Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Κωλυσιεργία για τα χορτολιβαδικά • Η ρύθμιση που απαιτείται κατά της νομικής παρερμηνείας στους δασικούς χάρτες

Κωλυσιεργία για τα χορτολιβαδικά • Η ρύθμιση που απαιτείται κατά της νομικής παρερμηνείας στους δασικούς χάρτες

Civiltech

Επιστολή-παρέμβαση προς το ΥΠΕΝ, τους βουλευτές και τους Δήμους της Περιφέριειας οτίου Αιγαίου αναφορικά με τις μεγάλες καθυστερήσεις στα ζητήματα των χορτολιβαδικών εκτάσεων όπως αυτά προέκυψαν από τη νομική παρερμηνεία της δασικής νομοθεσίας, απέστειλε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κυκλάδων.

Όπως υπογραμμίζει ο Σύλλογος στην επιστολή του η οποία κοινοποιήθηκε και στο B2Green,

"Μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών, και την νομική παρερμηνεία από τις δασικές υπηρεσίες της ισχύουσας νομοθεσίας πρόεκυψε μείζον ιδιοκτησιακό πρόβλημα. 
Αμφισβητείται η κυριότητα πατρογονικών ιδιοκτησιών και απαιτείται πολύχρονη δικαστική διαδικασία για να αποδειχθεί το αυτονόητο. 
Δηλαδή θα πρέπει ο πολίτης να αποδείξει ότι η γη του... του ανήκει.

Μετά από ακατανόητες ενέργειες, όπως το εφαρμοστικό με αριθμό 27639/11-5-2018 έγγραφο καθώς και την ''περίεργη'' ερμηνεία του δασολόγου πρώην γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οδηγούν νομοτελειακά τους νησιώτες σε αποξένωση από τις ιδιοκτησίες τους, μεταβάλλοντας  «ων ουκ εστίν αριθμός» φρυγανώδεις ιδιωτικές εκτάσεις σε “δασικές”, δηλαδή σε έρημη -παραγωγικά- γη.

Οι διατάξεις αυτές θέτουν σε ορατό κίνδυνο όχι μόνο τις αναπτυξιακές προοπτικές των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, τη Μάνη, Επτάνησα, μεγάλο τμήμα της Κρήτης… (Γεωγραφικές ενότητες όπου κατισχύει το τεκμήριο της κυριότητος αλλά ακόμη και την ίδια καθ’ αυτή τη σημερινή επιβίωση των κατοίκων και το μέλλον των οικογενειών τους, την ασφάλεια των συναλλαγών, την προσέλκυση επενδύσεων, την θεμελιώδη εμπιστοσύνη που πρέπει το κράτος να παρέχει στους πολίτες του, και με κίνδυνο, η πατρογονική γη να “αλλάξει” ιδιοκτησιακό καθεστώς, σε παραμεθόριες περιοχές.

Πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση κατά της ατομικής περιουσίας των κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδας και υπό το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος,

Μετά από επίπονες προσπάθειες των, συλλόγου Μελετητών Μηχανικών και συλλόγου Αρχιτεκτόνων μηχ. Νομού Κυκλάδων (με επικουρική βοήθεια εγκρίτων δασολόγων, ειδικών νομικών, βουλευτών, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου), συντάχθηκε από τις υπηρεσίες της προηγούμενης Κυβέρνησης ρύθμιση που θα έβαζε τέλος στην ασάφεια (και τα προβλήματα που ενέκυψαν στις μεταβιβάσεις και αδειοδοτήσεις) περί δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.

  • Η παρούσα ρύθμιση, αν και εγκρίθηκε από την επιτροπή της Βουλής*, εισήχθη για νομοθέτηση αργοπορημένα (υπάρχουν απορίες για αυτήν την κωλυσιεργία του αρμόδιου υπουργείου). Oι δε πρόσφατες εκλογές δυστυχώς ανέστειλαν την τελική νομοθέτησή της.

hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo

Έκτοτε αν και εισάγονται ελάσσονος σημασίας ρυθμίσεις, η παρούσα αν και έχει περάσει όλα τα στάδια τυπικού προελέγχου, δεν προωθείται προς ψήφιση, γεγονός που θα λύσει το οριστικά το φλέγον αυτό πρόβλημα.

ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΕΙΓΟΝ

να εισαχθεί εκ νέου και άμεσα η ρύθμιση προς νομοθέτηση και να αρθεί επιτέλους η ομηρία των πολιτών και η τυχόν επικείμενη δέσμευση των πατρογονικών περιουσιών τους.

Σεπτέμβριος 2020

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κυκλάδων

Μανώλης Ισιγώνης Γιώργος Ευριπιώτης
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ
(ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)
ΠΟΥ ΘΑ ΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

  1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του ά. 3 του ν. 998/1979 μετά τη φράση του "ν. 3208/2003" προστίθεται ή φράση "ή με τον τρόπο και τη διαδικασία, που περιγράφεται στα δύο τελευταία εδάφια της περ. δ)".
  2. Στην περ. δ) της παρ. 5 του ά. 3 του ν. 998/1979 η φράση "από την 23η Φεβρουαρίου 1946" αντικαθίσταται από τη φράση "από την 24η Δεκεμβρίου 2003" και στο τέλος της τίθεται εδάφιο ως εξής : "Με την αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των παραπάνω εκτάσεων από τα πολιτικά Δικαστήρια ή τα προβλεπόμενα στο ά. 8 του παρόντος Συμβούλια εξομοιώνεται ως προς όλες τις έννομες συνέπειες η θεώρηση από τον αρμόδιο Δασάρχη έκθεσης ελέγχου τίτλων υπογραφόμενης από δύο (2) δικηγόρους και αναγόμενης προ της 24ης Δεκεμβρίου 2003 που συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται η ελεγχόμενη έκταση. Η θεώρηση γίνεται εντός τριών (3) μηνών και σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας θεωρείται ότι έχει συντελεστεί."
  3. Στο τέλος της παρ. 5 του ά. 20 του ν. 3889/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής :
    "Στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του ά. 62 του ν. 998/1979 δεν κωλύεται η μεταγραφή ή καταχώριση συμβολαιογραφικών πράξεων με αντικείμενο ακίνητα, που έχουν εν όλω ή εν μέρει το χαρακτήρα έκτασης των παραγράφων 5α) ή 5β) του άρθρου 3 του παραπάνω νόμου, στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα οικεία φύλλα του αρμόδιου γραφείου Κτηματογράφησης ή Κτηματολογικού Γραφείου, εφόσον για την έχουσα τον παραπάνω χαρακτήρα έκταση προσκομίζεται απόφαση αναγνώρισης της κυριότητας ή η προβλεπόμενη στην περ. δ) της παρ. 5 του παραπάνω άρθρου θεωρημένη έκθεση ελέγχου τίτλων.

    Οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι Γραφείων Κτηματογράφησης ή Κτηματολογικών Γραφείων, που παραβιάζουν την παραπάνω διάταξη τιμωρούνται με πρόστιμο ποσού 1.000 ευρώ, το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά από ακρόαση τους. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.".
  4. Σε περίπτωση ακινήτου το οποίο έχει εν μέρει αγροτικό χαρακτήρα και εν μέρει χαρακτήρα δάσους ή εν γένει δασικής έκτασης, χωρίς να έχει εκδοθεί διοικητική πράξη ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται ότι το τμήμα του με τον χαρακτήρα δάσους ή εν γένει δασικής έκτασης ανήκει σε ιδιώτη και όχι στο Δημόσιο, επιτρέπεται η κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων για το έχον αγροτικό χαρακτήρα τμήμα του χωρίς την τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 3 του άρθρου 280 του Δασικού Κώδικα (ν.δ 86/1969). Στην παραπάνω περίπτωση για την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων το ακίνητο θεωρείται ότι δημιουργήθηκε κατά το χρόνο κατάρτισης του παλαιότερου τίτλου, στον οποίο περιλαμβάνεται και το τμήμα αγροτικού χαρακτήρα και το τμήμα δάσους ή δασικής έκτασης. Τα παραπάνω ισχύουν και σε περίπτωση που μετά την κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης για το έχον αγροτικό χαρακτήρα τμήμα του εκδοθεί διοικητική πράξη ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται ότι το τμήμα του με τον χαρακτήρα δάσους ή εν γένει δασικής έκτασης ανήκει σε ιδιώτη.
B2Green
By B2Green.gr 11:50, 16/09/2020