η εξέταση ίδρυσης νέων μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης δεδομένου ότι η πρώτη αποτελεί άμεση λύση καθώς δεν απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες χωροθέτησης και αδειοδότησης όπως οι μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης.

Η προκύπτουσα μείωση του κόστους των στερεών καυσίμων βοηθά την Ελληνική τσιμεντοβιομηχανία να αντιμετωπίσει εισαγωγές και ανταγωνισμό στις εξαγωγές της από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τουρκία, Αίγυπτος, Αλγερία κ.α.) που δεν υπόκεινται στους περιορισμούς εκπομπών CO2 και άλλες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Το αναφερόμενο στο Σχέδιο σενάριο 1 αγνοεί παντελώς την ύπαρξη της Ελληνικής Τσιμεντοβιομηχανίας η οποία αξιοποιεί δευτερογενή καύσιμα πάνω από 10 χρόνια με απόλυτα ασφαλή και επωφελή περιβαλλοντικά μέθοδο, ανώτερη του waste to energy και αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των ΦΟΔΣΑ τη δημιουργία μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης μέσω ΣΔΙΤ ακόμα και σε περιοχές που γειτνιάζουν με υπάρχουσες τσιμεντοβιομηχανίες, ενώ το σενάριο 2 (και το 2α) είναι σαφώς ρεαλιστικότερα και αποτυπώνουν τις δυνατότητες και ανάγκες της βιομηχανίας.

Υπό την προϋπόθεση της δέσμευσης της τσιμεντοβιομηχανίας για τις ποσότητες που μπορεί να παραλάβει, προκύπτει σαφώς συνολικά το πλεονέκτημα της χρήση του δευτερογενούς καυσίμου στην τσιμεντοβιομηχανία (Σενάριο 2 και 2α).

Σημειώνεται επίσης, ότι οι ΦΟΔΣΑ θα παράγουν δευτερογενές καύσιμο σύμφωνα με την πιο κάτω ανάλυση. Η διακριτή παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου και υπολειμμάτων παρουσιάζει πλεονεκτήματα, για τους ακόλουθους κυριότερους λόγους:

• Ευελιξία στις αποφάσεις των ΦΟΔΣΑ τόσο αρχικά, όσο και διαχρονικά.
Για μεγαλύτερη ευελιξία, οι ΜΕΑ πρέπει να είναι εξοπλισμένες με γραμμές (πχ. τεμαχιστή) επεξεργασίας ώστε να μπορούν να διαθέσουν τα υλικά προς συνεπεξεργασία, όταν τα υλικά ανακύκλωσης μένουν αδιάθετα στις ΜΕΑ δημιουργώντας προβλήματα αποθήκευσης

• Δυνατότητα αξιοποίησης του δευτερογενούς καυσίμου στην τσιμεντοβιομηχανία πριν τη δημιουργία των Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η επίσπευση δημιουργίας τους από ΦΟΔΣΑ που επιθυμούν να βαδίσουν νωρίτερα προς την πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων.

Οι παρακάτω Περιφέρειες θα διασφαλίζουν την παραγωγή SRF\RDF από ΜΕΑ κατάλληλο για δευτερογενές καύσιμο, με βάση την αρχή της εγγύτητας σε βιομηχανίες όπως οι τσιμεντοβιομηχανίες, ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή αυτού τουλάχιστον στο 30% των εισερχομένων οδηγώντας σε συνολική ποσότητα άνω των 500kt/έτος. Τα ΠΕΣΔΑ θα διανέμουν την παραγωγή SRF\RDF στις ΜΕΑ με βάση τον σχεδιασμό τους.

Παραγωγή SRF/RDF ανά Περιφέρεια, κατάλληλο για δευτερογενές καύσιμο σε βιομηχανίες (όπως τσιμεντοβιομηχανίες) σε kt/έτος:

ΦΟΔΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ
ΜΕΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 136±15%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΕΑ ΒΟΛΟΥ
ΜΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 48±15%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΜΕΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΜΕΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 37±15%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΑ ΘΗΒΑΣ
ΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΜΕΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 36±15%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΕΔΣΝΑ ΜΕΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΜΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΜΕΑ ΦΥΛΗΣ
ΜΕΑ ΣΧΙΣΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 209±15%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΕΑ ΑΙΓΙΑΛΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 20±15%

Γενικό σύνολο ΕΔΣΝΑ 486±15%

Επίσης όσον αφορά στα ΚΔΑΥ, προτείνουμε τα εξής:

Έχουν ήδη γίνει επιτυχημένες δοκιμές ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων των ΚΔΑΥ στα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, επομένως στον ΕΣΔΑ πρέπει να συμπεριληφθεί όχι ως δυνατότητα αλλά ως υποχρέωση των ΚΔΑΥ και των υφιστάμενων ΜΕΑ η επεξεργασία από τις ίδιες ή από συνεργαζόμενες μονάδες των υλικών που δεν είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν για την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου SRF/RDF και άρα την άμεση εκτροπή τους από την ταφή. Παράλληλα πρέπει να μειωθεί άμεσα το ποσοστό των εισερχομένων στις ΜΕΑ και ΚΔΑΥ υλικών που είναι δυνατόν να οδηγηθούν στην ταφή.

Επισημαίνουμε ότι η ΕΕΑΑ επιδοτούσε την ανάκτηση υλικών συσκευασίας που περιείχαν τα ΑΣΑ (υπόλειμμα της ανακύκλωσης που αντί να καταλήγει στην ταφή γίνεται SRF και οδηγείται σε ενεργειακή αξιοποίηση). Η εν λόγω επιδότηση διεκόπη με απόφαση του ΕΟΑΝ το 2018. Πρέπει να ισχύσει και πάλι, και να λειτουργήσει ως κίνητρο εκτροπής υλικών από την ταφή.

Είναι αναγκαία η εφαρμογή ενιαίου τέλους ταφής σε όλα τα οδηγούμενα σε ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ απόβλητα, λαμβάνοντας υπόψη για τον καθορισμό του το πραγματικό κόστος των εναλλακτικών στην ταφή τρόπων διάθεσης.

Σχετικά με την αξιοποίηση βιολογικών και γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων για την παραγωγή ζωοτροφών, επισημαίνεται η ανάγκη εφαρμογής πολύ αυστηρών προδιαγραφών για την αποφυγή επιπτώσεων στην τροφική αλυσίδα του ανθρώπου. Η επιλογή της ενεργειακής αξιοποίησης είναι σαφώς ασφαλέστερη και με μικρότερο κόστος.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει για τις ιλύες των βιολογικών καθαρισμών.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 11:35, 21/08/2020