Εργασία στο B2Green

Φεβρουάριος 2017


Το B2Green.gr αλλάζει, επεκτείνεται & ψάχνει για συνεργάτες

Το B2Green.gr, η διαδικτυακή πλατφόρμα που κέρδισε τους αναγνώστες από την πρώτη μέρα & κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των σελίδων του χώρου στην Ελλάδα, αλλάζει!

Η επόμενη μέρα του B2Green.gr φέρνει νέες δυνατότητες, πρόσθετη θεματολογία και ανανεωμένες υπηρεσίες, διατηρώντας όμως όλα τα δυναμικά στοιχεία που το έκαναν να ξεχωρίσει!

Στα πλαίσια της επέκτασης, το B2Green.gr θα χρειαστεί σταδιακά νέους συνεργάτες, για διάφορες θέσεις. Στην παρούσα φάση αναζητά

Σύμβουλους Διαφήμισης και Διαδικτυακών Υπηρεσιών

Αντικείμενο Θέσης:

- Διαχείριση και ανανέωση υφιστάμενου πελατολογίου
- Ανάπτυξη νέου πελατολογίου
- Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες της εταιρίας
- Συμμετοχή στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων project

Απαραίτητα Προσόντα:

- Ευχέρεια στη γραπτή & προφορική επικοινωνία
- Διαπραγματευτικές ικανότητες
- Άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, internet & Αγγλικών
- Προϋπηρεσία στην πώληση online διαφήμισης
- Γνώση & αντίληψη digital marketing
- Γνώση της συγκεκριμένης αγοράς θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα (ενέργεια, δόμηση, περιβάλλον, κατασκευές κλπ)
- Προαιρετική αλλά όχι απαραίτητη η δυνατότητα έκδοσης Τ.Π.Υ.

Παρέχονται:

- Υψηλότατες αποδοχές αναλόγως αποτελεσμάτων
- Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων
- Μεγάλο πελατολόγιο
- Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον
- Δυνατότητες προοπτικής, σύμφωνα με το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρίας

Αποστολή βιογραφικών με κωδικό ΣΔΔ0217 στο email: hr@b2green.gr, υπόψη κας Παπαδάκη

Green Awards
Verde.Tec 2020
Οικοδομή Expo 2021 2020
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL