Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Τελευταια νεα

"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Πως οι ασυμβατότητες Πληροφοριακού Εξοικονομώ & ΚΕΝΑΚ οδηγούν σε αποτυχία επίτευξης ενεργειακού στόχου

Πως οι ασυμβατότητες Πληροφοριακού Εξοικονομώ & ΚΕΝΑΚ οδηγούν σε αποτυχία επίτευξης ενεργειακού στόχου

Civiltech

Από την πρώτη μέρα της προδημοσίευσης του οδηγού του επερχόμενου «Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι» και έπειτα από την εξέταση των επιμέρους λεπτομερειών από τους επαγγελματίες του χώρου, προκύπτουν θέματα τα οποία το ΥΠΕΝ θα πρέπει να τα εξετάσει και να δώσει λύση πριν την έκδοση του οριστικού κειμένου του οδηγού.

Ήδη, στο B2Green έχουμε καταγράψει τον κίνδυνο αποκλεισμού πολλών διαμερισμάτων από το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» καθώς και το ζήτημα που αφορά στο Εξοικονομώ & την έκδοση ΑΦΜ για τις Πολυκατοικίες. Σειρά έχει το πρόβλημα που προκύπτει από την ασυμβατοτητα μεταξύ του πληροφοριακού του προγράμματος και του ΚΕΝΑΚ, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έκδοση Β' ΠΕΑ δυσμενέστερης κατηγορίας από αυτή που προβλέπεται βάσει του Α' ΠΕΑ, με αποτέλεσμα την απώλεια του επιπλέον 10% για τους ωφελούμενους ή ακόμα και την αποτυχία επίτευξης της κατ ελάχιστον ενεργειακής αναβάθμισης κατά 3 κατηγορίες.

Διαβάστε παρακάτω το παράδειγμα που έστειλε προς δημοσίευση στο B2Green ο κ. Αλέξης Δουγέκος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, όπου και αποτυπώνεται αναλυτικά το πρόβλημα:

Ενδιαφέρομαι για το νέο 'εξοικονομώ'!

Εν αναμονή του νέου προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ, το οποίο προσφέρει ποικίλες δυνατότητες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας , με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιδότησης για τους ωφελούμενους, οι επαγγελματίες του χώρου έρχονται αντιμέτωποι με πληθώρα ερωτημάτων και ασαφειών, τα οποία προκύπτουν τόσο από την καθυστερημένη δημοσίευση του επίσημου οδηγού του προγράμματος, όσο και από ασυμβατότητες μεταξύ των συνεργαζόμενων συστημάτων (προγράμματα λογισμικού-πληροφοριακό σύστημα αιτήσεων και διαχείρισης της εξέλιξης του έργου κ.α.).

Οι ενεργειακοί επιθεωρητές, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη δημιουργίας ενεργειακών προτάσεων και παρεμβάσεων ώστε να επιτυγχάνεται ο ενεργειακός στόχος του προγράμματος με απώτερο στόχο την ορθή και επιτυχημένη υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης κάθε κτιριακής μονάδας, θα πρέπει επί της ουσίας να ολοκληρώσουν την ενεργειακή μελέτη στο αρχικό στάδιο κατασκευής του φακέλου συμμετοχής, αφού πλέον αποκλείσεις από το αρχικό σενάριο εξοικονόμησης μπορεί να διαφοροποιήσουν δραματικά τον προϋπολογισμό κάθε έργου και να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.

Στη συνέχεια αναφέρεται ένα παράδειγμα υποβάθμισης της δυνητικής κατηγορίας σε σχέση με την αρχική εκτίμηση εξοικονόμησης και πως, μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων η ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου είναι χαμηλότερη από την δυνητική.

Θεωρούμε ότι έχουμε κτίριο κατηγορίας Ζ ή Η κατά το Α ΠΕΑ, το οποίο με αρκετές ενεργειακές παρεμβάσεις στο σενάριο (μεταξύ άλλων και αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης ορυκτών καυσίμων με Αερόψυκτη Αντλία Θερμότητας), καταλήγει στην κατηγορία Β και άρα ο ωφελούμενος δικαιούται και το bonus του +10%, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα.

Όσο το προτεινόμενο σενάριο αποτελεί σενάριο εξοικονόμησης, η δυνητική κατηγορία του κτιρίου είναι η Β, όταν όμως, μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων εισάγονται τα νέα δεδομένα στο Β ΠΕΑ, το νέο κτίριο αναφοράς, αφού εξ αρχής έχει ως σύστημα θέρμανσης Αντλία Θερμότητας, είναι υψηλότερης κατηγορίας (καλύτερο ενεργειακά) και άρα το εξεταζόμενο κτίριο, είναι δυσμενέστερο σε σύγκριση με το αρχικό κτίριο αναφοράς "κτίριο φάντασμα, όπως λέγεται στο χώρο", το οποίο δεν είχε Αντλία Θερμότητας. Αποτέλεσμα, το Β ΠΕΑ είναι χαμηλότερης κατηγορίας από αυτό που αρχικά είχε υπολογισθεί, δηλαδή Γ ή και Δ. Κατά την έκδοση του Β ΠΕΑ, το ακίνητο δεν εντάσσεται στην κατηγορία που είχε αρχικά υπολογισθεί και άρα ο ωφελούμενος θα κινδυνεύει με, το λιγότερο να μην λάβει το bonus του +10% ή το χειρότερο να μην επιτύχει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο, δηλαδή την βελτίωση κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες, που απαιτεί το νέο πρόγραμμα.

Στο σημείο αυτό διαπιστώνεται ένα θεσμικό ατόπημα, καθώς ο ωφελούμενος έχει στη διάθεση του ένα δημόσιο έγγραφο (Α ΠΕΑ), το οποίο υποδεικνύει την δυνητική κατηγορία εφόσον εφαρμοσθούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις. Ο ωφελούμενος, βασιζόμενος στο έγγραφο αυτό, θα υλοποιήσει τις παρεμβάσεις και ως "δια μαγείας", το κτίριο κατά την έκδοση του Β ΠΕΑ, θα ενταχθεί σε χαμηλότερη κατηγορία από αυτή, η οποία είχε υποδειχθεί ως δυνητική στο Α ΠΕΑ.

Το παραπάνω παράδειγμα, αποτελεί μια απόδειξη για την ανάγκη αναβάθμισης του ενεργειακού λογισμικού ΤΕΕΚΕΝΑΚ, λογισμικό το οποίο αποτελεί τη βάση υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης και των σχετικών ενεργειακών λογισμικών της αγοράς.

Συμπερασματικά, το νέο πρόγραμμα περιέχει σαφώς ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με τα αντίστοιχα, προηγούμενα προγράμματα για τους ωφελούμενους, όμως υπάρχουν παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε αστοχία του ενεργειακού στόχου και για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι ενεργειακοί επιθεωρητές, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη κατασκευής του σεναρίου εξοικονόμησης, να είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένοι και να έχουν εξετάσει εκ των προτέρων την ενεργειακή έκβαση των προτεινόμενων παρεμβάσεων, ώστε να διασφαλίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Αλέξης Δουγέκος
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ' Τάξης

Ενδιαφέρομαι για το νέο 'εξοικονομώ'!

Δείτε επιπλέον: 

B2Green
By B2Green.gr 11:54, 19/10/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα