Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Digital Engineering

Εντός ή εκτός οι «μικροί» από τις φωτοβολταϊκές επενδύσεις;

Εντός ή εκτός οι «μικροί» από τις φωτοβολταϊκές επενδύσεις;

Civiltech

Είναι γεγονός ότι από 1η Ιανουαρίου του 2021 όλες οι νέες αιτήσεις για «μικρά» φωτοβολταϊκά, ισχύος κάτω των 500kW, θα πρέπει να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Η διαδικασία άδειας και λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικής διαδικασίας με όριο τα 18 MW θα ισχύει μόνο για Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν Ο.Τ.Α. ή περισσότερα από 60 μέλη. Επίσης, οι εκκρεμείς αιτήσεις από ιδιώτες για φωτοβολταϊκά ισχύος κάτω των 500 kW που έχουν καταστεί πλήρεις ως το τέλος του έτους και περιμένουν όρους σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ, λαμβάνουν προθεσμία υπογραφής σύμβασης με το ΔΑΠΕΕΠ ως την 31η Δεκεμβρίου του 2021.

Ένα από τα μειονεκτήματα αυτής της διαδικασίας που θα ακολουθείται από το νέο έτος είναι πως μέσω των διαγωνισμών, θα πέσουν πολύ χαμηλά οι εγγυημένες τιμές απορρόφησης του ρεύματος. Ακόμη, έργα τα οποία σκόπευαν να υλοποιήσουν πλήθος Ενεργειακών Κοινοτήτων θα αντιμετωπίσουν κωλύματα ακόμη και ακυρώσεις καθώς θα περιορίζεται η ισχύς που αναλογεί σε κάθε συμμετέχοντα με αποτέλεσμα τα έργα να μην είναι ελκυστικά, ενώ όση προετοιμασία έχει γίνει ως τώρα θα είναι μάταιη. Ακόμα, οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στους διαχειριστές είναι τόσο πολλές με τον χρόνο διεκπεραίωσης να ξεπερνά πλέον τους 16 μήνες, με αποτέλεσμα, έως την 31 Δεκέμβρη θα έχουν υλοποιηθεί μόνο το 15% αυτών των αιτήσεων. Πρόκειται λοιπόν, για μία «πλάνη» των δημοσίων υπηρεσιών καθώς δεν είναι εφικτή η αδειοδότηση και η σύναψη όρων σύνδεσης πριν το τέλος του έτους.

Οι έως τώρα τιμές εκτός διαγωνισμών, δίνουν την ευκαιρία στον απλό πολίτη που δεν κατέχει απαραίτητα εξειδικευμένες τεχνοκρατικές γνώσεις, αλλά θέλει να επενδύσει στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών, να συμμετάσχει σε σχήματα. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι οι ανταγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ απαιτούν αρκετά κεφάλαια (>10εκ. Ευρώ) για να μπορέσει κάποιος να συμμετάσχει. Χωρίς την ύπαρξη των διαγωνισμών, οι απλοί πολίτες ήταν ιδιαίτερα πρόθυμοι να εγκαταστήσουν φ/β, καθώς θα είχαν και οι ίδιοι κέρδος σε αντίθεση με τα αιολικά από τα οποία ο απλός πολίτης είναι αποκλεισμένος.

Κάτι τέτοιο γίνεται φανερό από τις αξιέπαινες προσπάθειες που έχουν γίνει από τις Ενεργειακές Κοινότητες οι οποίες έχουν δώσει την ευκαιρία σε χιλιάδες μικρούς επενδυτές να συμμετάσχουν σε φωτοβολταϊκά έργα που πραγματοποιήθηκαν. Ενδεικτικά, αξίζει να σημειωθεί ότι στη περιοχή της Πτολεμαΐδας έχει ξεκινήσει από 2.500 κατοίκους της περιοχής μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων η ανάπτυξη έργου συνολικής ισχύος 300MWp. Το εν λόγω έργο θα συνδράμει στην απολιγνιτοποίηση, θα παρέχει μερίδιο, έστω και μικρό, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και θα βοηθήσει μεγαλύτερα έργα να πραγματοποιηθούν, αφού ο πληθυσμός της Κοζάνης – Πτολεμαΐδας θα τα έχει αποδεχθεί.

Για όλα αυτά κι επειδή για το 2021 όλοι οι φ/β σταθμοί που εξαιρούνται από συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες θα έχουν εγγυημένες τιμές εκτός διαγωνισμών 63-65 ευρώ/Mwh, τιμές αρκετά κοντά στην Οριακή Τιμή του Συστήματος της Χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και συνεπώς δεν θα επιβαρύνουν των Έλληνα καταναλωτή.

Μέσα από την πολιτική προσέγγιση των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ για ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, θα πρέπει να γίνει πλήρης αναδιαμόρφωση του νομικού πλαισίου το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους μικρούς επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στον τομέα των ΑΠΕ να συμμετέχουν σε μικρά φωτοβολταϊκά έργα εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας και μετά τις 31.12.2020. Παράλληλα, θα πρέπει να παραταθούν κατά 6 μήνες όλες οι προθεσμίες "κλειδώματος" τιμής, αρχής γενομένης από αυτή που έληξε στις 26.11.2020.

Όσον αφορά τις ενεργειακές κοινότητες, θα πρέπει να παραμείνει το καθεστώς εγγυημένων τιμών εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας και μετά τις 31.12.2021, αφενός για να ολοκληρωθεί ή διαδικασία αδειοδότησης των υφιστάμενων αιτήσεων αλλά και να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους μικροεπενδυτές να ενισχύσουν το εισόδημά τους συμμετέχοντες με ένα μικρό ποσοστό σε μια ενεργειακή κοινότητα.

Κατερίνα Ανδρικοπούλου Σακοράφα

ethnos.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 16:29, 03/12/2020