Τρόπος λειτουργίας


Προγράμματα Εγγραφής


Περιγραφή

Πρόγραμμα "Basic"

Πρόγραμμα "Promo"

Πρόγραμμα "Smart"

Πρόγραμμα "Promo Smart"


Ολοσέλιδη προβολή επαγγελματία στον επαγγελματικό κατάλογο με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, λογότυπο και εταιρικό προφίλ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ


Δυνατότητα πρόσβασης στις καταχωρήσεις των ενδιαφερόμενων

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ


Δυνατότητα δημοσίευσης δελτίων τύπου στο B2Green

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ


Δυνατότητα παρουσίασης προϊόντων στο B2Green υπό μορφής άρθρου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ


Δυνατότητα δημοσίευσης εταιρικών παρουσιάσεων και αφιερωμάτων στο B2Green υπό μορφής άρθρου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ


Δυνατότητα δημοσίευσης απόψεων & συνεντεύξεων στο B2Green υπό μορφής άρθρου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ


Δυνατότητα αποστολής των ανωτέρω δημοσιεύσεων στους δεκάδες χιλιάδες παραλήπτες των newsletter του B2Green

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ


Έκπτωση σε διαφημιστικά banner στο B2Green

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ


Ετήσια χρέωση προβολής

Δωρεάν

ΝΑΙ

Δεν διατίθεται

ΝΑΙ
(Αφορά στην υπηρεσία δημοσιεύσεων "Promo")


Χρέωση πακέτων εκδηλώσεων ενδιαφέροντος (αρχική αγορά credits & ανανεώσεις)

Δεν διατίθεται

Δεν διατίθεται

ΝΑΙ
Πακέτα 50, 100, 200 εκδηλώσεων ενδιαφέροντος (credits)

ΝΑΙ
Πακέτα 50, 100, 200 εκδηλώσεων ενδιαφέροντος (credits)


Επιπλέον επιλογή "Plus +":
Δυνατότητα δημοσιεύσεων, δελτίων τύπου και παρουσιάσεων στην ενότητα "Οι Επαγγελματίες Προτείνουν", στο run my project

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
(χρέωση/έτος)

(πρόγραμμα Smart+)

ΝΑΙ
(χρέωση/έτος)

(πρόγραμμα Promo Smart+)

Πως λειτουργεί

Σε κάθε ένα από τα προγράμματα “Smart", “Smart+", "Promo Smart” και "Promo Smart+”, προαγοράζετε ένα συγκεκριμένο πλήθος ζητήσεων.

Κάθε φορά που ένας ενδιαφερόμενος - επισκέπτης του Run My Project καταχωρεί μια εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετική με τις επαγγελματικές κατηγορίες που έχετε δηλώσει πως δραστηριοποιείστε, αυτή φτάνει σε σας ως ειδοποίηση στο χώρο διαχείρισης του λογαριασμού σας, μέσα στην πλατφόρμα του Run My Project

Τα στοιχεία που μπορείτε αρχικά να δείτε είναι:

     

Την κατηγορία και υποκατηγορία του έργου, προϊόντος ή υπηρεσίας που ενδιαφέρει το χρήστη, όπως αυτές εμφανίζονται στη σελίδα καταχώρησης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος (π.χ. κατηγορία:φωτοβολταϊκά, υποκατηγορία: net metering)

     

Την περιοχή της Ελλάδας (Νομό) στην οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη καταχώρηση, επιλέγετε να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία της συγκεκριμένης ζήτησης και στα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου. (Όριο μέγιστου πλήθους 5 επαγγελματιών ανά εκδήλωση ενδιαφέροντος)

Τότε και μόνο τότε, αφαιρείται αυτόματα από το προαγορασμένο πλήθος ζητήσεων, μόνο μια μονάδα (credit) και σας δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσετε σε απευθείας επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο χωρίς την παρέμβαση του Run My Project και σε σύνταξη προσφοράς.

Όταν χρησιμοποιήσετε όλες τις προαγορασμένες ζητήσεις, μπορείτε εύκολα να ζητήσετε την ανανέωση της αγοράς τους. Επισημαίνουμε πως οι προαγορασμένες μονάδες ζητήσεων (credits) δε μηδενίζονται ποτέ από το Run My Project παρά μόνο καταναλώνονται από εσάς. Εννοείται πως το ίδιο ισχύει και για τα συνδυαστικα προγράμματα "Promo Smart" και "Promo Smart+" στα οποία έπειτα από τη λήξη της δωδεκάμηνης υπηρεσίας δημοσιεύσεων "Promo", τα υπολειπόμενα credits εξακολουθούν και είναι σε ισχύ.


Γιατί διαφέρουμε

Οδηγός αγοράς

Run My Project | Blog

.

Επιλεγμένοι επαγγελματίες
Αναζήτηση στο Run My Project

Run My Project Εγγραφή Newsletter

Aerismos.gr
Kostal Solar
Calda Energy - Aermec
Rizakos
Novart
NanoDomi
Ariston

Green Awards
Verde.Tec 2020
Οικοδομή Expo 2021 2020
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL