Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Την παράτασης προθεσμιών για αυθαίρετα και υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο ζητά το ΤΕΕ Βορείου Αιγαίου

Την παράτασης προθεσμιών για αυθαίρετα και υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο ζητά το ΤΕΕ Βορείου Αιγαίου

Civiltech

Παράταση της υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο μέχρι τέλους του έτους 2020, για όλα τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθώς και παράταση, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους 2020, της δυνατότητας υπαγωγής στον ν. 4495/2017, αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων ανεξαρτήτου κατηγορίας, κατά τα ισχύοντα και χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις, ζητά το ΤΕΕ Βορείου Αιγαίου, λόγω προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί με αποτέλεσμα να καρκινοβατούν οι όποιες εργασίες.

Ακόμη το ΤΕΕ ζητά παράταση, μέχρι τέλους του 2020, στην ανάρτηση των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που συνοδεύουν τις δηλώσεις του ν.4178/2013 κατηγορίας 5, που η καταληκτική ημερομηνία σήμερα είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2020, στην ανάρτηση δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που συνοδεύουν τις δηλώσεις του ν. 4495/17 , καθώς και εξάμηνη παράταση της ανάρτησης των σχεδίων και δικαιολογητικών της 1ης ομάδας δηλώσεων του Ν.4178/2013 που λήγουν στις 8 Νοεμβρίου 2020 με ταυτόχρονη μετατόπιση της σχετικής υποχρέωσης των υπολοίπων κατηγοριών δηλώσεων στον εν λόγω νόμο.

Η αναγκαιότητα

Οι ανωτέρω παρατάσεις κρίνονται αναγκαίες καθώς, όπως σημειώνεται, αρκετά από τα ζητήματα, που έχουν τεθεί αρμοδίως προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου για την αντιμετώπιση σειράς προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του νόμου, δεν έχουν ακόμη όλες απαντηθεί, αλλά και οι ειδικές και πρωτοφανείς υπάρχουσες συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού, το υπαγορεύουν. Με τον τρόπο αυτό, μηχανικοί και ιδιοκτήτες, θα μπορέσουν να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους με ομαλές συνθήκες.

Τα προβλήματα

Όπως αναφέρεται στο αίτημα που έχει κοινοποιηθεί αρμοδίως, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα BA Αιγαίου, γίνεται καθημερινά αποδέκτης της αγανάκτησης και των παραπόνων μηχανικών, δεδομένης της δυσκολίας που αυτοί αντιμετωπίζουν στο να φέρουν εις πέρας εμπρόθεσμα τις υποθέσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων που αναλαμβάνουν. Παράλληλα, προβληματική αποδεικνύεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων στο κτηματολόγιο.

«Επιπλέον με την πρωτοφανή κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα μας – εν μέσω της πανδημίας του covid-19- και με αυτήν να είναι ήδη στο δεύτερο κύμα της, τόσο οι μηχανικοί όσο και οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να προβούν σε εργασίες και ενέργειες ένταξης ή και ολοκλήρωσης διαδικασιών εντός των ήδη θεσμοθετημένων προθεσμιών, οι οποίες λόγω και της παρούσας συγκυρίας, πρέπει να παραταθούν, όπως εκτιμάται, τουλάχιστον, μέχρι το τέλος του 2020, όπου πιθανότατα μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία και ανάλογα της εξέλιξης της πανδημίας, ενδέχεται να επηρεάζεται λιγότερο η καθημερινή δραστηριότητα πολιτών και μηχανικών.» αναφέρεται.

Επιπρόσθετα, τις τελευταίες μέρες παρουσιάζεται δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, προφανώς λόγω αυξημένου φόρτου, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την ολοκλήρωση των εργασιών. Τέλος, οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνει το νησί της Λέσβου αναφορικά με το μεταναστευτικό και οι οποίες το κατέστησαν σε κατάσταση «εκτάκτου ανάγκης» επιτείνουν την προεκτεθείσα κατάσταση, ακόμα περισσότερο. Είναι φανερό όλα τα παραπάνω αφορούν παράγοντες για τους οποίους δεν ευθύνονται οι μηχανικοί και οι ιδιοκτήτες.

emprosnet.gr

B2Green
By B2Green.gr 13:10, 24/09/2020