Τα οφέλη της εναέριας θερμογράφησης για τον υπεύθυνο λειτουργίας kai συντήρησης Φ/Β πάρκων • Case Study: Συντήρηση Φ/Β πάρκου 500kWp

Run My Project by B2Green
By Run My Project 17:46, 27/06/2018

Τα οφέλη της εναέριας θερμογράφησης για τον υπεύθυνο λειτουργίας kai συντήρησης Φ/Β πάρκων • Case Study: Συντήρηση Φ/Β πάρκου 500kWp

1.  Διαχείριση πόρων στη λειτουργία και συντήρηση των Φ/Β πάρκων

Συνήθως υπεύθυνος λειτουργίας και συντήρησης ενός φωτοβολταϊκού (Φ/Β) πάρκου είναι μια εταιρία που εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς χρειάζεται αφενός εξειδικευμένος εξοπλισμός και αφετέρου εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις και εμπειρία στην αντιμετώπιση και πρόληψη βλαβών. Στις περιπτώσεις που ενεργειακές εταιρίες έχουν οι ίδιες μεγάλο όγκο εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών πάρκων, κάποιες ή όλες από τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης διενεργούνται από το προσωπικό των ίδιων των εταιριών.

Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν πρέπει να συντηρηθεί μεγάλος όγκος Φ/Β πάρκων είναι αναγκαία η σωστή διαχείριση των πόρων που διαθέτει ο υπεύθυνος λειτουργίας και συντήρησης. Συγκεκριμένα το προσωπικό, τα όργανα μέτρησης και ο χρόνος που διατίθεται (365 μέρες το χρόνο), είναι πόροι περιορισμένοι και πρέπει να γίνει τέτοια διαχείριση των εργασιών ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αποδοτικότητα του προσωπικού συντήρησης, μετρούμενη σε ΜW που συντηρούνται ανά άτομο ανά έτος.

Ένα παράγοντας που περιορίζει ακόμα περισσότερο τους παραπάνω πόρους της εταιρίας είναι ο καιρός. Μετρήσεις όπως η μέτρηση I-V καμπύλης των συστοιχιών (string) πάνελ για να γίνει σωστά απαιτεί ηλιοφάνεια >600W/m2, ενώ η θερμογράφηση των φωτοβολταϊκών πάνελ απαιτεί επιπλέον της προαναφερθείσας ηλιοφάνειας και σχετική νηνεμία, ώστε να μην απάγεται η θερμότητα από τα πάνελ λόγω ανέμου.

Συμπεραματικά λοιπόν πρέπει ο υπεύθυνος διαχείρισης και λειτουργίας πολλών Φ/Β πάρκων να αξιοποιήσει τον χρόνο, το προσωπικό και τον εξοπλισμό  του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να πετύχει υψηλή παραγωγικότητα και να επιτυχαίνει τους σκοπούς της λειτουργίας και συντήρησης των Φ/Β πάρκων με τον οικονομικότερο τρόπο.

2. Η εναέρια θερμογράφηση στη λειτουργία και συντήρηση των Φ/Β πάρκων

Η πρόοδος των τελευταίων ετών στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), και στον τομέα των τεχνολογιών θερμοαπαικόνισης, έχει κάνει δυνατή τη διεξαγωγή εναέριας θερμογράφησης στα Φ/Β πάρκα. Η εναέρια θερμογράφηση αποτελεί πλέον μια εναλλακτική ως προς κάποιες από τις ηλεκτρικές μετρήσεις που διενεργούνται στο έδαφος.

Για παράδειγμα η μέτρηση της Ι-V καμπύλης μιας συστοιχίας απαντά στα ερωτήματα:

1. Έχει κάποιο φ/β πλαίσιο ή συστοιχία φ/β πλαισίων βλάβη;
2. Υπάρχει μείωση της απόδοσης με την πάροδο του χρόνου;

πού είναι ποιοτικά ερωτήματα, &

3. Πόσο ακριβώς έχει μειωθεί η ισχύς των πάνελ;

πού είναι ποσοτικό ερώτημα

Υπάρχει όμως μια αυξανόμενη από τους συντηρητές αναγνώριση του γεγονότος ότι η μέτρηση αυτή δεν απαντά πάντα αξιόπιστα τουλάχιστον στα 2 πρώτα ερωτήματα. Η ακρίβεια της μέτρησης (5%-10%), οι αλλαγές μετεωρολογικών συνθηκών κατά τη μέτρηση, το γεγονός ότι τα πάνελ δεν παράγουν όλα ακριβώς την ίδια ισχύ (mismatch losses), η διάβρωση στις ενώσεις μεταξύ των cells, είναι παράγοντες που συμβάλλουν στην ασάφεια των απαντήσεων στις ερωτήσεις 1 και 2 τουλάχιστον. Επιπλέον αυτή η μέτρηση είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία για το προσωπικό συντήρησης, σε περίπτωση υπάρξης ανάστροφων ρευμάτων είναι επικίνδυνη για προσωπικό και εξοπλισμό, και για τον ιδιοκτήτη του Φ/Β το χρονοβόρο της διαδικασίας σημαίνει περισσότερο χρόνο εκτός λειτουργίας για την εγκατάσταση.

Με την από άερος θερμογράφηση τα ποιοτικά ερωτήματα απαντώνται, ενώ δίνεται μια σαφή εικόνα για την απάντηση που αναμένεται στο ποσοτικό ερώτημα. Πέρα από αυτό το παράδειγμα, παρατηρώντας κάποιος τον χάρτη θερμογράφησης του Φ/Β πάρκου που παράγεται από την από αέρος θερμογράφηση μπορεί να εντοπίσει  βλάβες:

1. Σε επίπεδο συστοιχίας (string) πάνελ

Αυτές οι βλάβες είναι 2 κατηγοριών. Στην 1η κατηγορία είναι βλάβες που οφείλονται στην αστοχία υλικών εκτός των πάνελ με πιο κοινές αυτές που οφείλονται σε καμένες ασφάλειες και καμένους κονέκτορες μεταξύ των πάνελ. Στην 2η κατηγορία είναι βλάβες που οφείλονται σε προβλήματα των πάνελ.

2. Σε επίπεδο πάνελ

Βλάβες όπως καμένες δίοδοι στα πάνελ προκαλούν μείωση της παραγόμενης ισχύος σε επίπεδο συστοιχίας. Θερμά σημεία στο πάνελ αν και δεν προκαλούν σημαντική μείωση ισχύος, είναι ένδειξη υποβόσκουσας βλάβης των πάνελ που μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβες από επίπεδο πάνελ ως και επίπεδο inverter.

3. Συστημικές βλάβες

Τέτοιες βλάβες είναι το φαινόμενο PID που εμφανίζεται πρώτα στα πάνελ που είναι εγγύτερα του αρνητικού πόλου της συστοιχίας, συσσώρευση σκόνης σε συγκεκριμένα σημεία των πάνελ, βλάβες πολλών πάνελ στο ίδιο ακριβώς σημείο που υποδηλώνουν κατασκευαστικό λάθος.

Επισημαίνεται ότι η εμπειρία από την από αέρος θερμογράφηση στο εξωτερικό, έδειξε σε σύνολο 6000ΜW ότι με αυτόν τον νέο τρόπο ανιχνεύθηκαν επιπλέον βλάβες πέρα από τις συνήθεις που προαναφέρθηκαν, οι οποίες προκαλούσαν μείωση της απόδοσης κατά 1%. Σε αυτά τα Φ/Β πάρκα τα προηγούμενα έτη είχαν προηγηθεί θερμογραφήσεις και μετρήσεις από εδάφους, και τα Φ/Β πάρκα είχαν εγκατεστημένα συστήματα τηλεμετρίας.

Η από αέρος θερμογράφηση Φ/Β προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα για τον υπεύθυνο λειτουργίας και συντήρησης:

 1. Απαλλάσεται από τον περιορισμό των καιρικών συνθηκών. Για να γίνει σωστή θερμογράφηση χρειάζεται σχετική νηνεμία και ηλιακή ακτινοβολία > 600W/τ.μ. Η ημέρα επιλέγεται από την εταιρία εναέριας θερμογράφησης και γίνεται πριν την επίσκεψη στο πάρκο του προσωπικού συντήρησης.
 2. Κερδίζει σε χρόνο καθώς δεν διενεργεί ο ίδιος θερμογράφηση από εδάφους, όπου χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο και κατάλληλες καιρικές συνθήκες.
 3. Το σημαντικότερο είναι ότι το προσωπικό πάει προετοιμασμένο για την αντιμετώπιση των ήδη ανιχνευθέντων από την εναέρια θερμογράφηση προβλημάτων με χάρτη του Φ/Β, όπως αυτός που παρατίθεται παρακάτω. Επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση και δεν σπαταλά χρόνο στην ανίχνευση των βλαβών.
 4. Το προσωπικό συντήρησης γνωρίζοντας που υπάρχει το πρόβλημα μπορεί να κάνει επιλεκτικές και στοχευμένες μετρήσεις κερδίζοντας πάρα πολύ χρόνο. Έτσι κερδίζει και ο πελάτης σε παραγωγή καθώς το Φ/Β πάρκο μένει για πολύ λιγότερο χρόνο εκτός λειτοργίας για τη διεξαγωγή των απαραίτητων ηλεκτρικών μετρήσεων
 5. Τα ΜWp που μπορούν να συντηρηθούν ανά άτομο προσωπικού αυξάνονται.
 6. Η αναφορά που λαμβάνει ο ιδιοκτήτης είναι ευανάγνωστή και διευκολύνεται στην κατανόηση των προβλημάτων του Φ/Β πάρκου --> Πιο εύκολη η λήψη αποφάσεων δράσης

Θέλω προσφορά για συντήρηση φωτοβολταϊκών

3. Yλοποίηση της εναέριας θερμογράφησης Φ/Β πάρκων

Υπάρχει μια πληθώρα στρατηγικών που μπορούν να υιιοθετηθούν από μια εταιρία όταν αυτή αποφασίσει τη χρήση εναέριων μέσων, η οποία θα προσθέσει αξία και όφελος σε αυτόν. Αυτό που είναι κλειδί στον καθορισμό της ορθότερης στρατηγικής υιοθέτησης της εναέριας θερμογράφησης από μια εταιρία είναι η σκέψη για το αν οι πτητική και οι σχετιζόμενες με αυτήν λοιπές λειτουργίες θα γίνονται εντός της εταιρίας ή σε συνεργασία με μία εξωτερική εταιρία εξειδικευένη στο αντικείμενο. Διευκρινίζεται ότι η χρήση drone δεν ισοδυναμεί με την αγορά ενός ακόμα μετρητικού οργάνου, αλλά προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη οργάνωτική δομή υποστήριξης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πτήση, που εκπληρώνεται από εξειδικευμένο, έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η επαγγελματική χρήση drone προϋποθέτει την τήρηση κανόνων ασφαλείας για την προστασία εξοπλισμού, προσωπικού και τρίτων. Απαιτείται η απασχόληση τουλάχιστον 2 ατόμων σε κάθε αποστολή θερμογράφησης, ενώ επιπλέον είναι αναγκαία η επεξεργασία του όγκου δεδομένων μετά την πραγματοποίηση της αποστολής σε Η/Υ με εξειδικευμένο λογισμικό. Πίσω από τον σύντομο χρόνο πτήσης ενός drone κρύβεται επιπλέον χρόνος σχεδιασμού και προετοιμασίας της αποστολής και του εξοπλισμού, καθώς και επιπλέον χρόνος επεξεργασίας δεδομένων και ταξινόμησης-ανάλυσης των ευρημάτων. Έτσι προετοιμάζεται η τελική αναφορά με τις λεπτομερείς σημειώσεις που θα αφορούν το προσωπικό συντήρησης.

Όταν ένας οργανισμός εξετάζει την εντός αυτού ανάπτυξη της εναέριας θερμογράφησης θα πρέπει να αναλογιστεί:

 1. Τα αποτελέσματα του γεγονότος ότι θα προσκολληθεί στη συγκεκριμένη τεχνολογία που θα επιλέξει και πως δύσκολα θα μπορεί να προσαρμόζεται στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να επωφελείται από αυτές. Μια εξειδικευμένη εταιρία εναέριων θερμογραφήσεων λόγω του όγκου των αποστολών που αναλαμβάνει, εκσυγχρονίζει συνεχώς τον εξοπλισμό της προσπαθώντας να αυξήσει την αποδοτικότητα της, που εκφράζεται σε ΜW που επιθεωρούνται ανά πακέτο εξοπλισμού-προσωπικού ανά έτος.
 2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί και οι εργατοώρες που θα απαιτηθούν από την αρχή, που είναι ο προγραμματισμός της αποστολής, ως το τέλος, που είναι αφενός η επεξεργασία και τελική παράδοση της αναφοράς στο προσωπικό συντήρησης και αφετέρου η συντήρηση μετά την πτήση.
 3. Το ότι η εξειδίκευση και η εκπαίδευση που θα απαιτηθούν βρίσκονται εκτός του τυπικού πυρήνα δεξιοτήτων που έχουν αναπτύξει οι εταιρίες λειτουργίας και συντήρησης Φ/Β πάρκων και διέπουν τη λειτουργία τους
 4. Τα logistics υποστήριξης και ο προγραμματισμός ταυτόχρονα των πτήσεων θερμογράφησης και των εργασιών συντήρησης, όπου σημαίνοντα ρόλο θα παίζουν και οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν.

Από την άλλη πλευρά αναθέτοντας την εναέρια θερμογράφηση σε μια εξειδικευμένη εταιρία και διαχειριζόμενη την ανάθεση αυτή, η εταιρία λειτουργίας και συντήρησης έχει ενα συνεργάτη που μπορεί συνεχώς να αναβαθμίζει τον εξοπλισμό του, ώστε να διασφαλίζει την μέγιστη ποιότητα εναέριας θερμογράφησης. Επίσης μια εξειδικευμένη εταιρία έχει την εμπειρία, και έχει ήδη αναπτύξει τις δεξιότητες που διέπουν τη λειτοργία της συλλογής, επεξεργασίας και παράδοσης αξιοποιήσιμων  αναφορών που επιτρέπουν την άμεση λήψη δράσης.

4. Case Study – Εναέρια θερμογράφηση και συντήρηση Φ/Β ισχύος 500 kWp

Σε συνεννόηση με το προσωπικό συντήρησης σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής της, έγινε εναέρια θερμογράφηση σε φ/β πάρκο ισχύος 500 kWp. Λόγω του άστατου καιρού και για να γίνει ορθή θερμογράφηση χρειάστηκε να αναβληθεί για 2 μέρες η διεξαγωγή της αποστολής, διεξήχθη πάντως πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη του προσωπικού συντήρησης. Όταν επικράτησαν τελικά οι καιρικές συνθήκες που απαιτούνται από τους κανόνες της θερμογραφίας, έγινε η επίσκεψη στο πεδίο. Κατά το σχεδιασμό της αποσοτολής χρειάστηκε να ληφθούν υπόψη οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων σημείων της εγκατάστασης, ώστε η εστίαση της κάμερας να είναι πάντα αυτή που πρέπει. Πράγματι από τη ζώνη από-προσγείωσης υπήρξαν υψομετρικές διαφορές σε σχέση με τα πάνελ από -5m ως +6m. Επιπλέον αναπτύχθηκε ειδικός εξοπλισμός εκδίωξης πτηνών γιατί παρατηρήθηκε αυξημένη παρουσία τους.

Αφού συλλέχθηκαν στο πεδίο οι αεροφωτογραφίες θερμοαπεικόνισης από το drone, έγινε επεξεργασία των δεδομένων και μετά από μία (1) ημέρα παραδόθηκε στο προσωπικό συντήρησης ο παρακάτω χάρτης θερμοαπεικόνισης. (κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος)

Το προσωπικό συντήρησης εστίασε σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα ευρήματα που ήταν:

 1. Έντονο φαινόμενο PID στις 25 από τις 84 συστοιχίες. Παρατηρήθηκαν 22 πάνελ με πολύ έντονο το φαινόμενο, και μία ολόκληρη συστοιχία να υπολειτουργεί καταναλώνοντας ρεύμα, λόγω του παραλληλισμού της με άλλες που είχαν πολύ λιγότερο ή καθόλου το φαινόμενο PID. Επισημαίνεται ότι η συστοιχία αυτή πολύ δύσκολα θα εντοπιζόταν με τις μετρήσεις ρουτίνας στο έδαφος.
 2. Τέσσερις (4) συστοιχίες πάνελ δεν λειτουργούσαν, λόγω όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο καμένης ασφάλειας. Παρατηρήθηκε πριν τον έλεγχο ότι οι 4 συστοιχίες ανήκαν ανά 2 στον ίδιο inverter, και σύμφωνα με τα σχέδια των κουτιών παραλληλισμού (junction boxes) οι συγκεκριμένες που παρατηρήθηκαν να μη λειτουργούν παραλληλίζονταν σε μια ασφάλεια. Βρέθηκαν έτσι πολύ γρήγορα οι 2 ασφάλειες οι οποίες ήταν καμένες, και προτάθηκε η αντικατάσταση όλων των ασφαλειών όπου παραλληλίζονται 2 συστοιχίες, με άλλες μεγαλύτερης ονομαστικής έντασης, ώστε θερμικά να καταπονούνται λιγότερο.
 3. Έξι (6) πάνελ με καμένη δίοδο
 4. Δύο πάνελ (2) με θερμά σημεία. Διαπιστώθηκε μετά από τον έλεγχο στο έδαφος ότι αυτά ήταν σπασμένα. Σημειώνεται ότι με γυμνό μάτι αυτό διακρινόταν πολύ δύσκολα
 5. Συσσώρευση σκόνης στην κάτω πλευρά των πάνελ σε ορισμένες περιοχές του Φ/Β πάρκου, που είχε ως αποτέλεσμα τη θερμική καταπόνηση και άρα μείωση της απόδοσης των πάνελ.

Ο μηχανικός των εργασιών συντήρησης αποφάσισε να μετρηθούν οι καμπύλες Ι-V στις 32 συστοιχίες που παρουσίαζαν κάποιου είδους πρόβλημα (PID, καμένη δίοδος, σπασμένο πάνελ, καμένη ασφάλεια, συσσώρευση σκόνης), ώστε να ποσοτικοποιηθεί η έκταση της βλάβης, και δειγματοληπτικά κατά 20% στις συστοιχίες που δεν είχαν πρόβλημα.

Συνολικά ο χρόνος των εργασιών συντήρησης μειώθηκε κατά πολύσε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους λόγω:

 1. Στοχευμένης επίσκεψης και μετρήσεων στα προβληματικά σημεία της εγκατάστασης
 2. Γρήγορης αποκατάστασης των βλαβών για όσες βλάβες μπορούσαν να αποκατασταθούν και γρήγορης λεπτομερούς διάγνωσης για όσες βλάβες δεν μπορούσαν να αποκατασταθούν
 3. Εκμετάλλευσης της περιόδου ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών ωρών της ημέρας μόνο για τη διεξαγωγή των χρονοβόρων μετρήσεων I-V, και όχι επιπλέον και της θερμογράφησης από το έδαφος, κάτι επίσης πολύ χρονοβόρο, αν όχι αδύνατον λόγω της μεγάλης κλίσης του εδάφους και της μη σωστής στόχευσης της θερμοκάμερας από το έδαφος. Επειδή οι μετρήσεις Ι-V και η θερμογράφηση απαιτούν ηλιοφάνεια τις μεσημεριανές ώρες, συνήθως γίνονται σε διαφορετική ημέρα.

Το προσωπικό συντήρησης παρατήρησε ότι εκμεταλεύτηκε τον χρόνο παρουσίας του στο πεδίο πολύ αποδοτικότερα. Αν και υπήρχε πλήθος βλαβών, πήγε προετοιμασμένο για τον τρόπο που θα τις αντιμετώπιζε. Εντοπίστηκαν βλάβες όπως η υπερθέρμανση των πάνελ της συστοιχίας με έντονο πρόβλημα PID, που δεν θα εντοπίζονταν με τις παραδοσιακές μεθόδους.

5. Συμπεράσματα

Διαπιστώθηκε στην πράξη ότι η χρήση υπηρεσιών εναέριας θερμογράφησης κάνει συντομότερη και ουσιαστικότερη τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης και ελέγχου σε μια εγκατάσταση. Καθώς το προσωπικό ήξερε τι θα αντιμετωπίσει, η απόδοση του αυξήθηκε και κατ’επέκταση η αποδοτικότητα της εταιρίας εκφρασμένη σε ΜW που συντηρούνται ανά άτομο ανά έτος. Οι καιρικές συνθήκες δεν παίζουν πλέον τόσο σημαντικό ρόλο στον προγραμματισμό της επίσκεψης στο Φ/Β πάρκο, καθώς η εναέρια θερμογράφηση έχει ήδη διεξαχθεί κατά την επίσκεψη.

Η χρήση της εναέριας θερμογράφησης είναι ένα εργαλείο για τον υπεύθυνο λειτουργίας και συντήρησης που

 1. Αυξάνει την απόδοση του προσωπικού
 2. Βοηθά στην ανίχνευση περισσότερων βλαβών
 3. Κάνει ευκολότερο τον προγραμματισμό των εργασιών
 4. Αφήνει λιγότερο χρόνο εκτός λειτουργίας την εγκατάσταση
 5. Ελέγχει το 100% του Φ/Β πάρκου οποιουδήποτε μεγέθους.

Η Thermal Drones εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών εναέριας θερμογράφησης φωτοβολταϊκών. Εγγυάται τη διεξαγωγή ορθής επαγγελματικής θερμογράφησης, διαθέτοντας πιστοποιημένους θερμογράφους, αδειοδοτημένους από την ΥΠΑ χειριστές, χρήση drone ασφαλισμένων για ζημίες κατά τρίτων, έμπειρους στον τομέα των φωτοβολταϊκών μηχανικούς και έχοντας αναπτύξει εξειδικευμένα λογισμικά σχεδιασμού πτήσεως και ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγει η θερμοκάμερα.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για την εταιρία πατώντας εδώ, ή να ζητήσετε προσφορά θερμογράφησης της δικής σας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας, εδώ.

Thermal Drones
Πλάτωνος 1, Μέγαρα, Αττική
www.thermaldrones.org

​air1.thermaldrones@gmail.com
Τηλ: 2296034597, 6936919614

Δείτε σχετικά:
Τι προβλήματα λύνει η θερμογράφηση των φωτοβολταϊκών πάνελ • Case study θερμογράφησης με drone

Θέλω προσφορά για συντήρηση φωτοβολταϊκών

Run My Project by B2Green
By Run My Project 17:46, 27/06/2018



Οδηγός αγοράς

Run My Project | Blog

.

Επιλεγμένοι επαγγελματίες




Αναζήτηση στο Run My Project

Run My Project Εγγραφή Newsletter

Aerismos.gr
Kostal Solar
Calda Energy - Aermec
Rizakos
Novart
NanoDomi
Ariston

Green Awards
Verde.Tec 2020
Οικοδομή Expo 2021 2020
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL