Κτηματολόγιο: Τι ακολουθεί τη δήλωση και ποιες οι υποχρεώσεις

Run My Project by B2Green
By Run My Project 20:03, 16/12/2019

Κτηματολόγιο: Τι ακολουθεί τη δήλωση και ποιες οι υποχρεώσεις

Της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου - Πολεοδόμου Μηχανικού
baklatsi@yahoo.gr

Λήγει στο τέλος Δεκεμβρίου η σιωπηρή παράταση, που έδωσε η πολιτεία στους ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν τα ακίνητά τους στο κτηματολόγιο.

Ηδη έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός δηλώσεων δικαιωμάτων και οι μελετητές έχουν ξεκινήσει την επεξεργασία των στοιχείων, που κατατέθηκαν από τους δικαιούχους. Οσοι πολίτες δεν έχουν κάνει τη δήλωση τους ή δεν έχουν πάρει βεβαίωση εμπρόθεσμης προσέλευσης από το γραφείο κτηματογράφησης, θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα, διότι όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020 θα αρχίσουν να ενεργοποιούνται τα νέα κλιμακωτά πρόστιμα, που θα επιβάλλονται σε όσους δεν δηλώσουν έγκαιρα την ακίνητη περιουσία τους στο Κτηματολόγιο.

Ομως η υποχρέωση του ιδιοκτήτη δεν σταματά με την κατάθεση της δήλωσης του ακινήτου, αλλά συνεχίζει μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία θα γίνει με την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων και τις τελικές εγγραφές.

Θέλω επικοινωνία με μηχανικό για το Κτηματολόγιο!

  • Τι είναι η ανάρτηση;

Η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων είναι πολύ σημαντικό στάδιο κατά τη διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου. Κατά την ανάρτηση δημοσιοποιείται η καταγραφή των ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν στο πρώτο στάδιο της κτηματογράφησης και η μετέπειτα επεξεργασία τους από νομικούς και τοπογράφους. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται σε όλους η δυνατότητα ελέγχου, επιβεβαίωσης ή και διόρθωσης τυχόν λαθών. Συνεπώς, η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

  • Πώς θα ενημερωθώ ότι ξεκίνησε η ανάρτηση στην περιοχή μου;

Η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων) πραγματοποιείται στα Γραφεία Κτηματογράφησης για διάστημα δύο μηνών από την έναρξή της, που ορίζεται με ανακοίνωση του Κτηματολογίου και είναι διαφορετική για κάθε περιοχή. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερώνεται για την εξέλιξη της μελέτης κτηματογράφησης της περιοχής του, ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου, που είναι www.ktimatologio.gr. Επίσης η υπηρεσία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ανακοινώνει έγκαιρα το πρόγραμμα αναρτήσεων ανά περιοχή μελέτης στον Ηλεκτρονικό και Εντυπο Τύπο.

Ετσι σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Κτηματολογίου, στο πρώτο εξάμηνο του 2020 θα γίνουν οι αναρτήσεις των κτηματολογικών στοιχείων για τις παρακάτω περιοχές:

ü  Αθήνα, στις 15 Φεβρουαρίου 2020

ü  Κάτω Αχαΐα και Ρίο της Π.Ε. Αχαΐας, στις 3 Μαρτίου 2020

ü  Σίνδος - Χαλάστρα - Αγιος Αθανάσιος - Θεσσαλονίκη, στις 17 Μαρτίου 2020

ü  Αμαλιάδα, στις 22 Μαρτίου 2020

ü  Περιοχές Κιάτου και Βέλου της Π.Ε. Κορινθίας, την 1η Απριλίου 2020

ü  Πήλιο της Π.Ε. Μαγνησίας (αφορά στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου και ορισμένες περιοχές του Δήμου Νοτίου Πηλίου), στις 2 Μαΐου 2020

ü  Σχηματάρι της Π.Ε. Βοιωτίας, στις 2 Μαΐου 2020

ü  Νέα Αρτάκη της Π.Ε. Ευβοίας, στις 2 Μαΐου 2020

ü  Καρδίτσα, στις 27 Μαΐου 2020

ü  Ακράτα Π.Ε. Αχαΐας, την 1η Ιουνίου 2020

ü  Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη - Ορεστιάδα - Διδυμότειχο, την 1η Ιουλίου 2020.

  • Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των ιδιοκτητών;

Στην ανάρτηση συμμετέχουν καταρχήν όσοι έχουν υποβάλει δήλωση, όμως και οι δικαιούχοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν μέχρι τώρα δήλωση έχουν μία ακόμη ευκαιρία να καταγράψουν το δικαίωμά τους. Η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη, προκειμένου να διορθώσουν τυχόν λάθη και να αποφύγουν έξοδα και ταλαιπωρία στο μέλλον. Και αυτό διότι μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης, γίνεται η διόρθωση στους κτηματολογικούς πίνακες και παράγονται τα τελικά κτηματολογικά στοιχεία και ξεκινά να λειτουργεί το Κτηματολογικό Γραφείο, στη συγκεκριμένη περιοχή, στη θέση του Υποθηκοφυλακείου.

  • Πώς γίνεται η ανάρτηση των στοιχείων;

Η ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης θα πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:

α) Με την ανάρτηση συνολικά των πινάκων και διαγραμμάτων στο αρμόδιο για κάθε περιοχή Γραφείο Κτηματογράφησης και την ταχυδρομική αποστολή αποσπασμάτων του Κτηματολογικού Πίνακα και διαγράμματος σε κάθε δικαιούχο.

β) Με την ηλεκτρονική ανάρτηση που θα γίνει στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr. Συγκεκριμένα, μέσω του portal των ηλεκτρονικών υπηρεσιών e - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ θα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε δικαιούχο, αφού δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό, να έχει πρόσβαση ηλεκτρονικά στα στοιχεία που τον αφορούν. Μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης, που περιλαμβάνει την υποβολή και εξέταση αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων και την αντίστοιχη διόρθωση στους κτηματολογικούς πίνακες, τα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία οριστικοποιούνται, τελειώνει η μελέτη κτηματογράφησης και ξεκινά να λειτουργεί το Εθνικό Κτηματολόγιο στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του Υποθηκοφυλακείου.

  • Ποια είναι τα στοιχεία της ανάρτησης;

Τα στοιχεία της ανάρτησης είναι:

1) Ο Κτηματολογικός Πίνακας, που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων μιας περιοχής, όπως τεκμηριώθηκαν από τους τίτλους και τα υπόλοιπα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ο πίνακας είναι οργανωμένος ανά ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, που είναι μοναδικός για κάθε ακίνητο).

2) Το Κτηματολογικό Διάγραμμα, στο οποίο απεικονίζονται τα γεωμετρικά στοιχεία των ακινήτων (όρια, θέση).

  • Τι περιλαμβάνει ο φάκελος που θα λάβει ο πολίτης;

Κάθε δικαιούχος που υπέβαλε δήλωση ιδιοκτησίας, θα λάβει φάκελο με τα ακόλουθα έντυπα:

1.   ΕΝΤΥΠΟ Α: Στοιχεία δικαιούχου - Κωδικοί Ιδιοκτησίας.

Το έντυπο περιλαμβάνει: Tα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, όπως έχουν καταχωριθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο, τους κωδικούς ιδιοκτησίας των δικαιωμάτων, για τα οποία έχει υποβάλει δήλωση. Οι κωδικοί ιδιοκτησίας είναι αυτοί που αναγράφονταν στο «Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης», που έλαβε κατά την υποβολή της δήλωσης ο ιδιοκτήτης.

2.   ΕΝΤΥΠΟ Α1: Απόσπασμα Πίνακα Ανάρτησης.

Το έντυπο περιλαμβάνει τα στοιχεία του ακινήτου/δικαιώματος του Κτηματολογικού Πίνακα που αφορούν στην ιδιοκτησία κάθε δικαιούχου.

3.   ΕΝΤΥΠΟ Α2: Απόσπασμα διαγράμματος ανάρτησης.

Στο έντυπο απεικονίζονται τα όρια και η θέση του ακινήτου που αφορά κάθε δικαιούχο, όπως έχουν καταγραφεί στο Κτηματολόγιο.

  • Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης;

1ον Να ελέγξει προσεκτικά όλα τα στοιχεία των δύο αρχείων (Απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα και Απόσπασμα Κτηματογραφικού Διαγράμματος). Το πρώτο περιλαμβάνει την περιγραφή των ακινήτων και τη νομική πληροφορία που τα αφορά. Στο δεύτερο απεικονίζεται το γεωτεμάχιο (όρια, θέση).

2ον Σε περίπτωση που τα καταγεγραμμένα στοιχεία είναι σωστά,δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια.

3ον Σε περίπτωση που διαφωνεί με κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση διόρθωσης/ένσταση στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, συνυποβάλλοντας τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την αντίρρησή.

  • Τι κάνουμε σε περίπτωση που εντοπίσουμε λάθη;

Ο δικαιούχος που διαφωνεί με κάποιο από τα στοιχεία της Ανάρτησης, αλλά και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ή ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2 μηνών) για τους κατοίκους εσωτερικού και σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Η έναρξη της προθεσμίας ορίζεται με Ανακοίνωση της εταιρείας του Κτηματολογίου στον Τύπο. Οι αιτήσεις διόρθωσης και οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση και προϋπόθεση για την υποβολή τους είναι, να έχει προηγουμένως υποβληθεί δήλωση και να έχει καταβληθεί το πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Το κόστος υποβολής αίτησης διόρθωσης/ένστασης είναι 5 €. Οι αιτήσεις διόρθωσης εξετάζονται από το Γραφείο Κτηματογράφησης και οι ενστάσεις από τριμελή επιτροπή στην οποία Πρόεδρος είναι δικαστικός λειτουργός. Μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν, πραγματοποιείται διόρθωση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων και παράγονται τα τελικά κτηματολογικά στοιχεία, που είναι οι Αρχικές Εγγραφές του Κτηματολογίου.

Θέλω επικοινωνία με μηχανικό για το Κτηματολόγιο!

  • Πώς να «τσεκάρετε» ηλεκτρονικά τα στοιχεία σας;

Με την έναρξη της ανάρτησης, κάθε δικαιούχος θα μπορεί να δει τα στοιχεία που τον αφορούν και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr στο portal e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Από τη σελίδα αυτή, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας, μπορεί:

α) να δει τα στοιχεία της ανάρτησης που τον αφορούν

β) να υποβάλει αίτηση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων για τις περιοχές που είναι σε ανάρτηση αυτή την περίοδο.

Η ηλεκτρονική ανάρτηση αφορά μόνον στα ακίνητα που εντοπίστηκαν στα κτηματολογικά διαγράμματα και στα δικαιώματα που προκρίθηκαν κατά την επεξεργασία.

taxydromos.gr

Run My Project by B2Green
By Run My Project 20:03, 16/12/2019Οδηγός αγοράς

Run My Project | Blog

.

Επιλεγμένοι επαγγελματίες
Αναζήτηση στο Run My Project

Run My Project Εγγραφή Newsletter

Ariston
Calda Energy - Aermec
NanoDomi
Energy Commodities 2020»
Verde.Tec 2020»

B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL