Έρχεται νέος κύκλος αιτήσεων στο ''Εξοικονομώ II'' • Ποιες παρεμβάσεις έχουν τη μερίδα του λέοντος

Run My Project by B2Green
By Run My Project 20:13, 30/01/2019

Έρχεται νέος κύκλος αιτήσεων στο ''Εξοικονομώ II'' • Ποιες παρεμβάσεις έχουν τη μερίδα του λέοντος

Το άνοιγμα νέου κύκλου αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II» επιβεβαίωσε ο Δρ. Δημήτρης Τσαλέμης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ενέργειας του ΥΠΕΝ, στην εισήγησή του σχετικά με τα “Εθνικά Προγράμματα ενεργειακά αποδοτικότερων κτιρίων”, στην εσπερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΕ την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, με θέμα «Η τυποποίηση στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων».

Συγκεκριμένα, όπως κατέγραψε το B2Green, ο Δρ. Τσαλέμης ανέφερε για το “Εξοικονομώ II”:

"Στο πρόγραμμα έχουν υποβληθεί 46.837 αιτήσεις μέχρι τις 21-12-2018. Έχουμε ένα συνολικό προϋπολογισμό παρεμβάσεων 704 εκ. ευρώ. Είναι λιγότερο από αυτό που θα μπορούσε να υποβληθεί, καθώς τα 600 εκ ευρώ που είναι η δημόσια δαπάνη θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερη μόχλευση, αλλά θα υπάρξει όπως ανακοινώθηκε και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, επόμενος κύκλος.

Έχουν υπαχθεί 39.793 αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών 637 εκ. ευρώ. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης γι αυτές τις αιτήσεις είναι 438 εκ. ευρώ που αντιστοιχεί 375 εκ. ευρώ στην άμεση ενίσχυση και 63 εκ. ευρώ στο ταμείο δανειοδότησης.

Βάσει των αιτήσεων προβλέπονται 228.254 επιλέξιμες παρεμβάσεις για κουφώματα, υαλοπίνακες, θερμομόνωση κλπ. Από αυτές τις παρεμβάσεις, τη μερίδα του λέοντος έχουν τα κουφώματα, οι υαλοπίνακες και η θερμομόνωση."

Υλοποίηση έργων

Υπενθυμίζουμε πως στην κατεύθυνση υλοποίησης των έργων του "εξοικονομώ", το RunMyProject by B2Green μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο, για τις ιδανικές προτάσεις παρεμβάσεων, σε κατηγορίες όπως:

Πατώντας στις παραπάνω κατηγορίες, μπορούν οι δικαιούχοι (& όχι μόνο) του "εξοικονομώ II" να βρουν τον κατάλληλο συνεργάτη για αυτούς, για την αντίστοιχη κατηγορία παρέμβασης.

Run My Project by B2Green
By Run My Project 20:13, 30/01/2019Οδηγός αγοράς

Run My Project | Blog

.

Επιλεγμένοι επαγγελματίες
Αναζήτηση στο Run My Project

Run My Project Εγγραφή Newsletter

Ariston
Calda Energy - Aermec
Novart
NanoDomi

Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL