Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Αποκάλυψη για ''Εξοικονομώ-Αυτονομώ'': Τα επίσημα στοιχεία που φωτογραφίζουν την καθυστέρηση

Αποκάλυψη για ''Εξοικονομώ-Αυτονομώ'': Τα επίσημα στοιχεία που φωτογραφίζουν την καθυστέρηση

Civiltech

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νέο πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" θα αρχίσει να δέχεται σταδιακά αιτήσεις ανά Περιφέρεια την 2η Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει πως μέχρι τότε, θα πρέπει να είναι όλα έτοιμα, δηλαδή να έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες αλλαγές στο πληροφοριακό σύστημα, να προστεθούν οι νέες παρεμβάσεις, τα νέα οικονομικά δεδομένα και γενικότερα όλες εκείνες οι αλλαγές που έχουν εξαγγελθεί και που αναμένεται η ανάλυσή τους με την έκδοση του οδηγού που επίσης εκκρεμεί, καθώς και ο νέος, επικαιροποιημένος οδηγός χρήσης του τροποποιημένου πληροφοριακού συστήματος. Όμως, ακόμα και όταν ολοκληρωθούν όλα τα ανωτέρω, θα απαιτηθεί χρόνος για την ανάγνωση των λεπτομερειών, την κατανόηση του συστήματος και των όρων, τόσο από τους σύμβουλους έργου όσο και από τους ενδιαφερόμενους - ιδιοκτήτες, χωρίς να συμπεριλάβουμε στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα τη φάση κατά την οποία θα πρέπει να δοκιμαστεί το πληροφοριακό, μετά την αναβάθμισή του και πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων. Πότε λοιπόν αναμένονται όλα τα ανωτέρω;

Ενδιαφέρομαι για το νέο 'εξοικονομώ'!

Το B2Green αποκαλύπτει πως σήμερα, 17/09, μόλις 45 μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί για την έναρξη του προγράμματος, το ΥΠΕΝ απέστειλε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου υποστήριξης λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ. Τι περιλαμβάνεται λοιπόν στο έργο του υποψήφιου αναδόχου; Σύμφωνα με την πρόσκληση, έργο του Αναδόχου θα είναι η υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών τροποποιήσεων και βελτιώσεων, ώστε το πληροφοριακό σύστημα να είναι λειτουργικό προκειμένου να δεχθεί και να διαχειρισθεί τις αιτήσεις του Προγράμματος. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου Προγράμματος (π.χ. προσθήκη και διαχείριση νέων παρεμβάσεων, χρηματοδοτικό σχήμα, αλλαγή και προσαρμογή διεπαφών) για να δεχθεί και να διαχειρισθεί τις αιτήσεις κατά το στάδιο υποβολής τους και μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Ποιες είναι οι προθεσμίες που τίθενται από την πρόσκληση στον υποψήφιο ανάδοχο; Καταρχήν, η προσφορά του θα πρέπει να έχει κατατεθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 24/09/2020. Στη συνέχεια, η υπηρεσία θα προβεί στην διαδικασία ελέγχου, θα εισηγηθεί την έκδοση απόφασης ανάθεσης του έργου στον Υπουργό και ο προσωρινός Ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλλει, εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης έτσι ώστε στη συνέχεια να υπογράψει τη σύμβαση. Στα παραδοτέα δε του έργου, ο ανάδοχος θα έχει τις εξής υποχρεώσεις:

  1. Προκαταρκτική έκθεση – αναφορά του Αναδόχου για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 15/10/2020 αναφορικά με την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών τροποποίησης και υποστήριξης για την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας (demo) του Πληροφοριακού Συστήματος.
  2. 1η Έκθεση-αναφορά του Αναδόχου, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2020, στην οποία θα περιγράφονται όλες οι ενέργειες τροποποίησης και υποστήριξης που θα έχουν παρασχεθεί.
  3. 2η Έκθεση-αναφορά του Αναδόχου που θα αντιστοιχεί στο υπόλοιπο διάστημα και μέχρι την λήξη της σύμβασης, στην οποία θα περιγράφονται όλες οι ενέργειες υποστήριξης που θα έχουν παρασχεθεί.

Ουσιαστικά, η 31/10, δύο μόλις μέρες πριν από την αναμενόμενη έναρξη του προγράμματος, είναι η προθεσμία κατά την οποία - καλώς εχόντων των πραγμάτων - θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες αλλαγές στο πληροφοριακό και θα απομένει το 3ο παραδοτέο της σύμβασης (με συνολική χρονική διάρκεια τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της), το οποίο θα αφορά κυρίως τη λειτουργία και την εποπτεία του πληροφοριακού συστήματος.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να τηρηθεί για να επιτευχθεί η έναρξη στην ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί, με πολλά ερωτηματικά όμως που αφορούν στην έγκαιρη έκδοση του οδηγού του προγράμματος και των οδηγιών χρήσης του πληροφοριακού συστήματος καθώς και στο κατά πόσο θα έχουν γίνει όλες εκείνες οι δοκιμές που απαιτούνται για να μην παρουσιαστούν τεχνικά προβλήματα κατά την υποβολή των αιτήσεων (πέρα από το φόρτο του συστήματος). Υποθέτουμε πως για τους περισσότερους, είναι προτιμότερη μια άρτια πλατφόρμα, χωρίς τεχνικές αστοχίες και με έγκαιρα ενημερωμένους ιδιοκτήτες και επαγγελματίες, από την αδιαπραγμάτευτη τήρηση της αρχικής ημερομηνίας, με όλα τα προβλήματα που μπορεί να συνεπάγεται αυτή η επιλογή. Το θέμα είναι ποια θα είναι τελικά η απόφαση του ΥΠΕΝ.

B2Green
By B2Green.gr 20:19, 17/09/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα