Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Εξοικονομώ: ''Πόρτα'' και από το Υπουργείο Ανάπτυξης στις εκκρεμείς αιτήσεις

Εξοικονομώ: ''Πόρτα'' και από το Υπουργείο Ανάπτυξης στις εκκρεμείς αιτήσεις

Civiltech

Σε συνέχεια της απάντησης του ΥΠΕΝ σε αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή απευθυνόμενη στον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Χατζηδάκη σχετικά με το μέλλον των εκκρεμών αιτήσεων του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II», ο οποίος και έκλεισε την πόρτα του προγράμματος που αναμένεται να ξεκινήσει στις 2 Νοεμβρίου "Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι", σειρά πήρε το Υπουργείο Ανάπτυξης για να τοποθετηθεί επί του ίδιου θέματος.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει το B2Green, το Υπουργείο Ανάπτυξης απάντησε σε ερώτησή που κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας του ΚΙΝΑΛ με σκοπό την επίλυση της σημαντικής εκκρεμότητας με τους επιλαχόντες του προγράμματος 'Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ' του 2019, ειδικά για την Περιφέρεια ΑΜΘ. 

Σύμφωνα με την απάντηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης ενημερώνει πως αντί της μέριμνας για τους επιλαχόντες, επελέγη η εναλλακτική υλοποίησης του νέου Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», όπου και σύμφωνα με το Υπουργείο, θα μπορούν οι επιλαχόντες του Β’ κύκλου του "Εξοικονομώ II" να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση, ενδεχομένως και με πιο βελτιωμένους όρους, όπως επέκταση της επιλεξιμότητας δαπανών, μεγαλύτερου προϋπολογισμού παρεμβάσεις, κτλ.

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απάντησης του Υπουργείου Ανάπτυξης:

Ενδιαφέρομαι για το νέο 'εξοικονομώ'!

Σε απάντηση της Ερώτησης του Θέματος και ειδικότερα όσον αφορά στις εκκρεμότητες του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» σας γνωρίζουμε ότι :

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», εφεξής Πρόγραμμα, ικανοποιεί τον Θεματικό Στόχο 4 που θέτει η Στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία αφορά στην «υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς». Ειδικότερα, το Πρόγραμμα εντάσσεται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 4c, μέσω της οποίας προωθείται η στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης.

Το Πρόγραμμα έχει ιδιαίτερο και καινοτόμο χαρακτήρα, καθώς μέσω αυτού εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και επιδοτούνται πολίτες προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις οικίες τους, με συνέπειες ιδιαίτερα θετικές τόσο στο επίπεδο της ενεργειακής απόδοσης, όσο και της τόνωσης του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας. Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και η ενίσχυση των νοικοκυριών σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας - που είναι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ αναγκαίες - εντάσσεται στις προτεραιότητες της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Με την υλοποίηση του Α’ κύκλου του Προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα σε περίπου 38.350 νοικοκυριά να αναβαθμιστούν ενεργειακά ενώ, την περίοδο αυτή υλοποιείται ο Β’ κύκλος, όπου υπάγονται σταδιακά οι αιτήσεις, και μέσω του οποίου περίπου 22.650 πολίτες αναμένεται να βελτιώσουν την κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης στις οικίες τους. Επισημαίνεται ότι οι σχετικοί πόροι, οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στο ΕΠΑνΕΚ για την υλοποίηση του Προγράμματος (αθροιστικά σε Α’ και Β΄ κύκλο), ανέρχονται σε περίπου 602 εκ. € δημόσιας δαπάνης (εκ των οποίων 88 εκ. € από το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ και περίπου 514 εκ. € από Άμεσες Ενισχύσεις), χωρίς να περιλαμβάνονται οι πόροι οι οποίοι θα προέλθουν από την μόχλευση του Χρηματοδοτικού Εργαλείου, οι πόροι που συνεισφέρουν τα ΠΕΠ, καθώς και οι Εθνικοί Πόροι (π.χ. αδιάθετα υπόλοιπα του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και έσοδα από πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2018).

Η επιλογή της άμεσης αξιολόγησης των αιτήσεων έναντι της συγκριτικής προτιμήθηκε, καθώς με αυτόν τον τρόπο μειώνεται κατά πολύ ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής/ αξιολόγησης/ υπαγωγής, ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι και η ανακοίνωση της έναρξης των υποβολών πραγματοποιήθηκε αρκετά νωρίτερα, ούτως ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την προετοιμασία των πολιτών

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι κάθε πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

  1. Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 (δηλ. έως 15.000 Ατομικό και έως 25.000 Οικογενειακό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης») απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).
  2. Για τις υπόλοιπες εισοδηματικές κατηγορίες (3 έως 7) απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

Όσον αφορά στο εν γένει θέμα των επιλαχόντων του Β’ κύκλου, επελέγη η εναλλακτική υλοποίησης ενός νέου Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», όπως αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί. Σε αυτό το Πρόγραμμα, θα μπορούν οι επιλαχόντες του Β’ κύκλου να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση, ενδεχομένως και με πιο βελτιωμένους όρους, όπως επέκταση της επιλεξιμότητας δαπανών, μεγαλύτερου προϋπολογισμού παρεμβάσεις, κτλ.

B2Green
By B2Green.gr 19:35, 24/09/2020