ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - "Topometrica" Μπουτσιάδου Ν. Κατερίνα

-Τοπογραφικές μελέτες και εφαρμογές.
-Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.
-Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον".
-Πολεοδομία, χωροταξία, πράξεις εφαρμογής.
-Εθνικό κτηματολόγιο.
-Άδειες.
-Δηλώσεις αυθαιρέτων.
-Πωλήσεις, ενοικιάσεις, εκτιμήσεις αξιών ακινήτων.

Περιοχή: N. Καστοριάς
Τηλ.: 6984124588, 246
Φαξ.:
Email: boutsiadoukaterina@gmail.com
Website: http://topometrica-boutsiadou.blogspot.gr/
Green Awards
13th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
Verde.Tec 2020
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL