Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Ανάγκη για αρμονική συνύπαρξη οικιστικών αναπτύξεων με τη βιομηχανία

B2Green avatar
18:37, 23/08/2020
Business > Green Business > Απόψεις

Ανάγκη για αρμονική συνύπαρξη οικιστικών αναπτύξεων με τη βιομηχανία

Civiltech

Η βιομηχανία προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στην οικονομία ενός κράτους όσο και στην κοινωνία. Συμβάλει στην ανάπτυξη πολλών κλάδων της οικονομίας όπως τη γεωργία, τις κατασκευές και τον τουρισμό, δημιουργεί αρκετές θέσεις εργασίας, και προσφέρει φορολογικά έσοδα στους δήμους και στο κράτος όπου φιλοξενούνται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο με την πανδημία του covid-19 και τις επιπτώσεις στον τουρισμό και την οικονομία μας γενικότερα, η βιομηχανία έχει αποδείξει ότι διαθέτει τις απαραίτητες αντιστάσεις γι' αυτό και το κράτος οφείλει και πρέπει να της δώσει τη σημασία που της αρμόζει.

Στην Κύπρο δεν έχουμε βαριά βιομηχανία ούτε ιδιαίτερα ρυπογόνες μονάδες, παρά ταύτα την τελευταία περίοδο έχουμε γίνει μάρτυρες διαδηλώσεων και προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί από την γειτνίαση οικιών σε συγκεκριμένους δήμους και κοινότητες με τις βιομηχανίες που στεγάζονται σε παρακείμενες βιομηχανικές περιοχές.

Από την ημέρα ένταξης μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η περιβαλλοντική απόδοση της κυπριακής βιομηχανίας έχει βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι αλλαγές σημειώθηκαν κυρίως λόγω της αυστηρότερης περιβαλλοντικής νομοθεσίας που απορρέει από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την τεχνολογική αναβάθμιση των μονάδων, τις βελτιώσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τη γενικότερη τάση για πιο πράσινες μεθόδους, διαδικασίες και τεχνολογίες.

Παρά τις βελτιώσεις που έγιναν, και την αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία και τον εποπτικό έλεγχο, σε διάφορες περιπτώσεις θεωρείται ότι η βιομηχανία εξακολουθεί να ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη ρύπανση του περιβάλλοντος (αέρα, νερών, έδαφος) και τις επιδράσεις στην υγεία.

Χωρίς να επιθυμώ να επέλθω σε συζήτηση επί των συγκεκριμένων περιπτώσεων, οφείλω να σημειώσω τον κυριότερο λόγο για τον οποίο παρουσιάζονται όλα αυτά τα προβλήματα, που δεν είναι άλλος από τον κακό χωροταξικό σχεδιασμό κυρίως των οικιστικών αναπτύξεων. Δυστυχώς έχουμε εκ του αποτελέσματος αποδείξει ότι ο γενικότερος χωροταξικός σχεδιασμός υστερεί σε ανάλυση των δεδομένων, δεν λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις και δεν υπάρχει κανένα μοντέλο εξέλιξης και προγραμματισμού. Ως αποτέλεσμα αυτού έχουμε άναρχα επεκτείνει τις οικιστικές ζώνες σε σημείο που οι οικίες να συναντούν τις παραγωγικές δραστηριότητες που βρίσκονται σωστά τοποθετημένες σε βιομηχανικές περιοχές και έτσι δημιουργούνται ανυπέρβλητα προβλήματα σε όλους με κυριότερο την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολίτων.

Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι οι βιομηχανικές περιοχές και ζώνες, σε όλες τις περιπτώσεις, έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλες θεωρητικά περιοχές πολύ πριν την ύπαρξη οποιονδήποτε οικιστικών αναπτύξεων. Δυστυχώς σε καμία εκ των περιπτώσεων οι αρμόδιες αρχές και ιδιαίτερα οι σχετικοί Δήμοι και Κοινότητες δεν έλαβαν κανένα μετρό διαφύλαξης των περιοχών αυτών από την επέκταση των οικιστικών ζωνών βάζοντας σε ρίσκο την ποιότητα ζωής των συμπολιτών τους και την προστασία του περιβάλλοντος που αποτελεί βασικό άξονα του στρατηγικού σχεδιασμού και ενσωματώνεται σε όλα τα χωρικά σχέδια.

Επειδή ποτέ δεν είναι αργά, και έχοντας υπόψη τα υφιστάμενα δεδομένα με την αστικοποίηση σχεδόν όλων των περιοχών και τις νέες και αυξανόμενες οικιστικές ανάγκες από τη συσσώρευση του πληθυσμού, θα πρέπει από τώρα και στο εξής σε όλες τις επεκτάσεις των οικιστικών ζωνών να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η ύπαρξη βιομηχανικών αναπτύξεων για να διατηρούνται οι απαραίτητες ζώνες ασφαλείας και αποστάσεις οι οποίες η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι απαραίτητες.

Στόχος όλων μας, θα πρέπει να είναι η λήψη όλων των αποφάσεων και μέτρων που να επιτρέπουν την αρμονική συνύπαρξη των οικονομικών δραστηριοτήτων και των βιομηχανιών με τις οικιστικές αναπτύξεις και το φυσικό περιβάλλον.

Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, ΚΕΒΕ

philenews.com

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 18:37, 23/08/2020