ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΛΠΑΞΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ενεργειακός Επιθεωρητής

 ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΛΠΑΞΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ    Ενεργειακός Επιθεωρητής logoΠεριοχή: N. Κορινθίας
Τηλ.: 2741056118-6972
Φαξ.: 2741050019
Email: xnikol@otenet.gr
Website: www.nikolaou-realestate.gr
Green Awards
13th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
Verde.Tec 2020
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL