Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Εξοικονομώ-Αυτονομώ με Europa

Πως καταργείται η Εκτός Σχεδίου Δόμηση από το ''παράθυρο''

Πως καταργείται η Εκτός Σχεδίου Δόμηση από το ''παράθυρο''

Civiltech

Με διατάξεις που καταργούνται με το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ με θέμα «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» καταργείται η δυνατότητα δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας.

Όπως επισημαίνει σε επιστολή του προς τους τοπικούς βουλευτές η Ν.Ε. Ηλείας του ΤΕΕ, η ανωτέρω κατάργηση επί της ουσίας σημαίνει ότι στο Νομό Ηλείας όπου το 80% των αξιοποιήσιμων εκτάσεων εκτός Σχεδίου είναι «εν δυνάμει» Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας , με αυτή τη διάταξη καταργείται η κάθε δυνατότητα δόμησης αλλά και εκσυγχρονισμού-επέκτασης και διατήρησης σε λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά το περιεχόμενο της παρέμβασης του ΤΕΕ Ηλείας:

Αξιότιμε κύριοι Βουλευτές,

Σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή με την έννοια του κατ'επείγοντος, καθώς είναι ήδη προς ψήφιση το Πολεοδομικό - Χωροταξικό Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Με έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι στο Άρθρο 138 με τίτλο «Καταργούμενες διατάξεις» και στην παράγραφο (γ) , καταργείται από τη δημοσίευση του νόμου , η παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α' 174).

Αυτό επί της ουσίας σημαίνει ότι στο Νομό Ηλείας όπου το 80% των αξιοποιήσιμων εκτάσεων εκτός Σχεδίου είναι «εν δυνάμει» Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας , με αυτή τη διάταξη καταργείται η κάθε δυνατότητα δόμησης αλλά και εκσυγχρονισμού-επέκτασης και διατήρησης σε λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Η φράση «εν δυνάμει» , χρησιμοποιείται καθώς σήμερα όπου έγινε η προσθήκη αυτής της διάταξης έξω από κάθε επίπεδο διαβούλευσης (δεν υπήρχε σε προγενέστερη μορφή του νομοσχεδίου αυτή η αναφορά) , στη χώρα μας δεν υφίστανται Χάρτες Υψηλής Παραγωγικότητας και τα γεωτεμάχια χαρακτηρίζονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα ενώ τα κριτήρια είναι τόσο αυστηρά ώστε όλες οι εκτάσεις που είναι αξιοποιήσιμες στο Νομό Ηλείας να χαρακτηρίζονται ως επί το πλείστον «Υψηλής Παραγωγικότητας» και να μην δύναται να δομηθούν για χρήσεις πλην της αμιγούς αγροτικής.

Η υπό κατάργηση διάταξη έδινε τη δυνατότητα σε ζώνες εκατέρωθεν Εθνικών - Επαρχιακών - Δημοτικών Οδών να μπορούν να δομηθούν. Η προς ψήφιση κατάργησή της με δεδομένο ότι μεγάλες εκτάσεις στο Ν.Ηλείας είν αι ήδη περιορισμένες ως προς τις χρήσεις από το διάταγμα των ΖΟΕ Ν.Ηλείας (ΦΕΚ 1161/Δ/1993 ) βάζει στον πάγο οποιαδήποτε επένδυση μη αμιγούς αγροτικού χαρακτήρα. Χρήσεις τουριστικές, βιομηχανικές , βιοτεχνικές, επαγγελματικά εργαστήρια ,συνεργεία και γενικά κάθε χρήση μη αγροτικού χαρακτήρα καταργείται στην εκτός Σχεδίου Περιοχή του Νομού Ηλείας. Αυτό συμβαίνει καθώς σήμερα , αλλά και για αρκετό ακόμα χρονικό διάστημα δεν θα διαθέτουμε ζώνες υποδοχής (βιομηχανικά-βιοτεχνικά πάρκα, οικισμούς σε τουριστικές ζώνες με σχέδιο πόλεως κ.λ.π.).

Το Τεχνικό Επιμελητήριο δεν είναι αντίθετο με τη λογική της κατάργησης της Εκτός Σχεδίου Δόμησης αλλά πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχουν εκείνοι οι διαθέσιμοι υποδοχείς όλων των αναπτυσσόμενων χρήσεων .

Κατά συνέπεια, ζητούμε άμεσα να αποσυρθεί η συγκεκριμένη διάταξη και να επανέλθει σε μεταγενέστερο χρόνο όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τα χωροταξικά σχέδια και θα έχουν καθοριστεί οι επιτρεπόμενες ζώνες για όλες τις χρήσεις που συνδιαμορφώνουν ένα ευνοϊκό αναπτυξιακό περιβάλλον για την περιοχή μας , αλλά και για κάθε περιοχή της χώρας .

Με ιδιαίτερη αγωνία, αναμένουμε την αντίδρασή σας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Δ. Γεωργακόπουλος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Το προτεινόμενο άρθρο του σχεδίου νόμου που είναι προς ψήφιση στη Βουλή αναφέρει:

Άρθρο 138
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α. το άρθρο 18 του ν. 3983/2011,

β. τα άρθρα 32 και 33 του ν. 4067/2012 (Α' 79),

γ. η παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174),

δ. η παρ. 3 του άρθρου 41, η περ. θ του άρθρου 64, τα άρθρα 69 και 73 και οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 77 του ν. 4495/2017,

ε. η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4512/2018.

Δεόιτε παρακάτω τι αναφέρει η καταργούμενη διάταξη:

N.4178/13 – ΦΕΚ 174/Α/8.8.2013

11. α. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα των δημοτικών οδών. Η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης σε περιπτώσεις χαρακτηρισμού περιοχής ως γη υψηλής παραγωγικότητας με την έγκριση Γ.Π.Σ. ή Ζ.Ο.Ε. χορηγείται σύμφωνα με τις χρήσεις γης και του όρους δόμησης που ίσχυαν πριν την έκδοση αυτών και μόνο επί ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε εθνικές και επαρχιακές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων για τον άξονα αυτών, κατά τα ανωτέρω. Η παρούσα παράγραφος έχει εφαρμογή έως την έκδοση της προβλεπόμενης της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998 , β) Διοικητικές Πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με τα παραπάνω είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Στα παραπάνω ακίνητα, επιτρέπεται η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης για επέκταση, τροποποίηση ή εκσυγχρονισμό κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και η ανανέωση περιβαλλοντικών όρων.
β. Διοικητικές Πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με τα παραπάνω είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Στα παραπάνω ακίνητα, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης για επέκταση, τροποποίηση ή εκσυγχρονισμό κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και η ανανέωση περιβαλλοντικών όρων.

B2Green
By B2Green.gr 08:37, 27/11/2020