Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Ασφαλιστικά σε δύσκολη θέση οι αγρότες με Φ/Β άνω των 500 KW

Ασφαλιστικά σε δύσκολη θέση οι αγρότες με Φ/Β άνω των 500 KW

Civiltech

Το Μάρτιο του 2019, ψηφίστηκε ο νόµος 4602 (ΦΕΚ Α΄45/29.03.19) µε τίτλο: «Έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση του Γεωθερµικού δυναµικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισµός δικτύων διανοµής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις».

Με το άρθρο 72 του νόµου αυτού, τροποποιείται ο νόµος 4416/16 και πιο συγκεκριµένα, στον πίνακα Α' της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 4, προστίθενται δύο κατηγορίες ακόµη, οι 29 και 30, ως κάτωθι:

Από τις παραπάνω δύο προσθήκες θα ασχοληθούµε µε την υπ' αρίθµ 30: είναι το µοναδικό σηµείο στο νόµο Σταθάκη, που γίνεται αναφορά στους αγρότες.

∆εν υπάρχει χειρότερο πράγµα από µία ∆ηµόσια ∆ιοίκηση που αναγκάζει τους πολίτες να διαβάζουν έναν νόµο και να λένε «...εγώ πιστεύω ότι ισχύει αυτό». Είναι κατά την άποψη µου ό,τι πιο ποταπό, πιο απαίσιο, δείγµα ασέβειας και αδιαφορίας του ίδιου του κράτους.

Η κατηγορία που προστίθεται λέει (κατά τη γνώµη µου) ότι οι αγρότες µπορούν να έχουν φωτοβολταϊκό µεγέθους

Να θυµηθούµε τι έγινε µε τα προηγούµενα φωτοβολταϊκά; Ξεκίνησαν οι αγρότες να φτιάχνουν τα 100άρια, τα εισοδήµατα από τα οποία µέχρι το 2013 θεωρούνταν εισοδήµατα από επιχειρηµατική δραστηριότητα.

Το 2014 µε το νόµο 4316, προστέθηκε διευκρίνιση στον ν.3874 η οποία οριστικοποιούσε ότι τo εισόδηµα που προέρχεται από φωτοβολταϊκά έως 100 kW που έχουν στην κατοχή τους αγρότες, θεωρείται και αυτό αγροτικό εισόδηµα.

Και φτάνουµε στο νόµο 4602, όπου και πάλι οι αρµόδιοι του Υπουργείου, δείχνουν ότι έχουν βάλει µόνιµο σκοπό τους να µας τρελάνουν όλους.

Προστέθηκε η κατηγορία ότι ο αγρότης µπορεί να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό έως

Έχω λοιπόν τις κάτωθι ερωτήσεις προς αρµόδιους του Υπουργείου:

  • Από ποια διάταξη εξάγεται ότι το εισόδηµα που θα προκύψει από ένα φωτοβολταϊκό π.χ. 490kW, θεωρείται ότι είναι αγροτικό εισόδηµα;
  • Πώς θα αντιµετωπιστεί ένας αγρότης ο οποίος είχε φωτοβολταϊκό 100kW και έφτιαξε ακόµη ένα 500kW;
  • Εάν το σύνολο της ισχύος είναι π.χ. 590kW, θα διαχωριστεί το εισόδηµα που προκύπτει πέραν των 500kW, ως εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, ή χάνει την δυνατότητα να θεωρηθεί αγροτικό εισόδηµα όλη η τιµολογηθείσα αξία της παραχθείσας ενέργειας;
  • Πότε περιµένετε να γράψετε ρητά και κατηγορηµατικά σε διάταξη νόµου, ότι το εισόδηµα που προκύπτει από φωτοβολταϊκά ισχύος έως 499,99kW θεωρούνται και αντιµετωπίζονται ως αγροτικό εισόδηµα;

Εκτός εάν υπάρχει οποιαδήποτε σχετική αναφορά που δεν την έχω προσέξει. Θερµή παράκληση να τη µάθουµε και να την κοινοποιήσουµε στους ανθρώπους να ξέρουν τι τους γίνεται.

Και κάτι ακόµη:

  • Για να ολοκληρωθεί η σύνδεση, πρέπει να προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος αγρότης, βεβαίωση από τη ∆.Ο.Υ. την οποία να είναι εµφανής η προσθήκη του ΚΑ∆ 45.11.10.09 (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ).
  • Η ∆.Ο.Υ. απαιτεί να προσκοµίσουν βεβαίωση απαλλαγής από τον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ.
  • Όµως ο ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ γνωρίζει ότι αγροτικό θεωρείται ένα φωτοβολταϊκό ισχύος έως 100kW. Συνεπώς δεν χορηγεί απαλλαγή αλλά προχωρά στην εγγραφή του αγρότη στην ασφάλιση του τ. ΤΕΒΕ.
  • Άρα, ο αγρότης θα καταβάλλει µηνιαίως επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές περίπου 120-130 ευρώ προκειµένου, αθροιζόµενες αυτές µε την ελάχιστη εισφορά που καταβάλλει στον ΟΓΑ, να καλύπτει τη 2η µικρότερη ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ που είναι 252 ευρώ / µήνα.

Και φυσικά, το µεγαλύτερο πρόβληµα όλων: εάν δεν ξεκαθαρίσει άµεσα το θέµα του χαρακτηρισµού το εισοδήµατος, κινδυνεύει (για µία ακόµη φορά) η ιδιότητα του ως κατά κύριο επάγγελµα αγρότης.

Κύριοι των Υπουργείων, παρακαλώ όπως ενεργήσετε άµεσα τα δέοντα. Οι άνθρωποι έχουν µπει στη διαδικασία εγκατάστασης των µονάδων και τους έχετε στον αέρα.

Γιώργος Παπαδημητρίου

agronews.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 17:13, 07/09/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα