Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Σε ΦΕΚ η τελική ημερομηνία οριστικοποίησης εισηγήσεων για τους πιστοποιημένους εκτιμητές

Σε ΦΕΚ η τελική ημερομηνία οριστικοποίησης εισηγήσεων για τους πιστοποιημένους εκτιμητές

Civiltech

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά στην "Τροποποίηση της υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020/27.1.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982» (Β΄ 130), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 31636 ΕΞ 2020/16.3.2020 (Β΄ 869) και 35516/ ΕΞ 2020/2.4.2020 (Β΄ 1162) όμοιες αποφάσεις και της υπό στοιχεία 18749/ΕΞ 2020/14.2.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982» (Β΄  532), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία 35516/ΕΞ 2020/2.4.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1162)".

Δείτε το κείμενο της απόφασης:

Άρθρο 1

1. Την άρση αναστολής παράδοσης του έργου των εκτιμητών και της δυνατότητας ηλεκτρονικής καταχώρισης της τιμής εκκίνησης και της αξίας οικοπέδου στη βάση δεδομένων την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ από 3.4.2020, δυνάμει του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020/27.1.2020 υπουργικής απόφασης.

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020/27.1.2020 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Το έργο των εκτιμητών ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23:59.».

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020/27.1.2020 υπουργικής απόφασης προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Οι εκτιμητές, που έχουν οριστικοποιήσει τις εισηγήσεις τους, δύνανται να διορθώσουν τυχόν σφάλματα στην τεχνική έκθεση, ιδίως την υπογραφή και σφραγίδα με καταχωρημένο τον αριθμό πιστοποίησης, προκειμένου το περιεχόμενο της τεχνικής έκθεσης να είναι συμβατό με τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι ήδη υποβληθείσες, ως οριστικές, εισηγήσεις για την Τιμή Ζώνης και την αξία οικοπέδου δεν δύνανται να τροποποιηθούν.».

Άρθρο 2

1. Την άρση αναστολής παράδοσης του έργου των εκτιμητών και της δυνατότητας ηλεκτρονικής καταχώρισης της τιμής εκκίνησης και της αξίας οικοπέδου στη βάση δεδομένων την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ από 3.4.2020, δυνάμει του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 18749 ΕΞ 2020/14.2.2020 υπουργικής απόφασης.

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 18749 ΕΞ 2020/14.2.2020 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Το έργο των εκτιμητών ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23:59.».

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 18749 ΕΞ 2020/14.2.2020 υπουργικής απόφασης προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Οι εκτιμητές, που έχουν οριστικοποιήσει τις εισηγήσεις τους, δύνανται να διορθώσουν τυχόν σφάλματα στην τεχνική έκθεση, ιδίως την υπογραφή και σφραγίδα με καταχωρημένο τον αριθμό πιστοποίησης, προκειμένου το περιεχόμενο της τεχνικής έκθεσης να είναι συμβατό με τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι ήδη υποβληθείσες, ως οριστικές, εισηγήσεις για την Τιμή Ζώνης και την αξία οικοπέδου δεν δύνανται να τροποποιηθούν.»

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Κατά τα λοιπά ισχύουν, όπως έχουν τροποποιηθεί, οι υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020/27.1.2020 και 18749 ΕΞ 2020/14.2.2020 υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από εδώ

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 16:11, 25/09/2020