Οδηγίες για τα στερεά καύσιμα θέρμανσης

Run My Project by B2Green
By Run My Project 17:13, 31/01/2018

Οδηγίες για τα στερεά καύσιμα θέρμανσης

Οδηγίες για τα στερεά καύσιμα θέρμανσης από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ενόψει της χειμερινής περιόδου, επισημαίνουμε στους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, τόσο καταναλωτές όσο και εμπόρους, κάποια θέματα σχετικά με τα στερεά καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε εστίες θέρμανσης τα οποία συνδέονται άμεσα με την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα αιωρούμενα σωματίδια.

Απαγορεύεται η διάθεση, εμπορία και χρήση μη εγκεκριμένων στερεών καυσίμων βιομάζας, σε συστήματα κεντρικής και τοπικής θέρμανσης τα οποία δεν φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις και προδιαγραφές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (ΦΕΚ 2044/Β/22-08-2012.

Τα επιτρεπόμενα καύσιμα στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση, είναι τα ακόλουθα:

1. Πέλετς ξύλου
2. Μπριγκέτες ξύλου
3. Ροκανίδια ξύλου
4. Καυσόξυλα
5. Μη ξύλινα πέλετς (έλαιο επί ξηρού6. Ελαιοπυρήνας (έλαιο επί ξηρού7. Πυρηνόξυλο (έλαιο επί ξηρού8. Χημικά επεξεργασμένη βιομάζα

Θέλω προσφορά για ενεργειακό τζάκι!

Τα παραπάνω θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις της πρόσφατης σχετικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 2499/Β/2013). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές πιστοποίησης και δοκιμών του ΕΛΟΤ ΕΝ-14961.

Τα επιτρεπόμενα καύσιμα στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης καθορίζονται ρητώς στην οικ. 189533 Απόφαση του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2654/Β/2011). Ενδεικτικά αναφέρουμε πως δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η καύση πλαστικών, απορριμμάτων, παλαιών ελαστικών, πάσης φύσεως χρησιμοποιημένων ελαίων και ορυκτελαίων.

Γενικές οδηγίες
I. Κατά το δυνατόν θα πρέπει να αποφεύγεται η διάθεση και χρήση νωπών καυσόξυλων

II. Οι έμποροι θα πρέπει να προμηθεύονται στερεά καύσιμα από νόμιμες οδούς τα οποία ανάλογα με την περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά.

III. Οι καταναλωτές θα πρέπει να αναζητούν και να απαιτούν τα στερεά καύσιμα που προμηθεύονται (wood/nonwood pellets, μπρικέτες) να είναι εφοδιασμένα με την αντίστοιχη πιστοποίηση. Είναι πρωτίστως θέμα της δικής τους υγείας ως άμεσοι καταναλωτές.

IV. Πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση η κατάλληλη συντήρηση των σταθερών εστιών καύσης παντός τύπου και είδους (αρτοκλίβανοι, μικροί βιομηχανικοί λέβητες, καυστήρες κατοικιών, κλπ) από αδειοδοτημένους συντηρητές. Η συντήρηση πρέπει να αφορά κάθε είδους καυστήρα (αερίου, πετρελαίου, στερεών καυσίμων)

V. Παρομοίως θα πρέπει να καθαρίζονται οι καμινάδες, οι εστίες και σωληνώσεις τζακιών, σομπών κλπ.

VI. Πρέπει να αποφεύγονται αυτοσχέδιες, μη πιστοποιημένες και αμφιβόλου ποιότητας, προελεύσεως και αποτελέσματος μετατροπές σε λέβητες, καυστήρες και εστίες, πολλές από τις οποίες ενδέχεται και να μην είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά την χρήση πυρηνόξυλου/ελαιοπυρήνα για μη βιομηχανική χρήση, το επιτρεπόμενο ποσοστό ελαίου επί ξηρού είναι 2%, γεγονός που καθιστά πλέον πρακτικά απαγορευτική τη χρήση του σε ακατέργαστη ή ημικατεργασμένη μορφή, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ 2499/Β/2013).

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται και στην χρήση των μη ξυλωδών πέλετ (Non-wood pellets) καθώς η σχετική νομοθεσία και το πρότυπα τυποποίησης ορίζει παρομοίως περιεκτικότητα έλαιου επί ξηρού

Η σωστή χρήση αυστηρά εγκεκριμένων στερεών καυσίμων στις εστίες θέρμανσης καθώς και η ομαλή λειτουργία τους εντός των προδιαγραφών κατασκευής τους, διασφαλίζει αναλογικά την μη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από αέριους ρύπους πάσης φύσεως οι οποίοι αποτελούν τόσο παράγοντα οξείας υποβάθμισης του περιβάλλοντος όσο και άμεσου κινδύνου της υγείας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν οι πολίτες πως η χρήση μη εγκεκριμένων καυσίμων και η κακή λειτουργία των μη σταθερών εστιών θέρμανσης (τζάκια, σόμπες) επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό με βλαβερά αιωρούμενα σωματίδια πρωτίστως την εσωτερική ατμόσφαιρα των οικιών των χρηστών τους και κατόπιν του υπολοίπου πληθυσμού με τη διάχυση των ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Απευθύνουμε έκκληση στους κατοίκους του νομού, επαγγελματίες και καταναλωτές, για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των παραπάνω προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και η υγεία τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και ευπαθών ομάδων από την έκθεση σε επιβαρυντικούς αέριους ρύπους.

Υπενθυμίζουμε τέλος πως η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να αποτελεί, κατά περίπτωση, τόσο παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας περί εμπορίας και προβλέπονται ανάλογες διοικητικές κυρώσεις.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Θέλω προσφορά για θέρμανση με βιομάζα!

Run My Project by B2Green
By Run My Project 17:13, 31/01/2018Οδηγός αγοράς

Run My Project | Blog

.

Επιλεγμένοι επαγγελματίες
Αναζήτηση στο Run My Project

Run My Project Εγγραφή Newsletter

Ariston
Calda Energy - Aermec
NanoDomi
Energy Commodities 2020»

Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL