Δηλώστε σωστά το ακίνητό σας στο Κτηματολόγιο

Run My Project by B2Green
By Run My Project 13:42, 27/12/2017

Δηλώστε σωστά το ακίνητό σας στο Κτηματολόγιο

 • Γιατί πρέπει να δηλώσω το ακίνητό μου στο Κτηματολόγιο;

Το Εθνικό Κτηματολόγιο δεν είναι απλώς μια αποτύπωση του ακινήτου. Είναι η δημιουργία ενός πλήρως σύγχρονου αυτοματοποιημένου αρχείου της ακίνητης ιδιοκτησίας, που περιέχει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία νομικά και τεχνικά, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια των συναλλαγών.

 • Ποια είναι τα στάδια για την ολοκλήρωσή του Κτηματολογίου;

Τα βασικά στάδια της κτηματογράφησης είναι τα εξής:

 1. Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας
 2. Επεξεργασία δηλώσεων από δικηγόρους και τοπογράφους
 3. Ανάρτηση κτηµατολογικών στοιχείων και Υποβολή ενστάσεων
 4. Αναμόρφωση κτηµατολογικών πινάκων & διαγραµµάτων
 5. Ολοκλήρωση κτηµατογράφησης
 6. Λειτουργία Κτηµατολογικού Γραφείου
 • Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση;

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα όπως: Κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα), Δουλεία (π.χ. επικαρπίας από γονική παροχή, οίκησης), Υποθήκη, Κατάσχεση, Χρονομεριστική μίσθωση, Μεταφορά συντελεστή δόμησης κλπ.

 • Πότε θα δηλώσω την ιδιοκτησία μου;

Το κτηματολόγιο στη χώρα μας συντάσσεται σταδιακά. Ήδη έχει συνταχθεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και συνεχώς προστίθενται και νέες περιοχές προς Κτηματογράφηση, με στόχο μέχρι το 2020 να ολοκληρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχετε ακίνητο θα κληθείτε να το δηλώσετε στο Κτηματολόγιο. Ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής δήλωσης θα ανακοινώνονται σταδιακά κατά περιοχές, αφού προηγηθεί ενημερωτική καμπάνια στα ΜΜΕ. Όμως, είναι καλό να γνωρίζετε τι θα χρειαστεί για τη σωστή καταγραφή του ακινήτου σας και να προετοιμαστείτε εγκαίρως.

Θέλω επικοινωνία με σύμβουλο-μηχανικό

 • Τι χαρτιά πρέπει να μαζέψω;

α) Φωτοτυπία του συμβολαίου σας.

β) Φωτοτυπία πιστοποιητικού μεταγραφής, από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

γ) Τοπογραφικό Διάγραμμα ( αν έχετε)

δ) Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

ε) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, Ε9, λογαριασμός ΔΕΗ κ.λπ.)

 • Είμαι μακριά. Μπορώ να κάνω ηλεκτρονικά τη δήλωση;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα υποβολή της δήλωσης σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.ktimatologio.gr. Προσοχή! πρέπει να γνωρίζετε ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ είναι το ακίνητό σας, για να μπορέσετε να το εντοπίσετε πάνω στο χάρτη. Κι αυτό γιατί, πολλές φορές, η περιγραφή του ακινήτου στον τίτλο ιδιοκτησίας δεν είναι επαρκής για τον εντοπισμό του. Επίσης όταν η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά μπορείτε, είτε να σκανάρετε τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα (συμβόλαιο, τοπογραφικό κλπ) και να τα στείλετε ηλεκτρονικά, είτε να τα αποστείλετε ταχυδρομικά στο γραφείο κτηματογράφησης.

 • Μπήκα στον χάρτη του κτηματολογίου και δεν έβγαλα άκρη. Τι να κάνω;

Πράγματι ο εντοπισμός του ακινήτου πάνω σε χάρτη είναι μία εύκολη διαδικασία, για τους νέους ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Οι μεγαλύτεροι όμως σε ηλικία, δυσκολεύονται να βρούνε τη θέση του ακινήτου τους, ιδιαίτερα μάλιστα όταν βρίσκεται σε αγροτικές περιοχές. Σε αυτή την περίπτωση για τον εντοπισμό του ακινήτου χρειάζεται να έχετε σύγχρονο τοπογραφικό διαγράμματα, το οποίο διαθέτει συντεταγμένες χ και ψ στο Εθνικό Σύστημα συντεταγμένων. Πάντως σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος (έστω και παλαιάς χρονολογίας), εφόσον το αναφέρει το συμβόλαιό σας ή το επικαλείστε για χρησικτησία ή το έχετε από την Οικοδομική Άδεια που εκδώσατε.

 • Μπορώ να καταθέσω τις συντεταγμένες που έχω από τον ΟΣΔΕ ή τους Δασικούς Χάρτες που είναι με GPS;

Ναι, το κτηματολόγιο δέχεται μετρήσεις ακόμα και από ένα GPS χειρός, που μπορείτε να τις κάνετε ακόμα και μόνοι σας. Προσοχή όμως, γιατί αυτό μπορεί να επιφέρει σημαντικά λάθη στις ορεινές κυρίως περιοχές και να μην γίνει σωστή καταγραφή της ιδιοκτησίας σας.

 • Έχω ένα χωράφι από παλιά, αλλά χωρίς συμβόλαιο. Το δηλώνω;

 Ναι, θα το δηλώσετε. Σε περίπτωση χρησικτησίας, αν δεν υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση, θα χρειαστεί να υποβάλετε διάφορα έγγραφα που αποδεικνύουν τη χρησικτησία (π.χ. μισθωτήρια, πράξη αναγνώρισης ορίων, δήλωση ΟΣΔΕ κ.λπ.).

 • Τι κάνω όταν δεν έχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς;

Θα κάνετε δήλωση και θα καταθέσετε επίσης :

 α) τίτλο του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)

 β) ληξιαρχική πράξη θανάτου

 γ) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης (αν υπάρχει )

δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης

ε) πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών

στ) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς (όταν υπάρχει διαθήκη).

 • Τι πληρώνω για κάνω τη δήλωση;

Για κάθε ιδιοκτησία (δικαίωμα) καταβάλλεται ένα πάγιο τέλος κτηματογράφησης, που είναι:

α) Για τις αστικές περιοχές 35€ για κάθε δικαίωμα. Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο, το τέλος κτηματογράφησης είναι 20€ για κάθε δικαίωμα.

β) Για τις αγροτικές περιοχές 35€ για κάθε δικαίωμα. Όμως τα φυσικά πρόσωπα, που δηλώνουν περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας, καταβάλλουν πάγιο τέλος για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων, που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.

 • Τι προθεσμία έχω για να κάνω τη δήλωση;

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού είναι 3 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας σχετικής δημοσίευσης στις Εφημερίδες και 6 μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού.

 • Πως θα μάθω αν η ιδιοκτησία μου περάστηκε σωστά στο Κτηματολόγιο;

Μετά την αρχική δήλωση των ακινήτων, γίνεται η επεξεργασία των δηλώσεων από τους μελετητές. Στη συνέχεια οι πολίτες καλούνται να ελέγξουν το αποτέλεσμα της επεξεργασίας και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις. Γι’ αυτό πρέπει να παρακολουθείτε την όλη διαδικασία και να ελέγχετε με προσοχή τα έγγραφα που σας αποστέλλονται από το Κτηματολόγιο. Έτσι, η ιδιοκτησία σας θα καταγραφεί σωστά και δεν θα αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη λειτουργία του Κτηματολογίου.

Θέλω επικοινωνία με σύμβουλο-μηχανικό

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, Τοπογράφου - Πολεοδόμου Μηχανικού
baklatsi@yahoo.gr

taxydromos.gr

Run My Project by B2Green
By Run My Project 13:42, 27/12/2017Οδηγός αγοράς

Run My Project | Blog

Οι επαγγελματίες προτείνουν

.

Επιλεγμένοι επαγγελματίες
Αναζήτηση στο Run My Project

Run My Project Εγγραφή Newsletter

Ariston
Kostal Solar
Calda Energy - Aermec
Rizakos
NanoDomi
Thermal Drones
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL