ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - "KARALCO"-ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η εταιρεία “KARALCO” - Καραχάλιος Παναγιώτης, ιδρύθηκε το 1997 στην Ελευσίνα Αττικής με κύριο αντικείμενο την κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί επιτυχώς με κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρείες αλλά κυρίως με ιδιώτες, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ποιοτικές εφαρμογές.
Έχοντας συνεχώς ανοδική και πετυχημένη πορεία η εταιρεία “KARALCO” διεύρυνε τον κύκλο εργασιών της με εξειδικευμένες εφαρμογές αρχιτεκτονικών συστημάτων, που ανταποκρίνονται στις δομικές απαιτήσεις κάθε χώρου. Η εταιρεία KARALCO πληρεί όλες τις προϋποθέσεις τόσο από σύγχρονο εξοπλισμό, όσο και από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με άριστη τεχνογνωσία γύρω από το χώρο του αλουμινίου, για να ανήκει στους πιστοποιημένους κατασκευαστές της εταιρείας ALUMIL Α.Ε. Τα παραγόμενα κουφώματα αλουμινίου φέρουν τη σήμανση CE καθώς οι παραγωγικές διαδικασίες που ακολουθούνται είναι βάση των ευρωπαϊκών προτύπων.

Περιοχή: N. Αττικής
Τηλ.: 2105561796
Φαξ.: 2105561796
Email: info@karalco.gr
Website: www.karalco.gr
Green Awards
13th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
Verde.Tec 2020
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL