Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Εξοικονομώ-Αυτονομώ με Europa

Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Το demo του πληροφοριακού, το lockdown & οι αναβολές

Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Το demo του πληροφοριακού, το lockdown & οι αναβολές

Update: Ενεργοποιήθηκε η δοκιμαστική λειτουργία

Τα “καμπανάκια” για τις καθυστερήσεις στο πολυαναμενομενο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» ήχησαν πολύ πριν το τελευταίο lockdown λόγω πανδημίας. Ήταν ακόμα μέσα Σεπτεμβρίου, (τότε γνωρίζαμε πως το πρόγραμμα θα ξεκινούσε στις 02 Νοεμβρίου), όταν το ΥΠΕΝ απέστειλε επίσημη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον σημερινό ανάδοχο για την υποστήριξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».

Όπως είχε αποκαλύψει στις 17 Σεπτεμβρίου το B2Green, σύμφωνα με την πρόσκληση, έργο του Αναδόχου θα ήταν η υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών τροποποιήσεων και βελτιώσεων, ώστε το πληροφοριακό σύστημα να είναι λειτουργικό προκειμένου να δεχθεί και να διαχειρισθεί τις αιτήσεις του Προγράμματος. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα έπρεπε να υλοποιήσει τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου Προγράμματος (π.χ. προσθήκη και διαχείριση νέων παρεμβάσεων, χρηματοδοτικό σχήμα, αλλαγή και προσαρμογή διεπαφών) για να δεχθεί και να διαχειρισθεί τις αιτήσεις κατά το στάδιο υποβολής τους και μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πρόσκλησης, ο ανάδοχος θα έπρεπε να υποβάλλει, εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης έτσι ώστε στη συνέχεια να υπογράψει τη σύμβαση. Στα παραδοτέα δε του έργου, βάσει της πρόσκλησης, ο ανάδοχος θα είχε τις εξής υποχρεώσεις:

  1. Προκαταρκτική έκθεση – αναφορά του Αναδόχου για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 15/10/2020 αναφορικά με την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών τροποποίησης και υποστήριξης για την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας (demo) του Πληροφοριακού Συστήματος.
  2. 1η Έκθεση-αναφορά του Αναδόχου, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2020, στην οποία θα περιγράφονται όλες οι ενέργειες τροποποίησης και υποστήριξης που θα έχουν παρασχεθεί.
  3. 2η Έκθεση-αναφορά του Αναδόχου που θα αντιστοιχεί στο υπόλοιπο διάστημα και μέχρι την λήξη της σύμβασης, στην οποία θα περιγράφονται όλες οι ενέργειες υποστήριξης που θα έχουν παρασχεθεί.

Τελικά, ο Υπουργός ΥΠΕΝ υπέγραψε την ανάθεση στις 25 Σεπτεμβρίου, δίνοντας δέκα μέρες προθεσμία στον ανάδοχο για να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να υπογράψει τη σύμβαση, έτσι ώστε να αρχίσει να “τρέχει” το χρονοδιάγραμμα.

Ενδιαφέρομαι για το νέο 'εξοικονομώ'!

Όπως λοιπόν φαίνεται και παραπάνω στα παραδοτέα του έργου, έως 31 Οκτωβρίου θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες τροποποίησης. Σε αναμονή λοιπόν της ολοκλήρωσης των τροποποιήσεων και έπειτα από την τελευταία απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος (για κάποιες μόνο Περιφέρειες) λόγω των παρενεργειών της πανδημίας και τη μεμονωμένη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, φτάσαμε σε απόσταση αναπνοής από την εν ισχύ ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων, ήτοι την 11η Δεκεμβρίου. Και με ποια κατάληξη; Σχεδόν όλοι οι μηχανικοί των Περιφερειών που καλούνται να “ανοίξουν το χορό” των αιτήσεων, διαμαρτύρονται, αφενός γιατί η μετάθεση της ημερομηνίας δεν ήταν ισότιμη προς όλες τις Περιφέρειες και αφετέρου γιατί τα περιοριστικά μέτρα λόγω πανδημίας επεκτάθηκαν εκ νέου, με την τελευταία επέκταση να ανακοινώνεται σήμερα, φτάνοντας (προς το παρόν) τις 14 Δεκεμβρίου, μετά δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος που ισχύει αυτή τη στιγμή! Και σαν να μην ήταν αρκετή η πίεση, το άγχος και οι περιορισμοί που προκαλούνται από την πανδημία, η έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, ακόμα αγνοείται. Ακόμα και αν το “demo” δοθεί σε χρήση σήμερα (πλέον η σελίδα εμφανίζει το μήνυμα service unavailable) με ταυτόχρονη έκδοση του Εγχειριδίου Εισαγωγής Στοιχείων, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; Το πιθανότερο που θα συμβεί (κυρίως λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που απομένει μέχρι την επίσημη έναρξη), είναι να συνδεθούν ταυτόχρονα μηχανικοί, σύμβουλοι έργου και ιδιοκτήτες, από όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας και το σύστημα να πέσει. Στη συνέχεια και πριν την επίσημη έναρξη, η δοκιμαστική λειτουργία θα πρέπει λογικά να τερματιστεί, να γίνουν μικροδιορθώσεις της τελευταίας στιγμής και να ανοίξει σε κανονική λειτουργία, χωρίς προβλήματα, την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου!

Πως λοιπόν θα καταφέρουν να δοκιμάσουν ουσιαστικά το σύστημα όλοι οι εμπλεκόμενοι;
Πότε θα καταφέρουν να καταχωρηθούν ως χρήστες για να είναι έτοιμοι για την έναρξη;
Και κυρίως, πως θα μπορέσουν να προετοιμαστούν ισότιμα και με ασφάλεια όλοι, σύμβουλοι και ιδιοκτήτες, για την έναρξη υποβολής αιτήσεων, η οποία πλέον με τα σημερινά μέτρα τοποθετείται χρονικά εντός lockdown;

Μέχρι στιγμής, το helpdesk του προγράμματος αδυνατεί να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Το θέμα είναι να απαντήσει άμεσα, δίνοντας όμως ουσιαστική και ρεαλιστική λύση το ΥΠΕΝ.

Ενδιαφέρομαι για το νέο 'εξοικονομώ'!

Δείτε σχετικά:

B2Green
By B2Green.gr 20:52, 03/12/2020