Ο τιμοκατάλογος του Κτηματολογίου: Τι πληρώνουν οι ιδιοκτήτες, πώς διαμορφώνονται τα πρόστιμα

Run My Project by B2Green
By Run My Project 09:59, 23/04/2019

Ο τιμοκατάλογος του Κτηματολογίου: Τι πληρώνουν οι ιδιοκτήτες, πώς διαμορφώνονται τα πρόστιμα

Το ελάχιστο κόστος που πρέπει να πληρώσει ένας ιδιοκτήτης στο Κτηματολόγιο στην περίπτωση που έχει χάσει (ή δεν έχει) τα απαραίτητα έγγραφα είναι γύρω στα 360 ευρώ αν χρειαστεί τοπογραφικό και 160 ευρώ χωρίς τοπογραφικό.

Θέλω επικοινωνία με μηχανικό για το Κτηματολόγιο!

Τι πληρώνουμε στο Κτηματολόγιο

 • Πάγιο Τέλος Κτηματογράφησης
 • 35 ευρώ ανά δικαίωμα για κάθε χώρο: διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο κλπ
 • 20 ευρώ για τους βοηθητικούς χώρους: αποθήκες, πάρκινγκ που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες
 • 50 ευρώ (κατά μέσο όρο) αμοιβή μηχανικοί για τη σύνταξη δήλωσης ανά δικαίωμα
 • 20-50 ευρώ για τον εντοπισμό ακινήτου από μηχανικό
 • 200- 1.000 ευρώ για τη σύνταξη τοπογραφικού
 • 5 ευρώ ανά φύλλο (από υποθηκοφυλακείο) για αντίγραφο συμβολαίου
 • 50- 100 ευρώ για ένορκη βεβαίωση σε συμβολαιογράφο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι, ούτε κάποιο άλλο έγγραφο 20ετίας και γίνεται επίκληση στην έκτακτη χρησικτησία
 • 12,5 ευρώ για απόσπασμα κτηματολογικού φύλλου (όπου υπάρχουν οριστικές εγγραφές)
 • 14,5 ευρώ για απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος
 • Προκύπτει πως ένας ιδιοκτήτης που δεν έχει κανένα έγγραφο θα πρέπει να πληρώσει το ελάχιστο 360 ευρώ με τοπογραφικό και 160 ευρώ χωρίς τοπογραφικό
 • Καταβολή προστίμων σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης

Σε αστική περιοχή

 • 70 ευρώ επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ.
 • 120 ευρώ επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ.
 • 150 ευρώ επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ.
 • 250 ευρώ επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ.
 • 100 ευρώ επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ.
 • 250 ευρώ επί διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ.
 • 50 ευρώ επί βοηθητικού χώρου (αυτοτελούς διαδικασίας)

Σε αγροτική περιοχή

 • 70 ευρώ επί γεωτεμαχίου μικρότερου από 4 στρέμματα
 • 100 ευρώ επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή
 • 200 ευρώ επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερου από 4 στρέμματα με κτίσμα
 • 70 ευρώ επί οιουδήποτε άλλοτε εγγραπτέου δικαιώματος

Θέλω επικοινωνία με μηχανικό για το Κτηματολόγιο!

Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα μόνο όταν δηλώνουν περισσότερα από δύο δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας στον ίδιο προκαποδιστριακό ΟΤΑ καταβάλλουν πάγιο τέλος για δύο μόνο δικαιώματα.

real.gr

Run My Project by B2Green
By Run My Project 09:59, 23/04/2019Οδηγός αγοράς

Run My Project | Blog

.

Επιλεγμένοι επαγγελματίες
Αναζήτηση στο Run My Project

Run My Project Εγγραφή Newsletter

Ariston
Kostal Solar
Calda Energy - Aermec
Rizakos
NanoDomi Διαγωνισμός
Thermal Drones
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL