Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Εξοικονομώ-Αυτονομώ με Europa

ΤΕΕ Πελοποννήσου για Χωροταξικό Σ/Ν: Ακύρωση ρυμοτομικών σχεδίων, ανεφάρμοστες πράξεις αναλογισμού & πλήγμα στους μικροϊδιοκτήτες

ΤΕΕ Πελοποννήσου για Χωροταξικό Σ/Ν: Ακύρωση ρυμοτομικών σχεδίων, ανεφάρμοστες πράξεις αναλογισμού & πλήγμα στους μικροϊδιοκτήτες

Civiltech

Τις παρατηρήσεις - επισημάνσεις επί του Σχεδίου Νόμου "Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας" απέστειλε στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το ΤΕΕ Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει το ΤΕΕ Πελοποννήσου, στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου επανειλημμένως έχει επισημάνει την ανάγκη ολοκλήρωσης του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας καθώς και την ανάγκη εφαρμογής του, όπου αυτός έχει ήδη θεσμοθετηθεί.

Όσον αφορά στην κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, το ΤΕΕ θεωρεί ότι αυτή είναι ‘‘αναγκαία συνθήκη‘‘, αλλά για να καταστεί ‘‘ικανή‘‘ πρέπει να έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση της σύνταξης του Κτηματολογίου, του Δασολογίου, η κατάρτιση χωροταξικών πλαισίων, πολεοδομικών σχεδίων, η οριοθέτηση των οικισμών και η κατηγοριοποίηση των οδών σε όλη τη Χώρα.

Για να προχωρήσει όμως άμεσα η υλοποίηση των ανωτέρω, πρέπει να δοθούν δραστικά κίνητρα και να θεσμοθετηθούν ρυθμιστικές διατάξεις με γνώμονα, μεταξύ άλλων, και την απλούστευση των διαδικασιών.  

Σχετικά με το νομοσχέδιο “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας” το ΤΕΕ Πελοποννήσου παρατηρεί στην επιστολή του τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ‘‘ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ‘‘

Οι ρυθμίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης στο σχέδιο νόμου στο άρθρο 32 έρχονται σε συνέχεια των ευνοϊκών διατάξεων που έχουν ήδη θεσπιστεί με τον ισχύοντα Ν.4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη» για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις. Ενδεικτικά είναι τα σχετικά άρθρα 19, 20, 22 και 29 του Ν.4688/20 βάσει των οποίων προβλέπεται:

- η πολεοδομική ενοποίηση των ακινήτων στις τουριστικές εγκαταστάσεις των οργανωμένων υποδοχέων τουρισμού (Π.Ο.Τ.Α. και Μικτά Τουριστικά Καταλύματα) και ο υπολογισμός της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης καθώς και της πυκνότητας κλινών ανά στρέμμα να γίνεται στο σύνολο της έκτασης και να τοποθετείται σε οποιοδήποτε τμήμα του ακινήτου.

- η ενσωμάτωση εκτάσεων στις Π.Ο.Τ.Α. που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς μπορούν να ενταχθούν στην ενιαία έκταση των 800 στρεμμάτων αρκεί να αντιστοιχούν σε ποσοστό  20% επί της συνολικής έκτασης. Συμπεριλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι, δάση, περιοχές προστασίας της φύσης και του τοπίου (άρθρο 29 του Ν.4688/2020).

- η θέσπιση ειδικής ζώνης 700m περιμετρικά της οριοθετούμενης Π.Ο.Τ.Α. στην οποία καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί, όχι μόνο στις χρήσεις γης αλλά και στους όρους δόμησης των ιδιοκτησιών, που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω ζώνη (άρθρο 22 του Ν 4688/2020).

- η κατάργηση οδών, η ενσωμάτωσή τους στην έκταση της Π.Ο.Τ.Α. και η απόκτηση της κυριότητας  εφαρμόζοντας τις διατάξεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

- διευρύνεται το δικαίωμα μεταβολής της έκτασης από 10% στο 15% σε σχέση με τη αρχική οριοθέτηση  της ΠΟΤΑ .

- η κατάργηση του ανώτατου ορίου των 300m2 στην επιφάνεια μίσθωσης ζώνης αιγιαλού (για την ανάπτυξη ξαπλώστρες, ομπρέλες κλ.π.) που πλέον έχουν το δικαίωμα της απευθείας μίσθωσης αιγιαλού σε όλο το παραλιακό μέτωπο που προβάλλεται η ιδιοκτησία (άρθρο 42 του Ν.4688/’20).

- η δημιουργία γηπέδων γκολφ σε δημόσια δάση όχι μόνο για διάνοιξη και δημιουργία διόδων διαδρομών αλλά και για την ανάπτυξη και δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τα γήπεδα γκολφ (άρθρο 32 του Ν 4688/2020).

- η μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος και η μειωμένη υποχρέωση αναδάσωσης για επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Το άρθρο 32 του Σχεδίου Νόμου διευρύνει τις προαναφερθείσες ευνοϊκές διατάξεις του Ν.4688/2020 στις Π.ΟΤ.Α. και στα Μικτά Τουριστικά Καταλύματα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

- Καθορίζονται νέοι αυξημένοι συντελεστές δόμησης είτε στην περίπτωση που τμήμα της έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. πολεοδομείται με επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης 0.25 επί της συνολικής έκτασης, που αυτή περιλαμβάνει, είτε στο τμήμα αυτής που δεν πολεοδομείται με επιτρεπόμενο συντελεστή  0.20.

- Διευρύνονται τα δικαιώματα μεταβολής χρήσεων ή η αντικατάσταση μέρους της συνολικής δυναμικότητας των ξενοδοχειακών καταλυμάτων στις Π.Ο.Τ.Α. σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

- Παρέχεται δικαίωμα απόσπασης τμημάτων οριοθετημένης Π.Ο.Τ.Α. για την δημιουργία νέας αυτοτελούς ΠΟΤΑ ή μετατροπής της με την απόσπαση τμημάτων σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα.

- Παρέχεται πρόσθετο δικαίωμα στην περίπτωση που η έκταση της Π.Ο.Τ.Α. δεν πολεοδομείται εκτός από το δικαίωμα της σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών (οριζόντιες ή κάθετες) στις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και κατ’ εξαίρεση να παρέχεται δικαίωμα σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών και επί των τουριστικών εγκαταστάσεων.

- Αυξάνονται οι συντελεστές δόμησης στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα από 0.15 του Ν.4002/2011 σε 0.20 και στα νησιά εκτός Κρήτης, Εύβοιας, Κέρκυρας και Ρόδου από 0.10 σε 0.12.

- Αυξάνονται αντίστοιχα τα ποσοστά των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών που δύνανται να πωληθούν ή να εκμισθωθούν μακροχρόνια σε σχέση με τον υλοποιημένο συντελεστή δόμησης. Στο Ν.4002/2011 προβλεπόταν για υλοποιημένο συντελεστή δόμησης <0.10 ποσοστό 40% και για υλοποιημένο συντελεστή δόμησης <0.05 ποσοστό 60%. Στο σχέδιο νόμου για υλοποιημένο συντελεστή <0.12 προβλέπεται ποσοστό 40% και για υλοποιημένο συντελεστή <0.07 προβλέπεται ποσοστό 60%.

- Εκτινάσσονται τα παραπάνω ποσοστά στην περίπτωση που στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα περιλαμβάνονται γήπεδα γκολφ 18όπα. Προβλέπεται νέα διάταξη  στο σχέδιο νόμου που όταν ο υλοποιημένος σ.δ. είναι <0.12 το ποσοστό των πωλούμενων τουριστικών κατοικιών ή μακροχρόνια μισθωμένων αυξάνεται σε 55% και για σ.δ. <0.07 το ποσοστό αυξάνεται σε 70% της συνολικής δομημένης επιφάνειας.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, δημιουργείται η εντύπωση ότι όταν το ΥΠΕΝ αναφέρεται σε πολεοδομικό σχεδιασμό αποσκοπεί αποκλειστικά στην κατάρτιση «ειδικών πολεοδομικών σχεδίων» και ειδικότερα στις Π.Ο.Τ.Α. και τα Μικτά Τουριστικά Καταλύματα.

Τα «ειδικά πολεοδομικά σχέδια» και η  οργάνωση της εκτός σχεδίου δόμησης με την χωροθέτηση  οργανωμένων υποδοχέων του τουρισμού, χωρίς να διασφαλίζεται  η προστασία του ευρύτερου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η προστασία των ακτών, η προστασία των εν γένει δασικών εκτάσεων και να επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της δόμησης με το φυσικό περιβάλλον, θα επιφέρουν υποβάθμιση, αλλοίωση του φυσικού τοπίου και εν τέλει ένα μοντέλο εκτατικής ανάπτυξης στον τουρισμό.

Το παρόν σχέδιο νόμου αφήνει ανελέητα ελεύθερο, το πεδίο στους μεγάλους επενδυτές, μέσω των οργανωμένων υποδοχέων, να καθορίζουν χρήσεις γης και όρους δόμησης ακόμη και ανατρέποντας το υφιστάμενο πολεοδομικό καθεστώς και επιτρέποντάς τους να αλλοιώνουν με αυτόν τον τρόπο την αισθητική του τοπίου και κάθε ιδιαίτερη αξία του ακόμη και στις προστατευμένες περιοχές.

Όσον αφορά στα άρθρα 28 και 34 του σχεδίου Νόμου έχουμε να επισημάνουμε συνοπτικά τα παρακάτω:

1)   Ως προς την αρτιότητα οικοδομησιμότητα:

α. Οι δημοτικοί οδοί (άρθρο 14) διακρίνονται σε κατηγορία Α και κατηγορία Β. Οι δημοτικοί οδοί κατηγορίας Α παρέχουν δικαίωμα προσώπου για τη δόμηση σε παρόδια γήπεδα, χαρακτηρίζονται με προεδρικό διάταγμα και πρέπει να έχουν τελικό πλάτος 6μ.. Το ίδιο ισχύει για τις οδούς που προϋφίστανται του 1923. Οι δημοτικοί οδοί κατηγορίας Β συνδέουν οδούς κατηγορίας Α με οργανωμένους υποδοχείς, χαρακτηρίζονται με Π.Δ. απαιτείται τελικό πλάτος 5μ. και δεν παρέχουν δικαίωμα προσώπου στα παρόδια γήπεδα.

β. Οι μεταβατικές διατάξεις αρτιότητας και οικοδομησιμότητας στο σχέδιο Νόμου αφορούν αποκλειστικά την χρήση κατοικίας. Τροποποιούνται εν μέρει οι ισχύουσες παρεκκλίσεις του Π.Δ.24/31-5-1985 (ΦΕΚ 270/τΔ) για τα γήπεδα που υφίστανται προ της 12-9-1964, προ της 9-10-1978 και προ της 25-4-1977 και εφ’ όσον διαθέτουν ανάλογο βάθος και ανάλογο πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή ή δημοτική οδό κατηγορίας Α. Η απαίτηση προσώπου αφορά πλέον και τα γήπεδα που υφίστανται εντός της ζώνης πόλεων και οικισμών προ του 1923.

γ. Σε όλες τις άλλες χρήσεις ισχύουν μόνο οι γενικές διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης ως προς την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα, βάσει των οποίων καθορίζεται:

- Ελάχιστη επιφάνεια των γηπέδων τα 4.000μ2  (με εξαίρεση τα ξενοδοχεία που απαιτούνται 8.000μ2) .

- Απαίτηση προσώπου 45μ. σε εθνική, επαρχιακή, δημοτική οδό κατηγορίας Α ή σε κοινόχρηστο χώρο.

- Απαίτηση βάθους 50μ.

Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα στις ειδικές χρήσεις (ξενοδοχεία, εμπορικές αποθήκες, εμπορικά καταστήματα, βιοτεχνία-βιομηχανία κ.λ.π) που έχουν πρόσωπο σε δημοτική οδό κατηγορίας Β, της οποίας ο χαρακτηρισμός απαιτεί την έκδοση Π.Δ..

Κατά συνέπεια μετά την θεσμοθέτηση του παρόντος σχεδίου νόμου, το μεγαλύτερο ποσοστό των γηπέδων ακόμη και εάν διαθέτουν επιφάνεια >4.000μ2 για χρήσεις εκτός κατοικίας θα καταστούν μη άρτια και μη οικοδομήσιμα.

2) Ως προς τους  γενικούς όρους δόμησης :

- Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 10% της επιφάνειας του γηπέδου σε όλες τις χρήσεις εκτός κατοικίας και δεν προβλέπεται καμία παρέκκλιση ως προς το ποσοστό κάλυψης για καμία ειδική χρήση ακόμη και για την μεταβατική περίοδο των δύο ετών και ανεξάρτητα εάν βρίσκονται εντός ζωνών ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ με επιτρεπόμενες χρήσεις.

- Ο συντελεστής δόμησης μειώνεται για όλες τις χρήσεις και δεν προβλέπεται καμία παρέκκλιση.

- Στο επιτρεπόμενο ύψος δεν υπάρχει καμία αναφορά.

3) Ως προς τους ειδικούς όρους:

- Επιβάλλεται απόσταση 9μ. στις περιφράξεις με μόνιμη κατασκευή από τον άξονα των δρόμων που περιβάλλουν το γήπεδο.

- Προβλέπεται το κτήριο που ανεγείρεται  σε γήπεδα που βρίσκονται σε απόσταση1 χλμ.   από την ακτογραμμή  ή από το όριο παραδοσιακού οικισμού να είναι ενιαίο.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σχέδιο Νόμου θα επιφέρει οικονομικό πλήγμα στους μικροϊδιοκτήτες γης, οι οποίοι στο μεγαλύτερο ποσοστό χάνουν την αρτιότητα οικοδομησιμότητα των γηπέδων τους, ακόμη και την μεταβατική περίοδο των δύο ετών σε αντιδιαστολή με τους ισχυρισμούς του ΥΠΕΝ.

Θα πλήξει ιδιαίτερα ένα παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας  (βιοτεχνία, βιομηχανία), αφού δεν προβλέπεται αφ’ ενός μεν για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις καμία παρέκκλιση επέκτασης –εκσυγχρονισμού τους, ακόμη και εάν έχουν ανεγερθεί σε περιοχές με χωρικό σχεδιασμό (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ) και αφ’ ετέρου στις υπό ανέγερση εγκαταστάσεις με χρήση (βιοτεχνία-βιομηχανία), η δόμηση  περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε οργανωμένους υποδοχείς, τα “επιχειρηματικά πάρκα”.  

Η επιβολή με οριζόντιο τρόπο νομοθετημάτων που δεν βρίσκουν ερείσματα στην πλειοψηφία των μελών της κοινωνίας, αλλά αντίθετα προκαλούν ανισονομία ή χειρότερα εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων και οικονομικά ισχυρών, συνήθως αποτυγχάνουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄:‘‘ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ‘‘

Θεσπίζεται με το άρθρο 70 του σχεδίου Νόμου η αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης, εφόσον έχουν παρέλθει 15 έτη από την αρχική έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου ή 5 έτη από την κύρωση της πράξης εφαρμογής ή από την πράξη αναλογισμού ή 18 μήνες από τον καθορισμό τιμής μονάδας με ΜΟΝΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ να μην έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση με την καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους.

Ειδικότερα:

-  Αποσυνδέεται με την παράγραφο 1 του άρθρου 70 του σχεδίου νόμου, ο έλεγχος νομιμότητας της αυτοδίκαιης άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

-  Καταργούνται όλα τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήματος του άρθρου 32 παρ. 2 του Ν.4067/2012 ώστε να ελεγχθούν οι νόμιμοι λόγοι άσκησης του δικαιώματος «της άρσης της απαλλοτρίωσης».

Το σύνολο σχεδόν των μη συντελεσμένων ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων θα βρεθεί αυτόματα σε καθεστώς αυτοδίκαιης άρσης. Περιλαμβάνονται δρόμοι, πλατείες, χώροι πρασίνου, χώροι ειδικών χρήσεων (σχολεία, νηπιαγωγεία κ.λ.π). Εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 73 του σχεδίου νόμου, μόνο τα ακίνητα που ανήκουν στις διατάξεις περί ρεμάτων, αιγιαλού, ζωνών προστασίας (αρχαιολογικοί χώροι) και αστικών αλσών.

Επομένως, η αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης αφορά το μεγαλύτερο μέρος των ρυμοτομούμενων τμημάτων των ιδιοκτησιών ή των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων χώρων του Ν.Δ.1923 ή των κοινωφελών χώρων, εφόσον δεν έχουν αποζημιωθεί.

Αυτό θα έχει ως  συνέπεια να ακυρωθεί μεγάλο μέρος των ρυμοτομικών σχεδίων που έχουν εγκριθεί με τις διατάξεις του Ν.Δ.1923 και μεγάλο μέρος των πράξεων αναλογισμού θα παραμείνουν ανεφάρμοστες. Θα επέλθουν σοβαρές επιπτώσεις στον πολεοδομικό σχεδιασμό έως και την ανατροπή του (μετατροπή οδών σε αδιέξοδα, τεθλασμένες οικοδομικές γραμμές, κατάργηση πλατειών και χώρων πρασίνου, κατάργηση κοινωφελών χωρών π.χ. σχολείων).

Μεγάλος αριθμός ακινήτων θα θεωρούνται ως πολεοδομικά αρρύθμιστα, μη οικοδομήσιμα, παρόλο που θα έχει αρθεί αυτόματα η ρυμοτομική απαλλοτρίωση τους .

Τροποποιούνται με το άρθρο 70 παρ 3 και άρθρο 75 του σχεδίου Νόμου τα  κριτήρια και οι προϋποθέσεις, που θέτει το άρθρο 32 παρ 3 & 4 του Ν.4067/2012 (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Ν.4342/2015 στην εκ νέου επιβολή της ανακληθείσας ή αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Ειδικότερα:

Προβλέπεται στο άρθρο 70 παρ. 3 και στο άρθρο 71 του σχεδίου νόμου η καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον οικείο δήμο στην περίπτωση της εκ νέου επιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Μόνο για 1 έτος από την δημοσίευση του παρόντος, θα υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των δήμων από το Πράσινο Ταμείο. Επισημαίνουμε ότι από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα αυθαιρέτων, ποσοστό 50% από αυτά (άρθ. 95 του Ν.4495/2017) αποδίδεται υποχρεωτικά στο Πράσινο Ταμείο για δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου με σκοπό  πρωτίστως την δημιουργία κοινοχρήστων χώρων.

Δηλαδή τη σχετική δαπάνη αποζημίωσης αντί να την αναλάβει όπως οφείλει, το δημόσιο με συνεχή εξασφάλιση πόρων είτε με χρηματοδότηση απευθείας από το Πράσινο Ταμείο, είτε μέσω της Τράπεζας Γης με την έκδοση τίτλου Μ.Σ.Δ την παραπέμπει αποκλειστικά στους οικείους δήμους. Οι εναλλακτικοί τρόποι εξασφάλισης οικονομικών πόρων στην περίπτωση οικονομικής αδυναμίας των Δήμων προβλέπονται για το Πράσινο Ταμείο στο άρθρο 32 παρ.4 του Ν.4067/2012 και στο άρθρο 95 παρ. 5 του Ν. 4495/2017 καθώς και για την Τράπεζα Γης στο άρθρα  67, 68, 69 και 70 του Ν.4495/2017.

Με την ατελή διατύπωση του άρθρου 70 παρ.2 και του άρθρου 71 στο σχέδιο νόμου στην πράξη ακυρώνεται η οποιαδήποτε εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης που είχε προβλεφθεί στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Αρκεί η επίκληση “της οικονομικής αδυναμίας των δήμων”, προκειμένου να μην επιβληθεί η εκ νέου επιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και να ακυρωθεί  εν τέλει ο πολεοδομικός σχεδιασμός.

Προβλέπεται στο ίδιο άρθρο 70 παρ.3 ότι η εκ νέου επιβολή (μερική ή ολική) της αυτοδίκαια αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης είναι δυνατή μόνο όταν σοβαροί  πολεοδομικοί λόγοι επιβάλλουν την διατήρηση του ακινήτου ως κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου.

Οι προτεραιότητες  για κάθε Δήμο σε κοινόχρηστους ή αδόμητους χώρους μπορούν να προκύψουν, αφού πρώτα καταρτιστεί η ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα του δήμου, έτσι ώστε ανά Ο.Τ. να υπάρχουν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες χωρικού σχεδιασμού του, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του υπερκείμενου πολεοδομικού σχεδιασμού (Γ.Π.Σ., ΣΧΟΟΑΠ, κ.λ.π.) στην απόκτηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων.

Ωστόσο έως την κατάρτιση της πολεοδομικής ταυτότητας του κάθε δήμου το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει εντός 6 μηνών να προτείνει στον Περιφερειάρχη  την έγκριση ή μη της κάθε αιτούμενης τροποποίησης του Σχεδίου Πόλης.

Κατά συνέπεια, χωρίς ιεράρχηση, χωρίς αντικειμενικά πολεοδομικά κριτήρια θα πολλαπλασιαστούν οι σημειακές τροποποιήσεις με την έγκριση τροποποιήσεων με τρόπο αποσπασματικό καταστρατηγώντας κάθε έννοια πολεοδομικού σχεδιασμού. Οι σημειακές τροποποιήσεις θα αποτελούν πλέον τον κανόνα και όχι την εξαίρεση.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Επειδή η μεταρρύθμιση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού είναι επιτακτική ανάγκη για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη

Επειδή η ορθολογική οργάνωση του χώρου και ο πολεοδομικός σχεδιασμός είναι από τα βασικά εργαλεία που συντελούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας

Σας ζητάμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες αλλαγές του σχεδίου Νόμου λαμβάνοντας υπ’ όψη σας τις ανωτέρω επισημάνσεις-παρατηρήσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου και αφού πρώτα διερευνήσετε τα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας, της κοινωνικοοικονομικής κρίσης που βιώνουμε και θέσετε με σαφήνεια τους στόχους, τις προτεραιότητες, τις κατευθύνσεις που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική και ουσιαστική προώθηση της ανάκαμψης της Χώρας.

Με εκτίμηση

Η  Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη
Πολ. Μηχ/κός Ε.Μ.Π.- M.Sc.

B2Green
By B2Green.gr 16:35, 15/09/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα