Εξοικονομώ II: Τι να περιμένετε μετά την υποβολή της αίτησης • παρεμβάσεις • απόφαση υπαγωγής

Run My Project by B2Green
By Run My Project 14:28, 11/04/2018

Εξοικονομώ II: Τι να περιμένετε μετά την υποβολή της αίτησης • παρεμβάσεις • απόφαση υπαγωγής

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ, ήδη μερικές χιλιάδες αιτήσεις στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον II" έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Ποια όμως είναι τα αμέσως επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι, πριν περάσουν στη φάση της υλοποίησης;

Σε αναμονή της έκδοσης απόφασης υπαγωγής των αιτήσεων των ωφελούμενων στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το χρονικό περιθώριο να ερευνήσουν καλύτερα την αγορά και να καταλήξουν σε προμηθευτές και συνεργάτες. Σε αυτή την κατεύθυνση, το RunMyProject.gr μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο, για τις ιδανικές προτάσεις παρεμβάσεων στα πλαίσια του νέου "εξοικονομώ", σε κατηγορίες όπως:

Πατώντας στις παραπάνω κατηγορίες, μπορούν οι ωφελούμενοι (& όχι μόνο) του "εξοικονομώ II" να βρουν τον κατάλληλο συνεργάτη για αυτούς, για την αντίστοιχη κατηγορία παρέμβασης.

Ποιά είναι τα επόμενα βήματα: 
Κατάταξη  Υπαγωγή Έργων Ωφελουμένων  Υπογραφή Δανειακών Συμβάσεων  Προθεσμίες  Υπαναχώρηση

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται από το Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ), ο τελευταίος καταρτίζει πίνακα κατάταξης αιτήσεων προς υπαγωγή και πίνακα απόρριψης αιτήσεων ανά Περιφέρεια και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι οποίοι υποβάλλονται στην Επενδυτική Επιτροπή για έγκριση. Οι πίνακες κατάταξης αιτήσεων δύναται να υποβάλλονται στην Επενδυτική Επιτροπή μετά από αίτημα του προέδρου της. Ο πίνακας κατάταξης περιλαμβάνει αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος, έχουν ελεγχθεί με επιτυχία, έχουν λάβει προέγκριση δανείου από Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό (για τις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα), δεν έχουν κανενός είδους εκκρεμότητα και δεν έχουν εντωμεταξύ ακυρωθεί.

Βάσει του ανωτέρω πίνακα κατάταξης, εκδίδεται απόφαση του Δικαιούχου για την υπαγωγή των αιτήσεων των Ωφελουμένων στο Πρόγραμμα (Απόφαση Υπαγωγής). Οι υπαγωγές στο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, ανά Περιφέρεια και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή πιστοποιείται από τον εξαψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα υπαγωγής των αιτήσεων, και τη χρονική σειρά προέγκρισης δανείου, για τις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα.

Η απόφαση υπαγωγής είναι ενιαία για το σύνολο των Ωφελουμένων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα, ανά Περιφέρεια και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

  • Αναλυτικά στοιχεία της πράξης στην οποία εντάσσεται το προς υλοποίηση έργο και συγκεκριμένα: τίτλος της πράξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο συγχρηματοδότησης, κατηγορία Περιφέρειας, άξονας προτεραιότητας και ο αντίστοιχος κωδικός του, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται και ο αντίστοιχος κωδικός του, κωδικός της πράξης στο ΟΠΣ, τυποποιημένος κωδικός προσδιορισμού της πράξης και ο Δικαιούχος της πράξης, συλλογική απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της οποίας ο Δικαιούχος λαμβάνει τη συνεισφορά του Ελληνικού δημοσίου και την ενωσιακή συμμετοχή που προβλέπεται και ο φορέας χρηματοδότησης της πράξης.
  • Αναλυτικό πίνακα των Ωφελουμένων που υπάγονται στο Πρόγραμμα με την κατηγορία του Ωφελούμενου, την επιλέξιμη κατοικία και το είδος αυτής, με τον αντίστοιχο επιλέξιμο προϋπολογισμό και τα ίδια κεφάλαια και αναφορά στην επιλέξιμη αίτηση, την προθεσμία για την αποδοχή της απόφασης υπαγωγής και την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης του δανείου (σε περίπτωση λήψης δανείου).
  • Το συμβατικό χρόνο υλοποίησης του έργου.
  • Τις υποχρεώσεις του Ωφελούμενου λόγω συγχρηματοδότησης από ενωσιακούς πόρους (ως προς την υλοποίηση του έργου, την τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών, την αποδοχή ελέγχων, κλπ).
  • Τα όργανα και τη διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης – παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου.
  • Τη διαδικασία χορήγησης δανείων στους Ωφελούμενους (σε περίπτωση λήψης δανείου).
  • Τη διαδικασία καταβολής των κινήτρων του Προγράμματος.
  • Τις συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.

Η απόφαση υπαγωγής δημοσιεύεται στο Δικτυακό τόπο του Δικαιούχου (www.etean.com.gr) και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Ακολούθως ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής όλοι οι αιτούντες τόσο για την υπαγωγή όσο και για την απόρριψη της αίτησης από το Δικαιούχο, ειδικότερα:

  • Στην περίπτωση των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί και συμπεριληφθεί στην απόφαση υπαγωγής, αποστέλλεται ηλεκτρονικά επιστολή, χωριστά στον κάθε Ωφελούμενο, στην οποία περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, του χρονοδιαγράμματος, του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού και του ποσοστού επιχορήγησης (απόσπασμα απόφασης υπαγωγής). Επίσης, στην επιστολή περιλαμβάνεται παράρτημα με όλα τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία. Mε την επιστολή θα ενημερώνεται ο Ωφελούμενος για την υποχρέωση καταχώρησης Δήλωσης Αποδοχής, για την αποδοχή της υπαγωγής του στο Πρόγραμμα, την αποδοχή του περιεχομένου της απόφασης υπαγωγής, των στοιχείων της ανωτέρω επιστολής και όλων των όρων που τίθενται στον Οδηγό για την υλοποίηση του έργου και την παρακολούθηση αυτού, για την επιβεβαίωση των στοιχείων που έχει υποβάλει με την αίτησή του καθώς και για την υποχρέωση προσέλευσης σε υποκατάστημα του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται). Οι Ωφελούμενοι αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής και στη συνέχεια προσέρχονται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4. Η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης, υπογραφή της σύμβασης όπου απαιτείται) ολοκληρώνεται εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.
  • Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις δεν εγκρίθηκαν ενημερώνονται από το Δικαιούχο εντός 10 ημερών από την έκδοση της σχετικής απόφασης απόρριψης. Στην ενημέρωση περιλαμβάνεται και ο ακριβής λόγος απόρριψής τους. Επί της απόρριψης της αίτησης, οι Ωφελούμενοι δύνανται να ασκήσουν την προβλεπόμενη στην παράγραφο 8.3 ένσταση.

Επισημαίνεται ότι οι Ωφελούμενοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της ανωτέρω ηλεκτρονικής επιστολής έγκρισης της αίτησής τους πριν αποδεχθούν ηλεκτρονικά την Απόφαση Υπαγωγής, καθώς ο Δικαιούχος, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί/ αναρτηθεί από τους Ωφελούμενους, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των ωφελημάτων) τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος για κάποιες αιτήσεις, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, της παραγράφου 6.2, κατά το μέρος που αφορά στις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους.

Η αποδοχή από τον Ωφελούμενο της υπαγωγής του στο Πρόγραμμα, συνιστά αποδοχή ότι κάθε στοιχείο του έργου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δημοσιοποίησης. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων βάσει του Ν.2472/97.

Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ενημερώνονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής για τις αποφάσεις υπαγωγής, σε περίπτωση λήψης δανείου.

Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος δεν αποδεχθεί την απόφαση υπαγωγής ή/και δεν προσέλθει για υπογραφή της δανειακής σύμβασης, σε περίπτωση λήψης δανείου - υπαναχώρηση - εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των δύο μηνών, ο Δικαιούχος προβαίνει στην ανάκληση της οικείας απόφασης υπαγωγής. Στην περίπτωση πολυκατοικίας, η υπαναχώρηση έστω και ενός από τους αιτούντες ή/και μη δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με σύναψη δανείου ή καταβολή ιδίων κεφαλαίων συνεπάγεται την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής για όλες τις αιτήσεις της πολυκατοικίας. Σε κάθε περίπτωση, ο Ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα δήλωσης υπαναχώρησης, σε οποιοδήποτε στάδιο, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος.

Σημειώνεται ότι, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στον οδηγό του προγράμματος, εδώ

Run My Project by B2Green
By Run My Project 14:28, 11/04/2018Οδηγός αγοράς

Run My Project | Blog

.

Επιλεγμένοι επαγγελματίες
Αναζήτηση στο Run My Project

Run My Project Εγγραφή Newsletter

Aerismos.gr
Kostal Solar
Calda Energy - Aermec
Rizakos
Novart
NanoDomi
Ariston

Green Awards
Verde.Tec 2020
Οικοδομή Expo 2021 2020
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL