Κουφώματα - Υαλοπίνακες


Ενεργειακοί υαλοπίνακες


Οι υαλοπίνακες (κοινώς «τζάμια») αποτελούν ένα από τα βασικότερα υλικά στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές και αυτό γιατί, στον κτηριακό τομέα, το γυαλί καλείται να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στη διαχείριση του φωτός, αλλά κυρίως και της ροής θερμότητας. Η πρώτη προτεραιότητα κατά το σχεδιασμό ενός κτηρίου είναι η κατασκευή ανοιγμάτων, τόσο για τη διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας όσο και για λόγους οπτικής άνεσης και αισθητικής.

Όταν η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στον υαλοπίνακα ενός κτηρίου, ένα ποσοστό ανακλάται προς το εξωτερικό περιβάλλον, ένα ποσοστό απορροφάται από το γυαλί και ένα ποσοστό διαπερνά το γυαλί και εισέρχεται στον εσωτερικό χώρο.

Η ηλιακή ακτινοβολία που τελικά εισέρχεται στο χώρο, απορροφάται από τα διάφορα υλικά, αυξάνοντας τη θερμοκρασία τους.

Τα υλικά αυτά στη συνέχεια εκπέμπουν ακτινοβολία που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία τους.

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα ανοίγματα (κυρίως παράθυρα) των κτηρίων συντελούν σε ένα μεγάλο ποσοστό στην ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη των χώρων, γιατί από αυτά μεταφέρεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας.

Το χειμώνα χάνεται θερμότητα από μέσα προς τα έξω, ενώ το καλοκαίρι εισέρχεται θερμότητα από το ζεστό εξωτερικό περιβάλλον.

Η μετάδοση της θερμότητας από τη μια πλευρά ενός παραθύρου στην άλλη, γίνεται με τρεις τρόπους: μέσω του στερεού πλαισίου (αγωγή), μέσω της κυκλοφορίας του αερίου που μεσολαβεί (συναγωγή) και με απευθείας εκπομπή (ακτινοβολία).

Το τζάμι αντιπροσωπεύει, σχεδόν, το 90% της επιφάνειας ενός κουφώματος. Επομένως οι θερμικές απώλειες ενός κουφώματος βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την επιφάνεια του τζαμιού.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλα κατασκευασμένων, ενεργειακά αποδοτικών παραθύρων. Τα παράθυρα αυτά πρέπει να έχουν υαλοπίνακες και κουφώματα με καλές θερμομονωτικές ιδιότητες και, επιπλέον, θα πρέπει να είναι αεροστεγανά, ώστε να εμποδίζουν τη διαφυγή θερμότητας από χαραμάδες, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν σημαντικές απώλειες θερμότητας, όπως παρατηρείται σε κτήρια κακής κατασκευής ή παλαιά.

Η χρήση βελτιωμένων ενεργειακά υαλοπινάκων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των κτιρίων, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης που διαμορφώνονται στους εσωτερικούς χώρους.

Για το λόγο αυτό, έχουν κατασκευαστεί ειδικοί διπλοί υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής (low emissivity), με σημαντικά ενεργειακά οφέλη. Ειδικότερα:

Σε θερμά κλίματα, οι υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής:

• αντανακλούν το υπέρυθρο φως του ήλιου,
• δρουν σαν ασπίδα στην εισαγωγή θερμότητας από το εξωτερικό περιβάλλον,
• μειώνουν το κόστος ψύξης.

Σε ψυχρά κλίματα, οι υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής:

• μεγιστοποιούν την ευεργετική ενέργεια του ήλιου,
• δρουν σαν ασπίδα στη θερμότητα που προσπαθεί να διαφύγει από τον εσωτερικό χώρο προς το εξωτερικό περιβάλλον,
• μειώνουν το κόστος θέρμανσης.


Θέλω προσφορά για υαλοπίνακες!
Οδηγός αγοράς

Run My Project | Blog

.


Warning: include(../runmyproject/logos.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/b2green.gr/httpdocs/el/runmyproject/odhgos-agoras-nea-epaggelmatiwn.php on line 43

Warning: include(../runmyproject/logos.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/b2green.gr/httpdocs/el/runmyproject/odhgos-agoras-nea-epaggelmatiwn.php on line 43

Warning: include(): Failed opening '../runmyproject/logos.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear/:') in /var/www/vhosts/b2green.gr/httpdocs/el/runmyproject/odhgos-agoras-nea-epaggelmatiwn.php on line 43

Αναζήτηση στο Run My Project

Run My Project Εγγραφή Newsletter

NanoDomi
Knauf
Kostal Solar
Watec

Warning: include(widgets/Innovation-Norway.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/b2green.gr/httpdocs/el/widgets/B2Green.gr-Newsletter-Banner.php on line 1

Warning: include(widgets/Innovation-Norway.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/b2green.gr/httpdocs/el/widgets/B2Green.gr-Newsletter-Banner.php on line 1

Warning: include(): Failed opening 'widgets/Innovation-Norway.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear/:') in /var/www/vhosts/b2green.gr/httpdocs/el/widgets/B2Green.gr-Newsletter-Banner.php on line 1

Green Awards
Verde.Tec 2020
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL