Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Digital Engineering

Το έργο HOOP για την αναζωογόνηση της Ευρωπαϊκής Βιοοικονομίας των πόλεων

Το έργο HOOP για την αναζωογόνηση της Ευρωπαϊκής Βιοοικονομίας των πόλεων

Civiltech

Το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου HOOP που πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Οκτωβρίου διαδικτυακά λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Το έργο HOOP αφορά την επένδυση σε τοπικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία πολύτιμων πόρων από αστικά βιοαπόβλητα και λύματα για να παράγουν καινοτόμα υψηλής προστιθέμενης αξίας βιοπροϊόντα. Προωθώντας την ατζέντα της κυκλικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το έργο HOOP θα παρέχει άμεση υποστήριξη για την ανάπτυξη έργων (PDA – Project Development Assistance) στους Δήμους και την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν περαιτέρω τη διοικητική, τεχνική, χρηματοοικονομική και νομική τους γνώση και εμπειρία όσον αφορά την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων. Το έργο HOOP θα βοηθήσει στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης των επενδύσεων επαναχρησιμοποιώντας πόρους, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και αναπτύσσοντας την τοπική ικανότητα ανάπτυξης έργων στον τομέα της κυκλικής βιοοικονομίας.

Το HOOP είναι ένα έργο του προγράμματος Horizon 2020 που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και συγκεντρώνει 23 εταίρους από 10 χώρες και 8 πόλεις ή συστάδες (cluster) πόλεων φάρων από μία ποικιλία γεωγραφικών θέσεων σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων από: το Κουόπιο (Φινλανδία), το Μπέργκεν (Νορβηγία), το Αλμέρε (Ολλανδία), το Αλμπάνο Λάτσιο (Ιταλία), το Πόρτο (Πορτογαλία), την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Ελλάδα), τη Μουρθία (Ισπανία) και το Μούνστερ (Γερμανία). Από την Ελλάδα εκτός από το CluBE συμμετέχει στο έργο η ΔΙΑΔΥΜΑ (Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.) και η DRAXIS (ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.).

Το HOOP θα συμβάλει στην ενίσχυση των επενδύσεων σε επίπεδο Δήμων και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της ικανότητας των τοπικών παραγόντων να συμβάλουν στη βιοοικονομία της Ευρώπης, συμβάλλοντας έτσι στην τριπλή κατώτατη γραμμή της αειφορίας: αυτό που είναι καλό για το περιβάλλον είναι καλό για την κοινωνία και υπέροχο για τις επιχειρήσεις.

*Gemma Castejón, Υπεύθυνη για το έργο HOOP, CETENMA

Το HOOP θα συνεργαστεί στενά με τους Δήμους για να εντοπίσει και να ενισχύσει τις επενδύσεις στον κλάδο της βιοοικονομίας που μπορούν να αξιοποιήσουν το λεγόμενο οργανικό κλάσμα των αστικών στερεών αποβλήτων και την αστική λυματολάσπη. Οι πολύτιμοι πόροι από αυτές τις ροές βιοαποβλήτων θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοπροϊόντων, όπως:

  • Βιοχημικές ουσίες, βιοπλαστικά, βιολιπάσματα, βιοκτόνα, βιοπολυμερή, βιοδιυλιστήρια, πρωτεΐνες και λιπίδια.

Η ανοικοδόμηση της οικονομίας μας απαιτεί, περισσότερο από ποτέ, την μετάβαση στην κυκλική βιοοικονομία τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Το HOOP θα ενισχύσει αυτή τη μετάβαση ώστε να δημιουργήσει ένα περισσότερο βιώσιμο και ανθεκτικό περιβάλλον σε περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

*Νικόλαος Ντάβος, Διαχειριστής CluBE

Το HOOP θα εμπλακεί στα 4 τμήματα του «τετραπλού έλικα»: βιομηχανία, επιστήμη, κοινωνία των πολιτών και πολιτική. Θα βελτιωθεί με αυτόν τον τρόπο ο αστικός μεταβολισμός της Ευρώπης, επιδεικνύοντας λύσεις κυκλικής οικονομίας που θα μπορέσουν να τον μιμηθούν άλλες πόλεις, αναπαράγοντας έτσι το μοντέλο του HOOP και συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία. Το HOOP Urban Circular Bioeconomy Hub θα συγκεντρώσει τα αποτελέσματα σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα για την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων με άλλες πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 11:58, 04/11/2020