Τρόποι προστασίας από τους κινδύνους χρήσης του υγραερίου

Run My Project by B2Green
By Run My Project 17:20, 14/02/2019

Τρόποι προστασίας από τους κινδύνους χρήσης του υγραερίου

Η αποθήκευση κυλίνδρων υγραερίου σε κλειστούς χώρους μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή υγραερίου, ανάφλεξη, έκρηξη και πυρκαγιά με σύνηθες αποτέλεσμα την καταστροφή του χώρου και την πρόκληση σοβαρών ή ακόμη και θανατηφόρων τραυματισμών προσώπων.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, με αφορμή πρόσφατα περιστατικά πυρκαγιών, στα οποία ενεπλάκη υγραέριο υπενθυμίζει τους ιδιοκτήτες υποστατικών, εργοδότες, εργαζόμενους και το κοινό ότι διαρροή ακόμη και μικρής ποσότητας υγραερίου σε κλειστούς χώρους, όπως εσωτερικά δωμάτια, έχει συνήθως καταστροφικές συνέπειες για τους ανθρώπους και τις περιουσίες.

Έχει παρατηρηθεί ότι σε χώρους εστίασης όπως εστιατόρια και καφενεία, καθώς και σε χώρους διασκέδασης χρησιμοποιούνται θερμάστρες εξωτερικού χώρου (τύπου κολώνας / πύργου). Το βράδυ κάποιοι ιδιοκτήτες / εργοδότες μετακινούν τις θερμάστρες μαζί και τους κυλίνδρους υγραερίου εντός των υποστατικών τους μέσα σε κλειστό χώρο, συσσωρεύοντας έτσι μεγάλη ποσότητα υγραερίου. Αυτή η πρακτική είναι λανθασμένη και πρέπει να αποφεύγεται. Οι κύλινδροι υγραερίου πρέπει να αποθηκεύονται σε εξωτερικό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Επιπρόσθετα έχει παρατηρηθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ο κύλινδρος υγραερίου σε ιδιωτικά νοικοκυριά τοποθετείται σε εσωτερικό χώρο, συνήθως δίπλα από τη μαγειρική συσκευή. Αυτή η πρακτική είναι επίσης λανθασμένη και οι κύλινδροι υγραερίου πρέπει να αποθηκεύονται σε εξωτερικό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Ενδιαφέρομαι για θέρμανση-εγκατάσταση υγραερίου

Για απλές εγκαταστάσεις υγραερίου που αποτελούνται συνήθως από ένα κύλινδρο υγραερίου των 10 κιλών, τον ρυθμιστή (ρολόι) πίεσης, τον εύκαμπτο σωλήνα (λάστιχο) διοχέτευσης του υγραερίου και τη συσκευή κατανάλωσης για μαγείρεμα ή θέρμανση, οι χρήστες προτρέπονται να λαμβάνουν τα ακόλουθα ουσιώδη μέτρα προστασίας και πρόληψης:

-Αποθηκεύουν τους κυλίνδρους υγραερίου σε εξωτερικό, καλά αεριζόμενο χώρο, καθαρό από άλλα εύφλεκτα υλικά που μπορεί να καούν και οπωσδήποτε μακριά από πηγές ανάφλεξης (π.χ. φουκούδες με αναμμένα κάρβουνα, αναμμένα τσιγάρα, κ.λπ.).

-Κλείνουν την παροχή υγραερίου από τον κύλινδρο όταν δεν χρησιμοποιούν το υγραέριο μετακινώντας στην κατάλληλη θέση τον διακόπτη πάνω στον ρυθμιστή πίεσης.

-Ελέγχουν οπτικά την κατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα από τον κύλινδρο υγραερίου μέχρι τη συσκευή κατανάλωσης περιλαμβανομένων των συνδετήρων (κλιπς) και του ρυθμιστή πίεσης. Σε περίπτωση που ο ρυθμιστής, οι συνδετήρες ή ο εύκαμπτος σωλήνας δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτά πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως από πρόσωπο που έχει κατάλληλη γνώση ή πείρα. Σημειώνεται ότι δεν είναι όλοι οι εύκαμπτοι σωλήνες κατάλληλοι για υγραέριο και ότι οι κατάλληλοι σωλήνες διαθέτουν σχετική σήμανση.

-Ελέγχουν την κατάσταση των συσκευών κατανάλωσης υγραερίου. Οι συσκευές πρέπει να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση και πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης διακοπής της παροχής υγραερίου σε περίπτωση που δεν υπάρχει φλόγα. Σε περίπτωση αντικατάστασης της συσκευής κατανάλωσης, η καινούργια πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας και να διαθέτει τη σήμανση CE.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις απλές εγκαταστάσεις υγραερίου υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σχετική ενημερωτική έκδοση με τίτλο «Υγραέριο, Συμβουλές για Απλές Εγκαταστάσεις» (Γ.Τ.Π. 222/2009).

sigmalive.com

Run My Project by B2Green
By Run My Project 17:20, 14/02/2019Οδηγός αγοράς

Run My Project | Blog

.

Επιλεγμένοι επαγγελματίες
Αναζήτηση στο Run My Project

Run My Project Εγγραφή Newsletter

Ariston
Calda Energy - Aermec
Novart
Bosch
NanoDomi

13th International Scientific Conference on Energy and Climate Change

Verde.Tec 2020
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL